Contactează-ne

Comuna Alexandru cel Bun, reprezentată prin primar organizează licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea cantităţii de 642 mc material lemnos

ANUNŢ

 

Comuna Alexandru cel Bun, reprezentată prin primar organizează licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea cantităţii de 642 mc material lemnos, pe picior, provenit din accidentale şi tăieri de igiena din fondul forestier comunal. Actele de punere în valoare sunt pentru u.a. 2 E şi 2 F Malici esentă diversă (brad, molid, fag) şi se vând în bloc.

 

Preselecţia se va desfăşura pe data de 30.04.2020 ora 10, 00

 

Licitaţia se va desfăşura pe data de 04.05.2020 orele 10, 00

 

Preţul de pornire a licitaţie este de 79393 lei, pasul fiind în valoare de 5% din preţul de pornire.

 

Caietul de sarcini,instructiunile pentru ofertanti şi modeul de contract se pun la dispoziţie contra cost de la biroul contabilitate din cadrul primăriei comunei până pe data de 29.04.2020 orele 15,00. Relaţii suplimentare la telefon: 0233241018.

 

PRIMAR

Ion Rotaru