Contactează-ne

Actualitate

Cancerul – o boală bolnavă de bani

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ cum se obțin fondurile pentru programele naționale de cancer ■ pacienții pleacă din Neamț încotro văd cu ochii ■

Pe fondul lipsei generale de bani, programele naționale de sănătate se mișcă ele însele încet, preluând lentoarea și/sau sincopele organismelor bolnave.

În august 2023, purtătorul de guvânt al Guvernului reproșa Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, cea mai mare asociație din țară care reprezintă pacienții oncologici, că ar comunica în spațiul public ”informaţii neverificate care pot crea reacţii sociale absolut nedorite”, precizând că ”sunt fonduri” pentru schemele de tratament. Federația atrăgea atenția că din România ar lipsi unele medicamente esențiale pentru bolnavii de cancer și că ar exista sincope în aprovizionare.

Directoarea Casei de Asigurări de Sănătate, Nadia Harpa, a clarificat pentru Monitorul o serie de aspecte legate de programul național: ”În privința tratamentului specific afecțiunilor oncologice, dimensionarea bugetului necesar pentru finanțarea programnelor naționale de sănătate curative, între care și Programul Național de Oncologie, s-a realizat în baza estimărilor facute la începutul anului de către coordonatorii respectivelor programe, estimări care au avut în vcdere numărul pacienților înscriși în programele și subprogramele naționale de sănătate curative și valoarea rnedicamentelor specifice de la momentul respectiv.

Pe parcursul anului curent, nu au existat sincope în asigurarea tratamentului oncologic, pacienții beneticiind neîntrerupt de medicamentele necesare tratării afecțiunilor de care suferă.

Cu toate acestea, există o presiune asupra sistemului de finanțare datorată creșterii numărului de pacienți care necesită tratament oncologic și, mai ales, datorită creșterii costurilor medicamentelor specifice. Astfel, în ultima perioadă, în protocoalele terapeutice aprobate pentru tratarea afecțiunilor oncologice au fost introduse o serie de medicamente noi, de ultimă generație, eficiente în tratarea afecțiunilor respective, ducând la un pronostic pozitiv pentru pacienții tratați, dar ale căror costuri sunt substanțial crescute. Aceste costuri suplimentare nu au putut fi previzionate la momentul construirii bugetului aferent programelor naționale de sănătate curative, între care și al Programului național de oncologie, astfel încăt, la momentul actual, sunt necsare suplimentări de la bugetul de stat ale sumelor alocate acestui program.

În plus, procedurile dc achiziționare a medicamentelor/materialelor sanitare specifice care se eliberează în cadrul Programului national de oncologie pot fi organizate la nivelul unităților sanitare care derulează acest program, numai în condițiile și în limitele existenței bugetului alocat cu această destinație.  Prin urmare, cantitățile de medicamente destinate tratamentului afecțiunilor oncologice achizitionate la nivelul unităților sanitare au fost eterminate de sumele alocate cu această destinație prin bugetul aprobat. Totuși, așa cum am menționat anterior, până în prezent stocurile acestor medicamente au fost suficiente și constante la nivelul județului Neamț.

Menționăm faptul că, în limita atribuțiilor legale care îi revin și a bugetelor alocate de către ordonatorul principal de credite, Casa de Asigurări de Sănătate Neamț depune toate diligențele ca finanțarea tratamentelor specifice afecțiunilor să se realizeze in condiții optime și că pacienții să primească medicația necesară”.

Numai la Roman, în primele 9 luni, s-au înregistrat 185 de pacienți. Nu se numără cei care au plecat din județ către Iași, Tg.Mureș, Cluj, Viena sau Turcia fiindcă sunt deciși să supraviețuiască.

La 20 octombrie, Guvernul României informa că a decis alocarea din fondul de rezervă către bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) a sumei de 200 de milioane de lei, pentru decontarea serviciilor medicale oferite pacienților din spitale, cu termen de plată în octombrie, respectiv pentru plata cheltuielilor spitalelor cu medicamente, materiale sanitare, hrană și utilități.

De asemenea, că ”limita de cheltuieli va fi majorată cu 668 de milioane de lei. Astfel, 500 de milioane de lei sunt acordați, în luna octombrie, pentru medicamente, materiale sanitare și servicii aferente programelor naționale de sănătate curative. În același timp, va fi acordată suma de 168 de milioane de lei pentru acoperirea drepturilor salariale și a creșterilor salariale ale personalului din unitățile sanitare publice.”

Repartizarea sumelor alocate CNAS urma să se facă în mod proporțional raportat la necesarul transmis de fiecare casă de asigurări de sănătate județeană, în conformitate cu obiectivul CNAS de asigurare a protecției asiguraților în mod universal, echitabil și nediscriminatoriu și în condițiile utilizării eficiente a Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Aparent fonduri sunt, dar bolnavii de cancer – în cazuri mai ”norocoase” aparținătorii valizi – nu ajung întotdeauna la ele. Pentru unii bolnavi, de pildă, costul unei serii de 21 de zile de tratament este de 2500 lei. Dacă perioada respectivă cade printre crăpăturile bugetului, achiziționării de medicamente și de hrană sau, și mai rău, oamenii care sunt de la țară și nu știu la ce farmacie să se ducă, există riscul ca un astfel de pacient să cedeze psihlogic și financiar. Nu știm ce se întâmplă cu personalul medical de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, care lucra la prepararea citostaticelor fără hotă cu flux laminar la Oncologie. Urma să se întâmple la farmacia spitalului.

”Hotele pentru citostatice sunt o componenta cruciala in orice unitate de oncologie, fiind proiectate pentru a proteja personalul medical si pacientii de substantele chimioterapice periculoase folosite in tratamentele specifice unor boli agresive” spune reclama Precisa. Oh well, nimeni nu e perfect, nu?

Cândva am întâlnit cazul unei paciente cu cancer , din mediul rural, care s-a sinucis. Biserica a refuzat îngroparea în pămâmt sfințit. Vecinii au acuzat-o de lipsă de responsabilitate, avea doi copii. Nu avea destui bani de mâncare, de drum, nu avea bani pentru morfină, nu știa unde să caute, avea un soț care muncea din greu, dar era cumva indiferent la soarta ei. Lațul a părut o soluție mai blândă. Întrebarea este câți ”nevăzuți” ca ea mai sunt?

Coșul minim de consum pentru un trai decent estimat Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România arată că o persoană adultă singură are nevoie de minim 3807 lei pe lună. Pentru îngrijirea sănătății sunt evaluați 61 lei pe lună. Familia de referință – doi adulți și doi copii – are nevoie de 9978 lei. La îngrijirea sănătății: 154 lei.

Este un calcul efectuat la o inflație de aproximativ 15% și, evident, de un ridicol total.

Advertisement
Trending