Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Cale lungã pînã la renta viagerã

Știre publicată în urmă cu

în data de

• Biroul Judetean de Rentã Viagerã Agricolã a primit sute de solicitãri de acordare a rentelor • multe au fost însotite de dosare incomplete • numai patru dosare din Neamt au fost trimise pentru verificare si avizare la Oficiul National de Rentã Viagerã Agricolã • titularii dosarelor depuse pînã la 28 februarie vor primi rentele în luna martie •

La Biroul Judetean Neamt de Rentã Viagerã Agricolã telefoneazã, zilnic, circa 20-25 de nemteni pentru a afla în ce conditii pot primi renta viagerã – suma de bani plãtitã de stat proprietarilor care-si înstrãineazã sau arendeazã terenurile. Multi dintre cei interesati au depus, deja, actele necesare. Dar, pînã acum, la Oficiul National de Rentã Viagerã Agricolã nu au fost trimise, spre verificare si aprobare, decît patru dosare din Neamt, alte douã dosare asteptînd sã fie trimise sãptãmîna aceasta. „Primesc în jur de 15-20-25 de telefoane pe zi, plus persoanele care vin la birou. Pentru vînzare, în general, se prezintã persoane care locuiesc în alte judete, care au teren în proprietate, dar care nu mai au pe nimeni aici. Dacã au documentele în regulã, dosarul se finalizeazã în 10 minute, dupã care, în maxim 10 zile de la data înregistrãrii documentatiei, se transmite Oficiului National de Rentã Viagerã Agricolã, pentru verificare si aprobare. Pînã acum am trimis la Bucuresti numai patru dosare si mai am încã douã pe care le voi expedia la sfîrsitul sãptãmînii. Avem foarte multe solicitãri, dar, din pãcate, foarte putini proprietari de terenuri au prezentat toate documentele solicitate. Multi dintre ei nu aveau, de exemplu, dezbaterea succesoralã fãcutã, sau nu aveau încheiate contracte de arendã – o problemã deosebitã, în anumite zone din judet, este cã proprietarii nu au cui sã-si arendeze terenurile. În cazul acesta, ei trebuie sã facã o notificare cãtre Biroul Judetean în vederea arendãrii/înstrãinãrii terenului, cu precizarea cã, dacã vor sã-l înstrãineze, trebuie sã treacã si pretul cerut pentru hectarul de teren. Pe urmã noi, la nivel de judet, întocmim o bazã de date care se afiseazã la primãrii privind terenurile disponibile pentru arendare sau înstrãinare pe un anumit teritoriu. Aceste informatii intrã si în baza de date a Oficiului National de Rentã Viagerã Agricolã si vor apãrea pe site. Proprietarii vor astepta, apoi, sã aparã un arendas interesat de terenul respectiv sau un cumpãrãtor. Avem si cîteva precizãri de ultimã orã. Persoanele care-si vor depune dosarele pentru înstrãinarea/arendarea terenurilor pînã cel tîrziu pe 28 februarie 2006 vor încasa renta viagerã în luna martie 2006. Dacã depãsesc acest termen vor primi renta, cel mai probabil, în 2007. O altã prevedere se referã la proprietarii care vor sã-si arendeze terenul – dacã, pe acelasi titlu de proprietate, figureazã doi-trei mostenitori, toti cu vîrsta peste 62 de ani, atunci se elibereazã un carnet de rentier pe numele tuturor mostenitorilor, fãrã sã mai fie necesarã dezbaterea succesoralã. Aceasta, numai în cazul în care toti mostenitorii terenului arendat au peste 62 de ani“, a declarat George Bazon, seful Biroului Judetean de Rentã Viagerã Agricolã din cadrul Directiei Agricole Neamt.

Ce trebuie fãcut pentru a obtine renta viagerã Persoana care doreste sã beneficieze de renta viagerã agricolã trebuie sã depunã la biroul judetean în a cãrui razã teritorialã se aflã terenul care face obiectul înstrãinãrii, personal sau prin mandatar, o cerere tip, însotitã de urmãtoarele documente: (1) copie de pe actul de identitate al solicitantului, (2) copia autentificatã de pe actul de donatie sau de pe actul de vînzare-cumpãrare al terenului în cazul înstrãinãrii, ori, în cazul arendãrii, de pe titlul de proprietate al arendatorului si de pe contractul de arendã, (3) declaratie pe propria rãspundere din care sã rezulte cã nu are în proprietate pentru folosintã proprie teren agricol în suprafatã mai mare de 0,5 ha, (4) declaratie pe propria rãspundere din care sã rezulte cã nu a avut în proprietate, începînd cu data intrãrii în vigoare a Legii 247/2005 a rentei viagere, o suprafatã de teren mai mare de zece hectare. Conform prevederilor Legii arendãrii nr. 16/1994, contractul de arendã pentru care se solicitã acordarea rentei viagere agricole trebuie înregistrat la consiliul local în a cãrui razã teritorialã se aflã terenul arendat. Odatã dosarul acceptat, rentierul agricol are asigurat un venit anual garantat de stat, valoarea rentei agricole fiind stabilitã în mod conventional de Guvern la echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol înstrãinat si la echivalentul în lei a 50 euro/an pentru fiecare hectar arendat. Plata se face într-o singurã ratã, în lei, luîndu-se în calcul media cursului euro la Banca Nationalã a României, pe primul trimestru al anului în care se efectueazã plata. Vîrsta la care se poate înstrãina sau arenda terenurile agricole prin renta viagera agricolã este de 62 ani. Rentierul primeste de la Biroul Judetean de Rentã Viagerã carnetul de rentier agricol. Renta viagerã agricolã este personalã, netransmisibilã si înceteazã la data decesului rentierului agricol. În situatia arendãrii, renta viagerã agricolã înceteazã în termen de 30 de zile de la data încetãrii contractului de arendã. În cazul decesului rentierului, mostenitorii vor încasa ultima ratã scadentã la data decesului, în cel mult 3 luni dupã deces, pe baza certificatului de mostenitor si al carnetului de rentier agricol.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending