Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Ba pe-a mamii dvs.!

Știre publicată în urmă cu

în data de

• social-democratii nemteni sustin cã primarul Gheorghe Stefan si viceprimarii Vasile Ouatu si Mihaela Stoica s-au aflat în situatie de incompatibilitate • la fel si prefectul Toader Mocanu • Dan Vasile Constantin, ex-presedintele CJ i-a solicitat ministrului Vasile Blaga sã verifice activitatea prefectului • reprezentantii PNL sustin cã au fost chemati la „negocieri“ de cãtre conducerea PSD, înainte de dezvãluirea situatiilor în care se aflã exponentii Primãriei Piatra Neamt •

„Vînãtoarea incompatibililor este o vînãtoare politicã“. Sub acest mesaj si-au prezentat, ieri, membrii Biroului Organizatiei Municipale a PSD Piatra Neamt declaratia de presã, în cadrul întîlnirii cu mass-media care a fost organizatã la sediul PSD. A fost, în fapt, o replicã la „cutremurul“ provocat pe scena politico-administrativã a judetului, odatã cu ordinul de încetare a mandatului presedintelui social-democrat al Consiliului Judetean Neamt, Dan Vasile Constantin, pe motiv de incompatibilitate. „Numim incompatibili – conform dispozitiilor Legii nr. 161/ 2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitãtii publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei – persoanele care au fost numite sau alese într-o functie publicã si nu au demisionat din calitatea de administratori sau actionari ai unor societãti comerciale, în termenul legal de 15 zile de la numirea sau alegerea în functia publicã“, au citat reprezentantii PSD din textul de lege, precizînd, totodatã, cã „pentru ca acest demers al prefectului de Neamt sã nu aibã nici urmã de tentã politicã, domnia sa ar trebui sã înceapã «curãtenia de iarnã» cu alesii locali din Alianta PNL-PD“. Dezvãluirile promise de cãtre social-democratii pietreni vizeazã întreaga conducere a Primãriei Piatra Neamt – primarul Gheorghe Stefan si viceprimarii Vasile Ouatu, respectiv Mihaela Stoica – opinia fiind cã toti trei s-ar afla în stare de incompatibilitate.

Ce spun scriptele Registrului Comertului? În urma unei solicitãri scrise adresate Oficiului Registrului Comertului, Biroul Organizatiei Municipale a PSD a intrat în posesia unei adrese – înregistrate pe 1 februarie – în care au fost comunicate datele privind situatia celor trei membri ai executivului. Astfel, primarul Gheorghe Stefan a fost asociat si administrator al SC Sonic Media SRL. S-a retras din calitatea de administrator al societãtii pe 19 ianuarie 2005, iar din cea de asociat – pe 3 martie 2005. De asemenea, a figurat ca asociat si administrator al SC Euromedia TV SRL, retrãgîndu-se din calitatea de administrator pe 2 februarie 2005. A fost actionar si administrator la Alco Grup SA, renuntînd la cele douã calitãti pe 17 martie 2004. De la firmele Termoutilaj SA, Silvex SA si Tehnoutilaj SA s-a retras din calitatea de administrator pe 1 februarie 2005, rãmînînd cu cea de actionar. De asemenea, figureazã ca actionar (fondator) la FC Ceahlãul SA. În cazul viceprimarului Vasile Ouatu, acesta a figurat ca actionar si administrator la Centrul Comercial Unic SA, renuntînd la functia de administrator pe 4 martie 2005, fapt certificat de Hotãrîrea AGA cu nr. 2/25 iulie 2004. Însã, este, încã, asociat si administrator al SC Swisslion Distributie SRL, dar si actionar (fondator) la FC Ceahlãul SA. Viceprimarul Mihaela Stoica s-a retras din functia de administrator al Arpimex Group SRL pe 3 martie 2005 si a încetat a mai fi administrator si asociat al firmei Mondop Rod Arpimex SRL pe 31 august 2004.

Dan Constantin i-a cerut ministrului Blaga sã-l „urecheascã“ pe prefect „Institutia prefectului era obligatã ca, în termen de 15 zile, sã emitã pentru fiecare dintre cei sus-amintiti ordine privind constatarea încetãrii de drept a mandatelor de primar, respectiv viceprimari ai municipiului Piatra Neamt. Dar nu si-a respectat aceastã obligatie legalã. Concluzia noastrã, a Organizatiei Municipale a PSD nu poate fi decît una: vînãtoarea incompatibililor pornitã de prefectul apolitic Toader Mocanu este o vînãtoare pe criterii politice si face parte din efortul concertat al actualei Puteri de a discredita, în fata alegãtorilor, PSD“, au mai subliniat. Ei au afirmat cã, la vremea la care ar fi trebuit sã constate incompatibilitãtile era un executant al ordinelor partidului de guvernãmînt, iar acum, apolitic fiind, „vede numai într-o singurã directie“. Ex-presedintele CJ Neamt, Dan Vasile Constantin, prima victimã a „tãvãlugului incompatibilitãtilor“, a pornit atacul la baionetã împotriva prefectului Toader Mocanu care, de asemenea, ar figura pe lista incompatibililor. El figureazã, conform celor afirmate de Dan Constantin, ca asociat si si administrator al firmelor Intergroup Trade SRL si Mocanu Prod Com SNC, aflate în dizolvare de drept conform art. 30 din Legea 359/ 2004. De asemenea, s-a retras din pozitiile de administrator si asociat la firma Ellmar Com SRL pe 20 ianuarie 2005. „Apreciez foarte mult activitatea domnului ministru al Administratiei si Internelor, Vasile Blaga. De aceeasi manierã cred cã trebuia sã fie cotatã si activitatea prefectului judetului Neamt, Toader Mocanu. Domnul prefect, ca toti cei din administratia localã, este si el un pic uituc. De-a lungul timpului a fost actionar la trei firme, douã vechi si deja clasica vînzãtoare de spirtoase Ellma Com SRL. Domnul prefect ar fi trebuit sã se uite, în primul rînd, în curtea lui, pentru cã a omis sã-si anunte retragerea din functiile de asociat si administrator. Existã o hotãrîre judecãtoreascã – sentinta 570/ 25 martie 2005 care constatã dizolvarea de drept a primelor douã firme. De la data numirii sale ca prefect al judetului Neamt, pînã la data de 25 martie a fost asociat si administrator la acele firme. Cred cã domnul Mocanu ar fi trebuit sã îi cearã domnului ministru al administratiei si internelor – si îi cer eu, acum – sã constate încetarea de drept a mandatului sãu de prefect pentru cã în perioada de la numirea sa ca prefect, pînã la data dizolvãrii de drept, prin cele douã încheieri, nr. 570 si 710 din 31 martie 2005, a fost incompatibil“, a afirmat Dan Vasile Constantin. Acesta l-a mai acuzat pe reprezentantul Guvernului în teritoriu cã încearcã sã tergiverseze luarea mãsurilor ce se impun în cazul incompatibilului viceprimar Vasile Ouatu, fãcînd comparatie cu rapiditatea cu care s-au fãcut demersurile pînã la destituirea sa: „A fost depusã la registratura Prefecturii, cu numãrul 287/ 2 februarie 2006, o solicitare de verificare a stãrii de incompatibilitate a domnului Ouatu Vasile. Sîntem în data de 7 februarie si, pînã acum, nu s-a miscat absolut nimic“. Dan Vasile Constantin a subliniat cã a solicitat, ieri, ministrului Vasile Blaga sã verifice modul în care Toader Mocanu a dat curs solicitãrii venite „de la un cetãtean al judetului Neamt“. Fostul presedinte Dan Constantin a subliniat cã se simte vînat, exponentii Puterii acreditînd ideea cã „tot ce este rãu în judetul acesta este Dan Vasile Constantin“.

„Voi proceda asa cum au procedat toti oamenii de onoare, deci voi cere demisia de onoare“ Ieri, un grup de 4 consilieri judeteni ai Aliantei PNL-PD au depus o plîngere penalã împotriva lui Dan Vasile Constantin, atît la Parchetul de pe lîngã Tribunalul Neamt, cît si la Comisia pentru cercetarea averilor demnitarilor, de pe lîngã Curtea de Apel Bacãu. Luni, exponentii Aliantei PNL-PD au declarat cã vor trece la aceastã formã de atac, acuzîndu-l pe Dan Constantin de „fals în declaratii“. Cel incriminat a subliniat cã, în România, functioneazã un principiu de drept: prezumptia de nevinovãtie. Dar, dacã va fi gãsit vinovat… „Pozitia PSD este urmãtoarea: toti cei care au probleme cu Justitia, iar lucrul acesta va fi dovedit, vor trebui sã lase loc celor curati, nepãtati. Deci eu, Dan Constantin, în momentul în care Justitia va dovedi cã am încãlcat legea, cã averea mea este fãcutã incorect, demisionez din toate functiile detinute în partid sau administrative. Dar, atît timp cît nu cunosc acuzatiile care mi se aduc, nu mã pot pronunta. Subliniez cã, dacã aceste acuzatii vor avea fapte de naturã penalã, în mod normal voi proceda asa cum au procedat toti oamenii de onoare, deci voi cere demisia de onoare“, s-a angajat Dan Constantin.

Replicile incompatibililor Mihaela Stoica sustine cã nu s-a aflat niciodatã în stare de incompatibilitate. Motivul? „Am fost aleasã în functia de viceprimar, prin vot secret, în sedinta de Consiliu Local din 24 februarie 2005, prin HCL nr. 24 (în locul fostului viceprimar Gheorghe Popescu, ales presedinte al ANL – n.r.). Pentru a nu fi în situatie de incompatibilitate, respectînd termenul de 15 zile, mi-am dat demisia din functia de administrator al SC Arpimex group SRL Piatra Neamt, pe data de 3 martie 2005“, a declarat viceprimarul Stoica. Pe de altã parte, primarul Gheorghe Stefan a subliniat cã nu considerã cã se aflã în situatie de incompatibilitate: „În momentul de fatã, nu sînt incompatibil. Dar Justitia îsi va face datoria“. Am încercat, în repetate rînduri, sã îl contactãm pe viceprimarul Vasile Ouatu, pentru a-i cere un punct de vedere, însã nu am reusit.

Prefectul bîjbîie legea Prefectul Toader Mocanu si-a exprimat, la rîndul sãu, punctul de vedere, în privinta acuzatiilor care se aduc si care au fãcut obiectul reclamatiei fãcute ministrului Vasile Blaga de cãtre Dan Vasile Constantin: „Un cetãtean, pe nume Orza Petru, mi-a adus la cunostintã starea de incompatibilitate în care se aflã domnul Vasile Ouatu. Am fãcut adresã la Oficiul Registrului Comertului si am dat drumul sã obtin relatii, în cursul zilei de astãzi“. Cît despre acuzatia cã s-ar afla în situatie de incompatibilitate, cu actele pe masã a subliniat cã, spre deosebire de Dan Constantin care a fãcut demersurile de iesire din incompatibilitate abia pe 30 ianuarie 2006, el s-a retras din firma Mocanu Prod Com SRL pe 10 iunie 1993, iar din Intergroup Trade SRL – pe 8 mai 1995. Cît despre cadrul legal care reglementeazã situatiile de incompatibilitate si mãsurile care se iau în aceste situatii, prefectul Toader Mocanu a lãsat sã se înteleagã cã acesta are lacune: „De ce legiuitorul a dat drept de contestatie, de ce se ajunge în instanta de judecatã? Incompatibilitatea pentru presedinte si vicepresedinti de CJ, pentru primar si viceprimari înseamnã cã nu pot fi administratori, asociati. De ce se ajunge în instantã? Pentru cã legea spune asa: prefectul constatã starea de incompatibilitate. Normal cã persoana vizatã poate sã facã contestatie“. Cum poate fi „interpretatã“ legea, în conditiile în care situatiile de incompatibilitate au existat în urmã cu mai mult timp, cei incriminati depãsind aceastã stare de fapt: „Voi da spre analizã documentele pe care le voi primi la Directia Juridicã. Voi proceda legal, atît pot sã vã spun“. Chiar dacã nu stie cum, a subliniat: „Legea nu poate functiona retroactiv. Ca sã functioneze retroactiv, ar trebui sã emit, astãzi, un ordin cu data de atunci“. În opinia sa, singura care se va putea pronunta va fi instanta de contencios administrativ. În acest context, aprecierea situatiilor de incompatibilitate constatate pînã acum este oscilantã: la Dan Vasile Constantin a fost „de fapt“, iar în cazul lui Valericã Frãtilã – „nu mai stiu“. Potrivit aceleiasi surse, singurele situatii certe de incompatibilitate sînt ale presedintelui Dan Vasile Constantin si vicepresedintelui Valericã Frãtilã, certificate prin adresele primite de la secretarul general al CJ, Mihaela Ignatovici Lazãr: „Nu am cunostintã de alte situatii de incompatibilitate pînã în momentul în care Registrul Comertului îmi va confirma, ori infirma date referitoare la viceprimarul Vasile Ouatu“. Pe de altã parte, a subliniat cã a emis o circularã pe care a trimis-o tuturor secretarilor localitãtilor, inclusiv celui a judetului, acestia avînd obligatia sã comunice eventualele situatii de incompatibilitate în care s-ar afla consilierii locali si judeteni.

Cina cea de tainã Exponentii PNL sustin cã au fost chemati, vinerea trecutã, de cãtre Dan Vasile Constantin, în încercarea de a negocia scoaterea la ivealã sau punerea sub tãcere a informatiilor legate de incompatibilitatea reprezentantilor conducerii Primãriei Piatra Neamt. „Vineri am fost invitati de cãtre Dan Constantin la o întîlnire în care a prezentat aceste documente. Am luat la cunostintã despre existenta lor. Poate cã s-a vrut o negociere, dar nu mã pot pronunta“, a declarat consilierul judetean Vlad Marcoci, liderul consilierilor judeteni PNL-PD. Conducerea PSD Neamt a negat cã aceastã întîlnire ar fi avut loc.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending