Contactează-ne

Economie

Au terminat-o cu liceul şi studenţia şi-s şomeri

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ 494 de absolvenţi sînt în scriptele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă ■ 11 dintre aceştia au dat carnetul de student pe cel de şomer ■ toţi vor primi un sprijin financiar de 250 de lei timp de 6 luni ■ cei care nu-şi găsesc de muncă pot avea şi alte beneficii ■

Tinerii absolvenţi ai promoţiei 2018 au dat rapid carnetul de fost elev sau de student pe cel de şomer. Pînă la data limită la care trebuiau să-şi depună actele la AJOFM Neamţ, 24 iulie, sute de tineri au procedat în această manieră. Vor fi sprijiniţi financiar de stat 494 de absolvenţi din ultima promoţie, din care 11 sînt cu studii superioare. Conform normelor legale în vigoare, pentru a beneficia de prevederile Legii 76/2002 tinerii trebuiau să se înregistreze la Agenţiile Locale. Absolvenţii înscrişi în evidenţa instituţiei în termen de 60 de zile calendaristice de la absolvire, în urma angajării, pot beneficia de: prima de inserţie în valoare de 1.500 lei; prima de instalare în valoare de 12.500 lei, dacă angajarea este la o distanţă mai mare de 50 de kilometri de domiciliu, iar ca urmare a angajării se schimbă şi domiciliul sau reşedinţa. Prima se plăteşte în două tranşe; prima de relocare (chirie), în cuantum de maxim 900 lei lunar, timp de 36 luni, dacă angajarea este la o distanţă mai mare de 50 de kilometri de domiciliu. La expirarea celor 60 de zile, absolvenţii care nu au reuşit să ocupe un loc de muncă vor beneficia de indemnizaţie de şomaj, în cuantum de 250 lei lunar, timp de 6 luni. Pentru absolvenţii de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu bacalaureatul, ultima zi în care se puteau înscrie a fost 24 iulie 2018. Elevii din ultimul an de studiu, care nu au situaţia şcolară încheiată la data absolvirii, pot obţine aceleaşi beneficii dacă se înregistrează în evidenţele agenţiei în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigenţă. Din bugetul asigurărilor pentru şomaj se subvenţionează şi angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi înscrişi în evidenţa AJOFM Neamţ, cuantumul subvenţiei fiind de 900 lei lunar, timp de 12 luni. Dacă sînt angajaţi încadraţi în muncă din rîndul persoanelor cu handicap, subvenţia se acordă timp de 18 luni. Pentru ca angajatorii să poată beneficia de subvenţii este necesar ca persoanele încadrate să fie înregistrate în baza de date a ANOFM şi ca raporturile de muncă să fie menţinute cel puţin 18 luni. De aceste facilităţi beneficiază angajatorii care încadrează pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţămînt care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu. În cadrul măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă, ANOFM acordă sprijin angajatorilor care derulează programe de ucenicie sau stagiatură. Astfel, angajatorul care încheie un contract de ucenicie cu o persoană din evidenţele ANOFM beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună. În ceea ce priveşte contractele de stagiatură, angajatorul care încheie astfel de acte cu persoane din evidenţele ANOFM beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu (6 luni) de o sumă în cuantum de 1.350 lei/lună/persoană.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

Iată ce-ar fi de muncă în această săptămînă

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ în judeţ sînt sub 500 de job-uri, mai bine de jumătate din cerere fiind de la angajatori din zona la Roman ■ licenţiaţii îşi găsesc greu de lucru ■

În plin sezon estival, piaţa muncii din judeţul Neamţ nu prea dă semne de redresare, iar cererea de personal rămîne la nivelul intervalului anterior. În ultima săptămînă a lui Cuptor, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă anunţă ca fiind vacante un număr total de 467 de locuri de muncă, în cele mai diverse ocupaţii.

Cele mai multe şanse de angajare le au cei din zona Roman şi zona limitrofă, acolo fiind disponibile 260 de job-uri, mai mult de jumătate din cererea totală. În zona Piatra Neamţ sînt disponibile 134 de posturi, iar la Tîrgu Neamţ este de lucru pentru un număr de 73 de persoane.

Trebuie spus faptul că cele mai multe job-uri sînt pentru personal fără nici un fel de calificare, iar cei cu studii superioare nu au prea mare căutare. Defalcat, din cele 134 de job-uri din zona Piatra Neamţ, puţine sînt pentru personal de înaltă calificare. Se caută un inspector de specialitate în gospodărirea apelor, un inginer zootehnist sau doi ingineri specializaţi în construcţii hidrotehnice, la care se mai adaugă două posturi de director de vînzări. Pentru ceilalţi sînt 10 cereri de croitori, se mai recrutează 26 de muncitori necalificaţi, ori 10 tapiţeri.

În multe alte ocupaţii sînt mai puţine cereri de personal, lista completă putînd fi studiată la Agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă Piatra Neamţ. Nici la Roman personalul de înaltă calificare nu au prea mare căutare, şi ar fi de lucru doar pentru 4 ingineri specializaţi în electrotehnică, un inginer industrie alimentară, un inginer mecanic, un inginer responsabil vînzări sau un inspector resurse umane, ori un responsabil achiziţii.

Pentru ceilalţi sînt libere 10 posturi de ospătar, se mai caută 10 operatori producţie ceramist, însă cele mai multe cereri, 74, sînt cereri pentru muncitori necalificaţi pentru mai multe domenii de activitate. În rest ar mai putea găsi de lucru cei calificaţi ca lucrător comercial, manipulant mărfuri, mecanic auto, livrator mărfuri, şoferi de diversa categorii, sudori, vînzător, vulcanizator sau zidar sau tractorist.

La Tîrgu Neamţ se caută doi ingineri constructori, doi ingineri specializaţi în industrie alimentară, sau doi ingineri mecanici, precum şi doi psihologi, sau un dculptor în lemn, post vacant de luni bune de zile. În zonă este de lucru şi pentru alte categorii de personal, şi este nevoie de asistenţi medicali generalişti, cofetari, brutari, drujbişti, dulgheri, fierari betonişti sau lucrători comerciali şi lucrători în construcţii.

Citește știrea

Actualitate

Nici 500 de cereri de personal

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ aproape jumătate din recrutări se fac de către angajatorii din Roman şi comunele limitrofe ■ acolo este nevoie de 254 de noi salariaţi ■

Mediul de afaceri din judeţ nu are nevoie de prea mult personal şi în plin sezon estival recrutările de noi salariaţi sînt cam pe sponci. Conform unui anunţ al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ sînt libere doar 498 de job-uri, iar în reşedinţa de judeţ şi comunele limitrofe şi-ar putea găsi de lucru în această săptămînă doar 164 de persoane.

Cele mai multe angajări ar putea avea loc la Roman, unde patronii anunţă 254 de locuri de muncă disponibile în cele mai diverse domenii de cativitate. Ca de fiecare dată, la Tîrgu Neamţ cererea de personal este anemică, fiind vacante doar 80 de posturi. Aşa stînd lucrurile, la mare căutare sînt cei cu studii medii, iar personalul de înaltă calificare nu are prea multe oportunităţi.

La Piatra Neamţ se caută un specialist resurse umane, un inspector de specialitate în gospodărirea apelor, şi mai mulţi ingineri între care cîte un agronom şi un zootehnist, precum şi doi ingineri construcţii hidrotehnice. Ar mai fi nevoie de un director de vînzări. Pentru ceilalţi, sînt vacante 10 locuri pentru croitori, iar 27 de locuri de muncă sînt pentru muncitori care nu au nici un fel de calificare, ori 10 tapiţeri. În multe alte ocupaţii sînt mai puţine cereri de personal, lista completă putînd fi studiată la sediul Agenţiei locale pentru ocuparea forţei de muncă Piatra Neamţ.

Nici la Roman licenţiaţii nu au prea mare căutare şi şi-ar putea găsi de lucru un economist, un inginer specializat în industria alimentară, ori un inginer responsabil vînzări. Pentru ceilalţi este de lucru în ocupaţii cum ar fi zidar, vînzător, tractorist, strungar universal, sudor, iar 71 de cereri sînt pentru muncitori necalificaţi în mai multe domenii.

La Tîrgu Neamţ s-ar putea angaja doi ingineri constructori, un inginer specializat în industrie alimentară, un inginer mecanic şi un psiholog sau un sculptor în lemn. Alte 12 posturi sînt pentru necalificaţi şi ar mai fi nevoie de lucrători comerciali, lucrători în construcţii lemn, drujbist, fochist sau cofetar.

Citește știrea

Actualitate

Pe piaţa muncii, iată ce se căută

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ angajatorii din zona Roman fac cele mai multe recrutări, la polul opus fiind zona Tîrgu Neamţ ■ personalul de înaltă calificare nu are prea multe oportunităţi ■

A doua decadă a lunii iulie nu aduce prea multe oportunităţi de angajare în judeţ, iar Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ raportează faptul că la 12 iulie sînt vacante 537 de locuri în diverse ocupaţii. Cele mai multe oportunităţi de angajare sînt la Roman, unde este nevoie de un număr de 257 de noi salariaţi, iar la polul opus, cu cele mai puţine job-uri este zona Tîrgu Neamţ, doar 90 de posturi. Pe la mijloc este reşedinţa de judeţ unde este nevoie de 190 de salariaţi.

De menţionat este faptul că deşi sînt cîteva sute de job-uri, persoanele cu studii superioare nu prea au de unde alege. Defalcat, la Piatra Neamţ ar fi nevoie doar de un specialist marketing, un inginer zootehnist şi un inginer agronom. Mai sînt libere două posturi de director de vînzări, se mai cautră un designer grafic/multimedia şi un asistent manager. Pentru ceilalţi, piaţa oferă 10 oportunităţi pentru cei care pot presta ca şi croitori, iar cele mai multe job-uri, 63, sînt pentru persoanele care nu au nici un fel de calificare. Alte 10 posturi vacante sînt pentru operatori la oprelucrarea maselor plastice, se mai caută 10 tapiţeri, dar şi persoane calificate ca sudori, stivuitorişti, patiseri sau preparatori conserve legume şi fructe.

Mai multe relaţii despre piaţa muncii din zona reşedinţei de judeţ pot fi obţinute de la Agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă Piatra Neamţ. Nici la Roman licenţiaţii nu prea au de unde alege, iar piaţa oferă un post de economist, se mai recrutează un inginer specializat în industria alimentară, un inginer responsabil vînzări, precum şi un responsabil achiziţii. Pentru ceilalţi sînt 10 posturi de operator producţie ceramist, se mai caută tot atîţia ospătari, însă cele mai multe locuri, 74, sînt pentru muncitori necalificaţi pentru mai multe domenii. Angajatorii mai au nevoie de 29 de confecţioneri textilişti.

Mai puţine cereri sînt pentru ocupaţii cum ar fi dulgher, druijbist, electrician, faianţar, lăcătuş mecanic, ori instalator tehnico-sanitare şi de gaze. La Tîrgu Neamţ s-ar putea angaja doi ingineri constructori, alţi doi ingineri specializaţi în industria alimentară, precum şi un inginer mecanic. Mai este de lucru pentru doi psihologi sau un sculptor în lemn, acest din urmă post fiind anunţat ca fiind vacant de o bună perioadă de timp. Piaţa muncii mai oferă job-ri pentru cei care pot presta ca şi tîmplari universali, sudori, şoferi, ospătari, patiseri, asistent medical generalist, cofetar sau fierar betonist.

Citește știrea

Trending