Contactează-ne

Actualitate

Atenţie la liberalizarea pieţii gazelor

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ măsura intră în vigoare de la data de 1 iulie 2020 ■ fiecare consumator poate alege, fără costuri suplimentare, un alt furnizor de gaze ■

Auzim tot mai des sintagma „liberalizarea pieţii gazelor naturale“. Cum putem ştii care dintre oferte este mai avantajoasă şi ne oferă siguranţă şi servicii în conformitate cu standardele de performanţă? Doar, informîndu-ne! De la 1 iulie 2020, preţurile de furnizare a gazelor naturale nu vor mai fi reglementate (stabilite) de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE, ci se vor forma liber pe piaţă, în funcţie de raportul cerere-ofertă.

În mod normal, această acţiune ar trebui să fie în avantajul consumatorilor, în sensul că, furnizorii vor întreprinde toate demersurile pentru a obţine cele mai bune preţuri, care vor atrage mai mulţi clienţi şi, astfel, îşi vor asigura continuitatea afacerii. Pînă la data de 30.06.2020, toţi consumatorii trebuie să îşi exercite dreptul de a-şi alege un furnizor cu care să încheie un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial.

Noul contract de furnizare poate fi încheiat cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale dintre cei ce deţin licenţă ANRE.

„Procesul de schimbare a furnizorului de gaze naturale nu generează costuri suplimentare sau modificări de ordin tehnic. În situaţia în care, pînă la sfîrşitul lunii iunie 2020, un consumator nu încheie un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial, furnizarea gazelor naturale nu va fi sistată, ci se va face în condiţiile contractuale ale furnizorului actual, la preţul din oferta comunicată odată cu factura fiscală curentă din perioada mai-iunie 2020. Rămîne, însă, obligaţia ca, pînă cel mai tîrziu 30 iunie 2021, consumatorul să încheie un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial“, anunţă Comisariuatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Neamţ.

Lista furnizorilor de gaze naturale, precum şi informaţii privind ofertele-tip sînt puse la dispoziţie prin aplicaţia „Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale“ disponibilă pe site-ul ANRE. Furnizorii mai pun la dispoziţia consumatorilor, pe site-urile proprii, atît informaţii legate de oferte, cît şi modelul de contract furnizare utilizat.

CJPC Neamţ anunţă că a făcut o simulare pentru un loc de consum din Piatra Neamţ, consum casnic anual cuprins sub 280Mwh (consum aferent pentru un apartament cu centrală termică şi aragaz) şi au rezultat 73 oferte-tip ale furnizorilor autorizaţi. Ofertele-tip prezentate, ordonate crescător în funcţie de preţul de furnizare în lei/MWh, fără tva şi acciza pentru gaze naturale, se diferenţiază prin: preţ de furnizare de la 108,27 lei/MWh pînă la 258,77 lei/Mwh; valabilitatea ofertei, perioadă în care preţul afişat rămîne fix, dacă se încheie contractul în această perioadă, perioada de valabilitate variază între mai puţin de o lună pînă la 14 luni; se acordă discount la factura fiscală pe perioade de 3 luni, 6 luni sau 12 luni; durata contractului, care variază de la 12 luni pînă la „perioadă nedeterminată“; termenul de plată a facturii fiscale, care variază de la mai puţin de 15 zile pînă la mai mult de 30 zile de la data emiterii; modul de transmitere a facturii fiscale (tipărit şi/sau electronic); dacă se solicită garanţii, condiţiile aferente; dacă se oferă alte servicii suplimentare, gratuit sau contracost, reduceri promoţionale ale costurilor acestora.

Sfaturi pentru consumatori

Contractul de furnizare poate fi încheiat: direct, la sediul social sau în punctele de lucru declarate ale furnizorului; contracte încheiate la distanţă, prin canalele electronice de comunicare la distanţă; contracte încheiate în afara spaţiilor comerciale ale furnizorilor, de regulă, prin prezentarea reprezentanţilor acestora la domiciliul consumatorilor.

În cazul contractelor încheiate la distanţă, precum şi a celor încheiate în afara spaţiilor comerciale, operatorii economici au obligaţia ca, înainte ca oferta sau contractul să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, să îndeplinească cerinţele de informare, în mod clar şi inteligibil privind: identitatea furnizorului, adresa poştală, număr de telefon, adresa de e-mail, principalele caracteristici ale serviciilor, preţul total al serviciilor cu toate taxele incluse, modalităţi de plată, dreptul de retragere, condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a acestui drept, durata contractului, condiţii de încetare, penalităţi.

Furnizorii trebuie să facă dovada comunicării unui exemplar din contractul încheiat cu consumatorul, cu semnăturile părtilor contractante. În ambele cazuri, consumatorul are posibilitatea de retragere din contract în termen de 14 zile de la semnare şi numai cu acordul scris al acestuia, de renunţare la perioada de retragere, contractul poate produce efecte.

Cum alegem? Solicităm oferta, în format tipărit sau pe orice suport durabil – poate fi descărcată de pe site-ul furnizorului ales sau de pe site-ul ANRE; solicităm un model de contract furnizare gaze naturale – poate fi descărcat de pe site-ul furnizorului ales sau de pe site-ul ANRE; comparăm informaţiile înscrise în cele două documente; solicităm informaţii suplimentare care să fie comunicate, în scris; verificăm modalitatea şi termenul de plată a facturilor pentru a evita situaţiile în care, în mod legal, furnizorul poate sista furnizarea gazelor naturale pentru neplată şi percepe taxe suplimentare; analizăm cu atenţie caracteristicile ofertei în care se oferă discount-uri (la ce anume se referă, perioada de valabilitate a ofertei); alegem varianta care este cea mai apropiată de cerinţele şi posibilitatile fiecăruia dintre noi de relaţionare cu furnizorul (utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă constituie un avantaj); păstram toată corespondenţa care a făcut obiectul încheierii contractului de furnizare pentru a putea dovedi, în cazul apariţiei vreunei neconcordanţe între informaţiile precontractuale şi cele aplicate efectiv în derularea contractului; ne adresăm, în scris, furnizorului cu care am încheiat contractul de furnizare pentru a clarifica orice abatere de la prevederile contractuale.

Actualitate

Notele de la simularea Evaluării din acest an, mai bune ca în alţii

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ la Neamţ, promovabilitatea este de 65,53% ■ după primirea rezultatelor se va realiza o analiză şi se vor stabili măsurile remediale ■ cei 11 elevi de la Bîra, localitate aflată în carantină, la vremea simulării vor participa la o simulare, separat ■

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ a realizat o centralizare a rezultatelor obţinute la simularea examenului de Evaluare Naţională, în opinia inspectorului şcolar general, Mihai Obreja, rezultatele din 2021 fiind cele mai bune din ultimii cinci ani.

„La nivel de judeţ, procentul de promovabilitate la simulare este de 65,53%, aproximativ la acelaşi procent înregistrat la nivel naţional, care este de 65,6. Este un procent mai bun ca în alţi ani. La Limba română procentul este de 64,38%, ceea ce însemană mai mulţi elevi care au obţinut note peste 5. La Matematică procentul este de 59,81%.

Sînt, repet, rezultate mai bune ca în alţi ani. După ce vom primi rapoartele din şcoli vom face o analiză şi vom stabili un plan remedial pentru a vedea care sînt paşii ce trebuie urmaţi pînă la examenul propriu-zis. A rămas să mai luăm o decizie cu cei 11 elevi de la Bîra, localitate aflată la data simulării în carantină. Vom vedea dacă simularea va avea loc la aceeaşi dată cu ceilalţi elevi din ţară, care nu au susţinut din aceleaşi motive simularea sau dacă ni se va lăsa independenţa de a organiza în plan local“, a precizat Mihai Obreja, care insistă pe ideea că astfel de simulări pun elevii în situaţia concretă a unui examen şi este un exerciţiu care poate contribui la optimizarea rezultatelor din timpul examenului de Evaluare, propriu-zis.

Cele mai bune rezultate au fost obţinute în municipiul Bucureşti (82,1%) şi în judeţele Cluj (77,6%), Argeş (71,5%), Brăila (71,3%) şi Prahova (69,9%). Comparativ cu simulările din anii precedenţi, rezultatele indică o creştere substanţială a mediilor mai mari sau egale cu 5, după cum urmează: în 2016 – 44,05%, în 2017 – 51,47%, în 2018 – 47%, în 2019 – 53,1 %. În 2020 nu s-au organizat simulări, din cauza pandemiei.

Reamintim şi faptul că subiectele la Evaluarea Naţională 2021 sînt noi faţă de anii precedenţi, avînd ca model testele internaţionale, după o programă nouă, constînd într-o broşură cu 10 pagini care trebuie completată în două ore. Examenul de Evaluare Naţională se va desfăşura în perioda 22-25 iunie 2021.

Citește știrea

Actualitate

Bătălie pentru clienţi de energie electrică

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ trecerea la piaţa liberă nu presupune nici un cost şi nu presupune întreruperea furnizării energiei sau a gazului metan ■ una dintre companii a emis un comunicat în care dă cîteva sfaturi privind operaţia de trecere de la un furnizor la altul ■

De cîteva luni, distribuitorii de energie au ieşit la vînătoare de clienţi, folosindu-se de toate mijloacele de atragere a acestora: prin e-mail-uri, SMS, pe Facebook sau prin angajarea de personal care să bată din uşă în uşă, pentru a încheia noile contracte. Asta în condiţiile în care liberalizarea pieţei de energie înseamnă că preţurile la electricitate şi gaze nu mai sînt stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare a Energiei (ANRE), ci de fiecare furnizor.

Compania E-ON a remis un comunicat de presă prin care dă cîteva sfaturi privind operaţia de trecere de la un furnizor la altul. În acest sens, firma spune că un consumator trebuie să verifice dacă se află sau nu în piaţa liberă. „Dacă pe prima pagină a facturii apare Produs de gaze naturale sau Elecricitate Serviciu Universal înseamnă că acel client nu a optat, încă, pentru o ofertă pe piaţa liberă, care se poate face oricînd.

În cazul furnizării gazelor naturale, termenul de 30 iunie înseamnă că, dacă un consumator va opta pentru ofertă concurenţială, pînă la această dată, clientul va fi trecut automat pe piaţa liberă, începînd cu 1 iulie, fiind notificat în acest sens în perioada următoare (în cazul E-ON – n.r.). În cazul furnizării de electricitate, dacă un client are un contract de serviciu universal, termenul de 30 iunie, se referă la data limită pînă la care se poate opta pentru piaţa concurenţială, situaţie în care poate şi să beneficieze de discountul oferit de furnizor, care reprezintă diferenţa între preţul pentru serviciul universal şi cel mai bun preţ din oferta concurenţială a companiei.

După această dată E-ON va aplica preţul de serviciu universal valabil de la 1 iulie 2021“. Un alt sfat dat de specialiştii companiei este legat de evaluarea nevoilor şi descoperirea ofertelor de pe piaţa liberă prin comparatorul de oferte-tip de furnizare afişat pe site-ul ANRE ( www. anre.ro). Clientul trebuie să fie atent la preţurile de furnizare publicate, la perioada de valabilitate a preţurilor (în condiţiile în care furnizorii noi de servicii se grăbesc să lanseze tot soiul de oferte mincinoase, unele n.r). O mare atenţie trebuie acordată şi condiţiilor în care pot fi modificate preţurile oferite. La E-ON, se mai spune în comunicat, se pot alege oferte cu preţ fix sau variabil, produse cu ambele utilitrăţi pe acelaşi contract, pachete cu asistenţă tehnică sau servicii tehnice incluse.

Trecerea la piaţa liberă nu presupune nici un cost, nu presupune întreruperea furnizării energiei electrice sau a gazului metan, operatorul asigurînd intervenţiile tehnice pentru deranjamente şi incidente. O altă precizare se referă la verificarea capacităţii operaţionale şi financiare a furnizorului. Clienţii trebuie să citească cu mare atenţie şi să înţeleagă toate documentele referitoare la noile contracte, la transparenţa preţurilor, cu toate componentele incluse, la termenele de plată, durata contractului, valoarea termenlor de reziliere şi să fie atenţi să nu existe cîmpuri necompletate în noile contracte, care pot lăsa loc de modificări ulterioare. Compania E-ON a elaborat şi un „ABC al liberalizării“ în secţiunea eon.ro/liberalizare.

Citește știrea

Actualitate

Bursuc salvat dintr-un subsol

Știre publicată în urmă cu

în data de

Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor au avut o misiune mai puţin obişnuită, iar pe parcursul zilei de ieri, 19 aprilie 2021, au acţionat pentru salvarea unui bursuc. Sălbăticiunea a ajuns, nu se ştie cum, în subsolul unui bloc din Piatra Neamţ.

„Pe 19 aprilie, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ au fost sesizaţi cu privire la faptul că la subsolul unui bloc din Piatra Neamţ se află un bursuc, ce poate constitui un pericol pentru locuitorii din zona respectivă“, conform unui comunicat al Poliţiei Neamţ. La scurt timp, echipa operativă formată din poliţişti şi jandarmi s-a deplasat la faţa locului, unde „a desfăşurat activităţi specifice necesare pentru salvarea acestuia“.

Poliţiştii au emis un ordin de plasare în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile, bursucul fiind preluat şi predat unui adăpost aparţinînd unei asociaţii de protecţie a animalelor.

Citește știrea

Trending