Contactează-ne

ArcelorMittal Tubular Products Roman își prezintă intenția de a vinde bunul imobil ce include teren CC cu suprafața de 82.129 mp și construcții industriale cu suprafața construită totală de 58.454 mp, amplasat în sat Cordun, com. Cordun, șoseaua Roman – Iași, km. 333, jud. Neamț

 

ArcelorMittal Tubular Products Roman își prezintă intenția de a vinde bunul imobil ce include teren CC cu suprafață de 82.129 mp și construcții industriale cu suprafață construită totală de 58.454 mp, amplasat în sat Cordun, com. Cordun, șoseaua Roman –Iași, km. 333, jud. Neamț, respectiv:

 

TEREN CC intravilan cu suprafața de 82.129 mp, cu nr. cad. 55168, înscris în CF 55168 UAT Cordun, pe care se află construcții industriale zona LAMINOR 20” cu suprafața construită totală de 58.454 mp, respectiv:

– CORP C1 CONSTRUCTIE CU SUPRAFATA CONSTRUITA DE 475 MP SI SUPRAFATA CONSTRUIT-DESFASURATA DE 950 MP

– CORP C2 HALA LAMINOR 20″ SI ANEXE CU SUPRAFAT CONSTRUITA DE 57.060 MP SI SUPRAFATA CONSTRUITA DE 57.060 MP

– CORP C3 DEPOZIT CU SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL DE 31 MP SI SUPRAFATA CONSTRUIT- DESFASURATA DE 31 MP (FOSTA C6)

– CORP C4 CASTEL APA INDUSTRIALA CU SUPRAFATA CONSTRUITA DE 251 MP SI SUPRAFATA CONSTRUIT DESFASURATA DE 251 MP (FOSTA C8)

– CORP C5 STATIE POMPE DE ADAOS LAMINOR 20″ CU SUPRAFATA CONSTRUITA DE 272 MP SI SUPRAFATA CONSTRUIT DESFASURATA DE 544 MP (FOSTA C9)

– CORP C6 TURN DE RACIRE CU SUPRAFATA CONSTRUITA DE 365 MP SI SUPRAFATA CONSTRUIT- DESFASURATA DE 730 MP (FOSTA C10)

 

Echipamentele funcționale montate în cadrul halei Laminor 20” NU constituie obiectul vânzării.

 

Condițiile și termenii ofertării:

a) plata avans de minim 40% la semnarea contractului, cu pierderea avansului in situația neplății restului de preț la scadență;

b) plata restului de preț în maxim 8 luni de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 31.12.2021;

c) se vor lua in considerare doar ofertele care sunt superioare valorii de 4.700.000 euro.

 

Ofertele vor fi deschise in prezenta tuturor ofertanților la o data ce va fi comunicata ulterior, iar prețul final de vânzare a proprietatii se va stabili prin negociere directa imediat după deschiderea ofertelor, sau negocieri individuale ulterioare, dupa caz. Oferta câștigatoare va fi desemnata luându-se în calcul prețul oferit și valoarea avansului plătit, precum și numărul de luni in care se face plata restului de preț.

 

Ofertele, însoțite de o scurtă prezentare a activității curente a ofertantului si a destinatiei viitoare a proprietatii care se oferteaza, se vor depune la registratura societatii in plic sigilat pana la data de 05 martie 2021. Oferta de cumpărare va preciza: pretul oferit, modalitatea de plata si un termen de valabilitate al ofertei de minim 30 de zile.

 

Detalii pot fi obținute de la sediul Societății sau la numărul de telefon 0722 651 851.