Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Aqua Calor sprijinã pietrenii în montarea centralelor termice de apartament

Știre publicată în urmă cu

în data de

• este vorba despre un proiect demarat anul trecut si care aduce avantaje financiare substantiale pietrenilor cu venituri mici si pensionarilor care nu pot accesa credite bancare • aceasta este singura solutie, acolo unde repartizarea apartamentelor nedebransate este neuniformã, pentru ca acestia sã beneficieze de cãldurã în iarna viitoare • beneficiarii sînt scutiti de manoperã si pot plãti cheltuielile cãtre societatea de interes local în rate, pe o perioadã de maxim 5 ani, fãrã comisioane, fãrã garantii si fãrã a avea nevoie de giranti •

Reabilitarea termicã reprezintã o preocupare prioritarã a municipalitãtii pietrene care a cãutat cea mai potrivitã solutie pentru asigurarea confortului cetãtenilor, la costuri suportabile. Pe fondul unui sistem uzat moral si fizic, puternic dezechilibrat ca urmare a debransãrilor în masã, au fost propuse douã alternative, în functie de situatia tehnicã. Prima este cea de montare a centralelor termice murale – în apartamentele rãmase la sistemul centralizat, în blocuri în care majoritatea s-au debransat, iar cealaltã – montarea centralelor termice de bloc si de scarã.

Pasi în montarea centralelor termice de apartament, cu sprijinul Aqua Calor

Pietrenii ale cãror apartamente au rãmas la sistemul centralizat, din imobile în care cei mai multi proprietari au preferat sistemele proprii de încãlzire, vor fi invitati, în urmãtoarea perioadã, la Aqua Calor, pentru a intra în programul de montare a centralelor termice murale, initiat de societatea de termoficare. Este vorba despre cei care, din ratiuni de ordin tehnico-economic, nu vor putea fi inclusi în marea reabilitare termicã a municipiului, derulatã de Primãria Piatra Neamt. „56 de blocuri au sub 11 apartamente care au rãmas bransate la sistemul centralizat. Proprietarilor aflati în aceastã situatie, dar si asociatiilor în care se înregistreazã asemenea cazuri le vor fi transmise invitatii pentru a-si monta centrale termice de apartament, potrivit sistemului de anul trecut“, ne-a declarat Elena Boengiu, membru al Adunãrii generale a Actionarilor la Aqua Calor. Pentru a intra în programul societãtii locale de termoficare, pietrenii trebuie sã parcurgã cîtiva pasi. „În primul rînd, doritorul trebuie sã depunã o cerere la Serviciul tehnic al Aqua Calor. În obligatia sa, însã, intrã obtinerea tuturor avizelor necesare, de la Distrigaz, si montarea conductelor de gaz metan. Contractul cu furnizorul acestei utilitãti nu poate fi semnat decît de cãtre proprietar. Solicitãrile pietrenilor vor fi centralizate, dupã care Aqua Calor va organiza licitatie pentru achizitionarea centralelor termice si a materialelor necesare lucrãrilor. Asigurãm gratuitatea manoperei, iar contractul cu beneficiarul nu implicã ipoteca, ci este de tip leasing. Mai explicit, Aqua Calor este proprietarul investitiei pînã la achitarea ultimei rate a contravalorii centralei si celorlalte materiale folosite. Cei care au beneficiat de programul nostru anul trecut au fãcut rate pe o perioadã de 5 ani. Ratele plãtite de acestia au fost cuprinse între 600 si 900 mii de lei, în functie de mãrimea apartamentelor, dar si de optiunile proprietarilor. Unii au dorit sã îsi schimbe si caloriferele, un alt cetãtean, spre exemplu, a dorit un anumit tip de centralã, pe care si-a ales-o singur. Costurile de achizitie a centralelor termice scad considerabil, în conditiile în care organizãm licitatie. Anul trecut, pretul de achizitie a centralelor termice a fost sub 17 milioane de lei, mai precis de 16,8 milioane. În contextul organizãrii licitatiei, apare concurenta, astfel cã preturile sînt la nivel de en-gross“, a mai precizat Elena Boengiu.

Beneficiarii de anul trecut si-au redus substantial cheltuielile

Programul de montare a centralelor termice murale a fost început în 2005, însã, în primã fazã, nu a prins destul de bine la cetãteni. Este posibil ca semnalele lansate sã nu fi ajuns corect si complet la potentialii beneficiari: oamenii nu au înteles cã nu trebuie sã depunã garantii si cã nu au nevoie de giranti pentru a intra în program. Mai mult decît atît, termenul maxim de rambursare a creditului a fost fixat de Aqua Calor la 5 ani, însã cei care au posibilitãti financiare pot scãpa de obligatii financiare si mai devreme. „Perioada de rambursare a creditului este la latitudinea beneficiarilor, dar noi am fixat termenul maxim la 5 ani. Pe de altã parte, dobînda fixatã este cea a bãncii, noi avînd o linie de credit pentru achizitionarea centralelor. Beneficiarii nu plãtesc comisioane suplimentare. Cum cetãtenii încheie contractul cu Aqua Calor, tot la noi trebuie sã facã si plãtile. Am promovat acest program pe toate cãile posibile: am anuntat 159 de persoane, am organizat adunãri cu presedintii si administratorii de asociatii, am anuntat persoanele care au dreptul sã beneficieze de acest sprijin si prin agentii nostri încasatori. De asemenea, am dat fiecãrui cetãtean care urma sã fie debransat cîte o invitatie. Ca sã dau un exemplu al dezechilibrelor din sistem, la o centralã termicã din Dãrmãnesti, unde apartamentele rãmase bransate se aflau la capãt de retea, oamenii nu beneficiau nici de cãldurã si nici de apã caldã, în schimb trebuiau sã plãteascã. Din pãcate, anul trecut, programul nostru nu a avut impactul scontat, nereusind sã montãm decît 14 centrale termice murale. Nu stim care ar putea fi motivele: poate cã oamenii nu au suficientã încredere, ori este posibil sã nu cunoascã acele facilitãti pe care le oferim. În acest an, însã, noi estimãm cã numãrul cererilor va fi cu mult mai mare. Pînã în acest moment, am primit 15 cereri. Programul se adreseazã în special persoanelor cu posibilitãti financiare reduse, dar si pensionarilor care, indiferent de venituri, nu pot accesa credite bancare“, a adãugat Elena Boengiu. Potrivit aceleiasi surse, beneficiqarii de anul trecut ai programului au fãcut fatã fãrã probleme în a-si onora obligatiile financiare – rata la centrala termicã, gazul metan si întretinerea – cheltuielile fiind cu mult reduse, comparativ cu situatia în care s-au aflat în anii trecuti, cînd costurile întretinerii erau, cu adevãrat, împovãrãtoare. „Cu centrala montatã de noi, fãrã perceperea de garantii, beneficiarii îsi vor putea doza consumul de gaz metan în functie de posibilitãtile financiare pe care le au. Cei care si-au montat, anul trecut, centrale termice prin programul nostru, au reusit sã se descurce bine, fãcînd chiar economii, cheltuielile fãcute cu ratele si cu gazul metan fiind cu mult mai reduse comparativ cu cît ar fi trebuit sã plãteascã la întretinere“, a subliniat Elena Boengiu.

Solutii tehnice la fata locului

Consilierul Elena Boengiu a explicat cã, datã fiind repartizarea neuniformã a apartamentelor nedebransate, solutiile tehnice nu pot fi date decît în functie de situatia de la fata locului. Spre exemplu, într-un imobil în care mai putin de 11 apartamente au rãmas nedebransate, una este cînd acestea se aflã pe o singurã scarã – iar atunci este mai avantajoasã montarea unei centrale comune, de tip container, si alta este cînd acestea sînt dispersate pe mai multe scãri. „Solutia este aleasã în functie de caz. Este posibil ca acolo unde au rãmas 11 apartamente nedebransate sã montãm o centralã de scarã. Din pãcate, însã, în 90 % din cazuri, apartamentele nu sînt grupate, ci dispersate“, a declarat Elena Boengiu. Cum se face analiza care duce la alegerea solutiie celei mai potrivite? Reprezentantul legislativului local în AGA la Aqua Calor a dat, în acest sens, cîteva exemple: „La blocul E1, arondat la CT nr. 5, din 35 de apartamente au mai rãmas bransate numai 5. La E2, din 30 de apartamente doar unul a mai rãmas bransat la CT nr. 5. Dar la blocul E8, din 20 de apartamente, 11 au rãmas nedebransate, de aceea am decis montarea unei centrale de tip container. La blocul E3, la centrala de cvartal au rãmas bransate 11 apartamente, dar din 40, procentul fiind de sub 30 %. Reabilitarea termicã nu poate fi tratatã într-un cadru general, ci trebuie fãcutã o analizã pentru fiecare caz în parte. Gîndind sub aspect economic, dacã existã 11 nedebransati într-un bloc cu 4-5 scãri, montînd o centralã termicã de scarã, cei situati la ultimele scãri ajung în aceeasi situatie în care s-au aflat cît au beneficiat de utilitãti de la centralele termice de cvartal: nu vor beneficia nici de cãldurã si nici de apã caldã. Dezechilibrul termo-mecanic este clar acolo unde sînt multi debransati“.

Notificãri

În aceastã perioadã, reprezentantii Aqua Calor fac analize, pentru alegerea celor mai potrivite solutii tehnice, dupã luarea deciziilor urmînd a fi trimise notificãri asociatiilor si proprietarilor care vor beneficia de acest program. „În mod cert, sînt destui pietreni care nu stiu cã nu vor mai beneficia de cãldurã de la sistemul centralizat si cã trebuie sã îsi monteze centrale de apartament. În prima sedintã a AGA de la Aqua Calor, va fi luatã o decizie, dupã care vom trimite notificãrile“, a conchis Elena Boengiu.

Reabilitarea termicã a municipiului avanseazã

Majoritatea cetãtenilor din capitala judetului Neamt vor beneficia, prin noul program de reabilitare termicã – prin care vor fi montate centrale termice de scarã si de bloc – de un real confort. „66 de blocuri vor beneficia de 40 de centrale termice container comune, iar altele 132 – de centrale container individuale. La 55 de blocuri, pentru care centralele termice vor fi montate în clãdirile vechilor centrale de cvartal, executia este aproape finalizatã. În cazul celor 66 de blocuri care vor fi dotate cu centrale container comune, imobilele sînt situate foarte aproape unul de celãlalt, astfel încît energia termicã poate fi furnizatã de aceeasi centralã, fãrã riscul aparitiei pierderilor pe retele. La centralele pentru cele 132 de blocuri, programate pentru ultimele etape, se lucreazã la proiecte“, a spus consilierul local Elena Boengiu.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Arhivă 2005-2017

Proces şi la Curte în cazul fraudelor de la postliceală

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ procurorii au atacat sentinţa prin care s-au aplicat pedepse cu suspendare şi achitări ■ 19 din cei 96 de inculpaţi au uzat de calea de atac ■ 26 de lucrări au fost anulate de instanţa de fond ■ unii elevi nici nu treceau pe la şcoală, fiind plecaţi în străinătate ■ erau promovaţi contra unor sume de 1.000 de lei ■ unii profesorii-medici pătaţi completau în locul candidaţilor testele tip grilă ■

Procesul fraudelor de la postliceala sanitară continuă la Curtea de Apel Bacău după ce sentinţa instanţei de fond a fost atacată. Au declarat apel atît procurorii cît şi parte din inculpaţi, 19 din totalul din 96, profesori care şi-au pătat onoarea la corectarea tezelor, dar şi elevi care au cotizat pentru a deveni asistenţi medicali. Reamintim că Tribunalul Neamţ a aplicat pedepse cu suspendare, iar parte dintre cei deferiţi justiţiei au fost exoneraţi de răspundere penală, fiind achitaţi. 26 de lucrări ale elevilor „cotizanţi“ au fost anulate de instanţă, titularii rămînînd fără diploma care le atesta studiile. Acuzele de dare şi luare de mită nu au putut fi dovedite nici din probatoriu, nici din interceptări şi confruntări, astfel încît profesorii şi cei din comisia de examinare au fost inculpaţi numai pentru abuz în serviciu şi fals material în înscrisuri oficiale. În ceea ce priveşte alţi acuzaţi, ei au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă, iar cursanţii şcolii postliceale fiind inculpaţi pentru cumpărare de influenţă. Cele două părţi vătămate din dosar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Şcoala Posliceală Sanitară Piatra Neamţ, nu s-au constituit părţi civile în procesul penal. Curtea de Apel Bacău va da în cauză o sentinţă definitivă. Conform actelor de urmărire penală, lanţul neregulilor pleca încă de intrarea în şcoală şi se termina la finele studiilor, cu examenul de certificare, unul care era de cele mai multe ori măsluit grosolan. Oamenii legii s-au sesizat despre nereguli în 2013, iar cercetările au durat aproape doi ani. Au ajuns în faţa judecătorilor membrii comisiilor de certificare a studiilor, diriginţii celor trei clase din Piatra Neamţ care au absolvit în 2013, secretarul unei postliceale din Roman, care în anul 2013 a scos ultima promoţie, apoi şi-a închis porţile, precum şi de mulţi din cei care au cumpărat bunăvoinţa profesorilor şi a medicilor şi au cumpărat o diplomă de asistent medical, deşi în unele cazuri chiar cei din comisia de examinare se minunau cît de neinstruiţi erau candidaţii. Acheta a relevat faptul că la postliceala din Roman succesul examenului era asigurat contra sumei de 1.000 de lei de persoană. În mod normal, taxa legal instituită era de 170 de lei, iar diferenţa pînă la 1.000 de lei însemna cumpărarea indulgenţei profesorilor examinatori. De toate demersurile s-a ocupat secretara unităţii, cea care strîngea banii de la cotizanţi, le spunea că această practică este valabilă de ani de zile şi că pentru cei care dau bani, poate rezolva problema examenului la Piatra Neamţ. Tot ea făcea drumurile la „judeţ“, unde era centru de examinare şi rezolva problema. Femeia le-a spus oamenilor legii că această taxă ilegală era de cînd lumea, că iniţial a fost mai modestă, dar că din 2009 rămăsese la pragul de 1.000 de lei. Din cei 34 de elevi înscrişi în promoţia 2010 – 2013, au venit la examenul de certificare numai 24, dar instanţa le-a anulat lucrările. Pentru unii, cursurile din cei trei ani au fost opţionale, nici măcar nu au trecut pe la şcoală fiind plecaţi la muncă în străinătate. Pentru majoritatea candidaţilor secretara le-a făcut rost şi de proiecte pe care le avea de la promoţiile anterioare. La Piatra Neamţ examenul de final costa mai puţin, cam 500 de lei. Ca orice examen şi cel de la postliceala sanitară era monitorizat audio şi video, aşa că anchetatorilor nu le-a trebuit decît niţică răbdare pentru a studia înregistrările. Aşa a ieşit la iveală că acolo unde toată comisia era „cumpărată“, medicii au muncit pe brînci, şi- au scos din poşete mai multe pixuri, au stabilit care este mai aproape de culoarea cu care s-a scris teza şi au trecut la treabă. La testele tip grilă erau întrebări care aveau unul, două sau chiar trei răspunsuri corecte. Corectorii au completat tot ce trebuia pentru note cît mai mari. Totuşi, mediciii care nu s-au lăsat cumpăraţi au rămas uimiţi de neştiinţa candidaţilor, catalogînd promoţia 2013 ca fiind cea mai slabă din istoria şcolii. La examenul din 2013 au fost un număr total de 212 candidaţi care au avut de susţinut proba scrisă şi proiectul. Dacă la cea de-a doua probă toţi au trecut cu brio, la teza scrisă, şapte candidaţi nu au reuşit să obţină minim nota 5. Din cei care au trecut însă, mulţi s-au bucurat de sprijinul comisiei de corectare, în unele cazuri modificările fiind evidente. În aceste condiţii, a fost dispusă o expertiză grafologică în urma căreia a ieşit la iveală că din totalul de 212 de teze, un număr de 113 prezintă modificări ale substanţei cu care s-a scris, dar nu s-a putut stabili dacă au făcut menţiunile pe foaie una, sau două persoane.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Martori la strania aparitie a unui obiect luminos pe cer

Știre publicată în urmă cu

în data de

• doi pietreni, la fel ca multe persoane din tarã, au observat pe cer un obiect luminos care se comporta ciudat • ei plecaserã la pescuit si au fost martorii aparitiei stranii în dimineata zilei de 26 decembrie • „Acum rememorez cele trãite si parcã am avut ceva fiori reci. Chiar i-am zis amicului: «Hai sã ne tinem de mînã, cã acum ne trag ãstia sus»“, spune Dragos Vintilã •

Dragos Vintilã, un pietrean de 38 de ani, îsi fãcuse planuri mari pentru ziua de marti, 26 decembrie. Împreunã cu un amic, a decis sã meargã la o partidã de pescuit la Sascut, cu barca, pe un lac de acumulare din zonã, cã de, poate, poate o fi cu noroc. Ulterior am aflat cã n-a fost sã fie prea spornicã iesirea (doar niste bibãnasi), dar ce le-a fost dat sã vadã în drum spre lac celor doi pietreni i-a marcat si cu sigurantã îsi vor aminti de întîmplare mult timp. Concret, au observat un straniu obiect luminos, foarte bine conturat pe cerul încã întunecat al diminetii, ei alãturîndu-se altor persoane din diverse zone ale tãrii care au vãzut acelasi lucru. De altfel, au si imortalizat aparitia cu telefonul mobil, realizînd cîteva fotografii, dar nu prea au iesit clare. Însã, imaginile care ilustreazã acest articol au fost realizate de un romascan, prieten cu unul dintre pietrenii mentionati, martor si el al fenomenului pomenit. Mai trebuie spus cã subiectul a fost extrem de comentat în presã, fie ea scrisã sau vorbitã, în ultimele zile si pe retelele de socializare. „Am plecat din Piatra Neamt în jur de 4.30 – 4.40 mergînd destul de încet, pentru cã aveam tractat peridocul cu barca. Dupã ce am trecut de Buhusi si Racova, cam pe la 5.30 am observat strania luminã de pe cer. De altfel, am vãzut-o de la depãrtare si ne tot întrebam ce putea fi. Ne-am dat cu presupusul, gîndindu-ne cã poate era lumina vreunui reflector puternic, de la o discotecã sau vreun club. Dar ceva nu era în regulã, nu putea fi o luminã venitã de jos, era ceva straniu. Chiar foarte straniu. Plus cã lumina dispãrea, dar rãmînea conturul perfect si se tot mãrea. Era ca o ceatã lãptoasã pe cer, doar într-un loc. Nu putea fi un fenomen meteo. Era ca o parã întoarsã. Cum ne apropiam tot mai mult de locul unde era localizatã pe cer, îsi mãrea forma. Am oprit si am fãcut fotografii, dupã care ne-am continuat drumul, trecînd pe sub ea. Acum rememorez cele trãite în dimineata de 26 decembrie si parcã am avut ceva fiori reci. Chiar i-am zis amicului: «Hai sã ne tinem de mînã, cã acum ne trag ãstia sus». Am mai mers un pic, lãsînd conturul ciudat în stînga noastrã si am oprit iar, dar lumina dispãruse la fel de straniu cum si apãruse. Tot ce am vãzut noi, cred cã a durat între 3 si 5 minute. Oricum, a fost o experientã unicã si nu am o explicatie despre ceea ce ar fi putut fi“, ne-a povestit Dragos Vintilã. A continuat spunînd cã în nici un caz nu a putut fi vorba despre vreo luminã proiectatã de la sol.

Declaratii care adîncesc misterul

Obiectul luminos neidentificat a fost vãzut, conform Digi24, în aceeasi dimineatã, de localnici din Vrancea, Bihor, Ilfov, de lîngã Bucuresti, dar si de la Roman, ei postînd pe retelele de socializare fotografii si filmulete. Si cam toti au arãtat cã misteriosul obiect, unii i-au spus minge de luminã, a dispãrut la fel de brusc precum apãruse si a lãsat în urmã o formã conicã, asemenea unei perdele de ceatã. Exact cum a relatat si Dragos Vintilã. Întrebat despre strania aparitie, celebrul Alexandru Mironov, realizator Digipedia, a declarat: „Sînt imagini aproape clasice într-un domeniu care se numeste ufologie, un fel de stiintã a OZN-isticii. Poate cã stiintã este mult spus. Este vorba de fenomene care se întamplã adesea. Se întîmplã si pe teritoriul României. S-ar putea ca o explicatie sã vinã de la ingineri care sã spunã: e o treaptã a unei rachete, e vorba de un proiectil de mari dimensiuni militar, cu care s-a fãcut un exercitiu. În urmã cu cîtiva ani, la Celiabinsk, în nordul Rusiei, un asemenea obiect ceresc a explodat. S-a dovedit cã era vorba de un meteorit care venea spre pãmînt. S-a frecat cu aerul, a explodat si s-a comportant ca o bombã. A spart toate geamurile din oras. Este vorba deci de fenomene de care nu mai trebuie sã ne speriem. Poate o sã stim odatã si odatã mai mult despre ele. Este clar însã cã din ce în ce mai des ele sînt observate. Atunci cînd raportãrile vin din mai multe pãrti despre un acelasi fenomen întîmplat la un acelasi moment, atunci este într-adevãr un fenomen care trebuie investigat“. Misterul în acest caz este dat si de faptul cã obiectul luminos apãrut în dimineata zilei de 26 decembrie nu a fost detectat de radare, dupã cum sustine Marius Ioan Piso, presedinte – director executiv al Agentiei Spatiale Române, într-o interventie la Digi24: Noi avem niste surse de informare foarte clare, cum ar fi Comandamentul Strategic al Fortelor Spatiale SUA. Existã un sistem si în Europa, care urmãreste aceste lucruri. Pînã si în România existã un sistem numit Allsky, fiind gestionat de astronomi si de amatori care urmãresc cerul. Mãrturisesc cã nici una din aceste surse nu a detectat nimic la acea orã. Nu a apãrut nimic. Cel putin noi nu am fost informati despre asa ceva“. Alte surse au avansat ipoteza cã a fost vorba despre o rachetã lansatã de agentia spatialã chinezã, cu cîtiva sateliti artificiali, sau cã obiectul observat ar fi o bucatã din statia spatialã chinezã Tiangong-1, care se presupune cã ar urma sã se prãbuseascã pe Terra la început de 2018. O altã variantã ar fi cã a fost un meteorit care s-a dezintegrat la intrarea în atmosferã. Dincolo de aceste declaratii si ipoteze care nu au lãmurit deloc subiectul, strania aparitie vãzutã si de cei doi pietreni si de alte persoane din tarã va rãmîne pentru ei tot la stadiul de straniu si nemaivãzut.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Enache nu-si uitã fostii elevi

Știre publicată în urmă cu

în data de

• Vlad Achim este cel mai nou membru al formatiei de Liga 1 pregãtite de Costel Enache • Gigi Becali a fost de acord ca Achim sã plece la FC Botosani • pe lîngã antrenorul cu care a mai lucrat la FC Ceahlãul, Achim se va reîntîlni si cu un alt fost coleg, Sebastian Chitoscã •

Microbistii din Neamt au motive sã urmãreascã ceva mai interesat partidele din partea a doua a campionatului Ligii 1, dupã cum a început perioada de transferuri din minivacanta de sãrbãtori. În lipsa unei formatii din judet pe prima scenã fotbalisticã, cunoscãtorii de fotbal din judet ar putea sã „adopte“ o grupare care are deja în lot trei fosti componenti ai echipei din Piatra Neamt. Este vorba de FC Botosani, pregãtitã de antrenorul Costel Enache (ex-jucãtor si antrenor al FC Ceahlãul), formatie aflatã foarte aproape de performanta de a pãtrunde, în premierã, în turneul play-off, fazã ce va da campioana editiei 2017-2018 a Ligii I. Pentru a pune umãrul la acest obiectiv, în rîndurile echipei botosãnene a intrat si Vlad Achim, jucãtor de bazã al FC Ceahlãul în perioada 2007-2015. Ieri, jucãtorul în vîrstã de 28 de ani a fost cedat de FCSB la FC Botosani, patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, precizînd cã s-a luptat pentru Achim cu alte douã cluburi din Liga 1. „Cu Gigi Becali nu a fost nici o problemã. Dînsul ne-a spus de la început cã vrea sã ni-l dea pe Vlad Achim, dar nouã ne era teamã cã nu doreste jucãtorul sã vinã la noi. El mai avea si alte douã oferte din Liga 1, însã am discutat cu el si ne-am înteles. Achim a semnat cu noi pe un an si jumãtate, atît cît mai avea contract si cu Steaua“, a declarat Iftime pentru Fanatik. Presa sportivã a aflat cã 100.000 de euro este clauza de reziliere pentru Vlad Achim, însã dacã cineva va plãti aceastã sumã, banii vor intra în conturile FCSB pentru cã jucãtorul a fost lãsat sã plece gratis la Botosani. De mentionat cã echipa din Botosani este a patra în ultimii doi ani pentru care Achim evolueazã, de la momentul plecãrii sale de la Ceahlãul. Dupã opt sezoane în care a apãrat culorile echipei pietrene (6 în Liga 1 si douã în liga secundã), pentru care a jucat 155 de partide si a înscris 18 goluri, în primãvara anului 2015 mijlocasul s-a transferat la Viitorul Constanta. Pentru echipa lui Hagi, Vlad a evoluat doar un tur de campionat. Desi pãrea se se fi integrat bine în angrenajul echipei, a fost cedat la FC Voluntari unde a jucat în returul sezonului 2015-2016. În campionatul 2016-2017 a ajuns la Steaua, unde a evoluat inconstant, fiind victima relatiei dificile dintre antrenorul Reghecampf si finantatorul Becali. În acest sezon, Nicolae Dicã a vrut sã mizeze mai mult pe Achim, dar soarta nu i-a surîs nici de aceastã datã jucãtorului. La FC Botosani, Achim ar putea avea sanse mai mari sã evolueze în linia medianã, dacã antrenorul Enache va gãsi oportunitãti sã-l foloseascã în cele patru meciuri rãmase de disputat din retur si, ulterior, în faza a doua a campionatului (play-off sau play-out). În lotul moldovenilor, Achim se va reîntîlni cu alte douã cunostinte de la Piatra Neamt: cu atacantul Sebastian Chitoscã, si el un implant nereusit la Steaua, respectiv portarul Alberto Cobrea, jucãtor originar din Piatra Neamt, format la Liceul cu Program Sportiv din urbea de sub Pietricica, dar care nu a evoluat sub culorile clubului FC Ceahlãul. Sebastian Chitoscã a ajuns la Botosani dupã ce a avut un parcurs asemenãtor cu al lui Achim. A plecat din curtea formatiei pietrene la un an dupã Achim, în toamna anului 2016, odatã cu alti doi tineri jucãtori cedati la Steaua (Stefãnescu si Popadiuc). Nu a avut prea multe sanse de a arãta de ce este capabil la echipa lui Becali, si a fost repede împrumutat la Voluntari si FC Brasov (Liga 2), echipe pentru care a evoluat în ultimul an în 11 partide si a marcat doar douã goluri. Si Chitoscã sperã sã-si relanseze cariera la Botosani, primele semne fiind încurajatoare. Enache a mizat pe atacant în 7 partide oficiale (Liga I si Cupa României), iar evolutia sa a fost deja apreciatã în mediul sportiv.

Citește știrea

Trending