Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Soferi amenintati cu suspendarea înmatriculãrii dacã nu încheie asigurarea obligatorie

Știre publicată în urmă cu

în data de

• aceeasi pedeapsã îi paste si pe soferii care nu efectueazã inspectia tehnicã • data limitã este 1 aprilie 2006 •

Guvernul a decis suspendarea, începînd cu 1 aprilie, a înmatriculãrii vehiculelor care nu au încheiat asigurarea pentru rãspundere civilã pentru pagube produse tertilor prin accidente de circulatie (RCA) sau nu au inspectia tehnicã efectuatã, pînã la data de 31 martie 2006. Mãsura, prevãzutã într-o ordonantã de urgentã publicatã în Monitorul Oficial din 28 decembrie 2005, a fost determinatã de problemele cauzate de gradul scãzut de asigurare RCA a autovehiculelor înmatriculate, respectiv 75% în anul 2005, precum si de necesitatea îmbunãtãtirii de urgentã a stãrii tehnice a parcului de vehicule. Potrivit actului normativ, Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administratiei si Internelor va constitui si administra, în cel mai scurt timp, baza de date nationalã integratã a vehiculelor rutiere înmatriculate. Aceasta va fi actualizatã prin informatiile furnizate de cãtre Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, Registrul Auto Român si Oficiul National al Registrului Comertului, cu datele specifice acestora, referitoare la vehiculele asigurate RCA, vehiculele care au efectuatã inspectia tehnicã periodicã, respectiv la radierea persoanelor juridice. Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor si Registrul Auto Român vor transmite Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, în termen de 5 zile, datele privind încheierea asigurãrii, respectiv efectuarea inspectiei tehnice a vehicului, precum si listele cu vehiculele pentru care aceste conditii au fost îndeplinite anterior datei intrãrii în vigoare a actului normativ si nu au expirat pînã la data respectivã. Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administratiei si Internelor va efectua periodic – cel mult trimestrial – compararea parcului de vehicule înmatriculate cu cel pentru care au fost îndeplinite obligatiile referitoare la încheierea asigurãrii RCA, respectiv la efectuarea inspectiei tehnice, precum si cu cel de vehicule apartinînd persoanelor juridice. Prima comparatie a datelor va avea loc cel mai tîrziu la data de 1 februarie 2006. Dupã compararea rezultatelor, Directia regim permise de conducere si înmatriculare va trimite de îndatã, tuturor persoanelor ale cãror vehicule înmatriculate nu sînt asigurate sau nu au efectuatã inspectia tehnicã, informãri cu privire la consecintele juridice ale neîndeplinirii, pînã la 31 martie 2006, a obligatiilor legale corespunzãtoare. Începînd cu data de 1 aprilie 2006, la împlinirea unui termen de 90 de zile de la data expirãrii inspectiei tehnice sau a asigurãrii, se suspendã de drept înmatricularea vehiculelor rutiere aflate în aceastã situatie. Suspendarea va fi adusã la cunostinta proprietarului vehicului, în scris, de cãtre Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor sau, dupã caz, de cãtre serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare la care s-a efectuat înmatricularea. Aceste prevederi se aplicã si vehiculelor înmatriculate ale cãror inspectii tehnice sau asigurãri RCA au expirat înainte de data de 1 aprilie 2006. Suspendarea înmatriculãrii înceteazã la data la care proprietarul vehiculului va prezenta Directiei sau serviciilor publice comunitare dovada încheierii, în conditiile legii, a asigurãrii sau/si, dupã caz, a efectuãrii inspectiei tehnice. „Multi proprietari de vehicule au circulat pînã acum fãrã sã aibã asigurãri RCA, ignorînd faptul cã pot fi oricînd implicati în accidente rutiere. Noi ne-am pomenit, anul trecut, cu o doamnã care ne-a cerut sã-i încheiem repede o asigurare RCA, cã tocmai a intrat cu masina în spatele unui vehicul stationat! Fireste, nu am putut-o ajuta si a trebuit sã plãteascã, din buzunar, costul reparatiilor. Acum, odatã cu intrarea în vigoare a acestui act normativ, proprietarii vehiculelor sînt obligati sã încheie asigurãri RCA, ceea ce este în interesul lor. Asigurãrile RCA functioneazã ca un fond mutual: proprietarii de vehicule contribuie cu o sumã micã la acest fond care, în cazul producerii unui eveniment rutier, acoperã – pentru cotizanti – costurile foarte mari ale reparatiilor“, a precizat Mihai Apetrei, directorul Sucursalei Neamt a societãtii de asigurare reasigurare ARDAF. Conform prevederilor ordonantei de urgentã, conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor a cãror înmatriculare a fost suspendatã în conditiile actului normativ constituie infractiune si se sanctioneazã cu amendã de la 30 la 50 milioane lei.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending