Contactează-ne

Actualitate

ANUNȚ RELUARE LICITAȚII CONCESIUNE TERENURI PĂȘUNE

Știre publicată în urmă cu

în data de

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA GHERĂEȘTI, STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 56, GHERĂEȘTI, judeţul NEAMȚ, telefon 0233746051, fax 0233746450, email primaria@primariagheraesti.ro.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri pășune situate în extravilanul comunei Gherăești, județul Neamț, în suprafață de 765.392 mp, aparținând domeniului public, astfel:

– teren pășune în suprafață de 21.247 mp, proprietate publică Comuna Gherăești, situat în extravilanul Comunei Gherăești, sat Gherăești, înscris în Cartea Funciară cu nr. 52283, tarla ”Spre balastieră- partea stângă”.

– teren pășune în suprafață de 39.345 mp, proprietate publică Comuna Gherăești, situat în extravilanul Comunei Gherăești, sat Gherăești, înscris în Cartea Funciară cu nr. 52282, tarla ”Spre balastieră- partea dreaptă”.

– teren pășune în suprafață de 150.000 mp, proprietate publică Comuna Gherăești, situat în extravilanul Comunei Gherăești, sat Gherăești, înscris în Cartea Funciară cu nr. 52273, tarla ”La vițele”.

– teren pășune în suprafață de 554.800 mp, proprietate publică Comuna Gherăești, situat în extravilanul Comunei Gherăești, sat Gherăești, înscris în Cartea Funciară cu nr. 55366, tarla ”La schini”. Concesionarea se face conform O.U.G. nr. 57/ 2019 și conform Hotărârilor Consiliului Local nr. 43, 44, 45, 47 din data de 30.03.2023.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Gherăești, sau accesând site-ul Comunei Gherăești: wwwprimariagheraesti.ro.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Contabilitate, taxe și impozite, achiziții publice, resurse umane din cadrul Comunei Gherăești, sat Gherăești, județul Neamț.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 150 lei/ exemplar, care se achită la casierie, dacă se solicită în format fizic, sau gratuit dacă se solicită în format electronic.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13/09/2023, ora 16.00.

4. Informaţii privind ofertele:

Ofertele vor fi depuse la sediul concedentului, într-un singur plic sigilat, în forma și conținutul precizat în documentația de atribuire.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 20/09/2023, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Comunei Gherăești, str. Vasile Alecsandri, nr. 56, sat Gherăești, comuna Gherăești, județul Neamț, la registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 21/09/2023, ora 10.00, la căminul cultural, sat Gherăești, comuna Gherăești, județul Neamț.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamț, Piatra Neamț, str. Bulevardul Decebal nr. 5, telefon: 0233/210247, e-mail: tr-neamt-scivil@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 28/08/2023

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending