Contactează-ne

Actualitate

ANUNȚ PUBLIC PROGRAMUL RABLA LOCAL

Știre publicată în urmă cu

în data de

Primăria municipiului Piatra-Neamț își exprimă intenția de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate (Rabla local), prin înscrierea unui număr maxim de 100 autovehicule, aparținând persoanelor fizice.

 

Criterii de eligibilitate a proprietarului de autovehicul uzat

Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplineşte următoarele condiţii la data solicitării stimulentului pentru casare:

 1. a) are domiciliul/reşedinţa pe raza teritorială a UAT-Municipiul Piatra-Neamț;
 2. b) deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale UAT-Municipiul Piatra-Neamț;
 3. c) nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
 4. d) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;
 5. e) nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

 

Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) este înregistrat în evidenţele fiscale ale UAT- Municipiul Piatra-Neamț;
 2. b) la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei;
 3. c) are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;
 4. d) conţine componentele esenţiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie).

 

Cererile de înscriere pentru casarea autovehiculelor prin programul Rabla local pot fi depuse la sediul Primăriei–Registratură (camera 20 – ghișeul 7) și trebuie să aibă anexate următoarele documente:

 1. Actul de identitate – copie certificată* „conform cu originalul”;
 2. Actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate și certificatul de înmatriculare) – copii certificate* „conform cu originalul”;
 3. Certificat fiscal eliberat de Direcția Taxe și Impozite a Municipiului Piatra-Neamț din care să rezulte că nu există înregistrate restanțe de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare- în original;
 4. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț- în original;
 5. Extras de cont cu menționarea titularului și a codului IBAN.

 

*Atenție! Pentru certificare este nevoie de prezentarea documentelor și în original!

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending