Contactează-ne

Administrație

ANUNŢ privind organizarea licitaţiei/negocierii pentru vânzarea de lemn fasonat

Știre publicată în urmă cu

în data de

 1. Organizatorul licitaţiei/negocierii: Direcţia Silvică Neamţ, str. V.A.Urechia, nr. 24, tel: 0233 / 211696; fax: 0233 / 212736, e-mail office@neamt.rosilva.ro.
 2.    Data desfăşurării si ora inceperii  licitaţiei/negocierii: 23.02.2021, începând cu ora: 10:00. Ordinea de licitare a loturilor va  fi următoarea: Tazlau, Roznov, Vaduri, Tarcau, Brates, Bicaz, Borca, Pipirig, Targu Neamt, Varatec, Garcina, Roman, iar in cadrul ocoalelor, ordinea loturilor  este cea afişată la sediul organizatorului si pe site-ul www.rosilva.ro.

In functie de evolutia raspandirii infectiei cu Coronavirus si/sau  de masurile dispuse de catre autoritatile competente, organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau anula desfasurarea licitatiilor (evenimentelor), cu anuntarea prealabila a acestei masuri pe site-ul propriu.

 

 1. Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii: Direcţia Silvică Neamţ, str.V.A.Urechia, nr. 24, Piatra Neamţ, jud. Neamţ.
 2. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare;
 3. 5. Licitaţia/negocierea este organizată şi se va desfăşura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4.  Data desfasurarii şi ora inceperii preselecţiei: 18.02.2021, începând cu ora 09:00. Operatorii economici/grupurile de operatori economici nu participă la ședința de preselecție.
 5. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: 17.02.2021, ora 16:30.

 

                  In cazul aparitiei unor fenomene, evenimente, disfunctionalitati tehnice neprevazute care pericliteaza si/sau impedica desfasurarea licitatiei, organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda si reprograma sedinta de licitatie in zilele urmatoare, iar operatorii economici vor fi anuntati despre aceasta modificare de indata.

              Documentele necesare preselecţiei se vor depune la organizatorul licitatiei prin una dintre urmatoarele modalitati:

 1. a) direct la registratura, pe hartie;
 2.  b) prin posta / curier, pe hartie;
 3. c) prin posta electronica la adresa office@neamt.rosilva.ro,  in  format pdf, semnate  cu semnatura electronica calificata sau sigiliu electronic calificat al reprezentantului operatorului economic ( inclusiv imputernicit al administratorului prin inscris semnat si stampilat),  modalitate prevazuta de H.G. 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Documentatia pentru preselectie va cuprinde urmatoarele documente:

 1. cerere de înscriere, conform modelului Formularul 1 ( in original), care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului;
 2. documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini; acest document se prezintă în copie conformă cu originalul;
 3. certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei, în copie;
 4. declaratia pe propria raspundere a reprezentantului operatorului economic, conform modelului din Formularul 2;
 5. certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului pentru producătorii din industria mobilei, potrivit prevederilor art. 58 din Regulament, în copie conformă cu originalul;
 6. declaratia conform modelului din Formularul 3 (in original) si cazierul tehnic de exploatare doar pentru operatorii economici care sunt atestati in activitatea de exploatare forestiera, completat la zi, in copie conforma conforma cu originalul.

Persoanele fizice pentru a fi admise la licitaţie/negociere transmit :

 1.           a) autorizaţia de construcţie, în copie, pentru lemnul de lucru;
 2. b) cartea de identitate, în copie.
 3. c) declarație pe proprie răspundere a persoanei fizice din care să reiasă că materialul lemnos fasonat adjudecat nu face obiectul comercializării;

Cantitatea maximă de materiale lemnoase fasonate care poate fi adjudecată de persoanele fizice, în condiţiile de mai sus, este de maximum 50 mc, iar aceasta nu poate face obiectul comercializării.

 1. Lista loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare lot de lemn fasonat de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-urile www.rosilva.ro și www.neamt.rosilva.ro.

 

 1. 9. Volumul total de lemn fasonat  oferit la licitaţie/negociere: 18 m3,

din care pe sortimente si pe specii:

busteni  furnir estetic: 0.00 (m3);

busteni  furnir tehnic: 0.00 (m3);

bustean gater: 7328.47 (m3)

lemn rotund celuloza: 340.12 (m3);

lemn de mină: 0.00 (m3);

lobde  industriale: 0 (m3);

lemn c.r.: 301.02 (m3);

lemn de foc: 1536.57 (m3)

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

răşinoase: 3810.25 (m3);

fag: 4753.33 (m3);

stejar, gorun: 422.18 (m3);

gârniţă: 0.00 (m3);

cer: 0.00 (m3);

salcâm: 5.83  (m3);

cireş:  10.35 (m3);

paltin: 305.81 (m3);

frasin: 0.48 (m3);

tei: 0.00 (m3);

plop: 68.87 (m3);

diverse tari: 119.08 (m3);

diverse moi: 10.00 (m3).

 

 1. Alte informatii privind lemnul fasonat care se ofera spre vanzare:

   -materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provin din fondul forestier proprietate publică  certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC-C109255).

Materialele lemnoase fasonate rămase neadjudecate după încheierea licitaţiei se pot adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, imediat după încheierea licitației, respectiv în data de 23.02.2021, respectând prevederile HG 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

 1.          Volumul de lemn fasonat ramas neadjudecat se supune procedurii de vanzare prin negociere, in aceeasi zi, in conditiile prevazute de regulamentul mentionat mai sus si de alte reglementari in vigoare.
 2. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei/negocierii, începând cu data de: 12.02.2021.
 3. 13.  Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii:

Operatorul economic participant la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, numai prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei, a:

 1.   a) garanţiei de contractare pentru volumul de material lemnos pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie;
 2.   b) tarifului de participare la licitaţie stabilit de 200 lei, cu TVA.

Atât garanţia de contractare, cât şi tariful de participare pentru licitaţia din 23.02.2021, trebuie să fie încasate în conturile Direcţiei Silvice Neamţ cel târziu în data de 23.02.2021. Conturile Direcţiei Silvice Neamţ în care se vor face viramentele bancare sunt:

RO47BRDE280SV02378682800–BRD Piatra Neamţ

RO06RZBR0000060001063696 –Raiffeisen Piatra Neamţ

RO06BTRLRONCRT0261581001 –Banca Transilvania Piatra Neamţ

 

 Pentru limitarea raspandirii infectiei cu Coronavirus,  plata garanţiei de contractare şi a tarifului de participare  se vor realiza exclusiv  prin virament bancar (ordin de plată sau  foaie  de vărsământ  bancar).

 

Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute mai sus, referitoare la dovada achitării garanției de contractare și a tarifului de participare la licitație determină interzicerea participării la licitaţie/negociere a operatorului economic.

În  documentul de plata al garanţiei  de  contractare  se va inscrie  la  rubrica  „Plătitor” denumirea operatorului eoconomic/grupului de operatori economici ce se va înscrie la licitaţie. Nu  se admit plăţi efectuate  de către un operator  economic/grup  de  operatori  economici în  vederea participării altui operator economic/grup de operatori economici.

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respective, pierderea garanţiei de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prevederilor HG 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioadă de 3 luni.

Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a materialelor lemnoase adjudecate, în alte condiţii decât forţa majoră/calamităţile naturale, atrage după sine pierderea garanţiei de contractare/garanţiei de bună execuţie, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prevederilor HG 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioadă de 3 luni de la data rezilierii.

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:

 1.       a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a lemnului fasonat, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic;
 2.    b) lemnul fasonat nu a fost livrat, conform graficului, din culpa operatorului economic.
 3.         c) valoarea garantiei de contractare, cu acordul partilor, se foloseste pentru participarea la o licitatie/negociere ulterioara si/sau pentru plata lemnului fasonat.
 4. 14. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Directia Silvica Neamt, tel: 0233 / 211696, fax: 0233 / 212736, e-mail: office@neamt.rosilva.ro, persoane de contact: ing. Coșofreț Ioan.

 

 

                                                                                   Organizator,

Directia Silvica Neamt

Director,

ing. Valentin TĂMĂSLĂCARU

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

Localitate din Neamţ în scenariul roşu

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ în Tupilaţi rata de infectare este de 6,12 la mie

Localitatea Tupilaţi a intrat în scenariul roşu, cu o incidenţă a noilor cazuri de Covid de 6,12 la mia de locuitori, în ultimele 14 zile. Ca urmare, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a trecut la aplicarea interdicţiilor: fără nunţi, botezuri, activităţi sportive, mers la restaurante, cafenele şi terase, baruri, cluburi, discoteci, etc.

În plus se interzice şi circulaţia persoanelor în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 20-5, cu excepţiile deja cunoscute: interes de serviciu, pentru îngrijirea stării de sănătate etc. Alte şase localităţi din Neamţ sunt în scenariul galben: Doljeşti, Ţibucani, Sagna, Piatra Şoimului, Vânători-Neamţ şi  Săbăoani.

Citește știrea

Actualitate

Restricţii pe Fermelor şi Bistriţei

Știre publicată în urmă cu

în data de

Strada Fermelor a intrat într-un amplu proces de reabilitare, iar în aceste condiții a fost necesară restricționarea traficului rutier pe porțiunea unde au început deja primele lucrări, anunţă reprezentanţii Poliţiei Locale Piatra Neamţ.

Poliția Locală Piatra Neamț va dirija autoturismele și vehiculele de mare tonaj spre traseele deviate stabilite (pentru vehiculele sub 10 tone traficul va fi redirecționat pe străzile Ion Ionescu de la Brad – Ciocârliei – Olteniei – Gara Veche, iar pentru vehiculele peste 10 tone pe DN 15D, DJ 156A și DJ 175 – str. Izvoare), astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță.

„De asemenea, zilele acestea se continuă cu turnarea covoarelor asfaltice pe strada Bistriței, traficul rutier fiind permis pe un singur sens, doar autotrenurilor/camioanelor care circulă înspre și dinspre Bacău precum și riveranilor.

În perioada cât vor avea loc intervențiile asupra carosabilului, pe cele două artere (Fermelor și Bistriței), pentru a se evita crearea de blocaje și disconfort, recomandăm tuturor participanților la trafic să respecte indicațiile echipajelor Poliției Locale și să folosească variantele ocolitoare”, au comunicat reprezentanţii Poliţiei Locale.

Citește știrea

Actualitate

George Lazăr, prefectul județului Neamț: ”Nemțenii vor beneficia de sprijin pentru plata facturilor la gaze și energie electrică în această iarnă”

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

Aproximativ 12 milioane de români vor fi sprijiniți înurmătoarele luni, prin acordarea unei compensații financiare de la stat, pe fondul creșterii prețurilor la energie electrică și gaze naturale. Decizia a fost luată de Cabinetul condus de premierul Florin Cîțu. Guvernul va institui o schemă de acordare a unui sprijin financiar lunar pentru plata prețului aferent consumului de energie electrică și gaze naturale, pentru lunile noiembrie 2021 – martie 2022. Banii vor fi asigurați din bugetul de stat, și vor fi acordați direct furnizorilor de energie electrică și gaze naturale. Aceștia își vor acoperi diferența dintre prețul plătit de consumatori, coform facturii, și prețul final.

Vor beneficia de schema de sprijin cei care au un consum mediu de energie electrică cuprins între 30 – 200 KWh/lună și care nu fac parte din categoria consumatorului vulnerabil. În ceea ce privește facturile la gaze naturale, Executivul a prevăzut cinci categorii de beneficiari: categoria 100 – 300 metri cubi anual (încălzirea pentru o garsonieră), categoria 301 -600 metri cubi anual (consum pentru un apartament cu 2 camere), categoria 601 -900 metri cubi anual (consum cu încălzirea pentru un apartament cu 3 camere), categoria 900 – 1100 metri cubi anual (consum cu încălzirea pentru un apartament cu 4 camere și case cu suprafață mai mică de 100 metri pătrați) și categoria 1100 – 1200 metri cubi anual (consum cu încălzirea pentru o locuință de aproximativ 120 metri pătrați).

Se estimează că cinci milioane de gospodării vor beneficia de schema de ajutor pentru facturile la energie electrică și aproximativ 2,3 milioane de gospodării, adică în jur de 5 milioane români, vor avea facturile compensate cu 25% la gaze naturale.

 În plus, de Legea consumatorului vulnerabil, adoptată de Parlamentul României și care a fost trimisă spre promulgare președintelui Iohannis, vor beneficia alte aproximativ 5 milioane de persoane cu venituri sub nivelul câştigului salarial mediu brut.

Toate aceste măsuri au rolul de a ușura situația românilor, inclusiv a locuitorilor județului Neamț, pe fondul creșterii prețurilor la energie electrică și gaze naturale, care afectează întreaga Europă. Guvernul Cîțu a fost preocupat de confortul românilor, astfel ca aceștia să nu fie nevoiți, în această iarnă, să stea în frig prin micșorarea consumului la energie.

Prefect George Lazăr, Președintele PNL Neamț

Citește știrea

Trending