Contactează-ne

Actualitate

ANUNT LICITATIE

Știre publicată în urmă cu

în data de

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Bozieni, cu sediul în comuna Bozieni, Str.Principală nr.77, judeţul Neamț, telefon/fax 0233/764.005, email: primariacomunabozieni@yahoo.com, cod fiscal 2613664. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Pășune în suprafață totală de 34,17ha, situată în extravilanul comunei Bozieni, aparținând domeniului privat al Comunei Bozieni, împărțit în patru loturi: -Lotul I în suprafață de 22,00ha, cu nr.Cadastral 50958; -Lotul II în suprafață de 3,61ha, cu nr.Cadastral 50960; -Lotul III în suprafață de 7,11ha, cu nr.Cadastral 50948; -Lotul IV în suprafață de 1,45ha, cu nr.Cadastral 50947; conform caietului de sarcini, H.C.L.Comuna Bozieni nr.36/04.05.2023 și temei legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Achiziții Publice. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Achiziții Publice, din cadrul Comunei Bozieni, din comuna Bozieni, Str.Principală nr.77, județul Neamț. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 100Lei/exemplar, se achită cash la Casieria Comunei Bozieni. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.05.2023, ora 10.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 09.06.2023, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Bozieni, Compartimentul Achiziții Publice, comuna Bozieni, Str.Principală nr.77, județul Neamț. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depune într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate -unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 09.06.2023, ora 13.00, Comuna Bozieni, Bozieni, Str.Principală nr.77, județul Neamț. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamț, Piatra Neamț, Str.B-dul Decebal nr.5, județul Neamț, telefon 0233/219.493, fax 0233/210.247, e-mail: tr-neamt-scivil@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 16.05.2023.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending