Contactează-ne

Actualitate

Anunţ licitaţie

Știre publicată în urmă cu

în data de

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Tupilați, str. Centru nr. 108, Tupilați, județul Neamț, telefon 0233782001, fax 0233782003, email tupilatiprimaria@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren în suprafață totală de 95.000 mp, nr. cadastral 50303, situat în extravilanul comunei Tupilați, aparținând domeniului privat al Comunei Tupilați. Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21 din data de 26 aprilie 2023.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul Comunei Tupilați.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul secretariat al Comunei Tupilați, str. Centru nr. 108, județul Neamț, telefon 0233/782001, 0233/782003.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul: 5000 lei/documentație și se achită cu numerar la casieria concedentului sau în contul: RO43TREZ4915006XXX003277, deschis la Trezoreria Piatra Neamț, CIF 2613125.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07/11/2023, ora 15.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 13/11/2023, ora 15.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tupilați, str. Centru nr. 108, Tupilați, județul Neamț, compartiment secretariat.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare copii.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 14/11/2023, ora 12.00, la sediul Comunei Tupilați, str. Centru nr. 108, Tupilați, județul Neamț, sala de ședințe.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamț, Piatra Neamț, Strada Bulevardul Decebal, nr. 5, județul Neamț, cod poștal 610012, telefon 0233/212.717, fax 0233/210.247, e-mail: tr-neamt-scivil@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 12/10/2023

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending