Contactează-ne

Actualitate

Anunţ concesionare teren

Știre publicată în urmă cu

în data de

ANUNT CONCESIONARE TEREN

 • 1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Tupilați, str. Centru nr. 108, județul Neamț, telefon 0233782001, fax 0233782003, email tupilatiprimaria@yahoo.com.
 • 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren în suprafață totală de 95.000 mp, trup Fântânele, nr. topo 9/53, nr. cadastral 50303, situat în extravilanul comunei Tupilați, aparținând domeniului privat al Comunei Tupilați. Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21 din data de 26 aprilie 2023.
 • 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
 • 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul Comunei Tupilați.
 • 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul secretariat al Comunei Tupilați, str. Centru nr. 108, județul Neamț, telefon 0233/782001, 0233/782003.
 • 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul: 5000 lei/documentație și se achită cu numerar la casieria concedentului sau în contul: RO43TREZ4915006XXX003277, deschis la Trezoreria Piatra Neamț, CIF 2613125.
 • 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15/12/2023, ora 15.00.
 • 4. Informații privind ofertele: Comuna Tupilați, str. Centru nr. 108, județul Neamț, compartiment secretariat.
 • 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 27/12/2023, ora 15.00.
 • 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tupilați, str. Centru nr. 108, județul Neamț, compartiment secretariat.
 • 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare copii.
 • 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28/12/2023, ora 12.00, la sediul Comunei Tupilați, str. Centru nr. 108, județul Neamț, sala de ședințe.
 • 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamț, Piatra Neamț, Strada Bulevardul Decebal, nr. 5, județul Neamț, cod poștal 610012, telefon 0233/212.717, fax 0233/210.247, e-mail: tr-neamt-scivil@just.ro.
 • 7. Data transmiterii anunțului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 29/11/2023
Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending