Contactează-ne

Actualitate

ANUNT

Știre publicată în urmă cu

în data de

1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Timişeşti, comuna Timişeşti, Str.Înv.Rafael Anton nr.4, județul Neamţ, telefon 0233/787.050, fax 0233/787.050, e-mail: timisesti@nt.e-adm.ro, cod fiscal 2614252. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren în suprafaţă de 1.286mp şi 29 spaţii în suprafaţă totală de 305,04mp, situate în incinta Dispensarului uman, Str.Înv.Rafael Anton nr.29, sat Timişeşti, comuna Timişeşti, județul Neamţ, având carte funciară 51017, număr cadastral 51017-C1, aparţinând domeniului public al Comunei Timişeşti, conform caietului de sarcini, H.C.L.Comuna Timişeşti nr.50/29.06.2023 și temeiului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă la Compartimentul Relaţii cu publicul şi secretariat administrativ al Comunei Timişeşti. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Relaţii cu publicul şi secretariat administrativ al Comunei Timişesti, comuna Timişeşti, Str.Înv.Rafael Anton nr.4, județul Neamţ. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 20Lei/exemplar, ce se achită la Serviciul Impozite şi taxe, contabilitate şi achiziţii publice al instituţiei. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 31.07.2023, ora 16.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 08.08.2023, ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Relaţii cu publicul şi secretariat administrativ al Comunei Timişeşti, comuna Timişeşti, Str.Înv.Rafael Anton nr.4, județul Neamţ. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 09.08.2023, ora 13.00, la sediul Comunei Timişeşti, comuna Timişeşti, Str.Înv.Rafael Anton nr.4, judeţul Neamţ. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ de pe lângă Tribunalul Neamţ, Piatra Neamţ, B-dul Decebal nr.5, judeţul Neamţ, telefon 0233/219.493, fax 0233/210.247, e-mail: tr-neamt-scivil@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 06.07.2023.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement
Trending