Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Administratia localã, la pas, spre Europa

Știre publicată în urmă cu

în data de

• la Primãria si Consiliul Local Girov, apele par a fi destul de tulburi • sau au fost •„discutiile“ între alesii comunitãtii se sfîrsesc cu un noian de reclamatii fãcute Politiei, Parchetului etc. •

Comuna Girov are tot ce-i trebuie pentru dezvoltare: o pozitie deosebitã, aproape de municipiul resedintã de judet, un început de dezvoltare chiar industrialã, oameni harnici, infrastructurã pentru o agriculturã modernã etc. Evident, în compensatie cu aceste lucruri bune, Girovul are si administratie localã. Cum lucreazã ea pentru binele comunei, cîtã „armonie“ si „bunã întelegere“ existã între alesii locali, cît de mult îl iubesc pe primar chiar colegii sãi de partid, consilieri sau viceprimar în egalã mãsurã, vã vom prezenta în cele ce urmeazã. O sã puteti citi mai multe documente, fãrã nici un fel de comentariu din partea noastrã. Ele dovedesc, mai mult decît orice altceva, cã avem o administratie localã pregãtitã sã adere la Uniunea Europeanã. Mentionãm cã am pãstrat exact formularea si „noutãtile“ ortografice din texte.

Politia – incompetentã la… înjurãturi Scrisoare a primarului Comunei Girov, Olaru Vasile, cãtre postul de politie local. Domnule sef de post, pe data de 30.03.2005, ora 9.30 m-a sunat la telefon din biroul viceprimarului domnul Burlacu Florin care a adus injurii la persoana mea si cuvinte obscene de genul: sã-i belesc p..a; te bag în p…a mãti animalule si alte cuvinte penitoare la adresa persoanei mele. De fatã cu domnul Burlacu Florin, în biroul dumnealui era cetãteanul Ciofoaea Iulian din satul Popesti, iar în biroul meu erau cetãtenii Manolicã Gh.Ion si Manolicã Gh. Dumitru care au auzit tot ce s-a discutat. Vã rog sã luati mãsuri în conformitate cu legislatia în vigoare.

Rãspunsul: pentru înjurãturi, la „trebonal,monser“! La scrisoarea dvs. adresatã spre solutionare acestui organ de politie, unde reclamati cã în data de 30-03-2005 Dl. Burlacu Florin, în timp ce erati la birou, în interes de serviciu, prin telefon va adresat cuvinte jicnitoare, a adus insultã si calomnie la adresa persoanei dvs. vã îndrumãm ca pentru solutionare si dispunerea mãsurilor sã vã adresati instantei de judecatã a judecãtoriei Piatra Neamt, organ competent spre solutionare a faptelor de insultã si calomnie. Ag. sef.adj. Diaconita Dumitru

Atentat la siguranta nationalã la Girov! Parchetul de pe lîngã Judecãtoria Piatra Neamt. Rezolutie, anul 2005, luna iulie, ziua 20 Avînd spre solutionare dosarul privind pe Olaru Vasile-cercetat pentru sãvîrsirea infractiunii prev. de art.248 C. penal, constat: Burlacu Florin – viceprimar al comunei Girov, solicitã prin sesizãrile formulate la data de 17.03.2005 si respectiv 27.03.2005, a se efectua cercetãri împotriva lui Olaru Vasile – primar al comunei Girov, pentru sãvîrsirea infractiunii de abuz în serviciu si pentru sãvîrsirea infractiunii privind siguranta nationalã. Deoarece în anul 2004 la primãria Girov s-au semnalat mai multe nereguli si suspiciuni cu privire la modul în care angajatii îsi efectuau serviciul, s-a luat hotãrîrea de a se instala un sistem de supraveghere video, în institutie. Urma ca lucrãrile sã se efectueze odatã cu instalarea de telefoane si calculatoare din unitate. În acest sens s-a încheiat un tabel nominal cu functionarii din cadrul Primãriei care doresc a se monta acest sistem. S-au selectat ofertele prezentate de mai multe societãti pentru achizitionarea lucrãrii si s-au înaintat oferte cãtre SC CSC Open System SRL si SC Xtranet SRL, SC Websys SRL Piatra Neamt. Deoarece SC CSC Open System SRL avea preturi mai mici, a fost aleasã pentru a se încheia procesul-verbal de prestãri servicii nr.126/30.11.2004-31010.20 Euro plus TVA.(…) În luna februarie 2005 s-a hotãrît instalarea unei camere video în biroul viceprimarului Burlacu Florin. S-a apelat la aceeasi societate si s-a achitat suma de 11.792.025 lei cu ordin de platã. S-a verificat sistemul de supraveghere si s-a constatat cã înregistrãrile sunt video, nu si audio. S-a constatat cã, camera video din biroul reclamantului are si mufa pentru înregistrãri audio dar, nu sîn fãcute si conexiunile la sistemul de stocare de date. (…) Fatã de aspectele de mai sus, conform art.228 al.6 C.pr. penalã si art.10 c.pr. penalã confirm propunerea de a nu se începe urmãrirea penalã fatã de Olaru Vasile (…). Cheltuielile judiciare ocazionate vor fi suportate de stat.

Avutul public, prejudiciat în concediu! Parchetul de pe lîngã Judecatoria Piatra Neamt (…) Avînd spre solutionare dosarul privind pe Olaru Vasile – cercetat pentru sãvîrsirea infractiunii de abuz în contra intereselor publice (…) expun urmãtoarele: persoanele vãtãmate Ruginã Vasile si Tache Constanton – consilieri în cadrul Consiliului local al comunei Girov, judetul Neamt, l-a reclamat pe Olaru Vasile – primar al comunei Girov, pentru faptul cã la data de 25.07.2005 nu a comunicat convocatorul pentru sedinta ordinarã pe luna iulie 2005, deoarece a plecat în concediu de odihnã, situatie ce a creat prejudiciu avutului public. Din probatoriul administrat în cauzã a reiesit cã într-adevãr în luna iulie 2005, primarul Olaru Vasile a beneficiat de 1 zi de concediu si a convocat sedinta de consiliu local la data de 03.08.2005. Concediul de odihnã a fost aprobat de prefectul judetului Neamt , care însã a revenit imediat asupra deciziei luate, cerîndu-i primarului sã se întoarcã la lucru si sã dispunã convocarea sedintei de consiliu, lucru care s-a si realizat. Fatã de cele prezentate, apreciem cã în cauzã nu se poate retine vinovãtia lui Olaru Vasile. (…) Cheltuielie judiciare în valoare de 15 RON rãmîn în sarcina statului.

Ce si pentru cine lucreazã vicele? Cãtre domnul Burlacu Vasile. Prin prezenta se revine la adresele nr. 6325/10.08.2005 si 2360/26.03.2005 prin care vi s-a solicitat sã precizati la sfîrsitul programului, zilnic, activitatea si munca pe care a-si prestat-o, lucru pe care nu îl faceti, desi în bataie de joc depuneati la registraturã un „fluturas“ prin care arãtati cã munca era conformã cu dispozitia datã de primar, si care dupã cîteva zile a încetat sã aparã. Din acest motiv, dar si pentru a face dovada justificãrii încasãrii salariilor de la aceastã primãrie de cãtre dumneavoastrã (?!), vã solicit încã odatã depunerea rapoartelor cu activitatea zilnicã pe care o practicati. În caz contrar voi cere din nou analizarea la modul cel mai concret a activitãtii dumneavoastrã în cadrul Consiliului Local. Faceti parte din aparatul executiv al primãriei, acest lucru implicã munca în colectiv prin consultare si colaborare si vã rog sã vã conformati. Primar Olaru Vasile.

Partidul se mirã si face ordine! Raport cu privire la unele aspecte ale activitãtii Biroului Permanent Local PNL al comunei Girov 1. Chiar de la sedinta de constituire a Consiliului local al comunei Girov au apãrut neîntelegeri între o parte dintre consilierii locali, în frunte cu Ruginã Vasile si primarul ales, mentionîndu-se cã acesta din urmã „se opune preluãrii Consiliului local de cãtre PNL Girov“. (…) S-a ajuns pînã acolo încît viceprimarul sesizeazã Parchetul solicitînd efectuarea de cercetãri împotriva primarului comunei Girov, pentru sãvîrsirea infractiunii de abuz în serviciu si pentru sãvîrsirea infractiunii privind siguranta nationalã. (…) 2. Grupul de consilieri locali PNL-PD coalizeazã cu cei de la PRM si contestã Hotãrîrea Consiliului local al comunei Girov prin care s-a aprobat achizitionarea unui buldoexcavator, proiect initiat de primarul Olaru Vasile. Motivatia acestei atitudini este cel putin hilarã dac ã nu aberantã si anume: „Aprobarea proiectului este nelegalã, întrucît documentatia este extrem de sãrãcã (…), interesul pentru achizitia acestui utilaj fiind ocult si obscur“. Deci consilierii Aliantei D.A. PNL plus PD se aliazã cu cei de la PRM împotriva unei hotãrîri pe care Prefectura a validat-o ca fiind temenicã si legalã. 3. Biroul Permanent Local PNL Girov adoptã Hotãrîrea nr. 7 din 30.06.2005 prin care „se retrage definitiv sprijinul politic pentru domnul Vasile Olaru, primar al comunei Girov si constatã cã, în fapt, nu este membru al PNL, (…) motivînd cã susnumitul s-ar fi înscris în Partidul Umanist Român, pe data de 1 februarie 2004. (…) Se pun douã întrebãri: 1. Dacã au considerat cã nu este membru al PNL, cum de l-au propus sã candideze la functia de primar din partea acestei formatiuni politice?! 2.Cînd au mintit, atunci cînd l-au propus sã candideze din partea PNL sau acum, cînd au emis Hotãrîrea la care m-am referit mai sus prin care considerã cã Olaru Vasile nu este membru PNL. Apreciez cã o asemenea atitudine a unui BPL nu poate fi toleratã.(…) Semneazã deputat Vasile Pruteanu, coordonator zonal.

Acte asemãnãtoare emanate de la Girov mai existã cît pentru o piesã de teatru absurd. Probabil cã în alte primãrii lucrurile nu stau cu mult mai bine. Dacã aveti asemenea acte, nu ezitati sã ne contactati. E bine sã stim cum ne pregãtim pentru… Uniunea Europeanã.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Arhivă 2005-2017

Proces şi la Curte în cazul fraudelor de la postliceală

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ procurorii au atacat sentinţa prin care s-au aplicat pedepse cu suspendare şi achitări ■ 19 din cei 96 de inculpaţi au uzat de calea de atac ■ 26 de lucrări au fost anulate de instanţa de fond ■ unii elevi nici nu treceau pe la şcoală, fiind plecaţi în străinătate ■ erau promovaţi contra unor sume de 1.000 de lei ■ unii profesorii-medici pătaţi completau în locul candidaţilor testele tip grilă ■

Procesul fraudelor de la postliceala sanitară continuă la Curtea de Apel Bacău după ce sentinţa instanţei de fond a fost atacată. Au declarat apel atît procurorii cît şi parte din inculpaţi, 19 din totalul din 96, profesori care şi-au pătat onoarea la corectarea tezelor, dar şi elevi care au cotizat pentru a deveni asistenţi medicali. Reamintim că Tribunalul Neamţ a aplicat pedepse cu suspendare, iar parte dintre cei deferiţi justiţiei au fost exoneraţi de răspundere penală, fiind achitaţi. 26 de lucrări ale elevilor „cotizanţi“ au fost anulate de instanţă, titularii rămînînd fără diploma care le atesta studiile. Acuzele de dare şi luare de mită nu au putut fi dovedite nici din probatoriu, nici din interceptări şi confruntări, astfel încît profesorii şi cei din comisia de examinare au fost inculpaţi numai pentru abuz în serviciu şi fals material în înscrisuri oficiale. În ceea ce priveşte alţi acuzaţi, ei au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă, iar cursanţii şcolii postliceale fiind inculpaţi pentru cumpărare de influenţă. Cele două părţi vătămate din dosar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Şcoala Posliceală Sanitară Piatra Neamţ, nu s-au constituit părţi civile în procesul penal. Curtea de Apel Bacău va da în cauză o sentinţă definitivă. Conform actelor de urmărire penală, lanţul neregulilor pleca încă de intrarea în şcoală şi se termina la finele studiilor, cu examenul de certificare, unul care era de cele mai multe ori măsluit grosolan. Oamenii legii s-au sesizat despre nereguli în 2013, iar cercetările au durat aproape doi ani. Au ajuns în faţa judecătorilor membrii comisiilor de certificare a studiilor, diriginţii celor trei clase din Piatra Neamţ care au absolvit în 2013, secretarul unei postliceale din Roman, care în anul 2013 a scos ultima promoţie, apoi şi-a închis porţile, precum şi de mulţi din cei care au cumpărat bunăvoinţa profesorilor şi a medicilor şi au cumpărat o diplomă de asistent medical, deşi în unele cazuri chiar cei din comisia de examinare se minunau cît de neinstruiţi erau candidaţii. Acheta a relevat faptul că la postliceala din Roman succesul examenului era asigurat contra sumei de 1.000 de lei de persoană. În mod normal, taxa legal instituită era de 170 de lei, iar diferenţa pînă la 1.000 de lei însemna cumpărarea indulgenţei profesorilor examinatori. De toate demersurile s-a ocupat secretara unităţii, cea care strîngea banii de la cotizanţi, le spunea că această practică este valabilă de ani de zile şi că pentru cei care dau bani, poate rezolva problema examenului la Piatra Neamţ. Tot ea făcea drumurile la „judeţ“, unde era centru de examinare şi rezolva problema. Femeia le-a spus oamenilor legii că această taxă ilegală era de cînd lumea, că iniţial a fost mai modestă, dar că din 2009 rămăsese la pragul de 1.000 de lei. Din cei 34 de elevi înscrişi în promoţia 2010 – 2013, au venit la examenul de certificare numai 24, dar instanţa le-a anulat lucrările. Pentru unii, cursurile din cei trei ani au fost opţionale, nici măcar nu au trecut pe la şcoală fiind plecaţi la muncă în străinătate. Pentru majoritatea candidaţilor secretara le-a făcut rost şi de proiecte pe care le avea de la promoţiile anterioare. La Piatra Neamţ examenul de final costa mai puţin, cam 500 de lei. Ca orice examen şi cel de la postliceala sanitară era monitorizat audio şi video, aşa că anchetatorilor nu le-a trebuit decît niţică răbdare pentru a studia înregistrările. Aşa a ieşit la iveală că acolo unde toată comisia era „cumpărată“, medicii au muncit pe brînci, şi- au scos din poşete mai multe pixuri, au stabilit care este mai aproape de culoarea cu care s-a scris teza şi au trecut la treabă. La testele tip grilă erau întrebări care aveau unul, două sau chiar trei răspunsuri corecte. Corectorii au completat tot ce trebuia pentru note cît mai mari. Totuşi, mediciii care nu s-au lăsat cumpăraţi au rămas uimiţi de neştiinţa candidaţilor, catalogînd promoţia 2013 ca fiind cea mai slabă din istoria şcolii. La examenul din 2013 au fost un număr total de 212 candidaţi care au avut de susţinut proba scrisă şi proiectul. Dacă la cea de-a doua probă toţi au trecut cu brio, la teza scrisă, şapte candidaţi nu au reuşit să obţină minim nota 5. Din cei care au trecut însă, mulţi s-au bucurat de sprijinul comisiei de corectare, în unele cazuri modificările fiind evidente. În aceste condiţii, a fost dispusă o expertiză grafologică în urma căreia a ieşit la iveală că din totalul de 212 de teze, un număr de 113 prezintă modificări ale substanţei cu care s-a scris, dar nu s-a putut stabili dacă au făcut menţiunile pe foaie una, sau două persoane.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Colegiul National Calistrat Hogas – file din cronica lui 2017

Știre publicată în urmă cu

în data de

Sfârsitul unui an este întotdeauna prilej de introspectie si de retrospectie, de inventariere a tuturor realizãrilor care s-au acumulat în cele 365 de zile ale sale si, mai ales, de evaluare a raportului între eforturile depuse si roadele culese. Colegiul National Calistrat Hogas îsi recupereazã, asadar, în acest moment de bilant, toate izbânzile anului 2017 care au fãcut ca numele lui sã rãzbatã în spatiul local, national, international si, în eter, chiar în spatiul cosmic (exagerare permisã, dacã tinem cont de evenimentul unic în tarã în care elevii liceului au luat legãtura cu astronautii Statiei Spatiale Internationale). Spre cei care au fãcut posibile aceste izbânzi ale colegiului se îndreaptã astãzi recunostinta noastrã.

Performante scolare la cel mai înalt nivel

În primul rând, multumirile noastre sunt adresate elevilor, acesti fragili, dar extrem de promitãtori subiecti ai educatiei si în special celor care au adus performanta acasã, la Hogas: Mihnea Bâlici, Premiul I – Olimpiada Nationalã de Filosofie si medalie de argint la cea de-a XXV-a editie a Olimpiadei Internationale de Filosofie de la Rotterdam (profesor îndrumãtor: Ecaterina Romascu); Stefania Teleucã, Premiul I – Olimpiada Nationalã de Limba Italianã; Mãdãlina Merticaru, Premiul II – Olimpiada Nationalã de Limba Germanã Modernã, sectiunea Proiect (profesor Mihaela Gavrilutã); Dragos Filioreanu, Premiul III – Olimpiada Nationalã de Limba Germanã Modernã, sectiunea Proiect (profesor Mihaela Gavrilutã); Luiza Elisabeta Oruc, Mentiune la Olimpiada Nationalã de Limba Englezã (profesor Tania Bucur); Elena Sârbu, Mentiune – Olimpiada Nationalã de Limba Germanã Modernã, sectiunea Proiect (profesor Mihaela Gavrilutã); Oana Corina Mazilu, Mentiune – Olimpiada Nationalã de Istorie si Premiul I la Sesiunea de referate si comunicãri stiintifice, sectiunea Istoria Românilor, iunie 2017, Focsani (profesor Daniela Mãtãsaru-Ionescu); Teodor Toma, Andrei Malaicu si Eduard Constantin Pãtrunjel, Mentiune – Olimpiada Nationalã de Argumentare, Dezbateri si Gândire Criticã Tinerii dezbat (profesor Petruta Lostun); Iustina Gavrilutã, Mentiune – Olimpiada Nationalã de Limba Italianã. Toti acesti elevi au fost invitati si recompensati la festivitatea de decernare a premiilor de excelentã în cadrul celei de-a cincea editii a Sãrbãtorii Scolii Nemtene, organizate de Inspectoratul Scolar pe 12 decembrie. În cadrul premierii speciale pentru rezultatele obtinute la concursuri internationale, organizate de Ministerul Educatiei Nationale, pe 19 decembrie 2017, lui Mihnea Bâlici i-au fost înmânate diploma si recompensatia materialã de cãtre ministrul Educatiei, Liviu Pop, pentru performanta greu de egalat obtinutã la Olimpiada Internationalã de Filosofie de la Rotterdam, anume medalia de argint. Lista elevilor care au fãcut cinste institutiei e completatã de Ana Maria Holotã, cea care a fost doi ani consecutiv votatã Voluntarul anului în domeniul tineret si care în 2017 a reprezentat România ca delegat al tineretului voluntar la Consiliul Europei. Ana Maria a fost premiatã, alãturi de Mihnea Bâlici, în septembrie 2017, în cadrul unei festivitãtii speciale a Consiliului Local. Cei doi au fost, alãturi de Sîrghi Andreea Cristina si Mazilu Corina Oana, sefi ai promotiei 2017 pentru cele douã profiluri ale colegiului, real si uman iar la aceste distinctii s-a adãugat premiul pentru performanta lui Mihnea de a obtine prima medie pe judet în urma examenului de bacalaureat. În acelasi registru trebuie amintite Mentiunile Speciale obtinute la etapa nationalã a olimpiadelor si concursurilor scolare de Vasiliu Cristina-Georgiana (Lectura ca abilitate de viatã), Tunã Ilinca-Alexandra (Limba neogreacã), Ioan Cãdere si Patricia Preisler (Chimie), Alexandru Petronela-Laura (Istorie), Enache Andi-Ioan (Lingvisticã), Dudãu Mãdãlina, Patilea Ioana-Alexandra si Dandu-Pop Andrei Nicu (Matematicã aplicatã). La fel, au fãcut onoare colegiului si ceilalti 16 elevi participanti la aceste competitii scolare, precum si eleva Sabina Glavce care a obtinut în august o bursã în cadrul scolii de varã Oxford for Romania. Fãrã implicarea profesorilor si a elevilor n-ar fi fost posibile nici cele douã Premii I obtinute de revistele colegiului, Zece+ (coordonator: prof. dr. Cristina Neculães) si Adobiografiinta (coordonator: insp. prof. dr. Gheorghe Brânzei) la Festivalul International Concurs Anelisse de filme, fotografii si reviste scolare – Editia a V-a din 31 iulie 2017 de la Iasi si la Concursul National de Jurnalism si Reviste Scolare.

Profesori dedicati

Adresãm multumiri partenerilor si colaboratorilor nationali si internationali ai colegiului, celor care au contribuit la implementarea si derularea parteneriatelor si a proiectelor de tip Erasmus+. Urmând firul temporal, enumerãm proiectele colegiului, de anvergurã internationalã: 2015-2017 – SELFY – SAVE EARTH’S LIFE FOR YOUTH, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Germania, Grecia, Portugalia, Italia, Reunion, Turcia si Letonia (coordonator: prof. Nadia Cîrcu); 2016-2017 – Proiectul FACT-REFLECT-ACT câstigãtor al ZILEI EUROSCOLA din 17 noiembrie, cu vizita elevilor la Parlamentul European de la Strasbourg (coordonator: prof. Petruta Lostun); 2016 -2019 – MOVE YOUR BODY AND MIND – HEALTHY LIFESTYLE FOR ADOLESCENTS!, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Bulgaria, Franta, Polonia, Spania, Marea Britanie, Turcia si Letonia (coordonator: prof. Nadia Cîrcu); 2016-2018 – APPRÉHENDER LE PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIAL ATTACHÉ AUX DIFFÉRENTES UTILISATIONS DU CHEVAL, LE SAUVEGARDER, LE RESPECTER ET SENSIBILISER AUX NIVEAUX LOCAL, NATIONAL ET EUROPÉEAN, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Franta si Spania (coordonator: prof. Alina Balus); 2016-2018 – EUROPEAN VALUES AND BEING PHYSICALLY ACTIVE THROUGH GAMES FOR A BETTER LIFE, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Portugalia, Turcia, Polonia si Letonia (coordonator: prof. Nadia Cîrcu); 2017-2018 – ANGAJABILITATE+ PRIN PRACTICÃ LA LOCUL DE MUNCÃ, proiect Erasmus+, mobilitãti stagiari VET – Spania (coordonator: prof. Petruta Lostun); 2017-2019 – BIOPLASTICS – THE FUTURE OF FOOD PACKING!, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Germania, Marea Britanie si Grecia (coordonator: prof. Nadia Cîrcu); 2017-2019 – ESCRIBIMOS NUESTRA HISTORIA. CREAMOS NUESTRO PLANETA, proiect Erasmus+, parteneriat scolar cu Spania, Italia si Portugalia (coordonator: prof. Alina Zaharia)

Alte repere ale anului

Gratie acestor colaborãri, dar si a altor parteneri la nivel local si national, Colegiul National Calistrat Hogas a fost gazda unor evenimente notabile de-a lungul anului 2017: spectacolul de teatru în limba francezã Caii la fereastrã, adaptare dupã Matei Visniec, în regia lui Christelle Derré (aprilie), spectacolul de circ aerian Etreinte, în care au fost implicati 12 elevi hogãseni, la Rethel, Franta (octombrie), transmis si de TV France 2, dialogul prin contact TELEBRIDGE dintre elevii colegiului si astronautul italian Paulo Nespoli de pe Statia Spatialã Internationalã, în cadrul Programului ARISS si în colaborare cu Glanmire Community Colledge, Cork, Irlanda (octombrie), târgul de proiecte Tineri cu initiativã pentru dezvoltarea unei culturi civice în municipiul Piatra-Neamt, realizat în colaborare cu asociatia Reper pentru Management prin Valori Bucuresti (noiembrie), vizita la Parlamentul European de la Strasbourg a celor 28 de elevi din clasa a XI-a E, în cadrul programului Euroscola (noiembrie), Marsul Calistratilor, editia a XI-a, manifestare la care au participat peste 400 de elevi, organizatã cu prilejul Zilei Nationale a României. Nu în ultimul rând, ne arãtãm recunostinta fatã de oaspetii alesi care au trecut pragul Colegiului National Calistrat Hogas în 2017. E vorba de poeta Ana Blandiana, de scriitorul Lucian Vasiliu, directorul Editurii Junimea Iasi si de Gheorghe Cliveti, directorul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol“ Iasi, a cãror prezentã s-a dovedit pentru elevi, cum era de asteptat, o sursã de inspiratie, de motivare si de încurajare întru culturã si cunoastere. Întâlnirea cu excelenta a fost pecetluitã la final de an de vizita ministrului Educatiei Nationale, Liviu Pop, ale cãrui constatãri si aprecieri legate de nivelul de performantã scolarã de la Colegiul National Calistrat Hogas fac de mult timp parte din cartea de vizitã a institutiei. „Elevi, pãrinti, profesori, colaboratori, vã multumim cu nedisimulatã cãldurã pentru efortul, pentru devotamentul si pentru implicarea în izbânzile colegiului! La Multi Ani!“, se aratã în comunicatul primit la redactie din partea conducerii colegiului pietrean.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

DNA acuzã: finantãri penale la FC Ceahlãul

Știre publicată în urmă cu

în data de

• fostul primar Gheorghe Stefan a fost inculpat din nou, acum fiind vorba despre modul cum a fost finantat FC Ceahlãul • prin traficarea influentei ar fi obtinut de la o firmã aproape 10 miliarde de lei vechi • un alt dosar îi are în vizor pe un fost director ANL si pe fostul director de marketing al clubului, Iulian Boghian •

Fostul primar de Piatra Neamt pare sã nu mai iasã din vizorul procurorilor anticoruptie, fiind inculpat din nou zilele trecute pentru trafic de influentã. De aceastã datã pentru modul în care a fost finantat clubul de fotbal Ceahlãul. „La începutul anului 2010, inculpatul Stefan Gheorghe a pretins de la directorul unei societãti comerciale cu activitate în constructii ca aceasta sã sponsorizeze echipa de fotbal FC Ceahlãul Piatra Neamt cu un procentaj de 3% din sumele pe care societatea urma sã le încaseze în baza unui contract încheiat cu SC Hidroelectrica SA – Sucursala Hidrocentrale Bistrita privind un obiectiv de investitii avînd ca obiect lucrãri hidroenergetice pe rîul Siret“, conform unui comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie. În schimbul banilor, Pinalti a promis cã va interveni pe lîngã functionarii din conducerea SC Hidroelectrica SA, societate cu capital majoritar de stat si care aloca fondurile necesare investitiei, pentru a se continua finantarea obiectivului amintit. „În temeiul solicitarii lui Stefan Gheorghe, în perioada 2010 – 2011, între SC FC Ceahlãul SA Piatra Neamt în calitate de prestator si societatea cu activitate în constructii, în calitate de beneficiar, au fost încheiate sapte contracte de reclamã si publicitate în temeiul cãrora au fost emise nouã facturi fiscale si a fost achitatã prin ordine de platã suma totalã de 998.000 lei, în conditiile în care nu exista nici un document privind executarea obligatiilor asumate de prestator“, conform DNA. Procurorii antocoruptie au început sã caute prin actele de la FC Ceahlãul, si dupã cauza recentã în care a fost trimis în judecatã Pinalti, în aceeasi zi, pe 22 decembrie 2017, un alt dosar a ajuns pe rolul Tribunalului Neamt. Acesta îi are în vizor pe Marian Iftimie – Nicorici, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte, acuzat de trafic de influentã si Iulian Boghian, director în cadrul SC FC Ceahlãul SA Piatra Neamt, tot pentru trafic de influentã. „În cursul anului 2010, inculpatul Iftimie-Nicorici Marian, în calitate de director al Agentiei Nationale pentru Locuinte si inculpatul Boghean Iulian, director în cadrul SC FC Ceahlãil SA Piatra Neamt, i-au pretins administratorului unei societãti comerciale sã remitã cãtre SC FC Ceahlãul SA Piatra Neamt un procentaj de 5% din valoarea sumelor pe care societatea urma sã le încaseze de la Agentia Nationalã pentru Locuinte, în baza contractelor privind construirea unor imobile/locuinte aflate în derulare. Inculpatul Iftimie-Nicorici Marian a promis, în schimb, cã va interveni pe lîngã functionarii din subordine pentru ca plãtile catre respectiva societate comercialã sã nu fie întîrziate“, spun anchetatorii. Ca urmare a acestei solicitãri, la data 6 septembrie 2010, între Ceahlãul (în care Boghean Iulian îndeplinea functia de director de marketing) în calitate de prestator si o firmã administratã de aceeasi persoanã cãreia i se ceruse sponsorizarea, în calitate de beneficiar, a fost încheiat un contractul avînd ca obiect servicii de reclamã si publicitate în valoare de 112.900 euro. În temeiul acestui contract, în perioada 1 octombrie 2010 – 27 decembrie 2010, beneficiarul a plãtit suma totalã de 61.709,96 (617 milioane de lei vechi) lei în temeiul a douã facturi fiscale ce atestau servicii care în realitate nu au fost prestate.

Mari datorii

În afarã de problemele penale care l-ar putea duce iar la închisoare, Gheorghe Stefan a fost obligat de diferite instante sã plãteascã mari sume de bani reprezentînd prejudicii. De exemplu, în dosarul Posta Românã el trebuie sã achite 422.138 lei si 35.306 euro, iar în dosarul Microsoft s-a dispus confiscarea a 3,99 milioane de euro. În cazul solutionat definitiv, „Bani pentru partid“, unde a fost condamnat la 3 ani de detentie, judecãtorii au dispus confiscarea sumei de 1,65 milioane de euro, iar pentru recuperarea altei pãrti de 2,35 milioane de euro, a fost pãstrat sechestrul asigurator pe bunurile detinute de Pinalti. În cauza spãlãrii de bani prin firma Strong Montaj, fostul primar de Piatra Neamt a pierdut o altã avere: „Dispune confiscarea de la inculpatul Stefan Gheorghe, în folosul statului, a sumei 3.031.365 lei, reprezentînd sumele dobîndite prin sãvîrsirea infractiunii de efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia“, conform Tribunalului Neamt. Cauza este acum la Curtea de Apel Bacãu, acolo unde a fost contestatã hotãrîrea Tribunalului Neamt. În total, toate aceste sume adunate înseamnã 8,025 milioane de euro si 3,45 milioane de lei noi. La un curs mediu de 4,5 lei pentru un euro, la acest moment Pinalti a fost obligat la plata unor sume care totalizeazã circa 40 milioane de lei noi, sau altfel spus 400 miliarde de lei vechi. Si asta nu este tot pentru cã mai are alte procese, care nu au trecut încã de prima instantã.

Citește știrea

Trending