Contactează-ne

Actualitate

520.000 de lei, amenzi pentru muncă la negru

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ sancţiunile au fost date în cadrul unei campanii naţionale din perioada 15 iulie -24 august ■ printre cei care lucrau fără forme legale au fost depistaţi şi minori ■ verificările au avut loc şi noaptea, şi în week-end ■

Funcţionarii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, în perioada 15 iunie – 24 august, au derulat o campanie de verificare privind modul în care angajatorii respectă prevederile referitoare la suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă.

Au fost controlaţi angajatori care figurează în portalul REGES, cu contracte individuale de muncă suspendate, angajatori la care există informaţii privind primirea la muncă a salariaţilor cărora le-au suspendat contractele, angajatori la care, din datele obţinute de la agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă, rezultă că au solicitat sume necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art.XI alin.(1) din O.U.G. nr.30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alţi angajatori la care exista suspiciunea de folosire a muncii nedeclarate.

În timpul campaniei au avut loc 368 de controale, parte dintre acestea fiind efectuate noaptea şi sîmbăta. Cu ocazia verificărilor au fost dispuse 329 de măsuri de remediere şi au fost aplicate angajatorilor 76 de sancţiuni contravenţionale, iar 21 dintre acestea au fost aplicate persoanelor găsite la lucru fără contract.

„Valoarea amenzilor aplicate a fost de 520.800 lei. La 16 angajatori au fost depistate 24 de persoane, din care doi tineri cu vîrsta între 15-18 ani, care prestau muncă nedeclarată (21 de persoane nu aveau încheiat contract individual de muncă în formă scrisă, iar 3 persoane lucrau în perioada în care aveau contractul individual de muncă suspendat).

Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca nedeclarată a fost în cuantum de 480.000 lei. În cazul unui angajator s-au înaintat către organele de cercetare penală, documentele necesare în vederea constatării infracţiunii de nerespectarea regimului de muncă al minorilor“, se arată într-un comunicat al ITM Neamţ.

Principalele deficienţe constatate în acţiunile de control au fost următoarele: nu a fost încheiat contract individual de muncă în formă scrisă; nu a fost respectată obligaţia privind interzicerea primirii la muncă a unei persoane în perioada suspendării contractului individual de muncă; nu a fost transmisă în REGES încetarea contractului individual de muncă în termenul legal; nu a fost respectat termenul de transmitere a suspendării şi încetării suspendării contractului individual de muncă; nu a fost acordat repausului săptămînal; nu a fost ţinută evidenţa orelor lucrate la locul de muncă; nu a fost respectată obligaţia de a completa dosarele de personal; nu a fost făcută plata drepturilor salariale; nu au fost corectate datele eronate transmise în REGES . Obiectivele campaniei de verificare au constat în identificarea angajatorilor care au primit la muncă salariaţi pe perioada suspendării contractelor individuale de muncă şi determinarea acestora să respecte prevederile legale în domeniul relaţiilor de muncă; creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă; diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative, care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi, în special, a celor privind suspendarea contractului individual de muncă.

Advertisement
Trending