Contactează-ne

Actualitate

51 de bunici îşi fac bagajele pentru băi

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ alocarea pentru a şaptea serie rămîne modică ■ sînt deja depuse 5.127 de solicitări pentru un astfel de drept, iar pînă acum au beneficiat de bilet 264 de persoane ■

Alocarea pentru cea de-a şapte serie de bilete de tratament rămîne modică şi în judeţ au ajuns numai 51 de tichete. „Pentru a şapte serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în staţiune perioada 23 – 25 mai sînt alocate, prin aplicaţie informatică, un număr de 51 bilete de tratament, în staţiunile Buziaş, Covasna, 1 Mai – Oradea, Pucioasa, Amara, Nicolina, Sarata Monteoru şi Moneasa. Beneficiarii vor fi înştiinţaţi telefonic despre repartizarea biletului de tratament, lista cererilor aprobate fiind afişată atît la sediile Casei Judeţene de Pensii Neamţ din Piatra Neamţ şi Roman, cît şi pe pagina de internet a instituţiei www.pensiineamt.ro“, conform CJP Neamţ. Pînă acum, au fost depuse 5.127 de cereri, dar au ajuns în staţiuni numai 264 de nemţeni. De menţionat că de această dată toate biletele au fost distribuite şi în comparaţie cu celelalte serii nu a rămas nici unul „nemăritat“. În acest an va fi asigurat în unităţile de tratament balnear un număr maxim de 59.527 de locuri, ce vor fi repartizate în maxim 19 serii. Pot beneficia de tratament persoanele care au calitatea de pensionar al sistemului public de pensii; asigurat al sistemului public de pensii/beneficiar al prevederilor unor legi speciale care reglementează dreptul la bilet prin sistemul public de pensii. Durata sejurului este de 16 zile, iar a tratamentului balnear de 12 zile. Pentru a se putea înscrie, potenţialul beneficiar depune cererea de acordare însoţită în mod obligatoriu de copie după actul de identitate, urmînd ca restul documentelor să fie atașate la momentul eliberării biletului. Cererea se completează numai pe formularul aprobat, putînd fi transmisă prin prin poştă, fax, e-mail sau se poate depune personal la CJP Neamţ cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită biletul. Repartiţia biletelor se face pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, funcţie de opţiunile făcute de solicitant şi în ordinea menţionată în cerere. Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri, punctajul aferent fiecărei cereri fiind obţinut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă. Biletele vor fi repartizate/alocate la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, la care CNPP este acţionar unic.

Advertisement
Trending