Publicitate

■ după două revederi anterioare, care au avut loc în august şi noiembrie 2017, cînd s-a serbat jumătate de veac de la finalizarea amenajării hidroenergetice a rîului Bistriţa pe sectorul Bicaz - Bacău, „tinerii“ de atunci au decis că trebuie să mai stea la taifas ■ întîlnirea are loc astăzi, în ajun de Sfîntul Ilie - Ziua Energeticianului ■

Astăzi, 19 iulie, în ajun de Sfîntul Ilie, protector al celor care lucrează în domeniul energetic, foştii salariaţi – „veteranii“ – şi-au dat întîlnire cu actualii angajaţi, pentru a depăna amintiri, bune sau mai puţin bune, care le-au călăuzit drumul într-un domeniu fascinant – hidroenergetica. Rădăcinile şcolii hidroenergeticii româneşti sînt pe aceste meleaguri, la Bicaz. Aici s-au format specialişti de renume în domeniu – proiectanţi, executanţi, personal de exploatare. Întîlnirea de astăzi este una de suflet, o întîlnire a celor care încă le mai pasă de acest sector, conştienţi fiind că dacă nu ne respectăm trecutul, ne merităm viitorul. Organizatorii acestui eveniment, ca de altfel şi a celor anterioare, sînt inginerul Emil Neagoie, fost director al Sucursalei Hidroelectrica Bistriţa Piatra Neamţ, inginer Prisacaru Gelu, fost director tehnic, maistrul PRAM Chişor Gheorghe, maistrul şef de centrală Sandu Constantin şi electrician Pricop Ioan. Surpriza organizatorilor a fost că de fiecare dată s-a produs o reacţie în lanţ, venind din ce în ce mai mulţi la întîlnire, unii aflînd de la foştii colegi, alţii citind ziarul Monitorul. Cum această întîlnire are loc în ajunul Centenarului Marii Uniri, inginerul Emil Neagoie şi-a îndemnat colegii să vină îmbrăcaţi în port naţional, pregătindu-le la sosire cîte o insignă aniversară. Tot cu această ocazie, profesorul de istorie Dan Mihăilescu, de la Muzeul de Istorie Piatra Neamţ, le va ţine participanţilor un scurt discurs dedicat Centenarului, precedat de audierea unui cunoscut cîntec patriotic – Treceţi batalioane române Carpaţii! Cu ocazia acestei întîlniri, doi pensionari, cei mai în vîrstă, vor primi diplome de excelenţă pentru întreaga activitate în domeniul energetic. Este vorba de lăcătuşul mecanic Gheorghe Grivasa, 94 de ani şi de fostul director al Uzinei Stejaru, inginer Mihai Dumitraşcu, care anul acesta împlineşte 87 de ani. Ca de fiecare dată, întîlnirea se va materializa prin editarea unui album de fotografii cu toţi participanţii, fotografii de ieri şi de azi, cu imagini reprezentative din Sucursală. Acest album a devenit un fel de Bbiblie“ a fiecărui pensionar participant la asemenea întîlniri şi, ori de cîte ori îşi aduce aminte, sau vrea să ia legătura cu cîte un coleg de breaslă, îl consultă. Albumul conţine, de asemenea, mesajul inginerului Emil Neagoie către participanţi: „Să ne bucurăm de această întîlnire. Să nu uităm nicicînd figurile înaintaşilor, repere în activitatea noastră profesională. Credinţa mea este că, în secolul trecut, un rol important în efortul civilizator al acestor meleaguri l-a avut demararea amenajării hidroenergetice a rîului Bistriţa, începînd cu Bicazul. Drumul hidroenergeticii româneşti a fost unul al nevoii: nevoia ca «mama apă» să-şi desferece puterea. Fiii trecutelor mori, pive şi heleştee au ridicat salbă de hidrocentrale. Înaintaşii şi dumneavoastră, deopotrivă, aţi ieşit din cercul restrîns al vieţii personale, împlinind fapte importante pentru comunitate, consecinţă a muncii chibzuite şi continue pentru neamul nostru“. Ultima pagină a albumului, In Memoriam, este dedicată celor care nu mai sînt. „Fie ca Bunul Dumnezeu să-i facă părtaşi la Lumina cea neînserată pe aceşti făuritori de lumină… printre alţii Manolache Marin, Vreme Arcadie, Ghiţă Anghel, Cerchez Sever, Găitănaru Costică, Gînţu Gheorghe, Daria Pavel, Aiftimiei Mihai“.

File de istorie

În 1951 au început lucrările la Hidrocentrala Stejaru, punerea în funcţiune avînd loc între 1960 şi 1962, deoarece hidrocentrala are în componenţă şase hidroagregate, care au intrat în exploatare în intervalul de timp amintit. Între 1960 şi 1967 au fost finalizate lucrările şi puse în funcţiune celelalte hidrocentrale de pe rîul Bistriţa, în număr de douăsprezece, începînd cu CHE Pîngăraţi şi terminînd cu CHE Bacău, ultima fiind situată înaintea confluenţei Bistriţei cu Siretul. Pe rîul Siret, aval de confluenţa cu rîul Bistriţa, s- au mai executat încă cinci hidrocentrale: CHE Galbeni, CHE Răcăciuni, CHE Bereşti, CHE Călimăneşti, CHE Movileni, ultima fiind aproape de oraşul Focşani. Pe Valea Uzului, afluent stînga al Trotuşului, se află acumularea Poiana Uzului. La piciorul barajului se află centrala hidroelectrică CHE Poiana Uzului ce aparţine Sucursalei Bistriţa Piatra Neamţ. În bazinul superior al rîului Siret, în judeţele Suceava şi Botoşani se află centralele CHE Bucecea şi CHE Rogojeşti. Pe Bistriţa superioară, amonte de acumularea Izvoru Muntelui s-a construit hidrocentrala CHE Poiana Teiului. În sfîrşit, nu putem să uităm de centrala CHE Stînca, situată pe rîul Prut, judeţul Botoşani – construită în colaborare cu Republica Moldova.

loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.