Contactează-ne

Serviciul de Ambulanță Județean Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, Str. Dimitrie Leonida, Nr. 151, recrutează personal fără concurs, pe perioadă determinată de 6 luni

A N U N Ţ

Având în vedere prevederile art. 16 din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prin care unitățile sanitare pot angaja fără concurs, la nevoie, pe perioada determinată de 6 luni personal contractual, Serviciul de Ambulanță Județean Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, Str. Dimitrie Leonida, Nr. 151, recrutează personal fără concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, în vederea ocupării urmatoarelor posturi:

I. PENTRU STATIA CENTRALA PIATRA NEAMȚ

a) 4 posturi de medic

b) 10 posturi de asistent medical

c) 8 posturi Sofer autosanitara II

d) 1 post Ingrijitor

II. PENTRU SUBSTATIA ROMAN

a) 3 posturi de medic

b) 5 posturi de asistent medical

c) 4 posturi Sofer autosanitara II

III. PENTRU SUBSTATIA TG.NEAMT

a) 2 posturi de medic

b) 3 posturi de asistent medical

c) 4 posturi Sofer autosanitara II

IV. PENTRU SUBSTATIA BICAZ

a) 2 posturi de asistent medical

b) 2 posturi Sofer autosanitara II

c) 1 post Ingrijitor

V. PENTRU SUBSTATIA CEAHLAU

a) 1 post Sofer autosanitara II

VI. PENTRU PUNCT LUCRU BORCA

a) 1 post Sofer autosanitara II

In vederea recrutarii,Comisia stabilita prin Decizie emisa de Managerul General va evalua dosarele depuse.

Candidatii selectați ale caror dosare indeplinesc conditiile cerute vor sustine un interviu din bibliografia afisata, dupa cum urmeaza:

MEDICI 21.04.2020 ORA 10,00

ASISTENTI MEDICALI 21.04.2020 ORA 12,00

INGRIJITORI 21.04.2020 ORA 16,00

ȘOFER AUTOSANITARA II 22.04.2020 – ORA 13,30

CONDITII SPECIFICE DE ÎNSCRIERE PENTRU MEDICI ( CONF. ORDINULUI MS NR. 1470 / 20.10.2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE):

• Diploma de medic sau diploma de licenta în medicina

• Certificate de confirmare în grad primar / specialist

PENTRU MEDICI DOSARUL VA CUPRINDE OBLIGATORIU URMATOARELE ACTE :

1. cerere în care se menţionează postul pentru care doresc să concureze;

2. copia xerox de pe diploma de medic şi adeverinţa de confirmare în gradul profesional;

3. copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;

4. dovada înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

6. cazier judiciar;

7. certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

8. Certificat de integritate comportamentală

9. copii dupa Cartea de Identitate;

10. copie dupa certificatul de casatorie daca este cazul;

11. Carnet de muncă ( original + copie) care să ateste vechimea în muncă până la data de 31.12.2010;

12. Extras din baza REVISAL – Raport salariat, care să ateste vechimea în muncă de la data de 01.01.2011 până în prezent.

CONDIȚII SPECIFICE DE ÎNSCRIERE PENTRU ASISTENTI MEDICALI (CONF. ORDINULUI MS NR. 1470 / 20.10.2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE):

– Diploma / Certificat de absolvire a Şcolii sanitare postliceale.

Pentru asistenti medicali dosarul va cuprinde obligatoriu urmatoarele acte :

1. Act de identitate ( original + copie );

2. Cerere de înscriere;

3. Diploma / Certificat de absolvire a Şcolii Postliceale în specialitatea de asistent medical generalist ( original + copie );

4. Diploma de bacalaureat ( original + copie );

5. Carnet de muncă ( original + copie) care să ateste vechimea în muncă;

6. Extras din baza REVISAL – Raport salariat, care să ateste vechimea în muncă de la data de 01.01.2011 până în prezent.

7. Certificat de membru vizat 2020 si Adeverinţa de la OAMMR Neamţ;

8. Cazier judiciar ( original );

9. Certificat de integritate comportamentală;

10. Adeverinţă medicală de la medicul de familie în care se vor stipula toate antecedentele personale patologice ( original );

11. Curriculum vitae;

CONDIȚII SPECIFICE DE ÎNSCRIERE PENTRU SOFER AUTOSANITARA II( CONF. ORDINULUI MS NR. 1470 / 20.10.2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE):

1. 3 ( trei ) ani vechime ca șofer / conducător auto profesionist ( demonstrabil pe carte de muncă sau similar și permis de conducere categoria C de 3 ani împliniți la data depunerii dosarului de concurs);

2. Diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului 12 clase ( original + copie );

3. Permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehiculele din categoriile B şi C ( original + copie );

PENTRU SOFER AUTOSANITARA II DOSARUL VA CUPRINDE OBLIGATORIU URMATOARELE ACTE :

– Cerere de înscriere

– Buletin de identitate / carte de identitate ( original + copie );

– Diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului (original + copie );

– Carnet de muncă ( original + copie) care să ateste vechimea în muncă și după caz specialitatea de șofer (conducător auto) profesionist până la data de 31.12.2010;

– Extras din baza REVISAL – Raport salariat în original, care să ateste vechimea în muncă și după caz în specialitate de la data de 01.01.2011 până în prezent.

– Copie adeverință de vechime eliberată de angajator /-i care să ateste activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și /sau în specialitatea studiilor și eventualele modificări ale contractului de muncă;

– Cazierul judiciar ( original ) – se acceptă doar cazierele fără înscrisuri;

– Cazierul auto – sunt respinse dosarele care dețin caziere auto cu sancțiuni pentru abateri grave la legislația rutieră, cum ar fi, dar fără a se limita la, următoarele:

a) conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau alte substanțe interzise de lege;

b) accidente rutiere grave, soldate cu vătămări de persoane;

c) orice altă abatere gravă, sancționată de legislația rutieră ca fiind infracțiune;

d) mai mult de 10 sancțiuni pentru depășirea regimului legal de viteză;

e) mai mult de 5 sancțiuni pentru nepurtarea centurii de siguranță;

– adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie, în care să fie menționat că este “apt pentru activitate în Serviciul de ambulanță în funcția de ȘOFER AUTOSANITARĂ”.

– Livret militar ( original + copie );

– Curriculum vitae ( original );

CONDIȚII SPECIFICE DE ÎNSCRIERE PENTRU ÎNGRIJITORI CONF. ORDINULUI MS NR. 1470 / 20.10.2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE):

– școala generală;

– nu se solicita vechime

PENTRU INGRIJITORI DOSARUL VA CUPRINDE OBLIGATORIU URMATOARELE ACTE

1. Act de identitate ( original + copie );

2. Cerere de înscriere;

3. Diploma de absolvire a Şcolii generale ( original + copie );

4. Cazier judiciar ( original );

5. Adeverinţă medicală de la medicul de familie în care se vor stipula toate antecedentele personale patologice ( original );

6. Carnet de muncă ( original + copie) care să ateste vechimea în muncă până la data de 31.12.2010;

7. Extras din baza REVISAL – Raport salariat în original, care să ateste vechimea în muncă și după caz în specialitate de la data de 01.01.2011 până în prezent

8. Curriculum vitae;

ACTELE VOR FI PREZENTATE ŞI ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CONFORMITĂŢII COPIILOR CU ACESTEA. TERMEN DEPUNERE DOSARE: 16.04.2020 ORA 13:00.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE MEDIC

A. TEMATICA

1. Definiţia şi funcţiile M.F.

2. Cabinetul şi echipa de lucru a M.F.

3. Activitatea preventivă în M.F.

4. Probleme medicale ale omului sănătos

5. Etapele de dezvoltare ale fiinţei umane

6. Nevoile medicale ale diferitelor etape de dezvoltare

7. Promovarea sănătăţii în M.F.

8. Diagnosticul stării de sănătate

9. Trecerea de la starea de sănătate la starea de boală

10. Particularităţile consultaţiei în M.F.

11. Particularităţile diagnosticului în M.F.

12. Particularităţile tratamentului în M.F.

13. Supravegherea tratamentului în M.F.

14. Dificultăţile de diagnostic în M.F.

15. Sinteza diagnostică şi terapeutica în M.F.

16. Asistenţa medicală la domiciliu

17. Relaţiile M.F. cu pacienţii săi

18. Drepturile pacienţilor şi obligaţiile M.F.

19. Posibilităţile şi limitele M.F.

20. Atitudinea M.F. în faţa unor simptome comune (astenia, ameţeala, adenopatia, dispneea, durerea toracică, palpitaţiile, durerile abdominale, tremurăturile, hemoragiile genitale)

21. Afecţiunile respiratorii la adult şi copil (infecţiile acute ale căilor aeriene superioare la copil, traheobronşita, bronhopatia cronică obstructivă, pneumoniile, astmul bronşic, cancerul bronhopulmonar, tuberculoza pulmonară)

22. Afecţiunile cardiovasculare la adult şi copil (cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, hipertensiunea arterială, cardiopatia ischemică, tulburările de ritm cardiac, endocarditele, insuficienţa cardiacă, tromboflebitele)

23. Afecţiunile digestive la adult şi copil (gastritele acute şi cronice, ulcerul gastro – duodenal, esofagita de reflux, cancerul gastric, hepatitele acute şi cronice, cirozele, colecistitele acute şi cronice, litiaza biliară)

24. Afecţiunile renale la adult şi copil (infecţiile căilor urinare, glomerulonefritele acute şi cronice, sindromul nefrotic, litiaza renală, insuficienţa renală acută şi cronică)

25. Afecţiunile reumatice la adult şi copil (artrozele, lumbago, lombosciatica, reumatismul poliarticular acut, poliartrita reumatoida, spondilitele, lupusul eritematos sistemic)

26. Afecţiunile metabolice la adult şi copil (diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile, hiperuricemiile şi guta)

27. Afecţiunile hematologice la adult şi copil (sindromul anemic, clasificarea anemiilor, anemia feriprivă, leucemia limfoblastică, leucemia mieloidă, coagulopatiile)

28. Afecţiunile endocrine la adult şi copil (hipertiroida, hipotiroida, sindromul Cushing, spasmofilia şi tetania)

29. Afecţiunile neurologice la adult şi copil (cefaleea, nevralgia de trigemen, ateroscleroza cerebrală, accidentele vasculare cerebrale, atacul ischemic tranzitor, meningitele, epilepsia, polinevritele, boala Parkinson)

30. Afecţiunile psihice la adult şi copil (deficienţa mintală, tulburarile de personalitate şi psihopatiile, depresia, nevrozele, alcoolismul, sindroamele psihice de involuţie)

31. Afecţiuni dermatologice la adult şi copil (dermatitele alergice, ulcerul cronic de gamba, micozele, parazitozele cutanate şi dermatitele infecţioase)

32. Afecţiuni ORL la adult şi copil (anginele, otitele,mastoiditele, rinitele, sinuzitele)

33. Afecţiuni oftalmologice (ochiul rosu, glaucomul, cataracta, traumatismele ochiului)

34. Afecţiuni ginecologice şi obstetricale (tulburările menstruale, menopauza, infertilitatea, cancerul de sân, cancerul uterin, sarcina normală, sarcina cu risc, complicaţiile sarcinii şi ale naşterii, sarcina extrauterină)

35. Puericultura (îngrijirea noului născut, prematuritatea, alimentaţia naturală şi artificială, dezvoltarea psihică şi somatică a copilului, prevenirea rahitismului, vaccinările la copil)

36. Boli infecţioase la adult şi copil (rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemică, scarlatina, mononucleoza, tusea convulsivă, hepatitele virale, toxiinfecţiile alimentare, boala diareică acută, bolile infecţioase cu transmitere sexuală)

1. Acordarea primului ajutor prespitalicesc în principalele urgenţe medico-chirurgicale

2. Tehnica screening – ului în M.F.

3. Strategia investigaţiilor paraclinice în M.F.

4. Interpretarea principalelor investigaţii de laborator

5. Interpretarea principalelor investigaţii funcţionale

6. Alimentaţia naturală şi artificială a sugarului

7. Bilanţul unui politraumatizat

8. Efectuarea şi interpretarea unui frotiu cervical

9. Efectuarea şi interpretarea unui examen de secreţie vaginală

10. Tehnici şi principii de psihoterapie

11. Efectuarea şi interpretarea unui examen de fund de ochi

12. Atitudinea terapeutică în faţa unui traumatism ocular

13. Efectuarea unui examen ORL

14. Efectuarea şi interpretarea unei EKG

15. Efectuarea şi interpretarea unui tuşeu vaginal

16. Examenul clinic al unei gravide

17. Diagnosticul prenatal

18. Examenul clinic al unui sugar

19. Interpretarea unui examen radiologic

20. Alcătuirea unui regim alimentar pentru un bolnav

21. Tehnici de îngrijire a unui nou născut

22. Întocmirea unor acte medicale

23. Metodologia efectuării unei consultaţii la domiciliu

24. Mobilizarea victimelor, Căile aeriene şi ventilaţia, Evaluarea pacientului, RCP (resuscitarea cardio – pulmonară) şi circulaţia – conform manualului de Prim ajutor calificat.

B. BIBLIOGRAFIA

1. Bazele medicinei de familie, Vol I, A. Restian, Editura Medicală, Bucureşti, 2001

2. Ghid practic de medicina familiei, A. Restian, M. Mateescu, Editura Universitară C.Davila Bucureşti, 1998

3. Medicina familiei, A. Jompan, Editura Helicon, Timişoara, 1998

4. Diagnostic şi tratament în practica medicală, L. Tierney, S. J. McPhee, M. A. Papadakis, Editura tiinţelor Medicale, Bucureşti, 2001

5. Bazele medicinei de familie, Vol. II, A. Restian, Editura Medicală, Bucureşti, 2002

6. Bazele medicinei de familie, Vol. III, A. Restian, Editura Medicală, Bucureşti, 2002

7. Ghid de practică medicală, Vol. I, Editura Infomedica, Bucureşti, 1999

8. Esenţialul în pediatrie, E. Ciofu, C. Ciofu, Editura Amaltea, Bucureşti, 2000

9. Ghid de practică medicală, Vol. II, Editura Infomedica, Bucureşti, 2001

10. Protocoale şi ghiduri actuale în medicina de urgenţă, Editura „Gr. T. Popa” U.M.F. Iaşi, Iaşi, 2011

11. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (actualizată) privind reforma în domeniul sănătăţii – Titlul IV Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat

12. Ordinul nr. 2.021 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

13. Ordinul nr. 2011 din 22 noiembrie 2007 privind unele măsuri în asistenţa medical de urgenţă prespitalicească (site-ul Ministerului Sănătăţii)

14. Primul ajutor calificat (cap. 5, cap. 6, cap. 7, cap. 8), Dr. Raed Arafat şi As. Vass Hajnal, http://www.ms.gov.ro/documente/430 1301 manual.pdf, site-ul Ministerului Sănătăţii

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL

A. TEMATICA

1. Urgenţe ale aparatului respirator

2. Urgenţe ale aparatului cardio – vascular

3. Urgenţe abdominale

4. Urgenţe renale si urologice

5. Urgenţe neurologice

6. Urgenţe pediatrice

7. Urgenţe obstetrică – ginecologie

8. Urgenţe ORL

9. Urgenţe oftalmologic

10. Intoxicaţii acute exogene

11. Şocul

12. Traumatismele

13. Urgenţele datorate agenţilor fizici si chimici.

14. Punctia venoasa

15. Punctia arteriala

16. Sondajul vezical ( barbat, femeie)

17. Administrarea medicamentelor

B. BIBLIOGRAFIE:

1. Urgenţe medico-chirurgicale LUCREŢIA TITIRCĂ – Editura Medicala 2010 ( fara resuscitare cardio respiratorie );

2. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentul medical – LUCREŢIA TITIRCĂ Vol II – Editura Viata Medicala Romaneasca 2008.

3. PROTOCOALE SI GHIDURI ACTUALE ÎN MEDICINA DE URGENTĂ – AUTOR – DIANA CARMEN PREOTU – CIMPOEŞU

A. LEGISLAȚIE:

1. Legea nr. 95 / 2006 – privind reforma in domeniul sănătăţii -Titlul IV

2. Ordinul nr. 2021 / 691 / 2008 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV – Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat din Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sănătăţii;

3. Ordinul nr. 1091 /2006 – privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic publicat în MO 13/09/2006.

4. Ordinul nr. 1092 / 2006 – privind stabilirea competenţelor si atribuţiilor echipajelor publice de interventie de diferite niveluri in faza prespitalicesca publicat în MO 8/12/2006;

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE SOFER AUTOSANITARA

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, privind circulaţia pe drumurile publice -textul actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I până la data de 27.02.2019;

2. Automobile – cunoaşterea, întreţinerea şi reparare.,, – Editura Didactică şi Pedagogică RA – Bucureşti 2005 – Ghe. Frăţilă, M. Frăţilă, St. Samoilă

3. Ord. MTTc nr. 2/1980

4. Site-ul Ministerului Sănătăţii – www.ms.ro – Asistenţă medicală de urgenţă – Prim ajutor calificat.

5. Ordinul MSP nr. 2021 / 30.08.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – forma în vigoare la data concursului.

6. Legea nr. 95/2006 republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii – titlul IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat”

7. Manual „Primul ajutor calificat” – sub. red. șef lucr., Dr. Raed Arafat, As. med. pr. Vass Hajnal, București, 2009.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE INGRIJITOARE

1. Fisa de post pentru functia de ingrijitoare;

2. Curatarea- dezinfectia in unitatile sanitare;

a. Norme tehnice privind curatarea- dezinfectia in unitatile sanitare;

– Definirea urmatorilor termeni : curatarea, dezinfectia, produse biocide, substante active, produs detergent-dezinfectant, antiseptic, dezinfectie de nivel inalt, mediu si scazut; b. Reguli generale in aplicarea programului de curatare;

– Curatarea – dezinfectia curenta

– Reguli generale de practica a dezinfectiei si a dezinfectantelor

– Criterii de utilizare si pastrare corecta a produselor dezinfectante

– Obligatiile personalului efector

3. Gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale;

– Obiective si domenii de aplicare

– Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatile medicale

– Ambalarea deseurilor – recipiente pe categorii de coduri de culoare

– Depozitarea temporara

– Transportul deseurilor rezultate din activitatile medicale din incinta unitatii.

4. Norme de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare

-Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucreaza in sistemul sanitar cu produse biologice

-Precautiuni standard

II. BIBLIOGRAFIE:

1. Fisa de post pentru /ingrijitoare

2. Ordinul MS nr. 961/2016 (inlocuieste 261/2007)

3. Ordinul MS nr. 1226/2012

4. LEGE nr. NOTA :

Actele normative prevăzute în bibliografie vor fi studiate cu modificările şi completările ulterioare si/sau sub forma republicată.

MANAGER GENERAL, SEF BIROU R.U.N.O.S,

DR. ALBU DORICE EC. CLAUDIA BAICU

DESCĂRCARE ANUNȚ FORMAT DOC: Anunț selecție.DOC