Publicitate

■ creşterea salariului minim duce la majorarea contribuţiei la contractele de asigurare socială ■ pînă acum, cota lunară, ca procent din salariul minim, era de 475 de lei ■ de anul viitor, cei care vor să-şi asigure bătrîneţile trebuie să scotă din buzunar cîte 520 de lei ■ la acest moment, din 2.034 de contracte, 2.005 sînt sub limita salariului minim de anul viitor ■ în urmă cu un an, birul era de 288 de lei ■

Contractele de asigurare socială pentru obţinerea unui drept la pensie devin din ce în ce mai greu de onorat, în condiţiile creşterii salariului minim pe economie. În decembrie 2017 cei care voiau să- şi asigure bătrîneţile pentru că fie nu lucrau, fie prestau în străinătate, trebuiau să scoată din buzunar 288 de lei. Cum salariul minim pe economie a crescut de cîteva ori şi se mai majorează încă o dată de la 1 ianuarie 2019, şi contribuţiile lunare pentru aceste contracte au crescut în acelaşi ritm. Altfel spus, nemţenii care doreasc să încheie un astfel de contract şi anul viitor, ori să continue plata la cele deja existente, vor trebui ca de la 1 ianuarie să scoată din buzunar, în fiecare lună, cîte 520 de lei. Cel mai bine diferenţa se vede la contractele care sînt acum în plată, în evidenţele Casei Judeţene de Pensii. Din 2.034 de astfel de contracte, puţin peste 2.000 sînt sub limita salariului minim pentru anul viitor. „La această dată sînt active 2.034 contracte de asigurare socială, din care 2.005 contracte sînt încheiate la un venit lunar asigurat mai mic decît salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit cu 1 ianuarie 2019, în sumă de 2.080 lei“, conform CJP Neamţ. Rămîne de văzut cîte astfel de contracte vor mai rămîne în plată de anul viitor, avînd în vedere că doritorii trebuie să achite bani mai mulţi. Mai trebuie spus că aceste contracte de asigurare socială se reziliază din iniţiativa casei teritoriale de pensii, în cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive. Rămîne de văzut care va fi situaţia celor care vor să-şi asigure bătrîneţile la jumătatea anului care vine.

Majorări succesive

De menţionat este faptul că de sfîrşitul anului 2017 cota de contribuţie a crescut în două rînduri, iar la sfîrşit de 2018 birul a ajuns la 475 de lei. În decembrie anul trecut acelaşi bir era de 288 de lei, de la 1 ianuarie 2018 a crescut cu 76 de lei şi a ajuns la 364 de lei, iar o altă majorare a avut loc la 1 aprilie cînd contribuţia a mai crescut o dată, cu 111 lei şi a ajuns la 475 de lei lunar. Din ianuarie 2019, dările ajung la un nivel lunar cu 45 de lei mai mare, respectiv 520 de lei. Asta datorită faptului că, potrivit dispoziţiilor HG nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începînd cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi în sumă de 2.080 lei. Conform prevederilor OUG nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, începînd cu data de 01.04.2018 baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, pentru asiguraţii în temeiul unui contract de asigurare socială, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare social, dar nu mai puţin decît valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv 2.080 de lei pentru anul 2019. Pe lîngă majorarea salariului minim pe economie, ceea ce a dus la creşterea cotei de contribuţie, se ţine cont şi de trecerea contribuţiei de asigurare de la angajator la angajat. Altfel spus, cei care se asigură prin contract nu pot plăti mai puţin de 25% din salariul minim. „În consecinţă, începînd cu data de 1 ianuarie 2019, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contract de asigurare socială încheiat în baza Legii nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, va fi de 2.080 lei. Reamintim că asiguraţii sistemului public de pensii – în temeiul unui contract de asigurare socială, datorează integral cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă – 25% din contribuţia lunară datorată pentru un venit asigurat egal cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv suma de 520 lei, conform CJP Neamţ. Cei potenţi financiar pot achita lunar şi mai mult dacă doresc, însă plata nu poate fi mai mică de 520 de lei. Potrivit prevederilor art.6 alin.(2) din Legea nr.263/2010, modificată şi completată prin OUG nr.103/2017, orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vîrstă şi/sau, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie. Potrivit dispoziţiilor Legii 263/2010, contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul, ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei. El îşi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii. De menţionat este faptul că un astfel de contract de asigurare socială poate fi reziliat din iniţiativa casei teritoriale de pensii, în cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive. Dacă la final de 2018 la CJP Neamţ erau 2.034 de contracte de asigurare, în urmă cu un an erau mai multe, 2.610, ceea ce înseamnă în 12 luni aproape 600 de contracte au fost reziliate, sau că titularii au renunţat la ele, cel mai probabil pentru că nu au putut ţine pasul cu creşterea birului. Este posibil ca şi în continuare numărul celor dornici să-şi asigure bătrîneţile să scadă. Mai trebuie spus că din 2012 s-a plafonat venitul minim pentru care se putea încheia asigurarea. Atunci venitul minim a fost stabilit la 708 lei, pentru care asigurarea era de 222 lei lunar. Anterior, nu exista un prag minim şi oricine se putea asigura cu 1, 2, sau 10 lei, în funcţie de posibilităţi, ceea ce deschidea calea către cel puţin o pensie socială la acea vreme de 350 de lei.

loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.