Contactează-ne

Educatie

Rîsu’, plînsu’! Ce de „perle“ prin manuale

Știre publicată în urmă cu

în data de

n în Geografia de-a VI-a, pe o hartă, oraşul Turnu Măgurele e plasat în locul Drobetei Turnu Severin, Marea Moartă e în locul Mării Roşii, Insula Ascension a devenit Asuncion, iar Tasmania a fost botezată Vanuatu n în ambele manuale de Biologie de-a VI-a sînt erori, confuzii şi greşeli gramaticale n inima şi ficatul sînt puse greşit într-o fotografie n alte greşeli sînt: „Orificul anal“, „Alegeţi cel puţin o plantă şi cel puţin un animal care trăieşte în deltă“, „Vă puteţi îmbolnăvi de boli ca: viermi intestinali“, „Ţesut coducător“ sau „Activitatea de pompă a inimii se datoreşte“ n

De parcă nu era de ajuns că manualele şcolare au generat mari
scandaluri în anii anteriori, recente „poveşti“ readuc în actualitate
degringolada din domeniu. Astfel, în manualele de Geografie şi de
Biolologie de clasa a VI-a au fost descoperite, recent, numeroase
greşeli, cerîndu-se tragerea la răspundere a celor responsabili. De
altfel, în anii anteriori cărţile de studiu au ajuns cu greutate în şcoli,
au fost numeroase contestaţii la licitaţiile pentru tipărirea lor,
celebru fiind cazul Abecedarului care a ajuns în şcoli la jumătatea
anului. Unul dintre cei care a luat public atitudine în privinţa
manualului de Geografie este deputatul nemţean Laurenţiu
Leoreanu, vicepreşedinte PNL la nivel naţional, profesor ca
formaţie, care a propus revenirea la vechiul mecanism, cel în care
profesorii puteau alege variante de manuale de la mai multe edituri.
„Înainte de începerea noului an şcolar, greşelile flagrante din
manualul de Geografie, realizate de Editura Didactică şi
Pedagogică, arată că instituirea unei edituri de stat care să
gestioneze manualele şcolare, cîte unul pentru fiecare materie de
studiu, ca pe vremea lui Ceauşescu, a fost una dintre cele mai mari
erori ale guvernării PSD. Nu este vorba doar despre risipa din
fonduri publice, în condiţiile în care au fost tipărite deja …)
exemplare care conţin erorile de geografie amplu mediatizate.
Problema cea mai mare este aceea că elevii vor primi informaţii
greşite, din moment ce manualele nu vor fi retipărite, urmînd să fie
remediată doar varianta electronică. Mai mult, nu există absolut nici
o răspundere la nivelul Ministerului Educaţiei pentru gravele greşeli,
în condiţiile în care acesta a primit aviz ştiinţific favorabil!, a
transmis deputatul Leoreanu într-un comunicat de presă.
Parlamentarul a mai arătat că ministerul este incapabil să
gestioneze o editură unică, fiind necesară revenirea la mecanismul
în care profesorii puteau alege din mai multe edituri: „Prin acest
eşec răsunător, Ministerul Educaţiei a dovedit că este incapabil să
gestioneze un asemenea efort, elevii şi profesorii fiind cei care au
de suferit de pe urma acestui demers. În plus, cu aceeaşi non-
şalanţă iresponsabilă, Editura Didactică şi Pedagogică «îşi exprimă
încrederea că erorile regretabile, de tipul celor din manualul de
Geografie, nu sînt recurente». Cu alte cuvinte, editura de stat şi
ministerul nu ştiu dacă şi alte manuale mai conţin greşeli. Soluţia pe
care o propune PNL este aceea ca ministrul Valentin Popa să
renunţe la aberaţia instituirii unui manual unic şi a unei edituri unice
şi să revină la mecanismul prin care profesorii, părinţii şi elevii
puteau alege dintre mai multe manuale de la mai multe edituri. E un
principiu de bază al economiei de piaţă acela că prin competiţie se
asigură calitate, iar educaţia nu este o excepţie de la această
regulă“.

Vor fi luate măsuri?

Iată şi greşeli din manualul de Geografie pentru clasa a VI-a: pe o
hartă Turnu Măgurele este plasat în locul oraşului Drobeta Turnu
Severin, Marea Moartă este în locul Mării Roşii, Insula Ascension a
devenit Asuncion, care e capitala Paraguayului, iar Tasmania a fost
botezată Vanuatu. Alte erori – Guyana Franceză este scrisă cu „i“ şi
nu cu „y“, la Insula Falkland, cei care au editat manualul au uitat o
literă, aşa că pe hartă apare Falkand, nu apare Sudanul de Sud,
deşi este o ţară independentă din 2011, iar un oraş rusesc,
Krasnoyarsk, a fost scris greşit Krasniarsk. Date fiind aceste
„perle“, ministerul a reacţionat. „Ministerul Educaţiei Naţionale a
decis să solicite Editurii Didactice şi Pedagogice (EDP) retipărirea
în totalitate a manualului de Geografie pentru clasa a VI-a. În acest
caz, toate costurile vor fi suportate de EDP, care îşi rezervă dreptul
de a îi acţiona în instanţă pe cei vinovaţi pentru daunele aduse.
Precizăm că decizia de retipărire a manualelor de Geografie pentru
clasa a VI-a vine după o analiză amănunţită, în urma căreia s-a
constatat că multiplele erori nu pot fi corectate printr-o simplă erată.
Varianta digitală corectată a manualului de Geografie a fost postată
pe platforma manuale.edu.ro, astfel încît să poată fi folosită de elevi
şi profesori din prima zi de şcoală. Ministerul a întreprins pînă acum
toate demersurile şi a folosit toate pîrghiile legale necesare pentru a
asigura manuale noi pentru începutul anului şcolar 2018-2019. În
acest moment, procedura de tipărire a manualelor este în derulare
şi nu este blocată, aşa cum s-a întîmplat în nenumărate rînduri în
anii precedenţii, atunci cînd achiziţia de manuale şcolare a fost mult
întîrziată din cauza contestaţiilor“, se arată într-un comunicat al
MEN. S-a mai spus că evaluatorii care au avut erori nu vor mai
avea dreptul de a participa la selecţiile viitoare şi că ministerul
poate acţiona în instanţă autorii pentru daunele aduse.
Concluzionînd pe marginea acestui caz, va fi realizată o erată
tipărită pentru manualul de Geografie, erată ce va fi trimisă în
unităţile de învăţămînt pînă la începutul anului şcolar, astfel încît
elevii să primească odată cu manualul şi erata în cauză. Rămîne de
văzut dacă retipărirea cerută a manualului se va face şi mai ales în
cît timp. Dacă Ministerul Educaţiei, Centrul Naţional de Evaluare şi
Examinare şi Editura Didactică şi Pedagogică îşi exprimă
încrederea că erorile regretabile nu sînt „recurente“, Asociaţia
Părinţilor susţine că greşelile din manual sînt inadmisibile. „Este o
greşeală impardonabilă pentru că, pe lîngă faptul că acei care au
elaborat acest manuscris nu au avut cunoştinţele necesare, mă
refer şi la acei care i-au evaluat, adică comisia de evaluare din
cadrul Ministerului. Este impardonabil, este inadmisibil din punctul
meu de vedere. Pe manualul digital se poate corecta, acolo nu este
nici o problemă, dar manualul în format fizic rămîne, din păcate.
Sînt editate de mai mult de o lună şi nu cred că vor fi schimbate
decît după un ciclu de folosinţă. (…) Din punctul meu de vedere,
trebuie să răspundă nu cel care le-a elaborat, că acela poate greşi,
dar acei care au verificat şi sînt în comisie ar trebui sancţionaţi“, a
declarat, pentru Mediafax, preşedintele Asociaţiei Părinţilor din
România, Iulian Cristache. Reamintim că Senatul a adoptat pe 22
mai 2018 Legea manualelor şcolare cu 75 de voturi pentru, 23
împotrivă şi două abţineri. Reglementarea a fost criticată, spunîndu-
se că a intitituit monopolul statului în ceea ce priveşte manualele.

La Biologie, „cumplit meşteşug de prostie“

După greşelile flagrante din manualul de Geografie, hotnews.ro a
descoperit altele în cele două de Biologie tipătite de Editura
Didactică şi Pedagogică a Ministerului Educaţiei pentru uzul elevilor
de clasa a VI-a şi dintre care profesorii trebuie să aleagă. Oricare ar
fi alegerea dascălilor, ambele manuale au erori, confuzii şi greşeli
gramaticale.
În primul manual, la pagina 10, în cadrul rubricii „Ştiaţi că…?“,
elevilor li se arată că „Vasele de sînge însumează peste 160.000 de
kilometri“. Informaţia este contrazisă 7 pagini mai încolo:
„Totalitatea vaselor de sînge din corpul unui adult are o lungime de
96 000 km“. Apoi, inima şi ficatul sînt puse greşit în fotografia care
prezintă sistemul de organe al omului, la pagina 19. De fapt, prin
tehnoredactare imaginea este pusă în oglindă, iar organele plasate
pe partea greşită. Copiii trebuie să identifice apoi organele indicate
printr-o săgeată şi numerotate, din imaginea cu sistemul greşit de
organe al omului şi dintr-o fotografie cu sistemul de organe la
iepure. Nu este clar dacă săgeţile ar trebui să le arate elevilor
organe comune, aşa cum ar fi intuitiv, şi imaginea pusă greşit cu
sistemul la om a dat peste cap planurile autorului. În plus, săgeata
nr. 5 este plasată eronat şi duce în afara imaginii cu omul. Altă
anomalie: „Parazitul ia substanţele hrănitoare gata preparate de
gazdă fără să o mai supună proceselor de digestie“. Pe lîngă
acordul făcut greşit (corect este „Parazitul ia substanţele hrănitoare
gata preparate de gazdă, fără să le mai supună proceselor de
digestie“), nici informaţia nu este exactă, spun profesorii contactaţi
de HotNews.ro. De exemplu, căpuşele digeră sîngele pe care îl sug
de la gazde (pagina 34). Elevii sînt puşi să răspundă la întrebarea:
„De ce în vecinătatea lichenilor nu trăiesc şi alte plante?“ (pagina
37). Lichenii nu sînt plante, deci formularea „alte plante“ este
incorectă, iar unii licheni cresc pe plante, deci întrebarea în
totalitate este greşită. Manualul face confuzie între mucegai şi
paraziţi. La pagina 37, elevii trebuie să răspundă la întrebarea:
„Paraziţii care alterează pîinea sînt: a. ţînţarii; b. mucegaiurile; c.
viermii intestinali; d. puricii“. Mucegaiul, cel care alterează pîinea,
este saprofit, nu parazit. De altfel, manualul defineşte corect
mucegaiul de pe pîine, la pagina 35, drept „fung saprofit“, care se
instalează pe organisme „moarte“. Mai apare şi o ilustraţie greşită,
din care elevii învaţă că plămînii au cîte un lob „interior“, în loc de
„inferior“ cum este corect. Greşeala apare de două ori, la pagina 47.
Elevii mai învaţă că: „Traheile sunt mereu deschise pentru că pereţii
lor au o consistenţă tare datorită unei substanţe numită chitină,
prezentă şi în unghiile noastre“. Chitina nu intră în alcătuirea
unghiilor oamenilor, ci cheratina. Şcolarii de-a VI-a sînt întrebaţi:
„Cine şi cum se produce urina?“ (pagina 78).

„Vă puteţi îmbolnăvi de boli ca: viermi intestinali“

În carte mai apare „Orificul anal“ – în loc de „orificiul anal“, în
următoarea propoziţie: „Tubul digestiv începe cu cavitatea bucală şi
se încheie cu orificul anal“. Termenul apare scris corect, de multe
ori, pe aceeaşi pagină. O frază care produce confuzie: „Plierea
straturilor interne ale peretelui intestinal şi a membranei celulelor
care realizează absorbţia, precum şi numeroase tubuleţe cu sînge
numite vase preiau substanţele absorbite“ (pagina 27). Iată şi
dezacorduri: „Alegeţi cel puţin o plantă şi cel puţin un animal care
trăieşte în deltă“ (pagina 85); „Întreaga clasă va urmări prezentările
şi vor da note de la 1 la 10
fiecărui grup, în funcţie de cît de clar şi bine au răspuns la întrebări“
(pagina 33). Inexactităţi ar fi: „Vă puteţi îmbolnăvi de boli ca: viermi
intestinali (…)“ pagina 92. Viermii intestinali nu sunt boli, ci paraziţi
care produc boli. Sînt şi foarte multe greşeli de literă, de exprimare,
de redactare, dintre care enumerăm cîteva: „Tratarea corectă,
grăbeşte vindecarea“ (pagina 94) – virgulă între subiect şi predicat;
„ţesut coducător“ (lipseşte n, ilustraţia de la pagina 12); „Amntiţi-vă
că“ (lipseşte i, pagina 23); „Intestinul subţire este segmental tubului
digestiv în care se încheie digestia (…)“ (segmental în loc de
segmentul, pagina 26); „(…) bacteriile sau viruşii devin inofensivi“ –
nu este singura dată cînd pluralul nu este scris corect, virusuri;
„Dacă această regulă nu se respect, eritrocitele donatorului…“
(pagina 61);
„Circulaţia vertebratelor cu plămîni este dublă: sîngele pompat de
inimă va parcurge două circuite pentru a reveni în inimă, de unde au
plecat: circulaţia pulmonară şi circulaţia corpului“ (pagina 72). În al
doilea manual de Biologie rinichii stîng-drept sînt numiţi invers, în
imaginea care ilustrează sistemul excretor (pagina 111). Apare
termenul „Vene lemnoase“, în loc de „Vase lemnoase“ cum ar fi
fost corect, în desenul care ilustrează organele vegetative ale unei
plante superioare (pagina 116). Manualul face trimitere la cele
şapte culori ale curcubeului, teorie lansată de Newton, fără a
preciza că această idee e depăşită ştiinţific. Mai apare următoarele
informaţii inexacte: „Durata vieţii este variată: o zi – fluturele de
mătase; broaşte ţestoase, corb, elefant – peste 100 de ani; 5.000 de
ani – baobabul“ (pagina 8). Virgulă între subiect şi predicat,
dezacorduri şi alte greşeli:
„Amfibienii, cînd sunt în apă produc urină diluată şi sărurile se
acumulează…“ (pagina 93); „Succesiunea unei contracţii (sistolă) şi
a unei relaxări (diastolă), reprezintă ciclul cardiac (…)“ (pagina 76);
„Activitatea de pompă a inimii se datoreşte proprietăţilor miocardului
care intră în alcătuirea sa: (…)“ (pagina 76) sau „Dentiţia definitivă,
începe să apară în jurul vîrstei de 6-7 ani şi cuprinde 32 de dinţi
(…)“ (pagina 31). În acest al doilea manual sînt mult mai puţine
greşeli în ceea ce priveşte corectitudinea informaţiei, însă abundă
erorile gramaticale şi de scriere.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

Învăţământ gratuit?! Părinţi, mâna pe portofele că veţi auzi doar: bani, bani şi iar bani

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

Învăţământul în România e la fel de gratuit pe cât de sincere sunt promisiunile politicienilor în campania electorală. De câteva zile a început anul şcolar şi deja prin mai toate şcolile se organizează şedinţele cu părinţii care, hai să nu ne mai ascundem după deget, înseamnă în principal prilej de “prelucrare” a părinţilor ca să scoată bani din buzunar pentru fondul clasei, pentru văruit, pentru dotat, pentru…

Aşa s-a întâmplat în fiecare an, aşa se întâmplă şi în pandemicul an 2020. Chiar dacă politicienii s-au bătut cu cărămida în piept că dau ei bani de tablete, de dezinfectant, pregătesc ei şcolile, le dotează etc. Şi, dacă e să verifici, banii, în marea lor parte, au plecat din buget, însă… nu prea vedem unde au ajuns. Că tot părinţii trebuie să scoată din buzunar, de unde au sau mai ales nu au, banii pentru toate scrise mai sus şi încă multe altele.

Aşa că să scoatem din vocabularul legislativ această mincinoasă noţiune de “învăţământ gratuit”, că din mintea părinţilor a ieşit demult. În plus, poate onor băieţii ăştia politicieni se gândesc să vină în sprijinul amărâţilor de părinţi cu o măsură de genul: banii daţi pentru învăţământul “gratuit” să fie deduşi din birurile pe care trebuie să le plătim. E clar că statul nu e capabil să asigure condiţii de gratuitate pentru învăţământul OBLIGATORIU şi, dacă tot compensez eu, părinte, să-mi fie reduse dările pe care statul mi le cere cu acele sume cu care acopăr impotenţa lui administrativă.

Poate vom discuta cu altă ocazie şi despre părinţii care exagerează, care se “roagă” ei să fie daţi bani în plus, negândindu-se că învăţământul trebuie să fie accesibil tuturor, nu doar celor cu dare de mână. Dacă tot vor condiţii de cinci stele pentru copiii lor, ceea ce pot să înţeleg, de ce nu-i duc la o instituţie de învăţământ privată unde să înveţe în puf şi cu cele mai noi tehnologii pe masă? Şi poate altădată o să vorbim şi despre faptul că la şcoală au dreptul să meargă şi copiii celor angajaţi “în privat”. Bugetarii, majoritatea dintre ei, foarte bine că a fost aşa, nu le doresc răul, şi-au luat salariile întregi în perioada stării de urgenţă, deşi au stat acasă, dar cei de la privat au trecut prin şomaj tehnic sau poate chiar au ajuns în şomaj sau au suferit tăieri de salarii pentru că şi angajatorii, privaţi, în majoritatea cazurilor, abia mai gâfâie din cauza crizei economice.

Însă ar trebui să fim corecţi şi oneşti în ambele sensuri: dacă un bugetar care a luat leafa întreagă poate plăti tot felul de “fonduri ale clasei”, ca şi în anii trecuţi, un angajat din HORECA, de exemplu, de unde să dea bani ca în alţi ani dacă el nu a avut unde munci până mai ieri? Sau copilul acelui angajat nu mai are dreptul la educaţie?

Şi mai am o întrebare, tot retorică: dacă apuc să cotizez pentru tot ce mai trebuie cumpărat ca al meu copil să beneficieza de învăţământ “gratuit” şi, nu-mi doresc, dar înţeleg că se poate întâmpla, se închide şcoala pe motiv de COVID, mi se returnează banii daţi?

Dreapta măsură sau dacă vreţi calea de mijloc ar trebui să fie căutată, şi chiar găsită, în tot ceea ce facem: aşadar, cu respect, îi rog pe directorii de şcoli şi diriginţi să o lase mai uşor cu fondul clasei şi alte solicitări de bani, că mulţi români abia mai au din ce pune o pâine pe masă, iar pe părinţii “cu lovele”, la fel.

Iar pe ceilalţi care cotizează deşi poate îşi rup de la gură fiindcă nu au mari posibilităţi, le spun, tot cu respect: nu e ruşine să nu ai, nu e adevărată nici măcar zicerea că “dau oricât pentru educaţia copilului meu”, aşa că… N-avem mulţi bani pentru că ne plătim cinstit taxe şi impozite şi muncim pe brânci pe te miri ce salarii. Din taxele şi impozitele plătite de noi îmbuibaţii de politicieni ar trebui să asigure cu adevărat învătământ gratuit, iar directorii de şcoli să ne aştepte cu sălile de clasă “la gata”, nu “la roşu”. Dar avem şi noi o datorie: să nu mai acceptăm să le plătim fără număr, fără număr, ca la manelişti. Să fim o naţiune, nu o turmă.

Citește știrea

Actualitate

Şcoli sub spectrul infectării cu Covid

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

n în Neamţ, 217 şcoli funcţionează în sistemul „faţă în faţă“, 93 în scenariul „galben - hibrid“, iar Liceul Carol I în scenariu „roşu“ n un copil este spitalizat, iar 76 se află în carantină n opt cadre didactice se află internate în spital şi 16 în concediu medical n

La două zile de la începerea noului an de învăţămînt, conducerile
inspectoratelor şcolare au fost obligate să comunice Ministerului
Educaţiei situaţia epidemiologică a infectărilor cu coronavirus în
rîndul elevilor, personalului didactic şi nedidactic, dar şi măsurile
sanitare luate.

„Conform raportării pe care am făcut-o în cursul zilei
de astăzi (ieri – n.r.) la ministerul, la nivel de judeţ avem un elev
spitalizat şi 76 în în carantină. În ceea ce priveşte personalul
didactic am raportat opt persoane spitalizate şi una din categoria
personalului nedidactic. Avem două cadre didactice în carantină,
care predau, însă on-line, iar alte12 au intrat în concedii medicale.
Apreciem că nu este la nivelul judeţului o schimbare majoră faţă de
zilele trecute.

Am mai fost sunat despre situaţia a două şcoli, unde
două cadre didactice nu s-au simţit bine şi au rămas acasă, în
izolare. S-a făcut dezinfecţia sălilor de clasă în care au funcţionat şi
în restul sălilor copiii au învăţat în program obişnuit. În cazul unei
învăţătoare, de la o şcoală, confirmată cu SARS Cov 2, DSP este în
curs de efectuare a unei anchete epidemiologice, dar acolo există
certitudinea că acel cadru didactic nu a părăsit sala de clasă şi nu a
intrat în contact cu niciunul din colegii săi“, a precizat inspectorul
şcolar general, Mihai Obreja.

La ora actuală, şcolile din judeţ
funcţionează majoritatea, după scenarul verde, respectiv 217, în
care se predă după sistemul faţă în faţă şi doar 93 unităţi
funcţionează după scenariul galben, elevii învăţînd după scenariul
hibrid (online şi faţă în faţă, alternativ). Liceul Carol I Bicaz
funcţionează în totalitate în sistem on-line, dar nu din motive de
infectare cu virusul SARS COV 2, ci din cauza întîrzierii lucrărilor
de modernizare a clădirilor.

„Am fost personal la Bicaz, am discutat
şi cu reprezentanţii constructorului care mi-au promos că se fac
efoturi pentru predarea lucrării la sfîrşitul săptămînii viitoare. Acolo e
clar că primăria nu şi-a făcut treba“, a precizat Mihai Obreja.
Referitor la testarea cadrelor didactice, ea este în opinia
inspectorului general, o chestiune care ţine de autorităţile locale,
dar e greu de crezut că acestea vor avea fonduri să acopere
asemenea cheltuieli din bugetul propriu, cu atît mai mult cu cît
rezultatele acestor testări nu sunt suficient de relevante.

Majoritatea
şcolilor au măşti în dotare, iar acolo unde nu există suficiente,
inspectoratul va trimite din stocul pe care-l mai are, putînd fi puse la
dispoziţie 120.000 de bucăţi.

Citește știrea

Actualitate

3 milioane pentru laptopuri şi tablete

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

Inspectoratul a luat la pas şcolile din judeţ, discutînd cu elevi,
profesori şi părinţi.
„Toate unităţile şi-au deschis porţile. Cu o zi
înainte ştiam că 84 vor merge pe scenariul galben şi doar una,
Liceul Carol I Bicaz, pe scenariul roşu, dar e asigurată predarea on-
line. Am reuşit ca la fiecare şcoală să asigurăm triajul epidemiologic
cu medici şcolari, cu asistenţi medicali, asistenţi comunitari şi
medici de familie, aflaţi în contract cu primăriile. În şcolile
neacoperite triajul se realizează cu un cadru desemnat, după un
ghid realizat de Direcţia de Sănătate“, a explicat profesorul Mihai
Obreja.
Acesta susţine că şcolile din judeţ sînt pregătite cu
materialele necesare asigurării unui învăţămînt de calitate şi în
siguranţă. Conducrerea ISJ a transmis în prima zi de şcoală la
minister o notă prin care solicită credite bugetare de 3 milioane lei,
necesare procurării de laptopuri şi tablete pentru învăţămîntul on-
line. Inspectorul Obreja susţine că starea de spirit a tuturor este
bună, în sensul că există consens în ceea ce priveşte predarea faţă
în faţă, ca singura măsură viabilă pentru un învăţămînt de calitate.

Citește știrea

Trending