Contactează-ne

Actualitate

Profesor din Neamţ selectat pentru un seminar pe tema Holocaustului, la Ierusalim

Știe publicată cu

în data de

■ Cătălina Tărcăoanu este profesor de limba şi literatura română la Colegiul Naţional “Calistrat Hogaş“

Cătălina Tărcăoanu, profesor de limba şi literatura română la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” din Piatra Neamţ, este singurul cadru didactic din Neamţ selectat pentru un seminar pe tematica Holocaustului, la Institutul Yad Vashem(https://www.yadvashem.org/), din Israel, care va avea loc în perioada 4-11 august 2019. Selecţia participanţilor a implicat două etape. După prima etapă realizată de către o comisie la ISJ Neamţ, pe data de 10 aprilie, candidaţii admişi au susţinut un test scris cu durata de o oră şi jumătate la sediul aceleiaşi instituţii, subiectele, redactate atît în limba engleză, cît şi în limba română, fiind unice pe ţară şi transmise de către Ministerul Educaţiei. Yad Vashem este denumirea Memorialului Victimelor Holocaustului, instituţie oficială a Statului Israel, constituită în 1953 la Ierusalim, print-o hotărîre a Knessetului – parlamentul israelian. Numele a fost ales după versetul biblic din Isaia 56,5: „Le voi da în casa Mea şi înăuntrul zidurilor Mele un nume şi un loc mai de preţ decît fii şi fiice; le voi da un nume veşnic şi nepieritor”. Yad Vashem cuprinde mai multe secţii. Vizitarea Muzeului Victimelor Holocaustului, studierea cartotecii Fiecare om are un nume, despre cele aproape 6 milioane de evrei, victime ale Holocaustului, între care un milion şi jumătate de copii, oportunitatea de a interacţiona cu specialist de la Institutul de Studii şi Cercetări ale Holocaustului şi de a consulta cărţi din Biblioteca Holocaustului vor contribui la profesionalizarea carierei didactice, din perspectivă transdisciplinară, şi va facilita schimbul de exemple de bune practice cu ceilalţi participanţi. În plus, include Comisia de acordare a titlului, diplomei şi medaliei Drept între popoare. Această comisie este condusă de un judecător de la Tribunalul Suprem al Israelului şi are drept sarcină să comemoreze, să onoreze şi să publice numele ne-evreilor – (creştini, musulmani, agnostici, atei şi de alte confesiuni, convingeri religioase sau apartenenţe etnice), care, riscîndu-şi viaţa, familia şi averea, au salvat viaţa unor evrei în timpul prigoanei fasciste. Holocaustul poate fi privit din perspectivă naţională, însă e de preferat să fie abordat din perspectivă umanistă. În studiul Holocaustului ar trebui să ne focalizăm atenţia asupra a cîteva întrebări fundamentale: 1. De ce a fost posibil? 2. Cum s-a întîmplat? 3. Ce poate fi făcut pentru a evita să se mai întîmple ? 4. Cum să predai absenţa prezenţei şi prezenţa absenţei? Cătălina Tărcăoanu declara în scrisoarea de intenţie depusă iniţial: „Sunt interesată să îmi reevaluez cunoştinţele teoretice şi competenţele despre domeniul combaterii discriminării, precum şi despre respectarea drepturilor minorităţilor, educaţia pe tema Holocaustului, dar să aprofundez diferite aspecte legate de aceste teme şi să îmi lărgesc orizontul profesional prin căutarea unor noi provocări”.

Vizită la Auschwitz

De-a lungul traseului profesional, Cătălina Tărcăoanu a avut oportunitatea de a participa la diferite cursuri şi proiecte care vizează aceeaşi tematică, astfel încît se poate afirma că interesul pentru implicarea în proiecte şi evenimente care au ca tematică Holocaustul, o oportunitate pentru a crea o memorie comună europeană, este o constantă a activităţii sale. În primul rînd, în anul 2010, a fost selectată pentru workshopul AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST IN THE CONTEXT OF TEACHING REMEMBRANCE IN EUROPE, în Polonia, Cracovia şi Auschwitz-Birkenau, aflat la a cincia ediţie, organizat de Consiliul Europei şi Ministerul Educaţiei din Polonia, prin programul Pestalozzi, devenind multiplicator al valorilor europene. Programul a inclus şi trei zile petrecute la Oswiecim – Auschwitz, www.auschwitz.org.pl., unde a aflat, printre altele, cum să pregăteşti o vizită a elevilor într-un sit memorial. Întîlnirea cea mai emoţionantă a fost însă cea cu un supravieţuitor al lagărului, Kazimierz Smolen. O vizită la Auschwitz ar trebui să trezească întrebări (de exemplu, ce poate fi făcut pentru prevenirea crimelor împotriva comunităţii pentru a nu se mai întîmpla niciodată?) şi nu să furnizeze răspunsuri gata făcute. O experienţă unică, atît pe plan cognitiv, dar mai ales pe plan afectiv. (http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=136020). Pasiunea pentru studiul aspectelor legate de Holocaust a determinat-o să aplice şi să fie selectată, în 2015, în Franţa, la Paris, la workshopul european de iniţiere în practici pedagogice HISTOIRE DE LA SHOAH ET DES GENOCIDES DU XX-EME SIECLE, organizat de Consiliul Europei şi Mémorial de la Shoah, Paris, coordonat de Antoine Germa, profesor de istorie, formator în cadrul Mémorial de la Shoah (http://www.memorialdelashoah.org/). De exemplu, Expoziţia Juger Eichman a fost unul dintre punctele de maxim interes pentru participanţi (http://juger-eichmann.memorialdelashoah.org/index.html). Însă mărturia supravieţuitorului M. Henri Borlant, animată de Fabienne Regard, de la Consiliul Europei, fost momentul de maxim interes. Mai mult decît atît, în 2016, în cadrul proiectului MINORITĂȚI MINORE, finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României, derulat de Fundaţia Corona din Iaşi în parteneriat cu Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi, a coordonat o echipă de elevi care a obţinut o menţiune. Scopul elevilor a fost să prezinte la Gala minorităţilor, la Iaşi, moştenirea cultural-istorică şi contribuţia minorităţii evreieşti din Piatra-Neamţ la cultura şi istoria României de astăzi. În acest scop, au vizitat cu elevii Sinagoga de lemn Baal Șem Tov din Piatra Neamţ, precum şi Cimitirul evreiesc şi au realizat un stand de prezentare (http://minoritati.fundatiacorona.ro/wp-content/uploads/2016/05/01.-Gala-minoritatilor-Iasi-16.01.2016.pdf). Participare la proiectul Pandora În 2014-2015, Cătălina Tărcăoanu a fost parte a proiectului PANDORA, care a vizat combaterea mesajelor discriminatorii şi instigatoare la ură (MDIU) din mediul online, susţin=nd 10 seminare cu circa 250 de elevi din CNCH (www.calistrathogas.ro/doc/Parteneriate2014-2015.pdf). În 2015, dorinţa de a aprofunda tematica a determinat-o să urmeze cursul Diversitate şi dialog intercultural, furnizat de Institutul Intercultural Timişoara. It? s Time for… NO HATE SPEECH este denumirea seminarului din 2016, avînd ca temă promovarea toleranţei, sub toate formele sale, care s-a desfăşurat la Colegiul National „Calistrat Hogas”. Elevilor li s-au distribuit tricouri, genţi, cărţi, insigne, stickere etc. obţinute cu sprijinul Secretariatului NO HATE SPEECH MOVEMENT. Evenimentul a fost realizat cu sprijinul Consiliului Europei, al Secretariatului No Hate Speech Movement, al Comitetului Naţional al campaniei „Fără ură” împotriva discursului instigator la ură în România şi al GEYC (Group of the European Youth for Change). Au participat circa 120 de elevi (o clasa a IX-a, o clasa a X-a si doua clase a XI-a). Ca urmare a acestor experienţe, a realizat planuri de diseminare la nivel local, regional şi naţional şi a împărtăşit colegilor, părinţilor şi elevilor exemplele de bune practici. În fiecare an şcolar, în parteneriat cu Catedra de istorie şi cu Biblioteca „Veronica Micle”, a organizat evenimente pentru a comemora Holocaustul. Elevilor le-au fost distribuite broşuri, cărţi, astfel încît să ia contact cu ceea ce a experimentat în Polonia, Cracovia, Auschwitz, Paris acum cîţiva ani. Au putut, astfel, să îşi însuşească un inventar conceptual-terminologic referitor la tematica abordată. În fiecare an, elevii urmăresc un interviu realizat în 2009 cu Cecilia Glück din Bacău, supravieţuitoare a Holocaustului. În 2015, de exemplu, evenimentul organizat la CNCH, (Re)Discovery of the Past for the Future! a apărut pe Map of World Remembrance – events commemorating the 70th anniversary of the liberation of Auschwitz (http://70.auschwitz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=132&lang=en). Mai mult decît atît, a organizat Treasure Hunt la Sinagoga din Piatra Neamţ cu un grup de 20 de profesori din diferite ţări europene, în cadrul proiectului ERASMUS PLUS K2 „INNOVATION DE PRATIQUES DIDACTIQUES POUR UNE EDUCATION HUMANISTE MODERNE”. Ca moderator al emisiunii Accent pe educaţie, de la postul regional de televiziune EST TV, a realizat o emisiune avînd ca tematică Holocaustul şi a avut invitaţi doi profesori din judeţul Neamţ, Mirela Clopoţel şi Ana-Maria Zăloagă, care au participat la acelaşi seminar la care fusese iniţial la Paris. Pe 10 noiembrie 2014, o altă emisiune a avut ca temă cele mai recente proiecte derulate de Fundaţia Corona din Iaşi, Minorităţi minore, respectiv, Cioc. Cioc. Cine este? ONG. Invitaţii au fost Diaconescu Roxana şi Romanica Bogdan-Paul, manageri de proiect. Experienţele cognitive şi ontologice, întemeietoare, enumerate anterior au creat premisele necesare participării la selecţia pentru participarea la seminarul de formare de la Institutul YAD Vashem. Prin intermediul unui curs opţional, E-Holocaustul, transdisciplinar (TIC, istorie, literatură română şi universală), prin organizarea, în continuare, în fiecare an, a cel puţin unui eveniment de comemorare a Holocaustului, precum şi prin organizarea unor evenimente de diseminare pe plan local, regional, naţional şi internaţional, elevii vor avea oportunitatea de a afla, de a înţelege evenimentele care au întunecat istoria lumii şi a Europei şi de a conştientiza unicitatea Holocaustului – prima încercare deliberată în scopul exterminării oamenilor pe scară globală. De asemenea, Cătălina Tărcăoanu va publica articole în ziare şi reviste, aşa cum a procedat şi pînă acum. Va propune celorlalţi participanţi un proiect a cărui activitate principală să fie un concurs de creaţie care să vizeze elaborarea unor scrisori imaginare adresate de către supravieţuitor al Holocaustului oamenilor prezentului, precum şi scrierea unor recenzii despre cărţi care abordează tema Holocaustului (Socoteala diavolului, Numără stelele, Băiatul cu pijamale în dungi, Fata cu palton albastru etc.). În cadrul opţionalului Literatură şi cinematografie, ales de elevii claselor a X-a şi a XII-a pentru anul şcolar viitor, le va propune vizionarea unor documentare şi filme (Pianistul, Lista lui Schindler etc.) şi realizarea, ulterior, a unor dezbateri, avînd diferite moţiuni, legate de Holocaust. Este foarte important să creştem gradul de conştientizare în ceea ce priveşte genocidurile şi crimele împotriva umanităţii care au marcat secolul al XX-lea şi să educăm elevii cum să prevină crimele împotriva umanităţii. Seminarul de formare va avea loc în perioada 4-11 august 2019. Experienţa acumulată în cadrul seminarului îi va permite dnei profesor să vină în sprijinul nevoilor de învăţare ale elevilor şi, implicit, să îşi îmbunatăţească activitatea de diriginte, de profesor, de coordonator al Comisiei pentru Parteneriate şi Proiecte Naţionale şi Internaţioale, precum şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi de circulaţie internaţională.

Citește știrea
Advertisement
loading...
Postează comentariu

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

Piatra Neamţ: De la un scurtcircuit, incendiu în parcare

Știe publicată cu

în data de

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ au stabilit cauza incendiului care a avut loc la o maşină, în parcarea mall-ului Shopping City. Evenimentul s-a înregistrat luni, 22 aprilie şi a fost provocat de un scurtcircuit electric. Alarma s-a dat prin apel la numărul unic de urgenţă 112, înregistrat în dispeceratul Integrat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă – Ambulanţă al judeţului Neamţ la ora 12.16, cînd s-a reclamat producerea unui incendiu la un autoturism staţionat în parcarea unui supermarket din municipiul Piatra Neamţ. La locul evenimentului s-au deplasat două echipaje de pompieri militari de la Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă, precum şi o ambulanţă SMURD. Forţele profesioniste de intervenţie au localizat şi lichidat incendiul care se manifesta la compartimentul motor şi bordul autoturismului. Au fost mistuite de foc componente din material plastic ale compartimentului motor şi ale bordului autoturismului.

Citește știrea

Actualitate

Şofer băcăuan fugar, prins la intrarea în judeţul Neamţ

Știe publicată cu

în data de

■ cel în culpă nu a vrut să oprească deoarece era băut ■ a fost prins la un filtru, la Tazlău ■ altul s-a urcat la volan deşi era în pragul comei alcoolice ■

Săptămîna patimilor le-a adus necazuri mai multor şoferi care s-au urcat băuţi la volan. Un exemplu este cel al unui bărbat de 36 de ani, din judeţul Bacău. Necazul a venit luni, pe 22 aprilie, cînd oamenii legii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Borleşti au fost sesizaţi de către colegii din cadrul IPJ Bacău, cu privire la faptul că un autoturism condus de un bărbat despre care exista indicii ca s-ar afla sub influenţa alcoolului, nu a oprit la semnalele acestora şi se deplasează spre localitatea Tazlău. „Poliţiştii nemţeni au instituit imediat un filtru de circulaţie pe Drumul Judeţean DJ 156 C Tazlău, unde au depistat în trafic autoturismul în cauză. La volanul acestuia se afla un bărbat de 36 de ani, din Bacău, care emana halenă alcoolică. Acesta a refuzat să fie testat cu aparatul alcooltest, fiind ulterior condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei“, conform Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ. S-a dispus reţinerea pentru 24 ore, suspectul fiind acuzat de săvîrşirea infracţiunii de refuzul sau sustragerea de la recoltarea de mostre biologice. Urmează a fi prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă. În aceeaşi zi poliţiştii au tras pe dreapta, la Crăcăoani, un autoturism condus de un barbat de 45 de ani, din Bacău. Etilotestul a indicat o valoare de peste 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat. Şi el s-a ales cu acuze penale, la fel ca şi un tînăr de 20 de ani, din Păstrăveni. Acesta a fost depistat în trafic în noaptea de 21/22 aprilie şi avea la fiolă un rezultat de peste 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Şi un bărbat de 39 de ani, din Bicaz, are probleme cu legea după ce a fost prins de poliţişti pe 22 aprilie, în Pîngăraţi. În urma verificărilor s-a stabilit că autoturismul respectiv nu figurează ca fiind înmatriculat, iar plăcuţele cu numerele montate au fost atribuite unui alt autovehicul avînd valabilitatea expirată din anul 2018. Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducerea unui autovehicul neînmatriculat şi cu număr fals de înmatriculare.

Citește știrea

Actualitate

Neamţ: Copilă opărită

Știe publicată cu

în data de

O fetiţă de doar doi ani a fost transportată la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ, pe 22 aprilie, după ce s-a opărit la un picior cu lichid fierbinte. “Bodeşti, pacientă sex feminin, 2 ani, diagnostic: arsură cu lichid fierbinte, gradul II, membru inferior stîng. Pacienta a fost preluată de un echipaj cu asistent medical şi predată la UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ”, au comunicat reprezentanţii SAJ Neamţ.

Citește știrea

Trending