Contactează-ne

Actualitate

Profesor din Neamţ selectat pentru un seminar pe tema Holocaustului, la Ierusalim

Știe publicată cu

în data de

■ Cătălina Tărcăoanu este profesor de limba şi literatura română la Colegiul Naţional “Calistrat Hogaş“

Cătălina Tărcăoanu, profesor de limba şi literatura română la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” din Piatra Neamţ, este singurul cadru didactic din Neamţ selectat pentru un seminar pe tematica Holocaustului, la Institutul Yad Vashem(https://www.yadvashem.org/), din Israel, care va avea loc în perioada 4-11 august 2019. Selecţia participanţilor a implicat două etape. După prima etapă realizată de către o comisie la ISJ Neamţ, pe data de 10 aprilie, candidaţii admişi au susţinut un test scris cu durata de o oră şi jumătate la sediul aceleiaşi instituţii, subiectele, redactate atît în limba engleză, cît şi în limba română, fiind unice pe ţară şi transmise de către Ministerul Educaţiei. Yad Vashem este denumirea Memorialului Victimelor Holocaustului, instituţie oficială a Statului Israel, constituită în 1953 la Ierusalim, print-o hotărîre a Knessetului – parlamentul israelian. Numele a fost ales după versetul biblic din Isaia 56,5: „Le voi da în casa Mea şi înăuntrul zidurilor Mele un nume şi un loc mai de preţ decît fii şi fiice; le voi da un nume veşnic şi nepieritor”. Yad Vashem cuprinde mai multe secţii. Vizitarea Muzeului Victimelor Holocaustului, studierea cartotecii Fiecare om are un nume, despre cele aproape 6 milioane de evrei, victime ale Holocaustului, între care un milion şi jumătate de copii, oportunitatea de a interacţiona cu specialist de la Institutul de Studii şi Cercetări ale Holocaustului şi de a consulta cărţi din Biblioteca Holocaustului vor contribui la profesionalizarea carierei didactice, din perspectivă transdisciplinară, şi va facilita schimbul de exemple de bune practice cu ceilalţi participanţi. În plus, include Comisia de acordare a titlului, diplomei şi medaliei Drept între popoare. Această comisie este condusă de un judecător de la Tribunalul Suprem al Israelului şi are drept sarcină să comemoreze, să onoreze şi să publice numele ne-evreilor – (creştini, musulmani, agnostici, atei şi de alte confesiuni, convingeri religioase sau apartenenţe etnice), care, riscîndu-şi viaţa, familia şi averea, au salvat viaţa unor evrei în timpul prigoanei fasciste. Holocaustul poate fi privit din perspectivă naţională, însă e de preferat să fie abordat din perspectivă umanistă. În studiul Holocaustului ar trebui să ne focalizăm atenţia asupra a cîteva întrebări fundamentale: 1. De ce a fost posibil? 2. Cum s-a întîmplat? 3. Ce poate fi făcut pentru a evita să se mai întîmple ? 4. Cum să predai absenţa prezenţei şi prezenţa absenţei? Cătălina Tărcăoanu declara în scrisoarea de intenţie depusă iniţial: „Sunt interesată să îmi reevaluez cunoştinţele teoretice şi competenţele despre domeniul combaterii discriminării, precum şi despre respectarea drepturilor minorităţilor, educaţia pe tema Holocaustului, dar să aprofundez diferite aspecte legate de aceste teme şi să îmi lărgesc orizontul profesional prin căutarea unor noi provocări”.

Vizită la Auschwitz

De-a lungul traseului profesional, Cătălina Tărcăoanu a avut oportunitatea de a participa la diferite cursuri şi proiecte care vizează aceeaşi tematică, astfel încît se poate afirma că interesul pentru implicarea în proiecte şi evenimente care au ca tematică Holocaustul, o oportunitate pentru a crea o memorie comună europeană, este o constantă a activităţii sale. În primul rînd, în anul 2010, a fost selectată pentru workshopul AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST IN THE CONTEXT OF TEACHING REMEMBRANCE IN EUROPE, în Polonia, Cracovia şi Auschwitz-Birkenau, aflat la a cincia ediţie, organizat de Consiliul Europei şi Ministerul Educaţiei din Polonia, prin programul Pestalozzi, devenind multiplicator al valorilor europene. Programul a inclus şi trei zile petrecute la Oswiecim – Auschwitz, www.auschwitz.org.pl., unde a aflat, printre altele, cum să pregăteşti o vizită a elevilor într-un sit memorial. Întîlnirea cea mai emoţionantă a fost însă cea cu un supravieţuitor al lagărului, Kazimierz Smolen. O vizită la Auschwitz ar trebui să trezească întrebări (de exemplu, ce poate fi făcut pentru prevenirea crimelor împotriva comunităţii pentru a nu se mai întîmpla niciodată?) şi nu să furnizeze răspunsuri gata făcute. O experienţă unică, atît pe plan cognitiv, dar mai ales pe plan afectiv. (http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=136020). Pasiunea pentru studiul aspectelor legate de Holocaust a determinat-o să aplice şi să fie selectată, în 2015, în Franţa, la Paris, la workshopul european de iniţiere în practici pedagogice HISTOIRE DE LA SHOAH ET DES GENOCIDES DU XX-EME SIECLE, organizat de Consiliul Europei şi Mémorial de la Shoah, Paris, coordonat de Antoine Germa, profesor de istorie, formator în cadrul Mémorial de la Shoah (http://www.memorialdelashoah.org/). De exemplu, Expoziţia Juger Eichman a fost unul dintre punctele de maxim interes pentru participanţi (http://juger-eichmann.memorialdelashoah.org/index.html). Însă mărturia supravieţuitorului M. Henri Borlant, animată de Fabienne Regard, de la Consiliul Europei, fost momentul de maxim interes. Mai mult decît atît, în 2016, în cadrul proiectului MINORITĂȚI MINORE, finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României, derulat de Fundaţia Corona din Iaşi în parteneriat cu Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi, a coordonat o echipă de elevi care a obţinut o menţiune. Scopul elevilor a fost să prezinte la Gala minorităţilor, la Iaşi, moştenirea cultural-istorică şi contribuţia minorităţii evreieşti din Piatra-Neamţ la cultura şi istoria României de astăzi. În acest scop, au vizitat cu elevii Sinagoga de lemn Baal Șem Tov din Piatra Neamţ, precum şi Cimitirul evreiesc şi au realizat un stand de prezentare (http://minoritati.fundatiacorona.ro/wp-content/uploads/2016/05/01.-Gala-minoritatilor-Iasi-16.01.2016.pdf). Participare la proiectul Pandora În 2014-2015, Cătălina Tărcăoanu a fost parte a proiectului PANDORA, care a vizat combaterea mesajelor discriminatorii şi instigatoare la ură (MDIU) din mediul online, susţin=nd 10 seminare cu circa 250 de elevi din CNCH (www.calistrathogas.ro/doc/Parteneriate2014-2015.pdf). În 2015, dorinţa de a aprofunda tematica a determinat-o să urmeze cursul Diversitate şi dialog intercultural, furnizat de Institutul Intercultural Timişoara. It? s Time for… NO HATE SPEECH este denumirea seminarului din 2016, avînd ca temă promovarea toleranţei, sub toate formele sale, care s-a desfăşurat la Colegiul National „Calistrat Hogas”. Elevilor li s-au distribuit tricouri, genţi, cărţi, insigne, stickere etc. obţinute cu sprijinul Secretariatului NO HATE SPEECH MOVEMENT. Evenimentul a fost realizat cu sprijinul Consiliului Europei, al Secretariatului No Hate Speech Movement, al Comitetului Naţional al campaniei „Fără ură” împotriva discursului instigator la ură în România şi al GEYC (Group of the European Youth for Change). Au participat circa 120 de elevi (o clasa a IX-a, o clasa a X-a si doua clase a XI-a). Ca urmare a acestor experienţe, a realizat planuri de diseminare la nivel local, regional şi naţional şi a împărtăşit colegilor, părinţilor şi elevilor exemplele de bune practici. În fiecare an şcolar, în parteneriat cu Catedra de istorie şi cu Biblioteca „Veronica Micle”, a organizat evenimente pentru a comemora Holocaustul. Elevilor le-au fost distribuite broşuri, cărţi, astfel încît să ia contact cu ceea ce a experimentat în Polonia, Cracovia, Auschwitz, Paris acum cîţiva ani. Au putut, astfel, să îşi însuşească un inventar conceptual-terminologic referitor la tematica abordată. În fiecare an, elevii urmăresc un interviu realizat în 2009 cu Cecilia Glück din Bacău, supravieţuitoare a Holocaustului. În 2015, de exemplu, evenimentul organizat la CNCH, (Re)Discovery of the Past for the Future! a apărut pe Map of World Remembrance – events commemorating the 70th anniversary of the liberation of Auschwitz (http://70.auschwitz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=132&lang=en). Mai mult decît atît, a organizat Treasure Hunt la Sinagoga din Piatra Neamţ cu un grup de 20 de profesori din diferite ţări europene, în cadrul proiectului ERASMUS PLUS K2 „INNOVATION DE PRATIQUES DIDACTIQUES POUR UNE EDUCATION HUMANISTE MODERNE”. Ca moderator al emisiunii Accent pe educaţie, de la postul regional de televiziune EST TV, a realizat o emisiune avînd ca tematică Holocaustul şi a avut invitaţi doi profesori din judeţul Neamţ, Mirela Clopoţel şi Ana-Maria Zăloagă, care au participat la acelaşi seminar la care fusese iniţial la Paris. Pe 10 noiembrie 2014, o altă emisiune a avut ca temă cele mai recente proiecte derulate de Fundaţia Corona din Iaşi, Minorităţi minore, respectiv, Cioc. Cioc. Cine este? ONG. Invitaţii au fost Diaconescu Roxana şi Romanica Bogdan-Paul, manageri de proiect. Experienţele cognitive şi ontologice, întemeietoare, enumerate anterior au creat premisele necesare participării la selecţia pentru participarea la seminarul de formare de la Institutul YAD Vashem. Prin intermediul unui curs opţional, E-Holocaustul, transdisciplinar (TIC, istorie, literatură română şi universală), prin organizarea, în continuare, în fiecare an, a cel puţin unui eveniment de comemorare a Holocaustului, precum şi prin organizarea unor evenimente de diseminare pe plan local, regional, naţional şi internaţional, elevii vor avea oportunitatea de a afla, de a înţelege evenimentele care au întunecat istoria lumii şi a Europei şi de a conştientiza unicitatea Holocaustului – prima încercare deliberată în scopul exterminării oamenilor pe scară globală. De asemenea, Cătălina Tărcăoanu va publica articole în ziare şi reviste, aşa cum a procedat şi pînă acum. Va propune celorlalţi participanţi un proiect a cărui activitate principală să fie un concurs de creaţie care să vizeze elaborarea unor scrisori imaginare adresate de către supravieţuitor al Holocaustului oamenilor prezentului, precum şi scrierea unor recenzii despre cărţi care abordează tema Holocaustului (Socoteala diavolului, Numără stelele, Băiatul cu pijamale în dungi, Fata cu palton albastru etc.). În cadrul opţionalului Literatură şi cinematografie, ales de elevii claselor a X-a şi a XII-a pentru anul şcolar viitor, le va propune vizionarea unor documentare şi filme (Pianistul, Lista lui Schindler etc.) şi realizarea, ulterior, a unor dezbateri, avînd diferite moţiuni, legate de Holocaust. Este foarte important să creştem gradul de conştientizare în ceea ce priveşte genocidurile şi crimele împotriva umanităţii care au marcat secolul al XX-lea şi să educăm elevii cum să prevină crimele împotriva umanităţii. Seminarul de formare va avea loc în perioada 4-11 august 2019. Experienţa acumulată în cadrul seminarului îi va permite dnei profesor să vină în sprijinul nevoilor de învăţare ale elevilor şi, implicit, să îşi îmbunatăţească activitatea de diriginte, de profesor, de coordonator al Comisiei pentru Parteneriate şi Proiecte Naţionale şi Internaţioale, precum şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi de circulaţie internaţională.

Citește știrea
Advertisement
loading...
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

Hoţi şi bandiţi

Știe publicată cu

în data de

■ un tînăr de Bîrgăuani i-a luat maşina unui vecin din curte ■ făptaşul era mort de beat şi fără carnet şi a plecat la plimbare cu autoturismul ■ în alt caz un individ a prădat casa unui consătean ■

Un tînăr mort de beat, cu o alcoolemie de comă alcoolică a furat maşina unui vecin, autoturismul fiind parcat în curtea victimei. S-a întîmplat la Bîrgăuani, iar oamenii legii l-au reţinut pe hoţul de 26 de ani care este acuzat de săvîrşirea infracţiunilor de furt în scop de folosinţă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi ameninţare. Autoturismul sustras a fost recuperat de poliţişti şi înapoiat proprietarului. Poliţiştii au fost alertaţi joi, 13 iunie cînd un individ de 52 de ani, din Bîrgăuani a reclamat că un tînar i-a sustras autoturismul din curtea locuinţei. Oamenii legii au găsit autoturismul pe o stradă din satul Breaza, condus de bărbatul de 26 de ani, din Bîrgăuani. Întrucît emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de peste 1,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor s-a stabilit că era vorba de un şofer de ocazie pentru că nu avea permis. „Pe parcursul cercetărilor, tînărul l-ar fi contactat telefonic pe proprietarul autoturismului, căruia i-ar fi adresat ameninţări cu acte de violenţă, întrucît l-a reclamat pentru fapta comisă. Autoturismul sustras a fost recuperat de poliţişti, fiind restituit persoanei vătămate“, conform IPJ Neamţ. În baza probatoriului administrat, a fost reţinut pentru 24 de ore, urmînd a fi prezentat la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Piatra Neamţ cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Tot pe 13 iunie, un bărbat de 34 de ani, din localitatea Băluşeşti, a fost reţinut pentru săvîrşirea infracţiunii de tîlhărie. Cercetările au stabilit că în acea zi, o femeie de 69 de ani, din Băluşeşti, s-a deplasat la locuinţa fiului său unde a surprins un bărbat de 34 de ani care avea asupra sa bunuri sustrase din respectivul imobil. Aceasta i-a solicitat să-i restituie bunurile, moment în care bărbatul i-ar fi adresat ameninţări şi ar fi împins-o, dupa care a părăsit locul faptei. Poliţiştii l-au depistat la scurt timp, fiind condus la sediu în vederea continuării cercetărilor. Din investigaţii au rezultat indicii că individul ar fi pătruns în imobil prin forţarea lacătului ce asigura uşa de acces şi a sustras o combină muzicală şi două boxe audio, fiind creat un prejudiciu de aproximativ 300 de lei. Bunurile au fost recuperate şi restituite persoanei vatamate. Individul este bănuit că în perioada 3 – 12 iunie ar fi sustras din aceeaşi locuinţă patru paturi, un covor şi un televizor, în cauză fiind demarate cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat. Suspectul va ajunge în faţa unui procuror de la Parchetului Roman cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Citește știrea

Actualitate

Elicopter SMURD pentru un pietrean

Știe publicată cu

în data de

Un elicopter SMURD a fost solicitat vineri, 14 iunie pentru transferarea unui pietrean cu afecţiuni cardiace, la Iaşi. Pacientul în vîrstă de 52 de ani a fost preluat de pe stadionul Ceahlăul şi transportat pentru îngrijiri de specialitate la Institutul de Boli Cardio Vasculare Iaşi. Se pare că pacientul este un pietrean care face frecvent sport, iar în afară de faptul că merge la sală, seara alerga şi la stadion. Aşa s-a întîmplat şi în seara de joi, 13 iunie, cînd însoţit de un grup de prieteni, bărbatul a mers la stadion pentru a alerga. La un moment dat i s-a făcut rău, s-a aşezat, iar cei cu care venise şi-au dat seama că îi este rău. S-a încercat acordarea primului ajutor la faţa locului pentră că între cei prezenţi erau şi cadre medicale. Ulterior s-a cerut ajutor prin 112. Pacientul a fost resuscitat şi transportat la spital, însă a doua zi s-a luat decizia solicitării de suport aero pentru transferul pacientului la clinica de specialitate din Iaşi.

Citește știrea

Actualitate

Dascălii şi-au făcut „autoportretul“

Știe publicată cu

în data de

Autor

■ a ieşit de sub tipar volumul ce reuneşte lucrările autobiografice ale cadrelor didactice din comuna Răuceşti ■ iniţiatoarea proiectului este învăţătoarea pensionară Domnica Vrînceanu ■

La Răuceşti s-a materializat o frumoasă iniţiativă a învăţătoarei pensionare Domnica Vrînceanu, soţie de preot şi cetăţean de onoare al localităţii. Urmare a unui proiect lansat vara trecută, a ieşit recent de sub tipar volumul Pentru neuitare de oameni şi fapte- Portrete de dascăli, apărut la editura Ars Libri, sub coordonarea învăţătoarei Domnica Vrînceanu (foto) şi a profesoarelor Mihaela Drăgănescu şi Domnica – Iulia Bălan. Cartea, dedicată Anului omagial al satului românesc (2019), reuneşte lucrări autobiografice ale cadrelor didactice din Răuceşti, care oferă cititorilor detalii despre viaţa personală, dascălii care le-au influenţat cariera, activitate didactică şi altele. „Să fii conştient de vocaţia profesiei tale, să fii propriul zugrav al propriului portret şi să împărtăşeşti aceste lucruri cu întreaga lume este un act de curaj şi de generozitate, în egală măsură. Iniţiatoarea acestui proiect, doamna învăţătoare Domnica Vrînceanu, doreşte să lase o moştenire pentru eternitate, astfel cu puterea exemplului personal, şi-a aşezat ea însăşi viaţa în cuvinte şi împreună cu ceilalţi autori de portrete au reuşit să surprindă poveşti de viaţă, sincere şi cu încărcătură emoţională pentru cititor“, notează în prefaţă inspectorul şcolar Elena Preda, aducînd un omagiu învăţătorilor, „făuritori de oameni“. Domnica Vrînceanu deschide seria „portretelor“ cu o serie de gînduri reunite sub genericul „Şcoala – Un altar în mijlocul copiilor“, în care face şi bilanţul celor 43 de ani de activitate didactică. Urmează apoi colaboratorii săi, educatoare, învăţătoare şi profesori: Alexandru Marian, Elena Marian, Mariana Craiu, Doiniţa Vornicu, Ileana Varvara, Maria Iacob, Vasile Predoaia, Mimi Ioniţă, Eugenia Ilinca, Ioan Macsim, Măriuţa Anisia, Gheorghe Ioniţă, Michaela Ioniţă, Maria Zaharia, Dorina Predoaia, Elena Cosău, Violeta Blaga, Gheorghe Smău, Gheorghe Filip, Ana Filip, Gheorghe Diaconu, Mirela Luca, Iulica Luca, Traian Anton, Nicolae-Rafael Tanase, Oana – Maria Movilă, Elena Petrariu, Loredana Buzău, Adriana Dumitreasa, Paula-Domnica Obreja, Ioana-Diana Apostoae, Gabriela Vrînceanu, Nelu Dumbravă. Au fost evocate, în aceeaşi lucrare, şi patru cadre didactice trecute la cele veşnice: Traian Anton, Ileana Dumbravă, Nicolae Vrînceanu, Elena-Viorica Cosău. „Prin apariţia cărţii autobiografice se doreşte a se aduce un modest, dar sincer omagiu celor care au găsit în ei miraculoasa forţă de a se dărui în fiecare clipă celorlalţi, acelora care au găsit curajul de a purta în sufletul lor permanent sentimentul răspunderii pentru destinul copiilor ce le-au fost încredinţaţi. Ei, aceşti oameni deloc simpli, educatori, învăţători, profesori sînt aceia care au ştiut să preia cu răbdare şi devotament pe umerii lor o mare parte din povara uriaşă a formării fiecăruia dintre cei ce suntem astăzi. Alături de părinţi, dascălii sunt cei care investesc în copii cele mai multe cunoştinţe, educaţie, dragoste, încredere, speranţă. Nimeni nu uită munca doamnelor educatoare care au învăţat pe micuţi la grădiniţă să se autoservească, să înveţe poezii, cîntece, jocuri, basmele bunicilor, să devină sociabili şi să se comporte frumos! Cu cîtă speranţă şi emoţie se înscriu copiii în clasa I şi cu cîtă speranţă în suflet sunt investiţi învăţătorii să conducă mintea în lumea minunată a cuvintelor, a scrisului şi socotitului, a tuturor tainelor pe care, parcă, numai noi avem îndemînarea să le dezvăluim copiilor. Respect şi preţuire profesorilor care au înălţat îndrăzneţ zborul şi au devenit cel mai adesea prieteni sau modele de viaţă! Pentru toate acestea, elevii Dumneavoastră acordă un zîmbet Portretelor de dascăli din amintirile anilor de şcoală, dăruiesc o floare şi o urare plină de dragoste tuturor dascălilor lor. Fie ca parfumul minunat al teilor, în fiecare an al vieţii dumneavoastră, să vă inunde sufletele cu tinereţe veşnică!“, transmite învăţătoarea Domnica Vrînceanu, în mesajul de la finalul volumului autobiografic. Ea a ieşit la pensie în 2017, după 43 de ani petrecuţi la catedră, dar a rămas aproape de şcoală şi comunitatea locală. S-a remarcat şi prin modul în care s-a implicat, timp de 16 ani, în rezolvarea problemelor comunităţii în calitate de consilier local şi preşedinte al Comisiei de învăţămînt, cultură. Autorităţile locale i-au conferit titlul de cetăţean de onoare al comunei Răuceşti, diploma de excelenţă şi titlul Cetăţean activ în comunitate, precum şi diploma Oameni de seamă ai comunei Răuceşti, o distincţie importantă, ce i-a fost înmînată în faţa peste 3.000 de participanţi la o ediţie precedentă a Zilelor Comunei.

Citește știrea

Trending