Publicitate

■ punctul de pensie devine 1.100 de lei cu începere de astăzi ■ simultan, indemnizaţia socială ajunge la 640 de lei ■ noile valori sînt valabile pînă la sfîrşitul anului ■ se schimbă şi calendarul de plată a drepturilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii ■

Casa Judeţeană de Pensii Neamţ informează beneficiarii sistemului public de pensii că din luna lui Cuptor, de la 1 iulie 2018, cresc pensiile pentru toţi nemţenii. „Potrivit dispoziţiilor art.I din Ordonanţa de Urgenţă nr.82/2017, publicată în Monitorul Oficial nr.902 din 8 noiembrie 2017, începînd cu data de 1 iulie 2018, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea punctului de pensie se majorează cu 10% devenind 1.100 lei“, conform unui comunicat al CJP Neamţ. Pînă acum, punctul de pensie a fost de 1.000 de lei, majorarea efectivă fiind de 100 de lei. De asemenea, prin derogare de la prevederile art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2018 nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari este de 640 lei. Potrivit legii, beneficiază de indemnizaţia socială pensionarii sistemului public de pensii cu domiciliul în România, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în plată, se situează sub nivelul indemnizaţiei sociale. În situaţia persoanelor care beneficiază, prin cumul, atît de unul sau mai multe drepturi de pensie din sistemul public, cît şi de pensie din sisteme neintegrate acestuia, precum şi de drepturi stabilite şi plătite de sistemul public de pensii în baza unor legi speciale, la acordarea indemnizaţiei sociale se are în vedere nivelul cuantumurilor însumate ale tuturor acestor venituri. Tot de la 1 iulie se schimbă şi calendarul de plată a drepturilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii. Se fac plăţi curente în perioada 1 – 15 ale lunii la domiciliul beneficiarilor – pentru pensionarii avizaţi (cei care nu sînt găsiţi la domiciliu) drepturile băneşti şi documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective. Plăţile restante au loc în perioada 11 – 15 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor, iar pentru pensionarii care nu sînt găsiţi la domiciliu, drepturile băneşti şi documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective. În cazul persoanelor ale căror drepturi se achită prin conturi curente sau conturi de card, calendarul de plată este neschimbat. Plata se face începînd din data de 14 sau din prima zi lucrătoare care urmează datei de 14, dacă această zi este nelucrătoare. Documentul de informare (talonul mov) se transmite între 1 – 15 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor. Pentru pensionarii avizaţi la domiciliu, documentul de informare se poate ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective. Pentru alinierea la noile standarde privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Casa de Pensii a procedat la pseudonimizarea informaţiei despre codul numeric personal existentă pe mandatele de plată/taloanele de informare pentru toţi beneficiarii sistemului public de pensii, începînd cu plăţile aferente lunii iunie 2018. În rubrica corespunzătoare CNP-ului sînt tipărite primele 9 cifre ale codului numeric personal urmate de şirul de caractere „NNNC“.

loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.