Contactează-ne

Administrație

Paşaportul poate fi obţinut mai uşor

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ au fost adoptate reglementări simplificate şi termene reduse pentru obţinerea documentului ■ paşapoartele simple vor fi gata în 15 zile lucrătoare ■

De acum înainte, paşaportul poate fi obţinut mai uşor şi într-o perioadă mai scurtă de timp. Asta după ce Guvernul a aprobat pe 10 octombrie 2018 un proiect de Hotărîre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 94/2006, prin care sînt introduse o serie de modificări legislative care asigură simplificarea procedurilor şi reducerea termenelor pentru obţinerea paşaportului. Proiectul de Hotărîre a Guvernului aprobat asigură punerea în aplicare a modificărilor aduse în acest an Legii 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. De asemenea, clarifică printr-o reglementare neechivocă unele aspecte întîlnite de-a lungul timpului în activitatea practică. „Astfel, termenul de eliberare a paşapoartelor simple electronice în cazul cererilor depuse în ţară se reduce de la 30 la 15 zile lucrătoare (de la data depunerii cererilor). În ceea ce priveşte cererile depuse în străinatate, termenul de 90 de zile se reduce în funcţie de ţara unde se află solicitantul: 45 de zile lucrătoare, în cazul cererilor depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în statele membre ale Uniunii Europene, respectiv 60 de zile lucrătoare, în cazul cererilor depuse în statele terţe în raport cu UE“, conform unui comunical al Poliţiei Române. Printre modificările aprobate se află simplificarea condiţiilor ce trebuie îndeplinite pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare în cazul minorilor care urmează să se deplaseze în străinătate pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea le este pusă în pericol, prin stabilirea necesităţii unei traduceri „autorizate”, şi nu „legalizate”, aşa cum era pînă acum, a documentelor emise de instituţia străină care urmează sa efectueze tratamentul medical. S- a stabilit că procura specială şi declaraţia privind acordul de eliberare a paşaportului minorului se restituie, solicitantului, după scanare, atunci cînd aceste înscrisuri cuprind împuternicirea, respectiv acordul pentru îndeplinirea altor operaţiuni sau acte, altele decît cele privind eliberarea paşaportului. Totodată, s-a eliminat necesitatea prezentării strict a originalului certificatului de naştere al minorului sub 14 ani la ridicarea paşaportului simplu electronic/temporar, fiind acceptată şi copia acestuia. O altă modificare vizează eliminarea sintagmei „în original” în cazul hotărîrilor judecătoreşti care trebuie prezentate de către solicitanţii paşapoartelor, avînd în vedere faptul ca hotărîrile judecătoreşti se comunică părţilor în copie de către instanţă. Noua formulare asigură claritatea textului şi a intenţiei normative ce vizează necesitatea prezentării hotărîrii judecătoreşti certificate de instanţa judecătorească (prin aplicarea stampilei, în original). De menţionat este faptul că prin Legea nr. 133/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate care a intrat în vigoare în luna iulie 2018, cadrul normativ a fost completat în sensul adaptării la realităţile legislative naţionale şi europene actuale, la practica diversificată existentă în materie, precum şi, implicit, la nevoile cetăţenilor români. „Principalele noutăţi sînt extinderea termenului de valabilitate a paşaportului simplu electronic de la 5 la 10 ani pentru persoanele care au împlinit vîrsta de 18 ani şi reglementarea situaţiilor în care poate fi eliberat paşaportul simplu temporar“, se arată în acelaşi comunicat.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

Date noi de contact la Casa de Pensii

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ numerele de telefon şi adresele de email pot fi folosite pentru depunerea cererilor de pensionare, dar şi pentru obţinerea ajutorului de deces

Casa Judeţeană de Pensii Neamţ anunţă actualizarea datelor de contact, necesare înregistrării cererilor de pensionare, cît şi pentru depunerea documentelor privind acordarea ajutorului de deces.

Pentru operaţiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie la nivelul Casei Judeţene de Pensii Neamţ sînt alocate următoarele numere de telefon ?i e-mailuri: pentru deschidere de drepturi de pensii naţionale: tel. 0233/214501, int.210, e-mail:ghiseu.stabiliri@cnpp.ro; pentru deschidere de drepturi de pensii comunitare: tel.0233/214501, int.215, e-mail: neamt.pi@cnpp.ro.

Pentru ajutorul de deces acordat în cazul decesului unui pensionar sau unui membru de familie al acestuia, cererea însoţită de documentele doveditoare se poate transmite: prin intermediul serviciilor poştale la Casa Judeţeană de Pensii Neamţ – Piatra Neamţ, str. Calistrat Hogaş, nr.24, judeţul Neamţ; scanat la adresa de e-mail: ajutoare deces pensionari – ghiseu.plati@cnpp.ro, tel.contact – 0233210341.

Pentru ajutorul de deces acordat în cazul decesului unui asigurat sau unui membru de familie al acestuia, cererea şi documentele doveditoare se poate transmite: prin intermediul serviciilor poştale -Casa Judeţeană de Pensii Neamţ – Piatra Neamţ, str. Calistrat Hogaş, nr.24, judeşul Neamţ; sau scanat la e-mail: ajutoare deces asiguraţi – contributii.neamt@cnpp.ro, tel.contact – 0233215074.

În ce priveşte cererea de eliberare a notificării calităţii de neasigurat în sistemul de securitate socială din România, necesară desfăşurării activităţilor cu caracter sezonier în Germania, însoţită de copia actului de identitate, certficat de căsătorie, procură (unde este cazul), precum şi copii ale documentelor care atestă încetarea raportului de muncă din România şi ale documentelor care atestă desfăşurarea activităii în Germania pot fi transmise prin poştă sau pe e-mail: irina.cadar@cnpp.ro. Cererea de eliberare a adeverinţei de stagiu – însoţită de copia actului de identitate şi procură (unde este cazul) poate fi transmisă prin poştă sau pe e-mail: stagii.neamt@cnpp.ro sau gabriela.corfu@cnpp.ro.

Informaţii necesare privind înregistrarea/încetarea contractului de asigurare socială, modificarea venitului asigurat, achitarea contribuţiei de asigurări sociale, precum şi orice alte informaţii suplimentare, pot fi furnizate telefonic – 0233215074, prin poştă sau prin solicitări la adresele de e-mail: contributii.neamt@cnpp.ro sau irina.cadar@cnpp.ro. Plata contribuţiilor de asigurări sociale aferente contractelor de asigurare se va efectua în continuare în contul de virament: RO81TREZ49122210304xxxxx, deschis la Trezoreria Neamţ, beneficiar: Casa Judeţeană de pensii Neamţ, cod fiscal: 13598004. Adresele de e-mail: ionela.sucevianu@cnpp.ro şi elena.iliescu@cnpp.ro au devenit inactive pentru primirea cererilor de la data de 15 mai 2020.

Citește știrea

Actualitate

Primăria Roman şi video-chat-ul

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ pe site-ul Primăriei Roman a apărut o dezbatere publică cel puţin inedită ■ romaşcanii sînt consultaţi dacă sînt sau nu de acord cu publicitatea pentru video-chat ■

Pe site-ul Primăriei Roman a fost lansat în dezbatere publică un proiect de hotărîre, mai puţin obişnuit, dacă nu chiar inedit prin conţinut, care urmează apoi a fi supus dezbaterii şi votului consiliului local.

Este vorba de un proiect care ar urma să interzică “promovarea, sub orice formă, prin mijloace fixe sau mobile, audio- video sau pe orice structură a oricărei forme de publicitate care promovează activităţi tip video-chat, în sensul de “camchat”, adică expunerea pentru o anumită perioadă a unui model în faţa unei camera web, gratis sau contra plată”.

Consilierul primarului, Claudia Matei, a făcut, pentru “Monitorul” o serie de précizări referitoare la promovarea unei asemenea dezbateri publice.

“Ca urmare a faptului că în ultima perioadă pe raza municipiului Roman au început să se desfăşoare unele campanii publicitare pentru activităţi video chat, Primăria Municipiului Roman a scos în dezbatere publică un proiect prin care se încearcă să se limiteze şi chiar să se interzică, promovarea atît pe domeniul public, cît şi pe cel privat, a acestor forme de publicitate. Primăria Roman nu a avizat şi nu a autorizat astfel de campanii publicitare, ţinînd cont de faptul că sîntem convinşi de faptul că ele pot fi un pericol pentru categorii sociale vulnerabile.

Astfel pînă la sfîrşitul lunii există în dezbatere publică acest proiect, prin care se solicită idei, opinii ale cetăţenilor, după care proiectul va intra în dezbaterea şi aprobarea Consiliului Local. Conform proiectului amintit, cei care nu vor respecta această hotărîre vor fi sancţionaţi cu amenzi între 2.000 şi 2.500 lei”, a precizat Claudia Matei, consilier al primarului.

Conform anunţului amintit, în termen de zece zile calendaristice de la afişare, începînd cu data de 20 mai, cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Roman, Piaţa “Roman-Vodă” nr. 1. Propunerile, sugestiile şi opiniile scrise cu valoare de recomandare pot fi remise şi Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică – Serviciul Administraţie Publică Locală, la adresa de e-mail a instituţiei.

Citește știrea

Actualitate

Investiţii de mediu pentru prevenirea inundaţiilor, în Neamţ

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ secretarul de stat în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Leonard Achiriloaei, a discutat cu directorul general al Administraţiei Naţionale Apele Române, Ervin Molnar, despre investiţiile din Neamţ ■ acestea includ proiecte de reamenajare a unor diguri şi cursuri de apă, în vederea prevenirii inundaţiilor ■

Vineri, 22 mai, romaşcanul Leonard Achiriloaei, secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a notat pe pagina sa de socializare cîteva din concluziile întîlnirii pe care a avut-o cu directorul general al Administraţiei Naţionale Apele Române, Ervin Molnar, cu privire la cîteva iniţiative legislative în domeniu, cu referire la cîteva investiţii pentru judeţul Neamţ, ce urmează a fi realizate în a doua parte a anului 2020.

“Vor demara, în acest an, lucrările la obiectivul “Refacere dig rîu Siret la Adjudeni-Tămăşeni”, lucrare cu o valoare de 23.789.260 lei, care va pune în siguranţă atît localităţile amintite, cît şi cartierul Nicolae Bălcescu din Roman. Au fost reluate discuţiile referitoare la un alt obiectiv din zonă: “Amenajarea albiei rîurilor Siret şi Moldova la Roman-Gîdinţi (Neamţ)”, din care mai este de executat un segment de 975 metri de dig.

Aici am identificat o problemă ce trenează de aproape 10 ani: documentaţia tehnică, ce cuprinde coridorul de expropriere, precum şi anexele reprezentînd listele imobilelor proprietate privată sau proprietate publică, aflate în administrarea Consiliului Local al comunei Gâdinţi sau a Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, proiect întocmit în anul 2010 şi lăsat într-un sertar.

Este urgent şi obligatoriu ca această documentaţie să fie reactualizată, deoarece sumele aferente exproprierilor nu mai corespund cu cele estimate în Grila Notarilor Publici. Refacerea coridorului de expropriere constă în reactualizarea valorilor evaluate de expertul ANEVAR, precum şi reactualizarea planului de situaţie cu suprafeţele de teren cu vegetaţie forestieră. Din acest motiv, este necesară reactualizarea Studiului de Fezabilitate, în vederea aplicării prevederilor Legii 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică”, a spus Leonard Achiriloaei.

Acesta reaminteşte faptul că pentru anul 2020 a reuşit să aloce sume importante în domeniul protecţiei împotriva inundaţiilor şi amenajării cursurilor de apă, prin continuarea lucrărilor la cîteva obiective din judeţul Neamţ, dintre care a reamintit: “Reducerea gradului de risc la inundaţii pe rîul Bistriţa, pe sectorul Borca – Poiana Teiului, judeţul Neamţ”, care va consta în finalizarea digului malului stîng, din satul Galu şi a digului de pe malul stîng Pragul Fagului, 670 metri lineari, cu o valoare alocată de 2.150.000 lei.

Un alt proiect din Neamţ care va fi realizat anul acesta în Neamţ este cel de “Consolidare talveg albie rîu Sabasa, comuna Borca, judeţul Neamţ”, care va cuprinde amenajarea albiei, constînd în 500 m apărări de mal şi 6 praguri, cu o valoare alocată de 1.750.000 lei. A intrat în discuţie şi proiectul de “Amenajare a rîului Bistriţa şi afluenţi, sector Iacobeni, judeţul Suceava şi Sabasa/Borca, judeţul Neamţ”, cu alocare de 4.800.000 lei.

Citește știrea

Trending