Contactează-ne

Actualitate

Părintele Iustin, 7ani de la urcarea la Ceruri. „Avea ceea ce alţii nu aveau, credinţa în Dumnezeul cel Adevărat. Şi asta, pentru că şi-a iubit semenii şi ţara“

Știre publicată în urmă cu

în data de

n o primă slujbă de pomenire a Dudovnicului Moldovei a avut loc sîmbătă, la Mănăstirea Petru Vodă n a doua va avea loc pe 16 iunie, data la care părintele murea acum 7ani, la Mănăstirea Paltin n „Şi parcă Părintele Iustin a fost anume pregătit de Dumnezeu să se grijească pentru a nu se pierde credinţa neamului nostru, care s- a curăţit în închisorile comuniste, în acele prigoniri, în robie şi acele chinuri grele. Acest slujitor al Domnului avea ceea ce alţii nu aveau, credinţa în Dumnezeul cel Adevărat. Şi asta, pentru că şi-a iubit semenii, a iubit adevărul şi ţara“, a sunat un crîmpei din predica susţinută de către unul dintre prelaţi n

Părintele Iustin Pîrvu, plecat pentru veşnicie la Ceruri în urmă cu
şapte ani, a adunat sîmbătă, 13 iunie 2020, la Mănăstirea Petru
Vodă din Poiana Haşca, acolo unde trupul său îşi află liniştea de
veci, puhoi de lume de pe întreg cuprinsul ţării.

Oamenii au descins
între zidurile ctitoriei ridicate prin jertfă şi trudă de însuşi Părintelui
Iustin, pentru a îngenunchia încă o dată la mormîntul celui ce le-a
fost îndrumător de taină duhovnicească şi pentru a fi părtaşi la
slujba de pomenire.

Printre mirenii, care nu au ţinut cont de
distanţarea socială, s-au aflat înalte feţe bisericeşti, monahi şi
monahii de la alte ctitorii româneşti, care au bătut cale lungă pînă-n
Neamţ, la poale de Ceahlău. În mijlocul soborului de preoţi s-a aflat
PS Ignatie, Episcopul Huşilor, care avea să oficieze o slujbă
impresionantă.

În ciuda ploilor încă de cu seara de vineri, întreaga
poiană din care ţinteşte spre ceruri turla Bisericii Sfinţii Mihail şi
Gavriil a fost umplută de maşinile cu care au descins în zonă,
moldoveni, ardeleni, munteni şi moroşeni.

Aceştia, în semn de
recunoştinţă pentru cel ce a fost Părintele Iustin Pîrvu, un mare
iubitor de neam şi ţară, purtau frumosul strai popular, iar în mîini
steagul tricolor, creînd prin asta o solemnitate aparte evenimentului.
Pe întreg parcursul zilei, oamenii, de la mic la mare, au trecut
cuminţi pe la mormîntul fostului mare duhovnic aflat într-un foişor
special ridicat în curtea mănăstirii şi împodobit cu flori ce alcătuiau
simbolic semnul crucii aducător de smerenie, lacrimi, şi rugăciune.
Lumea a aşteptat un cuvînt din partea oficialilor drept răspuns
pozitiv la petiţia semnată de circa 1.700 de persoane, prin care s-a
cerut deshumarea arhimandritului pomenit la şapte ani, dar în
zadar.

Peste toate, în poiana Haşca, frumoase cîntări bisericeşti au
îmbrăcat atmosfera de pe întrega zi. De reţinut că printre oamenii
de rînd, ce au alcătuit mulţimea estimată la vreo 5.000 de suflete, s-
au aflat membriii Frăţiei Ortodoxe şi personalităţi politice,
administrative şi culturale nemţene. La acestea mai trebuie adăugat
faptul că aproape n-a fost om să nu aducă flori şi ofrandă în semn
de respect pentru Părintele Iustin.

Şi asta, pentru că Părintele iubea Poiana Haşca cu păsările, florile şi
brazii, toate fiind părtaşe la durerea pe care o purtăm mereu în
sufletul nostru. Pînă să înceapă slujba am privit la chipurile
oamenilor şi am putut observa lesne emoţia din sufletul fiecăruia.
„Cum să n-avem emoţii? Doar am venit la slujba de pomenire a
unui sfînt“, ne-a spus o femeie cu chipul cernit, care, deşi îşi ducea
traiul în Vaslui, nu era la prima vizită la Petru Vodă.

„Locurile unde trăim noi au fost binecuvîntate de Dumnezeu prin
prezenţa Părintelui“

„Am fost de multe ori la Părintele Iustin pentru binecuvîntare şi
descărcarea sufletului“, avea să adauge altă femeie, printre lacrimi.
Şi vorbele curgeau cam tot aşa din gura fiecărui creştin care bătuse
cale lungă pentru a se afla sîmbătă la mormîntul Părintelui. Printre
cei mulţi se aflau şi cîteva din rudele arhimandritului, mai cu seamă
nepoţi şi strănepoţi, ca să nu mai spunem de foştii consăteni din
Poiana Largului şi Petru Vodă.

„Locurile unde trăim noi au fost
binecuvîntate de Dumnezeu prin prezenţa Părintelui“, ne-a spus
Elena Tănase. „Cît priveşte chiliile, biserica, trapeza, şcoala sînt
daruri simple înaintea Marelui Judecător, pe lîngă duhovniceasca
lucrare a călăuzirii sufletelor de către cel ce s-a ridicat la Ceruri în
urmă cu şapte ani“, a spus una dintre călugăriţele de la Mănăstirea
Paltin.

Ar mai fi de spus că la Petru Vodă a fost mare durere şi
tristeţe sîmbătă. Miile de oameni retrăiau plini de emoţie dorul purtat
în suflet faţă de unul dintre stîlpii ortodoxiei româneşti. „Lumea vine
aici ca şi-nainte, numai că acum se roagă la mormîntul său“, a spus
unul dintre călugării obştii Petru Vodă.

Oamenii treceau pe rînd pe
la mormînt şi fosta chilie a Părintelui şi-abia pe urmă prin faţa
altarului. Un adevărat pelerinaj, într-o mare de linişte. De bună
seamă, din acelaşi respect faţă de Părinte. Şi totul pe fondul oficierii
Sfîntei Liturghii.

„Iată! Noi gîndim acum la cel pentru care ne-am
adunat astăzi, la Părintele Iustin. Care ne-a fost pildă tuturor de
blîndeţe, de dragoste, de rugăciune, răbdare şi înţelepciune. El a
aparţinut unei generaţii de mărturisitori. Aceştia s-au constituit într-o
ploaie aleasă, sfîntă şi curată a neamului nostru. Şi parcă Părintele
Iustin a fost anume pregătit de Dumnezeu să se grijească pentru a
nu se pierde credinţa neamului nostru, care s-a curăţit în închisorile
comuniste, în acele prigoniri, în robie şi acele chinuri grele. Acest
slujitor al Domnului avea ceea ce alţii nu aveau, credinţa în
Dumnezeul cel Adevărat. Şi asta, pentru că şi-a iubit semenii, a iubit
adevărul şi ţara“.

Aşa avea să sune un crîmpei din predica susţinută
de către unul dintre prelaţi. De pe un banner imens afişat pe unul
dintre pereţii ctitoriei, chipul Părintelui privea mulţimea cu blîndeţea-
i specifică. „Tăcerea este mormîntul pe care îl săpăm neamului
nostru“. Acestea erau vorbele rostite cîndva de Părintele Iustin
Pîrvu din preaplinul dragostei sale de neam şi ţară şi care erau
reamintite prin intermediul marelui afiş.

După oficierea slujbei de
pomenire s-a adresat mulţimii Părintele Hariton Negru, stareţul
mănăstirii, care a mulţumit tuturor pentru prezenţa la ruga de
pomenire în memoria Părintelui Iustin Pîrvu, ce s-a constituit pînă la
urmă într-o adevărată lecţie de ortodoxie.

Odessa, Cotu Donului, temniţele comunistre, ctitorii…

Cît priveşte personalitatea celui ce a fost Duhovnicul Moldovei,
Iustin Pîrvu, în 1936, pe cînd avea 17 ani, intra frate în Mănăstirea
Durău, la poale de Ceahlău. În 1939, se înscrie la Seminarul
Teologic de la Mănăstirea Cernica. Ulterior va ajunge la seminarele
din Râmnicu-Vâlcea şi Roman.

În anul 1940 va avea loc tunderea
sa în monahism, iar la doar un an distanţă hirotonia întru preoţie. A
primit hirotonia la vârsta de 22 de ani. Între 1942-1944, părintele
Iustin Pîrvu a slujit ca preot militar pe frontul de est pînă la Odessa.
În acest timp, alături de Divizia 4 Vînători de Munte a luat parte la
luptele din cel de-Al Doilea Război Mondial, ajungînd pînă la Don.
După întoarcerea în ţară, el continuă studiile la Seminarul din
Roman.

În anul în care va absolvi seminarul, în 1948, va fi arestat
pe motive politice. Este condamnat la 12 ani de detenţie trecînd
prin închisorile Suceva, Văcăreşti, Jilava, Gherla, Periprava şi Aiud.
Urmează apoi munca silnică din minele de la Baia Sprie, iar în final
ajunge la închisoarea Piteşti. Refuzînd să se lepede de credinţă, în
anul 1960 părintele Iustin este condamnat la încă patru ani de
temniţă. În anul 1964 este eliberat.

Datorită greutăţilor întîmpinate
după eliberare, ajunge să lucreze ca muncitor forestier. Ulterior,
monahul este primit în obştea de la Mănăstirea Secu, unde va sluji
ca preot şi duhovnic între anii 1966-1974. Mai apoi, în perioada
cuprinsă între 1974 şi 1989, va fi preot monah la Mănăstirea Bistriţa,
unde autorităţile comuniste i-au stabilit domiciliu forţat. În 1976 va
ajunge la mănăstirile de la Sfîntul Munte Athos.

După evenimentele
din decembrie 1989, părintele Iustin Pîrvu se întoarce la Mănăstirea
Secu, unde va sluji ca preot şi duhovnic timp de aproape un an.
După aceea, se retrage în sihăstrie, cu gîndul de a-şi petrece restul
zilelor în post şi rugăciune. Rînduiala lui Dumnezeu a fost însă alta
cu Părintele Iustin.

Astfel, între anii 1991-1992, alături de alţi doi
monahi, Ignat şi Calinic, soseşte în satul Petru Voda. Aici, el va
întemeia Mănăstirea Petru Vodă, pe care o închină martirilor români
din închisorile comuniste. Mănăstirea va avea drept hram pe Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Mai tîrziu, în împrejurimile mănăstirii va
pune temelia unui schit de maici, a unui azil de bătrîni, cît şi a unui
centru de plasament pentru copii. În 2003, părintele înfiinţează o
publicaţie de învăţătură şi atitudine ortodoxă, cu apariţie lunară,
numită „Glasul Monahilor“. În 2008, pe 2 noiembrie, părintelui îi vine
şi cinstea de a fi ridicat la rangul de arhimandrit. Din 2008, apare,
cu binecuvîntarea părintelui, Revista „Atitudini“. Părintele Iustin
Pîrvu a trecut la cele veşnice la 16 iunie 2013.

„La Sfînta Mănăstire
de la Petru Vodă, părintele Iustin Pîrvu din «bănuţul» adunat de la
credincioşi, a construit alte mănăstiri pe teritoriul României: în satul
Cergăul Mic de lîngă Blaj, în localitatea Rădeni de lîngă Tîrgu
Neamţ, în Dobrogea, lîngă peştera sfîntului Ioan Casian, în
localitatea Aiud, în apropiere de penitenciar la locul numit Rîpa
Robilor (aici a contribuit la ridicarea unui schit, dar şi a unui
mausoleu), o biserică nouă în zona numită „La morminte“, Bolătău
de la Petru Vodă cu hramul Adormirea Maicii Domnului, un azil de
bătrîne, tot în zona Morminte, o casă de copii, chilii şi alte anexe
monahale la biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil şi la biserica
Adormirea Maicii Domnului, toate aşezate pe malul pîrîului Bolătău.

În mai 2012, părintele Iustin a mers în localitatea Galeş de lîngă
Constanţa (pe locul unde în vremea comunismului fusese Lagărul
de exterminare Galeş). Împreună cu IPS Teodosie al Tomisului a
oficiat slujba de sfinţire a locului unde se va ridica un schit în
memoria tuturor celor care au murit în muncile cumplite de la
Canalul Morţii (aici a suferit, din nefericire şi o fractură de bazin,
care a fost operată, într-un spital din Constanţa).

În ziua de 2 mai
2013, după slujba de Înviere, părintele Iustin a fost dus la un spital
din Cluj unde a fost operat de o tumoare la stomac. În ziua de 16
mai 2013 a fost operat pentru a doua oară la Cluj. În ziua de 17 mai
2013, sfînta cruce din vîrful acoperişului de la cloponiţa de intrare,
s-a aplecat spre partea de jos a construcţiei. A fost un semn că
părintele Iustin va muri în curînd, şi-au spus oamenii, şi în ziua de
16 iunie 2013, ora 22,40, părintele a plecat la Domnul. La slujba de
înmormîntare din ziua de 20 iunie 2013, au participat cîteva mii de
credincioşi.

Actualitate

Coronavirus: Naţional – 1.438 cazuri noi. Neamţ – 38 cazuri noi

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

n în Neamţ în total au fost confirmate 3.107 cazuri

Până pe 27 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 122.673 de  cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

98.607 pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.438 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 346 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 4.718 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 26.09.2020 (10:00) – 27.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 31 de decese (21 bărbați și 10 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman, Timiș, Vaslui și București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 11 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 7 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 10 decese la categoria de peste 80 de ani.

Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.408. Dintre acestea, 535 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.366.178 de teste. Dintre acestea 13.528 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 7.909 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.619 la cerere.

Pe teritoriul României, 10.058 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.200 de  persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea,  24.602 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 179 de persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 961 de apeluri la numărul unic de urgență 112.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore 279 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 59.290 de lei.

Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.

Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 6.693 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.917 în Italia, 1.253 în Spania, 124 în Franța, 2.935 în Germania, 159 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA,  119 în Austria, 20 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 3 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 93 în Grecia, 5 în Cipru, 2 în India, 2 în Ucraina  și câte unul  în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia, Bulgaria, Kazakhstan, Suedia, Republica Congo, Ungaria și Qatar. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 126 de cetățeni români aflați în străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 11 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo și unul în Grecia, au decedat.

Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 428 au fost declarați vindecați: 308 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia.

Citește știrea

Actualitate

Faptul divers

Știre publicată în urmă cu

în data de

Vă mai aduceţi aminte de „Faptul divers“, rubrică a „Scânteii“,
oficiosul Partidului? Ocupa o coloană întreagă, era inteligent
redactată şi, în câteva rânduri, era relatat un eveniment mai
deochiat, mai ieşit din comun, petrecut în ţară. Era singura rubrică
pe care o citeam, ba uneori, o gustam.

Interesantă în desfăşurare şi
inedită în esenţă, mai rupea ceva din monotonia paginilor şi a
osanalelor adresate geniilor noastre carpatine. În rest… Operasem
un bolnav: apendicită cu peritonită gravă. Omul se prezentase
târziu, în stare proastă, încât nu ne-a fost prea uşor să-l aducem la
liman. Tată a trei copii, locuind aproape de oraş şi şofer pe
deasupra, nu înţelegeam neglijenţa de care dăduse dovadă şi
întârzierea cu care venise în spital, punându-şi viaţa în pericol.
După ce bolnavul a început a merge spre bine, m-am apropiat mai
mult de el, încercând să pătrund motivele unei astfel de delăsări şi
să-i fac cuvenita educaţie sanitară, de care era total lipsit.

Tema,
bine cunoscută: Prezentaţi-vă la medic de la primele semne de
boală! Privind lucrurile mai de aproape, bolnavul şi suferinţa sa
aveau o istorie inedită: era angajat al Ministerului Petrolului şi
Minelor, lucra pe o autofrigorifică de produse alimentare şi când
boala începuse, se afla departe de casă, transportând ouă undeva
prin judeţul Dolj; a descărcat marfa, dar a fost încărcat cu peşte
pentru Vaslui; dreptu-i, la trecerea prin Bucureşti, a consultat
medicul din cabinetul reţelei sanitare a ministerului de resort, care i-
a diagnosticat boala şi i-a făcut bilet de internare urgentă pentru
operaţie; dar omul… „nu pot doamnă, ce fac cu peştele din
maşină?!?“, a plecat la destinaţie, de unde a mai încărcat nişte
păsări congelate pentru Suceava, aşa încât când a ajuns acasă,
peritonita era în plină desfăşurare şi drumul la spital nu mai putea fi
ocolit.

Se puteau spune multe lucruri despre caz dar nu şi despre
neglijenţă. Ba pot zice că am fost impresionat de conştiinciozitatea
omului, poate şi de nuanţa de eroism pe care o dovedea. Ieftin ! ar
zice unii. Da, dar era vorba de datoria faţă de instituţia care-i
hrănea, şi pe el şi pe ai săi, şi nu de obişnuita neglijenţă, praştia mă-
si!, care tindea să devină atitudine de fiece zi. Şi n-am putut rămâne
indiferent.

Omul îşi cunoştea responsabilităţile şi alesese să le
respecte, poate că ar fi fost o vorbă prea mult să spun cu preţul
vieţii, dar cu preţul suferinţei, da. Pentru că o peritonită nu e o
durere de măsele. Avea dureri, vărsa, abia se putea ţine pe picioare
şi chiar mi-a relatat episodul unei pene de cauciuc pe care a avut-o
şi pe care nu a fost în stare, pur şi simplu, să o repare. A apelat,
spre uluirea aceluia, la un şofer oprit în aceeaşi parcare.

Mi-am zis
în sinea mea că oamenii de bine n-au dispărut cu totul din ţara asta
şi că mai avem încă un viitor. Ce mai Fapt Divers trântesc eu pe
tema asta! Zis şi făcut, am prins a descoase omul, mai ales că nu
prea pricepeam cum de făcea transporturi alimentare, ca angajat al
unui minister care se ocupa de petrol şi gaze.

Omul avea să mă
lămurească: cineva, persoană importantă, plecase în străinătate să
achiziţioneze ceva echipamente specifice sectorului petrolier, de
care economia noastră era, pe drept cuvânt, mândră. Numai că
atunci când utilajele au intrat în ţară, ori că partenerii noştri
capitalişti ne-au tras în piept, ori că ceva se metamorfozase pe
drum, realitatea era una singură: douăzeci de autofrigorifice de
mare capacitate (20 de tone) pentru alimente sporeau parcul auto
al ministerului petrolului!

Cine ar fi îndrăznit să spună că achizitorul
a fost ageamiu!? Şi cum nu putea fi tras la răspundere pentru
sarcina de care se achitase în mod strălucit, rezolvarea a fost mai
mult decât logică: Ministerul Petrolului şi Minelor făcea, contra cost,
servicii de transport pentru mărfurile perisabile ale Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare. Splendid! Cine ar fi putut
contesta un asemenea grăitor şi ideal exemplu de colaborare şi
cooperare interministerială?! Cârcotaş să fii! Aşa că omul m-a
avertizat: „Lăsaţi lucrurile cum sunt, dom’ doctor! Cine ştie în ce
dandana mai intrăm, de ne pierdem pâinile, şi unul şi altul. Nu
îndreptăm noi lumea!“.

I-am dat dreptate şi am renunţat la intenţiile
mele reportericeşti. A stat mult în spital, era gata-gata să intre din
nou pe masa de operaţie pentru o ocluzie postoperatorie, oricând
posibilă dar, în cele din urmă, ne-am bucurat de vindecarea lui şi
noi, şi familia care-l aştepta. Dar… mai aveam de tras. Nu peste
multă vreme, Ministerul Petrolului fulgera o depeşă către Direcţia
Sanitară şi cerea, în termeni drastici, să se cerceteze grava
încălcare a recent promulgatelor dispoziţii, care prevedeau ca
bolnavii aparţinând ministerelor cu reţea proprie de sănătate să nu
primească concedii medicale din partea altor unităţi medicale, chiar
dacă acestea i-au îngrijit.

Ele aveau datoria să elibereze adeverinţe,
pe baza cărora unităţile proprii acordau concediile medicale.
Oricum, treabă grea şi complicată dar care mai ostoia setea
birocratică a unora. Se cerea, nimic alta, decât să se comunice
vinovaţii şi pedepsele aplicate. Ca să vezi! Am băgat-o pe mânecă
dar, din fericire, luând la puricat numita lege, doar-doar om găsi
vreo chichiţă prin care să ne spălăm obrazele de gravele vinovăţii în
care căzusem, am şi descoperit-o, perfect formulată şi cu
documentul potrivit: biletul de trimitere emis de doctoriţa petrolistă
din Bucureşti, ceea ce deriva cazul către o excepţie a legii.

Aşa că…
abaterea noastră nu mai era chiar abatere, se înscria în litera legii
şi… eram salvat. Şi eu, nu numai că le scăpasem omul dar cât îmi
dorisem să le introduc printre salariaţi un adevărat erou!
Uite aşa, rubrica Faptul Divers a pierdut o tabletă pe cinste, iar
şoferul nostru şi cu mine am rămas ce am fost dintotdeauna: nişte
anonimi!

La drept vorbind, nu-mi pare rău de dispariţia „Scânteii“, dar de
rubrica „Faptul divers“, chiar că da. Mai că aş recomanda-o tuturor
gazetelor şi revistelor tipărite ori online. Vă daţi seama de bogăţia
fără egal materiale de care dispunem şi cum ar trece ele prin sita
ironiei şi a minţii nemaipomenite a românului? Mă şi gândesc la
cum arăta un asemenea Fapt Divers dacă ar fi să luăm în seamă
accidentul nevinovat în care a fost implicat domnul ministru Bode,
asezonat cu luările de poziţie ale tuturor factorilor implicaţi sau
martori.

Preşedintele nu crede că ministrul ar trebui să demisioneze
(dacă era din PSD sigur da) şi alunecă spre necesitatea dezvoltării
infrastructurii. Premierul zice că e băiat la locul lui şi trebuie analizat
după ce face ca ministru, nu după autoturismul în care se află. Nici
domnul Bode nu e prea limpede: nu se grăbea dar moţăia, că nu se
bagă în treaba SPP-ului, că el este capul drumurilor şi şoselelor nu
al celor care circulă pe ele şi că are mai bine de un milion de
kilometri la activul permisului său. Să-mi spuneţi mie nu ştiu cum
dacă toată povestea nu se va sparge în capul motociclistului (sigur
unealtă a opoziţiei, alfel ce să caute el pe drumul ministrului?!) care
a filmat tot drumul. Să se înveţe minte!

Citește știrea

Actualitate

Revoltă la Borca, împotriva etnicilor

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

n după ce un adolescent a fost bătut cu bestialitate şi jefuit, localnicii au organizat o manifestaţie de protest n oamenii s-au săturat de comportamentul unei părţi a comunităţii de romi, care cerşesc, fură sau comit infracţiuni cu violenţă n „Sunt o teroare pentru noi toţi“, se precizează într-o postare pe Facebook n

Stare tensionată este de câteva zile în comuna Borca, acolo unde
muntenii s-au săturat de ceea ce le este dat să îndure, de mult timp,
de atitudinea unor membri ai comunităţii rome, tot mai numeroasă
pe an ce trece.

Iar o infracţiune cu violenţă, petrecută la începutul
acestei săptămâni, a determinat reacţia localnicilor, după ce un
adolescent, Damian Cârjă, a fost bătut cumplit de patru etnici, care
l-au jefuit, luându-i un telefon mobil. În urma agresiunii, victima a
ajuns desfigurată şi cu grave leziuni craniene la un spital universitar
din Iaşi.

Incidentul s-a petrecut duminică 20 septembrie şi a
determinat mobilizarea fără precedent a localnicilor, prima dată pe
reţelele de socializare, fiind creat şi un cont intitulat „Şi eu pot fu
Damian“, fiind pus la cale o acţiune de protest, dar şi de solidaritate
cu tânărul aflat acum în spital, care a avut loc joi, 24 septembrie, la
ora 13.00. Se dorea organizarea unui marş prin comună, punctul de
plecate fiind din faţa Liceului „Mihail Sadoveanu“, dar acesta nu a
fost aprobat din cauza epidemiei de COVID-19, fiind aprobată doar
o adunare, cu maxim 100 de persoane, cu respectarea măsurilor de
siguranţă.

Dar, la manifestaţie, s-au adunat mai multi săteni decât s-
a dat voie în bazarul din Borca, unii asistând de la distanţă, semn
că răbdarea oamenilor a ajuns la limită. „În urma evenimentului
neplăcut ce a avut loc în comuna Borca, am hotărât să organizăm
un marş în semn de solidaritate faţă de Damian. Punctul de plecare
e de la poarta liceului. Marşul este legal, fiind aprobat de primărie“,
spunea organizatorul, Radu Emil Constantin, pe contul lui de
Facebook.

Că nemulţumirile faţă de o parte a etnicilor, care-s
acuzaţi că cerşesc, că se comportă antisocial, fură sau se dedau la
violenţe, sunt la cote maxime o atestă şi faptul că pe contul „Şi eu
pot fi Damian“, s-au adunat în două zile aproape 1.700 de membri.
Iar sutele de postări nu sunt deloc măgilitoare la adresa celor
consideraţi vinovaţi de starea de nesiguranţă creată în localitate.
Oamenii au adus acuzaţii şi administraţiei locale, că le acordă
ajutoare sociale şi le permite să locuiască fără forme legale, dar şi
poliţia, care nu s-at implica suficient pentru a controla fenomenul
infracţional, fiind multe îndemnuri gen: „Să ne unim şi să-i scoatem
afară din comună!“.

Pe tema acestor probleme au fost luări de
cuvânt şi la mitingul de protest şi solidaritate, muntenii opinând că
numai luând toţi atitudine, atunci când e cazul, minoritarii pot fi
determinaţi să aibă alt comportament. Pe nimeni nu a mulţumit
faptul că cei patru agresori, cu vârste între 17 şi 23 de ani, au fost
arestaţi preventiv, menţionându-se că trebuie solidaritate, fără a
îndemna însă la ură de rasă sau acţiuni care să contravină legii.
după comiterea jafului.

„Este adevărat, răutaţile etnicilor au cam
umplut paharul şi cred că suntem cu toţii extrem de porniţi, însă
trăim într-o ţară cu autorităţi şi legi. Toate astea trebuiesc
respectate. Ne exprimam în stradă dorinţa de a fi în siguranţă în
localitate. Nu legea pumnului, furcii sau toporului, nu astea ne vor
aduce liniştea, ba dimpotrivă, ne vor aduce noi conflicte“, se
precizează într-o postare. Alta, este cam în acelaşi registru: „Nu
avem voie să fim rasişti şi să declanşăm acţiuni violente sau
huliganism. Noi ne dorim ca autorităţile să înţeleagă că prezenţa
noastră în stradă este dorinţa de siguranţă a cetăţeanului, că
autorităţile trebuie să se implice şi mai mult pentru ca alţi copii, alţi
părinţi, alte familii să nu mai treacă prin suferinţele şi necazul
familiei Cârjă“.

Oamenii au mai cerut ca forţele de ordine să ia
atitudine, să facă verificări în ceea ce priveşte domiciliul unora
dintre etnici, iar dacă nu au forme legale să fie determinaţi să plece
„acasă“. Un alt mesaj postat este ceva mai dur şi explică starea de
lucru din comunitatea de la Borca: „De s-ar lua măsuri şi i-ar da
afară din comună, sunt o teroare pentru noi toţi, la şcoală ţi-e frică
de ei, se agaţă de tine fără nici un motiv, fură, ameninţă şi noi
sîntem fără apărare.

Până şi cadrelor didactice le este frică;
personal nu am avut de-a face, dar am cunoştinţe care s-au
confruntat cu probleme. Duminică, când ieşi ca omul la piaţă, nu ai
loc de ei, imediat vine câte un cerşetor şi e în stare să te ia la bătaie
dacă nu îi dai bani“. Manifestarea s-a desfăşurat civilizat, nu au fost
luări de poziţie care să frizeze bunul simţ şi nici îndemnuri rasiale.

Citește știrea

Trending