Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

„Obiectivul nostru final este de a oferi populatiei servicii de calitate în conditiile unui tarif acceptabil“

Știre publicată în urmă cu

în data de

• interviu cu Ioan Pãcalã, director general al Companiei Judetene Apa Serv

Compania Judeteanã Apa Serv va face, joi, 19 ianuarie 2005, încã un pas în derularea Mãsurii ISPA „Îmbunãtãtirea sistemelor de alimentare cu apã potabilã, canalizare si a statiei de epurare din municipiul Piatra Neamt, România“. Este vorba despre începerea lucrãrilor de reabilitare a statiei de epurare de cãtre Compania Biwater International. De la ora 10, în Sala Albastrã a Consiliului Judetean va avea loc Sedinta Tehnicã de Început (Kick-Off-Meeting) în cadrul Contractului „Reabilitarea statiei de epurare din municipiul Piatra Neamt“. Vor fi prezenti la acest eveniment reprezentanti ai Delegatiei Comisiei Europene, ai Oficiului de Plãti si Contractare Phare din cadrul Ministerului Finantelor Publice, ai Autoritãtii de Management în Infrastructurã si ai Ministerului Mediului si Gospodãririi Apelor. Acestora li se vor adãuga si principalii actori în derularea acestui contract de lucrãri: Constructorul – respectiv Compania Biwater International, Supervizorul – Compania Hill International (Anglia) & Louis Berger SAS (Franta) – care are pe durata derulãrii acestui contract de lucrãri calitatea de Inginer. Si, bineînteles, reprezentantii Companiei Judetene Apa Serv – în calitate de Beneficiar final al lucrãrii. La evenimentul de joi au fost invitati sã participe reprezentantii autoritãtilor locale si judetene – prefectul Toader Mocanu, presedintele Consiliului Judetean, Dan Constantin, primarul municipiului Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, dar si colaboratorii permanenti ai Companiei Apa Serv – Apele Române, Agentia de Protectia Mediului si Garda de Mediu. Despre însemnãtatea întîlnirii de mîine i-am adresat cîteva întrebãri domnului Ioan Pãcalã, directorul general al Companiei Judetene Apa Serv.

Reporter: Domnule director general, cît este de important evenimentul care va avea loc mîine? Ioan Pãcalã: Mîine vom participa, alãturi de reprezentantii Companiei Biwater International, ai Companiei Hill International & Louis Berger, la Sedinta Tehnicã de Început a contractului „Reabilitarea statiei de epurare din municipiul Piatra Neamt“. Nu este o simplã sedintã, ci este un prim pas obligatoriu care marcheazã începerea lucrãrilor efective. Activitatea Companiei Biwater International va începe cu realizarea proiectului lucrãrilor de reabilitare si modernizare a statiei de epurare. Credem cã în maxim 3 luni acest proiect va fi terminat, astfel încît, din luna aprilie, cel tîrziu mai, la statia de epurare sã înceapã lucrãrile de construire, reabilitare si modernizare. Este un contract de lucrãri ce se va realiza conform FIDIC Galben, asta însemnînd de fapt cã proiectarea lucrãrilor este în sarcina constructorului. În sedinta de mîine vor fi abordate, printre altele, aspecte referitoare la liniile de comunicare între Inginer, Constructor si Beneficiar, la programul de derulare a lucrãrilor, la tehnologiile de lucru, dar si la probleme privind securitatea muncii si mãsuri de protectia mediului ce vor trebui asigurate pe toatã durata desfãsurãrii lucrãrilor. Rep.: Care este efortul financiar pe care trebuie sã-l facã Compania Apa Serv pentru realizarea acestui contract? I.P.: Valoarea contractului este de 9.672.460 de euro. Din aceasta sumã, contributia Uniunii Europene este în procent de 68%, iar contributia Companiei Judetene Apa Serv SA este de 32%. Este un procent destul de consistent pe care Compania trebuie sã-l suporte din fonduri proprii – 3.095.187 euro, adicã peste 111.426.732.000 lei vechi. Aceastã sumã o vom asigura printr-un împrumut contractat de la Banca Europeanã de Investitii, conform Acordului de Împrumut Subsidiar semnat de Apa Serv cu Ministerul Finantelor Publice si cu Consiliul Judetean Neamt – acesta din urmã în calitate de Beneficiar local. Ratele, dobînzile la credit si celelalte cheltuieli le vom achita cu sumele pe care le acumulãm în Fondul de Întretinere, Înlocuire si Dezvoltare, conform dispozitiilor legale.

„Mãsura ISPA pe care o derulãm acum pe cele trei componente – apã, canalizare si epurare – nu rezolvã în totalitate problemele cu care ne confruntãm“ Rep.: Se poate spune cã Apa Serv va rezolva toate problemele la retelele de alimentare cu apã, canalizare si cele privind sistemul de epurare a apelor uzate prin aceastã Mãsurã ISPA? Mai urmeazã si altceva? I.P.: În primul rînd as vrea sã fac cunoscut faptul cã în cadrul Companiei se mai implementeazã o Mãsurã ISPA referitoare la îmbunãtãtirea performantelor financiare si operationale, denumitã ISPA 2003/RO/P/PA/012 FOPIP. Aceastã a doua Mãsurã ISPA este coordonatã de Ministerul Mediului si Gospodãririi Apelor si de Ministerul Administratiei si Internelor si ne va acorda asistentã tehnicã timp de 3 ani. În urma implementãrii acestei de a doua Mãsuri ISPA avem motive sã credem cã Apa Serv va deveni un operator puternic, adaptat conditiilor economice si sociale actuale. În al doilea rînd vreau sã vã informez cã facem demersuri pentru ca Apa Serv sã devinã operator unic pe judetul Neamt pentru serviciile de alimentare cu apã. Nu este vorba despre o ambitie a noastrã, ci despre un demers a cãrui finalitate o constituie posibilitatea de accesare a fondurilor europene post-aderare. Mãsura ISPA pe care o derulãm acum pe cele trei componente – apã, canalizare si epurare – nu rezolvã în totalitate problemele cu care ne confruntãm. De aceea nu ne putem permite sã ne multumim cu modernizãrile si extinderile care se realizeazã prin intermediul Mãsurii ISPA „Îmbunãtãtirea sistemelor de alimentare cu apã potabilã, canalizare si a statiei de epurare din muncipiul Piatra Neamt, România“ – 2002 RO 16 P PE 023. Noi facem deja demersuri pentru accesarea unor noi fonduri cu care sã rezolvãm cît mai multe dintre problemele alimentãrii cu apã.

„Dacã vom reusi sã devenim operator unic pe judetul Neamt, vom avea toate sansele sã accedem la sume de peste 100 – 150 de milioane de euro pentru proiecte de modernizare si extindere a sistemului de alimentare cu apã pentru întreg judetul Neamt“ Rep.: Vã referiti la accesarea Fondurilor de Coeziune? I.P.: Chiar la acestea mã refer. Crearea unui operator unic judetean pentru alimentarea cu apã este o conditie esentialã pentru accesarea Fondurilor de Coeziune, întrucît beneficiarii proiectelor finantate prin Fondurile de Coeziune trebuie sã facã dovada capacitãtii lor de a gestiona fondurile alocate. Pe de altã parte, regionalizarea serviciilor de apã este importantã si pentru a beneficia de economii la scarã largã, ca o conditie minimã pentru a asigura un management eficient si pentru a oferi posibilitatea aplicãrii unei politici de dezvoltare pe termen lung în sectorul serviciilor publice de apã. Obiectivul nostru final este de a oferi populatiei servicii de calitate în conditiile unui tarif acceptabil. De altfel acest obiectiv este cuprins în „Strategia judeteanã de dezvoltare durabilã a serviciilor de alimentare cu apã si canalizare“ realizatã de noi si aprobatã de Consiliul Judetean Neamt. Vreau sã vã spun cã pe 9 ianuarie 2005 am primit o adresã din partea Ministerului Mediului si Gospodãririi Apelor, pe aceastã temã, în care domnul Secretar de Stat Attila Korodi ne informeazã cã, citez: „judetul Neamt ar putea beneficia de asistentã tehnicã (ce se poate acorda în cazul unui proiect coordonat de MMGA) pentru pregãtirea proiectului de modernizare a infrastructurii de apã prin Fondul de Coeziune în situatia în care primim angajamente ferme din partea autoritãtilor locale si judetene, cu privire la crearea unui operator unic judetean, în cel mai scurt timp posibil“. Noi am demarat deja discutii, sîntem în curs de preluare a societãtii de apã de la Bicaz. Ceva mai dificil va fi cu societatea de apã din Tîrgu Neamt, întrucît aceasta este în reorganizare judiciarã. Dacã vom reusi sã devenim operator unic pe judetul Neamt, vom avea toate sansele sã accedem la sume de peste 100 – 150 de milioane de euro pentru proiecte de modernizare si extindere a sistemului de alimentare cu apã pentru întreg judetul Neamt. Este vorba de sume de peste 3.600 de miliarde de lei vechi. Sprijinul pe care MMGA (Ministerul Mediului si Gospodãririi Apelor – n.r.) ni-l oferã pentru a cîstiga proiecte finantate din Fondurile de Coeziune se concretizeazã prin suportarea de cãtre minister a contravalorii studiului de prefezabilitate, a 7-10% din valoarea proiectului ce va fi cîstigat, avînd în vedere cã din aceste Fonduri de Coeziune asistenta financiarã nerambursabilã este de 85%, astfel încît Compania Apa Serv sã fie nevoitã sã contribuie cu doar 5% din valoarea proiectului. Este o oportunitate deosebitã pentru noi si pentru locuitorii judetului Neamt pe care nu ne putem permite sã o ratãm. De aceea, chiar dacã acum implementãm o Mãsurã ISPA pentru reabilitarea si extinderea serviciilor noastre, ne pregãtim intens sã accesãm fondurile post-aderare ce vor fi puse la dispozitie de Uniunea Europeanã. Cu acestea vom reusi sã extindem serviciile de alimentare cu apã potabilã si sã crestem calitatea serviciilor noastre. Rep.: Vã multumesc si vã doresc succes! I.P.: Multumesc si sper cã eforturile noastre vor fi încununate de succes.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Arhivă 2005-2017

Proces şi la Curte în cazul fraudelor de la postliceală

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ procurorii au atacat sentinţa prin care s-au aplicat pedepse cu suspendare şi achitări ■ 19 din cei 96 de inculpaţi au uzat de calea de atac ■ 26 de lucrări au fost anulate de instanţa de fond ■ unii elevi nici nu treceau pe la şcoală, fiind plecaţi în străinătate ■ erau promovaţi contra unor sume de 1.000 de lei ■ unii profesorii-medici pătaţi completau în locul candidaţilor testele tip grilă ■

Procesul fraudelor de la postliceala sanitară continuă la Curtea de Apel Bacău după ce sentinţa instanţei de fond a fost atacată. Au declarat apel atît procurorii cît şi parte din inculpaţi, 19 din totalul din 96, profesori care şi-au pătat onoarea la corectarea tezelor, dar şi elevi care au cotizat pentru a deveni asistenţi medicali. Reamintim că Tribunalul Neamţ a aplicat pedepse cu suspendare, iar parte dintre cei deferiţi justiţiei au fost exoneraţi de răspundere penală, fiind achitaţi. 26 de lucrări ale elevilor „cotizanţi“ au fost anulate de instanţă, titularii rămînînd fără diploma care le atesta studiile. Acuzele de dare şi luare de mită nu au putut fi dovedite nici din probatoriu, nici din interceptări şi confruntări, astfel încît profesorii şi cei din comisia de examinare au fost inculpaţi numai pentru abuz în serviciu şi fals material în înscrisuri oficiale. În ceea ce priveşte alţi acuzaţi, ei au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă, iar cursanţii şcolii postliceale fiind inculpaţi pentru cumpărare de influenţă. Cele două părţi vătămate din dosar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Şcoala Posliceală Sanitară Piatra Neamţ, nu s-au constituit părţi civile în procesul penal. Curtea de Apel Bacău va da în cauză o sentinţă definitivă. Conform actelor de urmărire penală, lanţul neregulilor pleca încă de intrarea în şcoală şi se termina la finele studiilor, cu examenul de certificare, unul care era de cele mai multe ori măsluit grosolan. Oamenii legii s-au sesizat despre nereguli în 2013, iar cercetările au durat aproape doi ani. Au ajuns în faţa judecătorilor membrii comisiilor de certificare a studiilor, diriginţii celor trei clase din Piatra Neamţ care au absolvit în 2013, secretarul unei postliceale din Roman, care în anul 2013 a scos ultima promoţie, apoi şi-a închis porţile, precum şi de mulţi din cei care au cumpărat bunăvoinţa profesorilor şi a medicilor şi au cumpărat o diplomă de asistent medical, deşi în unele cazuri chiar cei din comisia de examinare se minunau cît de neinstruiţi erau candidaţii. Acheta a relevat faptul că la postliceala din Roman succesul examenului era asigurat contra sumei de 1.000 de lei de persoană. În mod normal, taxa legal instituită era de 170 de lei, iar diferenţa pînă la 1.000 de lei însemna cumpărarea indulgenţei profesorilor examinatori. De toate demersurile s-a ocupat secretara unităţii, cea care strîngea banii de la cotizanţi, le spunea că această practică este valabilă de ani de zile şi că pentru cei care dau bani, poate rezolva problema examenului la Piatra Neamţ. Tot ea făcea drumurile la „judeţ“, unde era centru de examinare şi rezolva problema. Femeia le-a spus oamenilor legii că această taxă ilegală era de cînd lumea, că iniţial a fost mai modestă, dar că din 2009 rămăsese la pragul de 1.000 de lei. Din cei 34 de elevi înscrişi în promoţia 2010 – 2013, au venit la examenul de certificare numai 24, dar instanţa le-a anulat lucrările. Pentru unii, cursurile din cei trei ani au fost opţionale, nici măcar nu au trecut pe la şcoală fiind plecaţi la muncă în străinătate. Pentru majoritatea candidaţilor secretara le-a făcut rost şi de proiecte pe care le avea de la promoţiile anterioare. La Piatra Neamţ examenul de final costa mai puţin, cam 500 de lei. Ca orice examen şi cel de la postliceala sanitară era monitorizat audio şi video, aşa că anchetatorilor nu le-a trebuit decît niţică răbdare pentru a studia înregistrările. Aşa a ieşit la iveală că acolo unde toată comisia era „cumpărată“, medicii au muncit pe brînci, şi- au scos din poşete mai multe pixuri, au stabilit care este mai aproape de culoarea cu care s-a scris teza şi au trecut la treabă. La testele tip grilă erau întrebări care aveau unul, două sau chiar trei răspunsuri corecte. Corectorii au completat tot ce trebuia pentru note cît mai mari. Totuşi, mediciii care nu s-au lăsat cumpăraţi au rămas uimiţi de neştiinţa candidaţilor, catalogînd promoţia 2013 ca fiind cea mai slabă din istoria şcolii. La examenul din 2013 au fost un număr total de 212 candidaţi care au avut de susţinut proba scrisă şi proiectul. Dacă la cea de-a doua probă toţi au trecut cu brio, la teza scrisă, şapte candidaţi nu au reuşit să obţină minim nota 5. Din cei care au trecut însă, mulţi s-au bucurat de sprijinul comisiei de corectare, în unele cazuri modificările fiind evidente. În aceste condiţii, a fost dispusă o expertiză grafologică în urma căreia a ieşit la iveală că din totalul de 212 de teze, un număr de 113 prezintă modificări ale substanţei cu care s-a scris, dar nu s-a putut stabili dacă au făcut menţiunile pe foaie una, sau două persoane.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Premii de milioane la parada mascatilor de la Tîrgu Neamt

Știre publicată în urmă cu

în data de

• traditionala paradã are loc pe 2 ianuarie • trofeul festivalului va aduce cîstigãtorului 2.500 lei, iar pentru premiile I, II si III se vor oferi 2.000 lei, 1.500 lei si 1.000 lei •

Nemtenii sînt asteptati în ziua de 2 ianuarie, la Tîrgu Neamt, la traditionala paradã a mascatilor – Festivalului obiceiurilor si traditiilor de Anul Nou, ajuns la editia a VI-a. Evenimentul este organizat de cãtre Primãria si CL Tîrgu Neamt, Casa Culturii si CJ, bugetul alocat depãsind 40.000 lei. Programul va începe cu parada formatiilor de mascati prin centrul urbei, care vor evolua apoi, de la ora 11, pe scena amenajatã în piata Adormirea Maicii Domnului. Premierea este planificatã sã aibã loc la ora 13.30. Pe lîngã diplome, vor fi acordate si recompense bãnesti. Astfel, trofeul festivalului va aduce cîstigãtorului 2.500 lei, iar pentru premiile I, II si III se vor oferi 2.000 lei, 1.500 lei, respectiv 1.000 lei. Festivalul a început sã se desfãsoare în mod organizat în urma unei hotãrîri adoptate de CL în decembrie 2012. În urmã cu cîtiva ani nu se cheltuia mai nimic pentru organizare, mizîndu-se pe faptul cã mascatii aveau obiceiul sã se adune pe 2 ianuarie în oras. Autoritãtile au hotãrît sã se implice dupã ce s-a observat o scãdere a participantilor si a publicului spectator, constatîndu-se si cã poluarea culturalã si fenomenul de kitch luase amploare, degradînd obiceiurile si traditiile autentice. În formula actualã, festivalul îsi propune perpetuarea si promovarea traditiilor si obiceiurilor locale si nationale, cunoasterea valorilor fundamentale ale folclorului românesc, pãstrarea notei de autenticitate si originalitate a traditiilor si obiceiurilor românesti, descoperirea si culegerea de folclor autentic. Programul si bugetul celei de-a VI-a editii a festivalului mascatilor au fost aprobate de alesii de sub Cetate în sedinta din 22 decembrie. „Traditiile si obiceiurile ocazionate de Sãrbãtorile de iarnã sînt cele mai bogate si mai vesele dintre manifestãrile folclorice din Neamt si nu numai. De la Sãrbãtoarea Crãciunului la Anul Nou au loc o serie de manifestãri la care participã toatã colectivitatea, impresionînd prin costumatiile originale, muzicã traditionalã, mesaj si recuzitã. Cîntecele de Colind, Uratul cu plugusorul, jocurile cu mãsti, Capra, Ursul, Arnãutii, Dansul cãiutilor si Teatrul haiducesc sînt obiceiuri de un farmec si originalitate deosebite, care îmbogãtesc repertoriul national. În Tîrgu Neamt s-a împãmîntenit obiceiul sã se organizeze, în fiecare an, o Paradã a acestor obiceiuri si traditii, ca un adevãrat carnaval, fiind si o importantã atractie turisticã. (…) Mentionãm cã, în cele cinci editii care s-au desfãsurat pînã acum, au participat un numãr mare de formatii din Neamt si din zonele limitrofe judetului“, se mentioneazã în expunerea de motive semnatã de primarul Daniel Harpa.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Vreme anapoda! Iatã ce-o sã fie de Anul Nou

Știre publicată în urmă cu

în data de

• sfîrsitul de an aduce valori termice pozitive • 2018 debuteazã tot cu vreme excelentã • va fi soare si timp bun cel putin pînã la Boboteazã •

Chiar dacã meteorologii au anuntat din vreme o iarnã de cosmar, cel putin pînã acum previziunile nu s-au adeverit, dar ce-i drept mai este timp. Conform prognozei publicatã pe site-ul Administratiei Nationale de Meteorologie, în Neamt vremea va fi bunã, ceva mai rece în noaptea dintre ani, însã 2018 debuteazã cu valori termice de aproape 10 grade. Va fi soare, dar regimul termic se mai decepreciazã nitel; în esentã putem sã ne asteptãm la vreme bunã cel putin pînã la Boboteazã. Ceva mai rece va fi în ultimele zile ale lui 2017, iar pe 30 decembrie va fi cer mai mult acoperit si valori termice modeste, cu o maximã care nu trece de 2 grade. Noaptea va fi cea mai rece din întreg intervalul de prognozã si aduce o minimã de -5 grade. Cam la fel va fi vremea si în ultima zi a anului. Duminicã va fi din nou cer acoperit si maxima rãmîne cantonatã la 2 grade. Cine va petrece Revelionul în stradã trebuie sã stie cã nu sînt anuntate precipitatii, în schimb va fi mai cald decît în intervalul precedent, fiind anuntatã o minimã pozitivã, 1 grad. 2018 debuteazã cu „dreptul“ iar luni, 1 ianuarie, va fi cea mai caldã zi din intervalul de prognozã. Soarele îsi face loc de dupã nori si aduce o maximã care ajunge la 9 grade. Din acest motiv si noaptea va fi mai plãcutã, cam 4 grade. Aproximativ la fel de bine va fi si pe parcursul zilei de marti, 2 ianuarie, cînd din nou va fi soare, însã ceva mai rece, pentru cã la amiazã termometrele nu vor indica mai mult de 5 grade. Noaptea rãmînem cu un regim termic bun pentru acest moment al anului, 1 grad. Meteorologii dau asigurãri cã la fel va fi vremea si pe 3 ianuarie, cînd va fi soare, cam 6 grade la amiazã si valori la limita înghetului peste noapte, 0 grade. Începînd de joi, 4 ianuarie, norii se adunã în zona noastrã dar nu aduc precipitatii, însã se mai pierd cîteva grade în termometre. Astfel, la miezul zilei termometrele vor indica numai 3 grade. Dupã lãsarea întunericului norii îsi vãd de drum, cerul se degajeazã motiv pentru care trecem la o minimã negativã, -1 grad. Cel mai probabil, în acest an vor lipsi crucile de gheatã pentru cã în Ajun de Boboteazã se anuntã vreme potrivnicã. Specialistii spun cã vineri, 5 ianuarie, va fi cer variabil cu soare si o maximã care atinge valoarea de 4 grade Celsius. Noaptea regimul termic va fi neschimbat, cu o minimã negativã de -1 grad. Cam la fel sînt conditiile si în ziua de Boboteazã, sîmbãtã 6 ianuarie 2018. Este prognozat cer degajat, soare, si cam 3 grade la amiazã. De soare avem parte si de Sfîntul Ion, iar duminicã 7 ianuarie, ne vom bucura din nou de soare si putin mai cald, 5 grade. Dupã lãsarea întunericului este anuntat cer senin si o minimã de 0 grade.

Citește știrea

Trending