Contactează-ne

Actualitate

Neamţ: Este cert: pestă africană în judeţ

Știre publicată în urmă cu

în data de

n un focar de boală a fost confirmat la un cetăţean din comuna Agapia n DSVSA a realizat igienizarea gospodăriei şi a declanşat ancheta epidemiologică n au fost stabiliţi 3 kilometri de zonă de protecţie în Agapia şi Filioara n cei 10 km de supraveghere cuprind comunele Bălţăteşti, Ghindăuani, Crăcăoani, Grumăzeşti, Pipirig, Tîrgu Neamţ şi Vînători Neamţ n

Autorităţile sanitar-veterinare din judeţ au intrat în alertă maximă
după ce doi porci, care au murit luni, 7 octombrie în gospodăria
unui săteandin Comuna Agapia. Medicul Sorin Ulea, directorul
Direcţiei Sanitar Veterinare Neamţ a confirmat existenţa focarului
de pestă porcină africană, declarînd că la Agapia cauza îmbolnăvirii
celor doi porci ţine de încălcarea în luna aprilie 2019, a indicaţiilor
adresate populaţiei de a nu cumpăra animale vii din tîrguri sau
oboare, cele două capete de porci fiind achiziţionate de la un ţăran
dintr-o altă comună, ce urmează a fi stabilită în timpul anchetei
epidemiologice. La jumătate de an după ce gospodarul din Agapia
a cumpărat porcii şi i-a crescut a apărut boala, care a ucis cele
două animale. Odată confirmată pesta porcină, DSVSA a luat
primele măsuri în focar. Astfel, s-a făcut o dezinsecţie riguroasă a
gospodăriei, s-au declanşat procedurile de limitare a focarului de
pestă porcină, s-a trecut la ancheta epidemiologică şi s-a stabilit ca
pe o rază de 3 kilometri să fie
instituită zona de protecţie, respectiv în comuna Agapia şi în
Filioara.
În acelaţi timp, s-a stabilit zona de supraveghere în localităţile
limitrofe: Văratec, Valea Seacă, Valea Arini, Bălţăteşti, Ghindăoani,
Crăcăoani, Magazia, Grumăzeşti, Netezi, Topoliţa, Oglinzi,
Humuleştii Noi, Tîrgu Neamţ, Vînători, Lunca, Nemţişor şi Leghin.
Au fost ridicaţi porcii morţi din focar şi au fost transportaţi la
DSVSA. Directorul instituţiei, doctorul Sorin Ulea, a declarat, cu
îngrijorare, faptul că sînt afectate foarte multe gospodării din Agapia
şi că la o primă estimare în localitate ar fi aproximativ 700 de porci,
din care peste 500 recenzaţi pînă acum.
Nu se ştie care va fi soarta acestora. Apariţia pestei porcine
africane în zona amintită va crea mari necazuri populaţiei.
Speranţele oamenilor pentru un eventual cîştig din vînderea
animalelor s-au năruit şi rămîne de văzut cum va evolua situaţia.
Dacă se va ajunge la uciderea suinelor, statul garantează
despăgubirea proprietarilor, dar oare acestea vor fi pe măsura
muncii lor. Reamintim faptul că în urmă cu două săptămîni a fost
confirmat diagnosticul de pestă porcină africană la doi porci din
gospodăria unui ţăran din comuna Butea, judeţul Iaşi, care fuseseră
hrăniţi cu porumb dintr-o tarla pe unde trecuseră porcii mistreţi.
Pentru unităţile administrative din Neamţ ce fac parte din zona de
protecţie şi de supraveghere a focarului de boală de la Butea,
respectiv: Doljeşti, Buruieneşti, Buhonca, Rotunda, Rediu, Bîra,
Boghicea, Tămăşeni, Adjudeni, Săbăoani, Traian, Gherăeşti şi
Teţcani se menţin indicaţiile de respectare a dispoziţiilor DSVSA de
a interzice circulaţia animalelor şi de a rămîne închise oboarele
unde se comercializau animalele. Medicul Ulea a mai afirmat că
focarul de pestă de la Butea a fost izolat şi că se menţin măsurile de
restricţie privitoare la interzicerea circulaţiei animalelor în această
parte a judeţului. În Neamţ sînt circa 105.000 de capete de suine,
circa 82.000 fiind deţinute de şapte exploataţii comerciale
autorizate,
iar restul în gospodăriile populaţiei. DSVSA Neamţ arata că, între 1
ianuarie 2019 şi 31 iulie, au fost prelevate 391 de probe de la
mistreţi,
din care 388 la vînat şi că au fost găsiţi pe fondurile de vînătoare doi
mistreţi morţi. Toate cele 391 de probe au fost negative. Au mai fost
prelucrate 493 de probe de la suine crescute în gospodării şi
acestea
fiind negative. În ţară, numărul focarelor de pestă porcină africană
era,
spre sfîrşitul lunii trecute de peste 1.200, în circa 350 de localităţi.
ANSVSA mai preciza că erau trei judeţe în care existau doar cazuri
la
mistreţi. În total, au fost eliminaţi aproximativ 482.000 de porci
afectaţi
de boală şi erau 2.126 de cazuri la mistreţi. Printre judeţele cu cele
mai multe focare se numărau Brăila – 49 (2 în exploataţii
comerciale) şi
24 la mistreţi; Buzău – 64 de focare în gospodării şi 22 la mistreţi;
Giurgiu – 219 focare (5 în exploataţii comerciale) şi 260 de cazuri la
mistreţi; Teleorman – 281 de focare în gospodării şi 527 la mistreţi;
Olt
– 98 în gospodăriile populaţiei; Dolj – 190 de focare în gospodării.

Actualitate

Bugetarii, lefuri la vedere

Știre publicată în urmă cu

în data de

n instituţiile cu personal plătit din fonduri publice trebuie să afişeze salariile lucrătorilor n data limită a fost 30 septembrie n nerespectarea atrage amenzi de pînă 10.000 de lei n

Instituţiile publice trebuie să afişese la sediul şi pe pagina de
internet salariile bugetarilor, de două ori pe an, la final de martie şi
la final de septembrie. Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ
atragea atenţia asupra faptului că nerespectarea acestei obligaţii
poate atrage amenzi de pînă la 10.000 de lei, pentru neasigurarea
transparenţei salariale.

Potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
toate autorităţile şi instituţiile publice vor publica la sediul propriu şi
pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30
septembrie ale fiecarui an şi vor menţine publicată o lista a tuturor
funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în
categoria personalului plătit din fonduri publice.

Lista trebuie să
cuprindă următoarele elemente: salariul de bază, solda funcţiei de
bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau
indemnizaţia lunară, după caz; tipul, baza de calcul, cota
procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor,
adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie,
precum şi baza legală a acordării acestora; valoarea anuală a
voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o
perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării
acestora; valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează
să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza
legală a acordării acesteia; orice alte drepturi în bani şi/sau în
natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial,
precum şi baza legală a acestora.

„Verificarea respectării acestei
obligaţii intră în competenţa Inspecţiei Muncii. Nerespectarea
prevederilor legale menţionate anterior atrage răspunderea
contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în
cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 lei şi 10.000 lei“,
conform unui comunicat al Inspectoratului Teritorial de Muncă
Neamţ.

Publicarea veniturilor unor diverşi funcţionari, de rang mai
mare sau mai mic, a fost în anii de după 1990 un subiect care a
suscitat interes pentru publicul larg. Nu acelaşi lucru se poate
spune despre cei vizaţi de normele care-i obligau să-şi facă publică
„agoniseala“, în unele situaţii fiind demarate anchete pentru a stabili
dacă averile erau sau nu ilicite.

Citește știrea

Actualitate

Neamţ: Piaţa muncii, tot anemică

Știre publicată în urmă cu

în data de

n firmele nemţene au anunţat că au disponibile în această săptămînă doar 351 de slujbe

Nimic spectaculos pe pieţa muncii din Neamţ la finalul lunii
septembrie 2020, criza sanitară generată de epidemia de
coronavirus repercutându-se şi în activitatea societăţilor. Aşa se
face că mediul privat din judeţ a anunţat că are disponibile doar 351
de locuri de muncă pentru cei care-s în căutarea unei slujbe sau vor
s-o schimbe pe actuala.

Afaceriştii din Piatra Neamţş şi din
localităţile limitrofe au nevoie de 116 noi salariaţi. Persoanele fără
nici o calificare au la dispoziţie oferte din domeniul silvic, pentru a
presta diverse activităţi. Mai sînt locuri de muncă pentru vînzători,
barmani, asistent medical, şofer, sudor sau tîmplar universal.

În
judeţ, cele mai multe cereri pentru un serviciu sînt în Roam şi
localităţile din apropiere, fiind oferite 150 de locuri, în domenii
diverse. Cea mai generoasă ofertă vine din sectorul industriei
textile, slujbe mai fiind şi în domeniul electric sau comerţ. Pentru
cei care nu au nici o calificare, o firmă care are ca obiect de
activitate producţia de piese din ceramică şi obiecte sanitare din
porţelan angajează 25 de persoane, iar o firmă de construcţii are
nevoie de zece oameni. În zona Tîrgu Neamţ, din cele 85 de joburi,
cele mai multe sunt pentru meseriile de infirmiera, asistent medical,
barman, drujbist, dulgher, frezor şi vulcanizator.

Alte oferte sînt
pentru muncitori constructorii. Mai multe detalii despre angajatori şi
condiţii pot fi aflate de la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de
Muncă Neamţ.

Citește știrea

Actualitate

Neamţ: Sancţiune de 40.000 de lei de la „doi negri“

Știre publicată în urmă cu

în data de

n inspectorii de muncă au efectuat o acţiune de control la brutării şi service-uri auto n au fost constatate destule nereguli n valoarea totală a amenzilor a fost de 50.000 de lei n două persoane care nu aveau întocmite contracte de muncă în formă scrisă l-au „costat“ pe angajator 400 de milioane de lei vechi n

Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ a efectuat, în perioada 21-
26 septembrie 2020, o acţiune de control la brutării şi service-uri
auto, în vizor fiind 46 de astfel de unităţi.

Cu ocazia verificărilor au
fost constatate 81 de abateri, pentru care au fost dispuse măsuri de
remediere şi au fost aplicate 56 sancţiuni contravenţionale în
cuantum de 50.000 lei. În domeniul relaţiilor de muncă au fost
constatate 27 de deficienţe, pentru care au fost dispuse măsuri de
remediere şi au fost aplicate două sancţiuni contravenţionale, din
care o amendă în cuantum de 40.000 lei.

La un angajator au fost
depistate două persoane care prestau activitate fără a avea
încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă. În
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu ocazia controalelor au
fost constatate 54 de deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri
de remediere şi s-au aplicat 54 de sancţiuni contravenţionale în
valoare de 10.000 lei.

La trei angajatori au fost oprite din funcţiune
patru echipamente de muncă pentru că exista un pericol iminent
pentru salariaţi de producere a unui accident de muncă.
Principalele deficienţe constatate în acţiunile de control au fost
următoarele: primirea la muncă a persoanelor fără încheierea
contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua
anterioară începerii activităţii; necompletarea dosarului de personal
al salariaţilor cu documentele prevăzute de H.G. nr. 905/2017,
modificată şi completată; nu se ţine evidenţa zilnică a orelor de
muncă prestate de salariaţi; nu se respectă obligaţia de a ţine
evidenţa orelor de muncă prestate de către salariaţi; nu se face
dovada drepturilor salariale.

Alte deficienţe constatate în acţiunile
de control au fost: nu era asigurat triajul epidemiologic la intrarea în
unitate şi lipseau dezinfectanţii pentru mâini; nu era actualizat
planul de prevenire şi protecţie; nu era asigurată semnalizarea de
securitate şi sănătate în muncă; lipsea buletinul de verificare a
instalaţiei de legare la pământ; lipsea trusa de prim ajutor; lipsea
autorizaţia ISCIR la punerea în funcţiune a elevatoarelor auto; nu
era efectuat controlul medical periodic; nu era asigurată o instruire
suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Printre obiectivele urmărite de inspectorii de muncă în cadrul
acestor verificări s-au numărat identificarea şi combaterea muncii
nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea
respectării prevederilor legale de către angajatorii care desfăşoară
activităţi în domeniile mai sus menţionate; identificarea angajatorilor
care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor; determinarea
angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru
persoanele depistate fără forme legale de angajare şi de a le
transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format
electronic;
creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor
în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din
domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă;
diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă
din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activităţi în
domeniile verificate, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de
muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă şi verificarea luării de către
angajatori a măsurilor specifice pentru diminuarea răspândirii
virusului SARS-COV-2.

Citește știrea

Trending