Publicitate

■ trei dintre cei cinci medici ortopezi arestaţi pentru şpagă au mai fost cercetaţi în alt dosar, pentru fapte similare ■ cauza a fost clasată pentru că doctorii nu au putut fi dovediţi ■ acum au fost monitorizaţi video şi audio, fiind folosiţi şi investigatori sub acoperire ■ judecătorii au apreciat că sancţiunea anterioară a doctorului Guţu nu şi-a atins scopul ■

Tribunalul Neamţ au făcut publică motivarea propunerii de arestare preventivă a celor patru medici de la Secţia Ortopedie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, Constantin Nanu, Florică Guţu, Grigore Berea şi Gheorghe Borş. Din document reiese faptul că trei dintre ei au mai făcut obiectul unui dosar penal, pentru fapte similare, însă atunci cauza a fost clasată pentru că suspecţii nu au putut fi dovediţi. „Din actele dosarului rezultă că inculpaţii N.C, G.F, şi B.G, au mai fost vizaţi de o anchetă penală, pentru infracţiunile de luare de mită, prevăzută de art. 289 Cod penal, dispunîndu-se clasarea, întrucît nu au existat suficiente probe din care să rezulte, dincolo de orice dubiu rezonabil că aceste fapte au fost săvîrşite“, conform Tribunalului. De această dată, anchetatorii s-au asigurat că suspecţii nu le mai scapă şi au fost efectuate înregistrări audio şi video, fiind folosiţi şi investigatori sub acoperire. Procurorul de caz a solicitat luarea măsurii arestării preventive a inculpaţilor, întrucît în dosar există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că au comis faptele de care sînt acuzaţi şi măsura preventivă este necesară în scopul bunei desfăşurări a procesului penal şi prevenirii săvîrşrii unei alte infracţiuni. „Comiterea acestor fapte de corupţie de către inculpaţi, în condiţiile în care aceştia dispun de venituri lunare îndestulătoare obţinute cu titlu de salariu sau prin colaborare cu unităţi medicale private, conduce la o percepţie profund negativă a comunităţii asupra moralităţii şi profesionalismului inculpaţilor, care, chiar în aceste circumstanţe financiare, au ales să îşi exercite în mod nelegal şi nedeontologic atribuţiile de serviciu. Situaţia petrecută în anul 2015, în urma căreia inculpatul G.F, medic specialist în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ a fost reţinut pentru infracţiunea de luare de mită, cercetat ulterior sub control judiciar şi condamnat la pedeapsa închisorii suspendată sub supraveghere, după care a fost reîncadrat ca medic specialist la Secţia Ortopedie, nu a făcut decît să încurajeze atît pe inculpatul G.F, cît şi pe ceilalţi trei inculpaţi să comită infracţiuni de corupţie, în considerarea faptului că ceea ce pot risca maxim este o condamnare la o pedeapsă a cărei executare poate fi suspendată, după care, prin exploatarea dispoziţiilor legale, au posibilitatea de a îşi exercita profesia în continuare, iar pe de altă parte, aceeaşi situaţie a creat în opinia publică o atitudine de neîncredere în eficienţa instituţiilor publice, inclusiv cele judiciare, în a realiza un ant medical în conformitate cu legea şi morala, respectiv în a pedepsi exemplar orice deviere de la aceste valori“, conform aceluiaşi document.

Ortopezii primeau şi banii pentru anestezist

Avînd în vedere aceste considerente, s-a apreciat că se impune arestarea preventivă, fiind întrunite cumulativ trei condiţii: să existe o infracţiune de corupţie, să existe probe din care să rezulte suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvîrşit infracţiunea amintită şi să se constate pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta provine, precum şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia că privarea de libertate a inculpatului este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică. „În perioada noiembrie 2018- ianuarie 2019, inculpatul N.C. ar fi primit, de la 27 de persoane sume de bani, pentru diferite acte medicale-intervenţii chirurgicale, acordare/prelungire concedii medicale, efectuare referate medicale, pentru remitere către medicul anestezist; în perioada noiembrie 2018- ianuarie 2019, inculpatul G. F. ar fi primit, de la 20 de persoane sume de bani, pentru diferite acte medicale – intervenţii chirurgicale, efectuare referate medicale, pentru remitere către medicul anestezist, consultaţii medicale; în perioada noiembrie- februarie 2018, inculpatul B. G. ar fi primit, de la 13 persoane sume de bani, pentru diferite acte medicale-intervenţii chirurgicale; -în perioada decembrie 2018- martie 2019, inculpatul B.Gh. ar fi primit, de la 5 de persoane sume de bani, pentru diferite acte medicale- consultaţii medicale, emitere certificat de concediu medical“, arată judecătorii. O altă condiţie pentru luarea măsurii arestului preventiv constă în existenţa probelor că s-a săvîrşit o infracţiune, ceea ce nu echivalează cu existenţa unor probe care să justifice trimiterea în judecată a inculpaţilor şi cu atît mai puţin a celor care ar motiva o condamnare. Judecătorul de drepturi şi libertăţi a apreciat că există suficiente date pentru a se considera că inculpaţii ar putea fi autorii infracţiunii de luare de mită, pentru săvîrşirea cărora sînt cercetaţi.

Investigatori sub acoperire şi percheziţii corporale

Procesele verbale de redare a înregistrărilor ambientale audio video se coroborează cu procesele verbale întocmite de investigatorii sub acoperire din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, certificatele de concediu medical eliberate de inculpatul B.G., procesele verbale de percheziţie domiciliară, corporală şi la sediul spitalului, copii de pe actele de urmărire penală efectuate în dosarul Parchetului de pe lîngă Tribunalul Neamţ. Persoanele care apar în imaginile înregistrate au fot identificate, fişele lor de evidenţă aflîndu-se la dosarul cauze“, spun anchetatorii. Instanţa a considerat că privarea de libertate se impune şi pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, judecătorul apreciind că infracţiunile de luare de mită, în modalitatea şi circumstanţele descrise în referatul de propunere – prin primirea, în mod repetat a unor sume de bani de la mai multe persoane, în schimbul efectuării actelor medicale la care erau obligaţi, în virtutea atribuţiilor de serviciu- dacă se vor dovedi a fi reale, atestă o gravitate extrem de ridicată. „Mai mult, inculpaţii, în calitatea pe care au avut-o, de medici, obligaţi să vegheze la starea de sănătate a oamenilor şi să respecte valorile morale consfinţite prin depunerea jurămîntului profesional s-au folosit de funcţiile lor, de importanţa muncii lor, de competenţele lor, pentru a obţine foloase materiale. Starea de pericol pentru ordinea publică în cazul lor presupune o rezonanţă socială a unor fapte grave, atît în rîndul comunităţii locale asupra căreia şi-au exercitat influenţa negativă, dar şi la nivelul întregii ordini sociale, într-un context în care imaginea instituţiilor statului este afectată de acuzaţiile de corupţie tot mai frecvente, în legătură cu care se aşteaptă o reacţie cît mai promptă şi eficientă a organelor judiciare. Astfel, în cazul de faţă, bănuiala vizînd săvîrşirea infracţiunilor de luare de mită implicînd profesia de doctor şi, implicit calitatea de funcţionari publici, angajaţi în cadrul unui spital de stat, aflaţi într-o poziţie respectabilă, cu precădere prin natura relaţiilor socio-profesionale afectate, face ca lăsarea în libertate a inculpaţilor să constituie un pericol pentru ordinea publică. Infracţiunile de care sînt acuzaţi inculpaţii sînt în măsură să lezeze ordinea socială, respectul şi încrederea de care angajaţii instituţiilor publice, de care depind anumite valori sociale şi umane trebuie să se bucure în faţa comunităţii şi a cetăţenilor, lipsa de respect şi de încredere a populaţiei în instituţiile statului cunoscînd o creştere alarmantă pe fondul unor astfel de fapte“, conform instanţei.

Altă măsură preventivă nu este eficientă

Dincolo de respectul de care s-au bucurat inculpaţii în societate, aspect demonstrat de încadrarea lor într-o muncă extrem de utilă, de împrejurarea că sînt căsătoriţi, că au copii, de lipsa antecedentelor penale – cu excepţia inculpatului G. F. şi de faptul că au studii superioare, judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că presupusa atitudine adoptată de inculpaţi pentru a-şi atrage scopuri de ordin material şi descrisă în considerentele încheierii este în măsură să confirme pericolul periclitării anchetei şi a ordinii publice prin lăsarea lor în libertate. Se apreciază că nu este oportună luarea la acest moment procesual a unei alte măsuri preventive, mai puţin restrictive de libertate, în mod alternativ, întrucît în cauză urmează a fi efectuate investigaţii complexe pentru verificarea tuturor condiţiilor în care au fost săvîrşite presupusele fapte de luare de mită, a fi audiate, în calitate de martori persoanele care au dat sume de bani inculpaţilor şi care au fost identificate. Se mai are în vedere şi faptul că, în raport de activitatea infracţională şi modalitatea în care se reţine că au acţionat inculpaţii, ţinînd seama de relaţiile pe care şi le-au creat în decursul anilor în mediul profesional există posibilitatea ca lăsarea lor în libertate să îi descurajeze pe cei care au cunoştinţă despre acele fapte, în a oferi relaţiile necesare organelor de anchetă. Judecătorul de drepturi şi libertăţi consideră că, pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a procesului penal şi pentru o bună administrare a justiţiei este oportună, în acest moment procesual măsura arestării preventive, existînd temeiurile invocate de procuror şi că nici o altă măsură preventivă nu este eficientă pentru sancţionarea infracţiunii de luare de mită, în formă continuată şi a comportamentului ilicit al inculpaţilor, care au adoptat o modalitate facilă de a-şi asigura venituri suplimentare. Astfel de fapte, de care sînt bănuiţi inculpaţii, săvîrşite la un asemenea nivel sînt de natură să creeze şi să inducă opiniei publice convingerea că legea se opreşte şi nu are eficienţă faţă de astfel de persoane care, prin statutul lor, ar trebui să asigure încrederea societăţii în modul în care instituţiile statului funcţionează, astfel că, lăsarea lor în libertate ar potenţa starea de neîncredere a opiniei publice, cu privire la modul în care organele judiciare aplică legea şi protejează respectarea valorilor sociale care reglementează buna şi corecta desfăşurare a actului de justiţie“, se mai arată în documetul citat.

La doctorul Guţu pedeapsa anterioară nu şi-a atins scopul

Judecătorii au constatat că în cauză sînt incidente pentru luarea măsurii arestului preventiv, motivele referitoare la comiterea de către suspect a unei infracţiuni, la existenţa riscului ca, prin punerea sa în libertate să se tulbure ordinea publică şi să se zădărnicească aflarea adevărului, în condiţiile în care urmează a se completa urmărirea penală şi cu alte probe necesare în vederea stabilirii corecte a situaţiei de fapt şi de drept, iar în cazul inculpatului Guţu Florică şi riscul de a comite noi infracţiuni. „Inculpatul G. F. a fost condamnat, prin sentinţa penală nr. 114/P din 17.12.2015 a Tribunalului Neamţ la pedeapsa de 2 ani şi 2 luni închisoare, pentru infracţiunea de luare de mită, prevăzută de art. 289 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a,b,g,k Cod penal pe timp de 1 an. S-a dispus suspendarea sub supraveghere a pedepsei pe termen de încercare de 3 ani. Inculpatul G. F. a fost reîncadrat ca medic specialist la Secţia Ortopedie, în cadrul Spitalului de Urgenţă Piatra Neamţ, continuîndu-şi aceeaşi activitate infracţională, ceea ce dovedeşte că pedeapsa anterioară nu şi-a atins scopul. Pentru toate aceste considerente, judecătorul de drepturi şi libertăţi, evaluînd şi gravitatea infracţiunilor pentru care sînt cercetaţi penal inculpaţii, modul şi circumstanţele în care se presupune că au fost săvîrşite faptele, repetabilitatea şi uşurinţa cu care au acceptat să-şi încalce normele deontologice, dar şi pe cele legale, reacţia publică deosebită declanşată de faptele presupus a fi comise constată că privarea de libertate a acestora, în această fază a procesului penal, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, care este actual şi real, nici o altă măsură preventivă nefiind la fel de necesară în acest moment procesual“, se mai arată în motivarea instanţei.

loading...

3 COMENTARII

  1. HALAL REACTIE SOCIALA ! NU VA MAI PLANGETI, NU STITI CE VRETI, CAND APAR SITUATII IMPOTRIVA CARORA SE IMPUNE O REACTIE HOTARATA SI VEHEMENTA, TACETI, SUNTETI MUTI SI SURZI, NUMAI CAND SUNTETI AFECTATI IN PLAN PERSONAL VA MANIFESTATI NEMULTUMIREA ! DE MULTE ORI ESTE TARZIU SI INUTIL ! NU AM NIMIC CU NIMENI, DAR DORESC CA IN SOCIETATEA NOASTRA SA SE INSTALEZE UN CLIMAT SANATOS, BAZAT PE RESPECTAREA LEGILOR, A SEMENILOR SI A DREPTURILOR LOR, PE MORALITATE ! NU SE POT INDREPTA LUCRURILE IN ACEST MOD ! AVEM O MARE RESPONSABILITATE FATA DE GENERATIILE CARE URMEAZA ! CE SA AUDA ? LAMENTAREA, NEINCREDEREA, IMPACAREA CU ORICE STARE IMORALA, ILEGALA SI NEDREAPTA ! ESTE RUSINOS SI UMILITOR !

  2. Nu sunt singurii. Ar trebui să înconjurați spitalul cu sîrmă ghimpată și să scrieți pe el LAGĂR.
    Ați văzut ce atitudine au medicii față de pacienți?
    Eu am văzut asistență care a smuls perfuzia de la un bătrîn pt că a avut curajul să se întoarcă pt că amorțise. Și Arsenie mai are tupeul să spună că se face telejustiție!are interesul lui. Cercetați și ce-ți afla

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.