Contactează-ne

Economie

Neamţ: Doctorii cu şpaga, cadre sub acoperire şi probe audio-video

Știe publicată cu

în data de

■ trei dintre cei cinci medici ortopezi arestaţi pentru şpagă au mai fost cercetaţi în alt dosar, pentru fapte similare ■ cauza a fost clasată pentru că doctorii nu au putut fi dovediţi ■ acum au fost monitorizaţi video şi audio, fiind folosiţi şi investigatori sub acoperire ■ judecătorii au apreciat că sancţiunea anterioară a doctorului Guţu nu şi-a atins scopul ■

Tribunalul Neamţ au făcut publică motivarea propunerii de arestare preventivă a celor patru medici de la Secţia Ortopedie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, Constantin Nanu, Florică Guţu, Grigore Berea şi Gheorghe Borş. Din document reiese faptul că trei dintre ei au mai făcut obiectul unui dosar penal, pentru fapte similare, însă atunci cauza a fost clasată pentru că suspecţii nu au putut fi dovediţi. „Din actele dosarului rezultă că inculpaţii N.C, G.F, şi B.G, au mai fost vizaţi de o anchetă penală, pentru infracţiunile de luare de mită, prevăzută de art. 289 Cod penal, dispunîndu-se clasarea, întrucît nu au existat suficiente probe din care să rezulte, dincolo de orice dubiu rezonabil că aceste fapte au fost săvîrşite“, conform Tribunalului. De această dată, anchetatorii s-au asigurat că suspecţii nu le mai scapă şi au fost efectuate înregistrări audio şi video, fiind folosiţi şi investigatori sub acoperire. Procurorul de caz a solicitat luarea măsurii arestării preventive a inculpaţilor, întrucît în dosar există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că au comis faptele de care sînt acuzaţi şi măsura preventivă este necesară în scopul bunei desfăşurări a procesului penal şi prevenirii săvîrşrii unei alte infracţiuni. „Comiterea acestor fapte de corupţie de către inculpaţi, în condiţiile în care aceştia dispun de venituri lunare îndestulătoare obţinute cu titlu de salariu sau prin colaborare cu unităţi medicale private, conduce la o percepţie profund negativă a comunităţii asupra moralităţii şi profesionalismului inculpaţilor, care, chiar în aceste circumstanţe financiare, au ales să îşi exercite în mod nelegal şi nedeontologic atribuţiile de serviciu. Situaţia petrecută în anul 2015, în urma căreia inculpatul G.F, medic specialist în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ a fost reţinut pentru infracţiunea de luare de mită, cercetat ulterior sub control judiciar şi condamnat la pedeapsa închisorii suspendată sub supraveghere, după care a fost reîncadrat ca medic specialist la Secţia Ortopedie, nu a făcut decît să încurajeze atît pe inculpatul G.F, cît şi pe ceilalţi trei inculpaţi să comită infracţiuni de corupţie, în considerarea faptului că ceea ce pot risca maxim este o condamnare la o pedeapsă a cărei executare poate fi suspendată, după care, prin exploatarea dispoziţiilor legale, au posibilitatea de a îşi exercita profesia în continuare, iar pe de altă parte, aceeaşi situaţie a creat în opinia publică o atitudine de neîncredere în eficienţa instituţiilor publice, inclusiv cele judiciare, în a realiza un ant medical în conformitate cu legea şi morala, respectiv în a pedepsi exemplar orice deviere de la aceste valori“, conform aceluiaşi document.

Ortopezii primeau şi banii pentru anestezist

Avînd în vedere aceste considerente, s-a apreciat că se impune arestarea preventivă, fiind întrunite cumulativ trei condiţii: să existe o infracţiune de corupţie, să existe probe din care să rezulte suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvîrşit infracţiunea amintită şi să se constate pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta provine, precum şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia că privarea de libertate a inculpatului este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică. „În perioada noiembrie 2018- ianuarie 2019, inculpatul N.C. ar fi primit, de la 27 de persoane sume de bani, pentru diferite acte medicale-intervenţii chirurgicale, acordare/prelungire concedii medicale, efectuare referate medicale, pentru remitere către medicul anestezist; în perioada noiembrie 2018- ianuarie 2019, inculpatul G. F. ar fi primit, de la 20 de persoane sume de bani, pentru diferite acte medicale – intervenţii chirurgicale, efectuare referate medicale, pentru remitere către medicul anestezist, consultaţii medicale; în perioada noiembrie- februarie 2018, inculpatul B. G. ar fi primit, de la 13 persoane sume de bani, pentru diferite acte medicale-intervenţii chirurgicale; -în perioada decembrie 2018- martie 2019, inculpatul B.Gh. ar fi primit, de la 5 de persoane sume de bani, pentru diferite acte medicale- consultaţii medicale, emitere certificat de concediu medical“, arată judecătorii. O altă condiţie pentru luarea măsurii arestului preventiv constă în existenţa probelor că s-a săvîrşit o infracţiune, ceea ce nu echivalează cu existenţa unor probe care să justifice trimiterea în judecată a inculpaţilor şi cu atît mai puţin a celor care ar motiva o condamnare. Judecătorul de drepturi şi libertăţi a apreciat că există suficiente date pentru a se considera că inculpaţii ar putea fi autorii infracţiunii de luare de mită, pentru săvîrşirea cărora sînt cercetaţi.

Investigatori sub acoperire şi percheziţii corporale

„Procesele verbale de redare a înregistrărilor ambientale audio video se coroborează cu procesele verbale întocmite de investigatorii sub acoperire din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, certificatele de concediu medical eliberate de inculpatul B.G., procesele verbale de percheziţie domiciliară, corporală şi la sediul spitalului, copii de pe actele de urmărire penală efectuate în dosarul Parchetului de pe lîngă Tribunalul Neamţ. Persoanele care apar în imaginile înregistrate au fot identificate, fişele lor de evidenţă aflîndu-se la dosarul cauze“, spun anchetatorii. Instanţa a considerat că privarea de libertate se impune şi pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, judecătorul apreciind că infracţiunile de luare de mită, în modalitatea şi circumstanţele descrise în referatul de propunere – prin primirea, în mod repetat a unor sume de bani de la mai multe persoane, în schimbul efectuării actelor medicale la care erau obligaţi, în virtutea atribuţiilor de serviciu- dacă se vor dovedi a fi reale, atestă o gravitate extrem de ridicată. „Mai mult, inculpaţii, în calitatea pe care au avut-o, de medici, obligaţi să vegheze la starea de sănătate a oamenilor şi să respecte valorile morale consfinţite prin depunerea jurămîntului profesional s-au folosit de funcţiile lor, de importanţa muncii lor, de competenţele lor, pentru a obţine foloase materiale. Starea de pericol pentru ordinea publică în cazul lor presupune o rezonanţă socială a unor fapte grave, atît în rîndul comunităţii locale asupra căreia şi-au exercitat influenţa negativă, dar şi la nivelul întregii ordini sociale, într-un context în care imaginea instituţiilor statului este afectată de acuzaţiile de corupţie tot mai frecvente, în legătură cu care se aşteaptă o reacţie cît mai promptă şi eficientă a organelor judiciare. Astfel, în cazul de faţă, bănuiala vizînd săvîrşirea infracţiunilor de luare de mită implicînd profesia de doctor şi, implicit calitatea de funcţionari publici, angajaţi în cadrul unui spital de stat, aflaţi într-o poziţie respectabilă, cu precădere prin natura relaţiilor socio-profesionale afectate, face ca lăsarea în libertate a inculpaţilor să constituie un pericol pentru ordinea publică. Infracţiunile de care sînt acuzaţi inculpaţii sînt în măsură să lezeze ordinea socială, respectul şi încrederea de care angajaţii instituţiilor publice, de care depind anumite valori sociale şi umane trebuie să se bucure în faţa comunităţii şi a cetăţenilor, lipsa de respect şi de încredere a populaţiei în instituţiile statului cunoscînd o creştere alarmantă pe fondul unor astfel de fapte“, conform instanţei.

Altă măsură preventivă nu este eficientă

„Dincolo de respectul de care s-au bucurat inculpaţii în societate, aspect demonstrat de încadrarea lor într-o muncă extrem de utilă, de împrejurarea că sînt căsătoriţi, că au copii, de lipsa antecedentelor penale – cu excepţia inculpatului G. F. şi de faptul că au studii superioare, judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că presupusa atitudine adoptată de inculpaţi pentru a-şi atrage scopuri de ordin material şi descrisă în considerentele încheierii este în măsură să confirme pericolul periclitării anchetei şi a ordinii publice prin lăsarea lor în libertate. Se apreciază că nu este oportună luarea la acest moment procesual a unei alte măsuri preventive, mai puţin restrictive de libertate, în mod alternativ, întrucît în cauză urmează a fi efectuate investigaţii complexe pentru verificarea tuturor condiţiilor în care au fost săvîrşite presupusele fapte de luare de mită, a fi audiate, în calitate de martori persoanele care au dat sume de bani inculpaţilor şi care au fost identificate. Se mai are în vedere şi faptul că, în raport de activitatea infracţională şi modalitatea în care se reţine că au acţionat inculpaţii, ţinînd seama de relaţiile pe care şi le-au creat în decursul anilor în mediul profesional există posibilitatea ca lăsarea lor în libertate să îi descurajeze pe cei care au cunoştinţă despre acele fapte, în a oferi relaţiile necesare organelor de anchetă. Judecătorul de drepturi şi libertăţi consideră că, pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a procesului penal şi pentru o bună administrare a justiţiei este oportună, în acest moment procesual măsura arestării preventive, existînd temeiurile invocate de procuror şi că nici o altă măsură preventivă nu este eficientă pentru sancţionarea infracţiunii de luare de mită, în formă continuată şi a comportamentului ilicit al inculpaţilor, care au adoptat o modalitate facilă de a-şi asigura venituri suplimentare. Astfel de fapte, de care sînt bănuiţi inculpaţii, săvîrşite la un asemenea nivel sînt de natură să creeze şi să inducă opiniei publice convingerea că legea se opreşte şi nu are eficienţă faţă de astfel de persoane care, prin statutul lor, ar trebui să asigure încrederea societăţii în modul în care instituţiile statului funcţionează, astfel că, lăsarea lor în libertate ar potenţa starea de neîncredere a opiniei publice, cu privire la modul în care organele judiciare aplică legea şi protejează respectarea valorilor sociale care reglementează buna şi corecta desfăşurare a actului de justiţie“, se mai arată în documetul citat.

La doctorul Guţu pedeapsa anterioară nu şi-a atins scopul

Judecătorii au constatat că în cauză sînt incidente pentru luarea măsurii arestului preventiv, motivele referitoare la comiterea de către suspect a unei infracţiuni, la existenţa riscului ca, prin punerea sa în libertate să se tulbure ordinea publică şi să se zădărnicească aflarea adevărului, în condiţiile în care urmează a se completa urmărirea penală şi cu alte probe necesare în vederea stabilirii corecte a situaţiei de fapt şi de drept, iar în cazul inculpatului Guţu Florică şi riscul de a comite noi infracţiuni. „Inculpatul G. F. a fost condamnat, prin sentinţa penală nr. 114/P din 17.12.2015 a Tribunalului Neamţ la pedeapsa de 2 ani şi 2 luni închisoare, pentru infracţiunea de luare de mită, prevăzută de art. 289 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a,b,g,k Cod penal pe timp de 1 an. S-a dispus suspendarea sub supraveghere a pedepsei pe termen de încercare de 3 ani. Inculpatul G. F. a fost reîncadrat ca medic specialist la Secţia Ortopedie, în cadrul Spitalului de Urgenţă Piatra Neamţ, continuîndu-şi aceeaşi activitate infracţională, ceea ce dovedeşte că pedeapsa anterioară nu şi-a atins scopul. Pentru toate aceste considerente, judecătorul de drepturi şi libertăţi, evaluînd şi gravitatea infracţiunilor pentru care sînt cercetaţi penal inculpaţii, modul şi circumstanţele în care se presupune că au fost săvîrşite faptele, repetabilitatea şi uşurinţa cu care au acceptat să-şi încalce normele deontologice, dar şi pe cele legale, reacţia publică deosebită declanşată de faptele presupus a fi comise constată că privarea de libertate a acestora, în această fază a procesului penal, este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, care este actual şi real, nici o altă măsură preventivă nefiind la fel de necesară în acest moment procesual“, se mai arată în motivarea instanţei.

Citește știrea
Advertisement
loading...
3 comentarii

3 Comments

 1. IANCU

  9 martie 2019 at 8:53 AM

  HALAL REACTIE SOCIALA ! NU VA MAI PLANGETI, NU STITI CE VRETI, CAND APAR SITUATII IMPOTRIVA CARORA SE IMPUNE O REACTIE HOTARATA SI VEHEMENTA, TACETI, SUNTETI MUTI SI SURZI, NUMAI CAND SUNTETI AFECTATI IN PLAN PERSONAL VA MANIFESTATI NEMULTUMIREA ! DE MULTE ORI ESTE TARZIU SI INUTIL ! NU AM NIMIC CU NIMENI, DAR DORESC CA IN SOCIETATEA NOASTRA SA SE INSTALEZE UN CLIMAT SANATOS, BAZAT PE RESPECTAREA LEGILOR, A SEMENILOR SI A DREPTURILOR LOR, PE MORALITATE ! NU SE POT INDREPTA LUCRURILE IN ACEST MOD ! AVEM O MARE RESPONSABILITATE FATA DE GENERATIILE CARE URMEAZA ! CE SA AUDA ? LAMENTAREA, NEINCREDEREA, IMPACAREA CU ORICE STARE IMORALA, ILEGALA SI NEDREAPTA ! ESTE RUSINOS SI UMILITOR !

 2. Stefan

  9 martie 2019 at 9:59 AM

  Nu sunt singurii. Ar trebui să înconjurați spitalul cu sîrmă ghimpată și să scrieți pe el LAGĂR.
  Ați văzut ce atitudine au medicii față de pacienți?
  Eu am văzut asistență care a smuls perfuzia de la un bătrîn pt că a avut curajul să se întoarcă pt că amorțise. Și Arsenie mai are tupeul să spună că se face telejustiție!are interesul lui. Cercetați și ce-ți afla

 3. Lili Botezatu

  9 martie 2019 at 12:18 PM

  Chiar credeti ca in 2 luni a luat de la 5 oameni…. șpagă??

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

Știai că poți face afaceri cu bani europeni? Iată cum!

Știe publicată cu

în data de

Dacă ți-ai dorit dintotdeauna să ai afacerea ta, dar lipsa banilor ți-a pus bețe în roate, trebuie să știi că există soluții! În primul rând încetează să mai visezi la acest lucru și fă ceva concret. Pune pe hârtie idei, dorințe, cifre. Mai pe scurt, apucă-te de creionat planuri pentru viitorul tau business, pentru că un plan bine pus la punct îți poate aduce succesul răsunător la care visezi si te poate transforma din angajat în angajator. Iar dacă idei ai, dar bani nu prea, atunci cauta un investitor. E adevărat că, dacă nu ai experiență în afaceri, un potential investitor este mai greu de găsit, dar nu imposibil. Oricum, mai exista o variantă. Programe pe fonduri europene cu finanțare neramburasabilă.

Iată câteva informații utile, care te pot duce spre împlinirea visului tău:

Start Up Nation este un program destul de cunoscut și accesat de tineri în principal, iar cel mai important este faptul că poți investi în afacerea ta bani pe care nu îi ai. Mai exact, Start Up Nations oferă suma de 200 de mii de lei nerambursabili, cam 42 de mii de euro, dacă vei avea un proiect câștigător. Schema este destul de simplă. Te înscrii cu un proiect, te dai peste cap să ai un dosar cu tot ce trebuie și apoi, dacă ai făcut totul ca la carte aștepți să primești finanțare.

Te poți axa atât pe un business în mediul rural cât și în mediul urban. Se acceptă inclusiv francizele, iar dacă te axezi pe producție vei avea mari șanse de câștig. În cazul în care afacerea ta ajunge în impas, poți apela la diverse firme care îți pot sări în ajutor. Pentru recuperare creanțe sau pentru consultanță este recomandat să cauți specialiști. Aceștia vor ști exact ce au de făcut și îți te vor scăpa de probleme.

Afaceri pentru românii din străinătate. Dacă ai plecat peste hotare și ai vrea să te întorci în țară, poți face acest lucru. Mai mult, ai toate motivele! Un program pe fonduri europene îți oferă 35 de mii de euro plus cursuri de antreprenoriat, dacă ești hotărât să începi un business. Mai multe detalii despre acest program găsești aici, iar dacă ai rude plecate în străinătate, le poți vorbi despre această modalitate de a accesa bani europeni.

Topul 3 idei de afaceri care te pot transforma din angajat în angajator:

1. Culturile bio sunt din ce în ce mai căutate. Asta, pentru că românii au devenit interesați nu doar de cantitate, ci și de calitate. Așadar, o afacere care să stârnească interes poate fi în domeniul agricol. O seră cu roșii bio, de exemplu, îți poate aduce un venit frumușel. Trebuie să știi, însă, că drumul acesta nu va fi ușor. În primul rând vei avea nevoie să obții certificate pentru produsele tale. Acestea vor atesta faptul că deții produse bio. Înclusiv semințele pe care le utilizezi vor trebui să aibă un astfel de certificat. Cei care au pornit la drum în acest domeniu recunosc că nu este simplu, dar merg mai departe, iar experiența lor se se vede de la an la an.

2. Fabrică de pâine. O idee de afaceri care s-ar putea să prindă foarte bine. Asta, pentru că românii pun preț pe pâinea “cea de toate zilele” și vor ceva de calitate. Ideal ar fi să te pricepi la așa ceva sau măcar să îți placă.

3. Scoală de IT pentru copii. În unele orașe există deja așa ceva iar afacerea pare a avea un adevărat succes. Copiii sunt interesați de programare și cursurile sunt pe placul lor. În plus, vara se organizează tabere, iar învățătura și distracția merg mână în mână.

Așadar, câteva soluții și idei plus ce ai creionat tu în mintea ta, pot fi baza unei afaceri de succes. Curaj!

Citește știrea

Actualitate

Neamţ: 722 de posturi vacante

Știe publicată cu

în data de

■ pînă la final de Cireşar s-ar putea angaja sute de nemţeni ■ cea mai mare recrutare de personal ar putea avea loc la Piatra Neamţ ■

Este de muncă în Neamţ şi numai cine nu vrea nu poate găsi un job. Asta după ce Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ anunţă ca fiind vacante 722 de posturi, ceva mai multe decît săptămîna trecută. Cea mai mare recrutare de personal ar putea avea loc în Piatra Neamţ şi comunle limitrofe 451 de persoane, şomeri sau cei care doresc să-şi schimbe job-ul vechi cu unul nou. Pentru romaşcani sînt pe piaţă 209 cereri de personal şi ca de fiecare dată cele mai puţine slujbe sînt în zona Tîrgu Neamţ, respectiv 62. Defalcat, mai multe job-uri pentru personal de înaltă calificare vin de la angajatorii din Piatra Neamţ. Se caută doi ingineri construcţii civile şi industriale şi tot atîţia ingineri mecanici. Mai sînt vacante patru posturi de translatori şi cîte un loc pentru inginer chimist şi inginer producţie. În rest se caută 26 brutari, 18 confecţioneri la maşini de cusut industriale, 64 de muncitori necalificaţi, precum şi 10 operatori mase plastice sau 14 patiseri. Patronii mai nevoie de 11 dulgheri, 32 de agenţi de securitate, la care se mai adaugă 13 slujbe de ajutror de bucătar, 12 locuri sînt pentru ajutor de ospătar, plus 11 lucrători comerciali, 20 de ospătari şi 12 şoferi de camion. În multe alte ocupaţii sînt locuri de muncă disponibile, lista completă putînd fi studiată la sediul Agenţiei locale pentru ocuparea forţei de muncă Piatra Neamţ, de pe strada Mihai Eminescu. La Roman cererea de licenţiaţi este ca şi inexistentă şi este nevoie doar de un inginer constructor. Pentru ceilalţi cele mai multe angajări ar putea avea loc în industrie unde sînt libere de mai mult timp 64 de locuri de muncă pentru cei calificaţi ca şi confecţioner – asamblor articole textile plus 35 de posturi sînt pentru necalificaţi. În alte domenii mai este nevoie de alţi 15 necalificaţi, dar se caută şi 10 turnători produse ceramice. În zonă mai este de lucru, dar mai puţin, pentru agenţi de securitate, agenţi de vînzări, barmani, bucătari, casieri, femei de serviciu, precum şi preparatori marfă, şoferi autoturisme sau tinichigii industriali şi vînzători. La Tîrgu Neamţ patronii nu oferă nici un post pentru personal cu studii superioare dar se caută 5 confecţioneri textile şi tot atîţia lăcătuşi mecanici, precum şi 5 sudori, dar se mai pot angaja drujbişti, faianţari, agenţi de vînzări piese auto, precum şi tehnicieni medicali sau operatori maşini de surfilat.

Citește știrea

Actualitate

La ce detalii să fii atent când îți deschizi o pizzerie

Știe publicată cu

în data de

Cum pizza este una dintre optiunile de mancare la care romanii apeleaza cel mai des, mai ales atunci cand fac comenzi acasa sau la serviciu, nu e de mirare ca pizzeriile se numara printre cele mai populare tipuri de restaurante.

Sa-ti deschizi o pizzerie poate fi o investitie minunata, mai ales daca ai un plan bine pus la punct. Dar stii cu adevarat de ce este nevoie pentru a reusi cu aceasta afacere?

Noi restaurante-pizzerii se deschid in fiecare zi insa multe dintre ele nu reusesc sa supravietuiasca mai mult de cateva luni pe piata. Motivele sunt diverse, de la amplasarea nepotrivita, la personalul neprofesionist, la cheltuielile excesive pe salarii sau amenajare, sau lipsa strategiilor de marketing si advertising. Lista, evident, poate continua.

Prin urmare, inainte de a intra pe piata de food-service, trebuie sa o cercetezi riguros si sa vezi care sunt punctele tale forte. Incearca sa iti dai seama ce ii face pe competitori sa aiba succes si cum reusesc acestia sa se promoveze eficient.

Pornind o afacere mica, e drept ca nu ai aceleasi resurse ca un lant mare de pizzerii. Cu toate acestea, te poti folosi de strategii de marketing bine puse la punct pentru a veni in intampinarea clientilor cu oferte carora sa nu le poata rezista.

Ce zici de pizza pentru micul dejun, pizza low-carb sau pizza vegana? Ca in multe alte domenii, tendintele dau startul si in aceasta industrie, iar studiile arata ca tot mai multi consumatori isi indreapta atentia spre preparate mai sanatoase si ingrediente de calitate superioara. Asa ca n-ar fi rau sa iei si tu in considerare optiunile vegane, cele cu continut scazut de carbohidrati sau produsele fara gluten, pentru a obtine un avantaj competitiv.

Intocmeste un plan de afaceri pentru restaurantul tau. Incepe cu o scurta descriere a afacerii tale si a misiunii acesteia, stabileste obiectivele, produsele si serviciile pe care vrei sa le oferi. Include o analiza de piata si o lista de furnizori. Stabileste obiective realiste si elaboreaza un plan de actiune pentru a le realiza.

Estimeaza-ti cheltuielile si potentialele venituri. Atunci cand iti calculezi costurile de pornire, ia in considerare chiria, utilitatile, echipamentele si consumabilele, inventarul de bucatarie si materialele de marketing.

In aceasta etapa va trebui sa decizi daca cumperi sau inchiriezi echipamentele de bucatarie. Vei avea nevoie, printre altele, de un cuptor de pizza, de echipamente de pregatire a aluatului si de echipamente de refrigerare.

TOPK iti pune la dispozitie o gama variata de echipamente profesionale pentru domeniul alimentar. Cu o experienta de 24 ani in domeniu, firma ofera solutii complete de echipare pentru restaurante, catering, fast-food, baruri, cafenele, pizzerii, covrigarii, cofetarii, patiserii, gelaterii, brutarii, supermarket-uri, magazine alimentare, carmangerii, macelarii, spalatorii si curatatorii profesionale, depozite frigorifice. De la consultanta, planificare si pana la montaj si service, TOPK ofera toate facilitatile pentru clientii sai, inclusiv posibilitatea de plata in rate prin leasing sau inchiriere prin Grenke – optiuni foarte solicitate de antreprenorii la inceput de drum.

Un aspect important atunci cand deschizi o pizzerie este sa poti vinde pizza la un pret competitiv – un pret pe care sa il poti sustine pe termen lung si care sa-ti permita sa faci profit constant. Desi este tentant sa incepi cu preturi minime retine ca atunci cand treci la preturile care iti permit sa faci profit este posibil sa pierzi o parte din clientela. Pizza este un preparat accesibil tuturor, asa ca ar fi indicat sa te aliniezi cu concurenta in cazul in care nu urmaresti sa-ti deschizi o locatie de lux, care serveste specialitati costisitoare. Afla preturile produselor similare oferite de competitori si aplica-le si tu produselor tale.

Cu o cerere atat de mare pentru pizza, deschiderea unui restaurant-pizzerie poate fi o idee de afacere mai mult decat inspirata. Totusi, nu e de ajuns sa-ti deschizi o pizzerie pentru a avea succes. Acesta este consecinta unei planificari logistice impecabile, a retetelor delicioase si a unui brand si concept distinctive, asa ca fa-te remarcat!

Citește știrea

Trending