Publicitate

- beneficiarii de ajutor social vor lua parte la activitățile de salubrizare, întreținere spații verzi și curățenie în instituțiile publice din Tîrgu Neamț - munca lor poate aduce, în anumite condiții, și venituri pentru primărie -

Autorităţile tîrgnemţene au stabilit planul de acţiuni sau lucrări de interes local ce vor fi efectuate în cursul anului 2018 de către persoanele beneficiare de ajutor social şi cele obligate la muncă în folosul comunităţii. Acestea vor participa la salubrizarea căilor publice, prin întreţinerea drumurilor pietruite, a şanţurilor, măturarea căilor rutiere şi trotuarelor, colectarea şi încărcarea gunoaielor din albia şi de pe malurile rîului Ozana, decolmatarea şanţurilor, corecţia locală a albiei sub poduri, colectarea gunoiului menajer din jurul containerelor, curăţarea zăpezii şi gheţii de pe străzile principale ale oraşului şi împrăştierea de materiale derapante, pe timp de iarnă, curăţarea oborului şi pieţei agroalimentare, întreţinerea curăţeniei în zonele turistice şi la alte acţiuni de interes public, funcţie de situaţiile ivite. Vor fi chemaţi şi la întreţinerea spaţiilor verzi, plantări de puieţi, curăţenia parcurilor, cimitirelor, bazelor sportive, văruirea arborilor de pe marginea căilor rutiere, asigurarea liniştii şi ordinii publice în parcul oraşului, dar şi la lucrări de întreţinere şi curăţenie în cadrul instituţiilor din subordinea primăriei. Aici ar putea fi solicitate la măturat interioare şi curţi, spălat pavimente interior şi exterior, spălat covoare, mochete, traverse, şters geamuri, desfundarea de sobe, colectat şi îndepărtat deşeuri rezultate în urma lucrărilor de construcţie şi întreţinere, văruit interior şi exterior, cosit vegetaţie ierboasă în exces sau stivuirea de lemne pentru foc. S-au stabilit şi instituţiile în cadrul cărora urmează să fie efectuate orele de muncă în folosul comunităţii, în funcţie de solicitări. Oamenii vor putea fi chemaţi la Serviciul administrativ al primăriei, Biblioteca Orăşenească Tîrgu Neamţ, Casa Culturii Ion Creangă, Serviciul Poliţia Locală, Centrul de primire în regim de urgenţă Sfînta Teodora, dar şi la firmele subordonate administraţiei locale, respectiv ECO TG, Civitas, Centrul de Întreţinere Urbană. La nevoie, vor fi solicitaţi şi la şcolile şi liceele din localitate, la Clubul Copiilor sau la bisericile din oraşul de sub cetatea Neamţ. Acţiunile şi lucrările de interes local vor fi desfăşurate lunar, în funcţie de planul întocmit pentru repartizarea orelor de muncă. Activitatea în folosul comunităţii se poate presta şi în cadrul serviciilor publice concesionate unor societăţi comerciale cu capital integral sau parţialprivat, în acest caz contravaloarea prestaţiilor efectuate virînduse la bugetul local al oraşului Tîrgu Neamţ. Spre deosebire de beneficiarii de ajutor social, persoanele obligate de judecători să presteze muncă în folosul comunităţii în schimbul amenzilor disciplinare şi de circulaţie sînt mai greu de convins să-şi execute obligaţiile. Dacă nu se prezintă, primăria înştiinţează instanţa care a emis mandatul, aceasta înlocuind, din nou, munca în folosul comunităţii cu sancţiunea amenzii. Funcţionarii cred că prin aplicarea acestei norme se ajunge întrun cerc vicios, total ineficient.

loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.