Publicitate

■ de acum înainte şi medicii care nu au contract cu Casa de Asigurări pot da pacienţilor bilete de trmitere, dar şi medicamente compensate sau gratuite ■ măsura a fost reglementată la finele anului trecut ■

Pacienţii care au nevoie de medicamente gratuite, medicamente compensate sau de bile de trimitere pe la diverşi specialişti, au acum mai multe oprtunităţi. Dacă anterior trebuiau să se adreseze exclusiv medicilor care aveau încheiat contrat cu Casa de Asigurări de Sănătate, de acum pacienţii pot opta şi pentru medici care nu au astfel de contracte. Măsura a fost reglementată prin OUG 109/2018. „Un element de noutate faţă de prevederile legale anterioare se referă la posibilitatea medicilor specialişti într-o specialitate clinică, care nu au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, să poată elibera bilete de trimitere pentru specialităţi clinice, bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, suportate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. În acest sens, vor fi încheiate contracte distincte între casele de asigurări de sănătate şi respectivii medici specialişti“, a declarat Nadia Harpa, directorul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ. Documentele justificative prin care se dovedeşte dobîndirea calităţii de asigurat sînt cardul naţional de asigurări sociale de sănătate; documentul rezultat prin accesarea electronică de verificare a calităţii de asigurat de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate; adeverinţa de asigurat, cu valabilitate de trei luni, pentru cei care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional; adeverinţa de asigurat, eliberată de CJAS, numai în situaţia în care cardul naţional nu a fost emis, respectiv pînă la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai tîrziu de 30 de zile de la data emiterii, doar dacă în urma accesării de către furnizori a instrumentului electronic nu se poate face dovada calităţii de asigurat; adeverinţa de înlocuire a cardului naţional, eliberată de CJAS, pentru situaţiile în care se solicită emiterea cardului duplicat; certificatul de naştere sau actul de identitate, după caz, pentru copiii în vîrsta de pînă la 18 ani; adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru reţinuţi, arestaţi, condamnaţi, străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi cei care sînt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sînt cazaţi în centrele special amenajate; adeverinţa eliberată de unităţile în grija cărora se află persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, precum şi persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amînare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate. Pentru copiii pînă la vârsta de 18 ani nu este necesară eliberarea unei adeverinţe. Dacă unii dintre asiguraţi nu figurează în baza de date cu această calitate, trebuie să depună la casa de asigurări acte doveditoare. Elevii şi studenţii cu vîrste între 18 şi 26 de ani aduc o adeverinţă de la unitatea de învăţămînt, iar persoanele cu handicap depun act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie, şi certificatul care atestă încadrarea într-un grad de handicap, original şi copie. În aceeaşi situaţie gravidele şi lăuzele aduc act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie, adeverinţă medicală, precum şi certificatul de naştere al copilului – pentru lăuze, însă legea prevede multe alte situaţii.

loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.