Contactează-ne

Actualitate

Mărturii documentare despre Unirea Principatelor în ţinutul Neamţului – „O aşa frumoasă luminarisire şi pitrecire însuşi bătrînii au arătat că merită a fi însămnată spre neuitare“

Știre publicată în urmă cu

în data de

Actul Unirii din 1859 a fost sărbătorit şi de pietreni în seara zilei de 26 ianuarie 1859, aşa cum reiese din fondul Primăria oraşului Piatra Neamţ, în Darea de seamă a Poliţiei oraşului Piatra Neamţ, din 30 ianuarie 1859, dosarul 5/1858-1859, fila 13. Redăm în cele ce urmează rândurile cele mai semnificative scrise într-o dulce limbă românească în documentul amintit: “Sara, oraşul, cu toate mahalalile lui şi din munţii din pregiur s-au luminat cu ce mai briliantă luminaţie, plăcută la priviri care au şi eczistat pînă către ziuă. Pe lîngă care, atît orăşănii, cum şi locuitorii de prin megieşitele sate, ce să adunaseră, făcîndu-să grupi calificate în mai multe şi numeroase partizi, benchetue pi toate uliţili prin veselie şi cântece di muzici, fluiere, cimpoai şi cântici vocale, iar di pi munţi să răsune în vale buciumile ci aşăzasă. Prin care toate aceste să asalte Vivat Unire şi strigîndu-să Ura. Să trăiască Domnul nostru Alecsandru Ioan. O aşa frumoasă luminarisire şi pitrecire însuşi bătrînii au arătat că merită a fi însămnată spre neuitare. Pentru că în timpul vîrstii lor nu li s-au prilejuit a vide”. “Brilianta luminaţie” s-a făcut cu ajutorul a „şapte putini“ de păcură aşezate la Eforie, la Şcoala publică (numită mai târziu Şcoala primară nr. 1 băieţi – n.n.) şi “pi vârfurile dealurilor numite Cozla şi Pietricica”, aşa cum se arată în acelaşi jurnal din 26 ianuarie 1859 al Sfatului orăşenesc din urbea Piatra. Nicolae Grigorescu aflat la Mănăstirea Agapia pentru efectuarea picturii din biserica sfântului locaş, la vestea dublei alegeri a lui Cuza, va ieşi în mijlocul satului unde, împreună cu sătenii şi cei aflaţi în mănăstire vor juca Hora Unirii, într-o bucurie şi veselie de nedescris. La Roman, Târgu Neamţ şi Bicaz, cât şi în unele aşezări rurale nemţene, au loc demonstraţii populare spontane, retrageri cu torţe, prin care se dă o largă aprobare publică a actului de la 24 Ianuarie 1859. Se împlinea un mare vis, o mare dorinţă şi se deschidea drumul, românilor pentru dobândirea Independenţei din 1877, urmată de desăvârşirea unităţii statale a poporului român la 1918 – Marea Unire.

Telegrame de felicitare domnitorului Unirii

În urmă cu 160 de ani, în memorabila zi de 24 ianuarie 1859, voinţa poporului român de a-şi reface unitatea naţională şi de stat pe vechea vatră strămoşească a Daciei primea, în parte, consacrare prin alegerea în cele două principate – Moldova şi Ţara Românească a unui singur domn, Alexandru Ioan Cuza. Mai mult ca oricând, cuvintele lui M. Kogălniceanu, unul dintre marii înfăptuitori ai României moderne, îşi păstrează puterea de îndemn adresat generaţiilor următoare. “Unirea, spunea M. Kogălniceanu, eu nu recunosc nimănui dreptul să zică că Unirea e actul său individual, proprietatea sa exclusivă; Unirea e actul energic al întregii naţiuni române, e marea noastră conquistă! Şi d’aceea domnilor, nici chiar domnitorului, dar încă unui singur particular, nu-i recunosc şi nici nu-i voi da vreodată dreptul acesta de a zice că el a făcut singur Unirea. Nu, domnilor, Unirea naţiunea a făcut-o…”. Meleagurile nemţene au cunoscut şi ele efervescenţa mişcării unioniste şi a alegerilor de deputaţi în Adunarea ad-hoc a Moldovei. Stau mărturie entuziasmul şi participarea maselor populare la lupta unionistă din anii 1856-1858, la actul Unirii din 1859, la toate actele de reformă socială economică şi politică ce au urmat. Astfel, la 17/19 martie 1857, Comitetul Unirii din Roman aduce la cunoştinţa Comitetului Central al Unirii din Iaşi, referitor la necesitatea stringentă a Unirii, că noi sîntem pătrunşi de aceleaşi sentimente, aceleaşi dorinţe şi aceeaşi profesiune de credinţă. Peste 10 zile, la 17 martie/8 aprilie 1857, Membrii Comitetului Unirii din Piatra Neamţ comunicau la Iaşi că vor face totul pentru triumfarea Unirii şi a candidaţilor de deputaţi în viitoarele alegeri. Unirea Moldovei cu Ţara Românească a produs, în rândul locuitorilor acestor plaiuri moldave, un entuziasm general. Din Piatra Neamţ şi Roman se trimit telegrame de felicitare domnitorului Unirii în semn de bucurie şi respect pentru binele întregii naţiuni române. Institutorul Halunga, de la Şcoala Publică Nr. 1 din Piatra Neamţ, dînd frâu liber sentimentelor de bucurie la alegerea domnitorului Cuza, a dat foc casei sale din mahalaua Valea Viei şi împreună cu alţi locuitori a jucat Hora Unirii.

Deputaţi din ţinutul Neamţului la deschiderea Divanului ad-hoc

Comitetele unioniste apărute în reşedinţele fostelor ţinuturi Neamţ şi Roman – aproximativ actualul judeţ Neamţ – desfăşurau, cu toată împotrivirea autorităţilor, o intensă propagandă pentru Unire. În oraşele Piatra Neamţ, Roman şi Târgu Neamţ, precum şi în satele răzăşeşti au loc în anii premergători zilei cea mare a veacului, puternice acţiuni unioniste. În oraşul de la poalele Pietricicăi, se semnează actul de adeziune al Comitetului Unirii Neamţ faţă de Comitetul Central al Unirii din Iaşi, la 10 iunie 1856 de către 122 de persoane, printre care boierul I. A. Cantacuzino, Manoil Halunga, institutor la Şcoala Domnească din Piatra, Iosif Patriciu şi Catanescu, ambii profesori la Şcoala Publică din localitate. Din acest comitet va face parte mai târziu şi neînfricatul unionist, fiu al Pietrei, profesorul Homiceanu, care nu a părăsit lupta nici atunci când a fost ameninţat cu pierderea libertăţii sau a profesiunii. Dintr- o scrisoare a sa către unionistul Voinov din Iaşi, reiese că s-au exercitat presiuni asupra persoanei sale; scrisoarea demască şi atitudinea nedemnă a protopopului ţinutului Neamţ, iconomul Gheorghe, care a trecut de partea separatiştilor. Nici ţăranii nu s-au lăsat mai prejos. Nu întâmplător autorităţile din ţinutul Romanului ameninţau pe ţăranii răzeşi unionişti că vor fi trimişi acolo unde n-au să vadă soarele. La încercările autorităţile amintite de a determina pe ţăranii din plasa Siretul de sus să semneze o petiţie împotriva Unirii, aceştia răspund îndârjiţi că nu se vor lăsa amăgiţi de aceste manevre. Ţăranii din Săvineşti, ţinutul Neamţului, arătau că nu pot da votul lor decît unuia de la munte că singur este în măsură să le cunoască interesele lor, diferite de ale ţăranilor de la cîmp. Pînă la urmă, aşa cum se ştie, au ieşit victorioşi unioniştii. La deschiderea Divanului ad-hoc al Moldovei, ţinutul Neamţului îşi trimite următorii deputaţi în divan: vornicul Grigore Balş şi postelnicul Mihail Jora, din partea marilor proprietari, comisul Vasile Zaharia, din partea micilor proprietari, Costache Ostahi din cătunul Slobozia – Roznov, din partea clăcaşilor.

Aniversarea semicentenarului Unirii din 1859 la Piatra Neamţ

Documentele de arhivă, presa şi memorialistica vremii din ţinutul de la poalele Ceahlăului din ultima parte a veacului XIX şi primul deceniu din cel următor, cuprind informaţii cu privire la manifestările dedicate evenimentului de acum 160 de ani: serbări, Te-Deum-uri la mănăstirile, schiturile şi bisericile judeţului nostru, amintiri din partea acelora care au trăit acele clipe. În toate acestea se vehiculau idei menite să amplifice universul de reprezentări în domeniul unităţii naţional-statale şi consolidarea ei. Foarte frecvent vor fi inserate titluri conţinând cuvinte ca Dacia, naţional, unitate, frăţie, Unirea, naţiunea a făcut-o, Kogălniceanu – sfetnicul lui Cuza etc., cu ocazia sărbătoririi evenimentului amintit, iar ziua de 24 Ianuarie era consemnată ca “Ziua cea mai ferice pentru naţiunea română”. Bogata documentaţie cu informaţii locale se datorează şi faptului că în aşezarea de la poalele Pietricicăi şi-a petrecut ultima parte a vieţii soţia domnitorului Cuza, Elena, care la 2 aprilie 1909 îşi dădea obştescul sfârşit într-o casă care se află şi azi pe strada Ştefan cel Mare, după ce în urmă cu 37 zile participase la evenimentul aniversar. În cele ce urmează vom relata sărbătorirea Unirei Principatelor la Piatra Neamţ, conform programei înaintată de Preşedenţia Consiliului de Miniştri Prefecturii Neamţ, pentru Serbarea Zilei de 24 Ianuarie 1909, a cincizecea aniversare a Unirii. Acest program prevedea, pe lângă manifestările care se vor organiza în capitala ţării, la Bucureşti, şi cele din teritoriu, care menţionau printre altele: „Toate edificiile publice vor fi decorate şi iluminate“ încă din seara zilei de 23 ianuarie, iar “seara vor avea loc retragere cu facle şi muzică, la care vor lua parte trupele din garnizoană”. Se mai preciza că „în această zi, la orele 10½ dimineaţa, se va oficia un serviciu religios în toate comunele urbane din ţară, la care vor asista autorităţile locale“. Mai departe, programa prevedea că “Ziua Unirii se va sărbători, în toate şcoalele, după programe anume, cari se vor face în fiecare localitate prin iniţiativa ministerului cultelor şi instrucţiunii”, după cum rezultă din documentele aflate în fondul Revizoratul şcolar Neamţ, păstrate în arhivele nemţene. Prefectura judeţului Neamţ, cu nr. 207 din 22 ianuarie 1909, prin care aducea la cunoştinţă că “Ziua de 24 Ianuarie, a cincizecea aniversare a Unirii Principatelor Unite, urmând a se serba în acest an printr-un serviciu religios în toate comunele urbane din ţară”, revizorul de Neamţ “fiind învitat de a lua parte la Te-Deum-ul care se va oficia în biserica Catedrală din acest oraş, la orele 10½ dimineaţa”. Iată care a fost programul zilei elaborat la nivelul judeţului Neamţ: “I. La orele 10 jum a.m. se va oficia un Te-Deum la biserica Catedrală, la care vor asista toate autorităţile civile şi militare, precum şi diferite societăţi şi corporaţiuni. II. La orele 2 p.m. se vor începe serbările pe la şcolile respective, după programul de mai jos. III. La orele 4 p.m. toate şcoalele se vor aduna în piaţa Primăriei, unde după o mică cuvântare ţinută de către un elev de liceu se va juca Hora Unirei. IV. La orele 5 p.m. elevii liceului şi ai şcoalelor primare vor porni în marş cântând diferite cântece naţionale şi parcurgând stradele Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare până la platoul Borzogheanului. V. La orele 6 p.m. se va face retragere cu torţe”. Ultima parte cuprinde programul pe centre şcolare şi alte locaţii, începând de “sâmbătă 24 Ianuarie ora 2 p.m”, după cum urmează: “I. Şcoala de fete nr. 1 şi de băieţi nr. 1, în localul Şcoalei de fete nr. 1 Mihai Eminescu. II. Şcoala de fete nr. 2 şi de băieţi nr. 2, în localul Şcoalei de băieţi nr. 2 III. Cercul Mărăţei – Şcoala de băieţi nr. 3 C. Negri şi nr. 3 de fete Elena Doamna (nu se specifică locul desfăşurării – n.n.). IV. Şcoala Profesională de fete şi Liceul teoretic Petru Rareş în sala de Gimnastică (e vorba de cea a liceului – n.n.)”. Ce reţinem din acest program? O mare varietate în programul dedicat aniversării Unirii: intonarea Imnului Regal şi Trăiască Regele de către corurile formate din elevi, în preambulul manifestărilor, urmate de cuvântările dedicate evenimentului de directorii sau profesorii şcolilor, poesii, monologuri, piese jucate de elevi, coruri, monologuri, etc. Toate manifestările s-au terminat cu intonarea Horei Unirii şi prinderea în horă a participanţilor. De menţionat şi un alt aspect semnificativ şi care a dat originalitate manifestărilor de la Piatra Neamţ, cu ocazia semicentenarului Unirii din 1859: invitată şi participantă de onoare la Şcoala de fete Eminescu a fost şi doamna Elena Cuza, soţia domnitorului Unirii, căreia profesoara Zulnia Isăcescu i-a adresat un emoţionant cuvânt intitulat „Măriei Sale Doamnei Elena Cuza, cu prilejul a 50 de ani de la Unirea Principatelor“, în “ovaţiile întregii asistenţe”, cum consemnau documentele vremii. De fapt, presa locală ca şi cea regională sau centrală, au reprodus şi răspunsul prinţesei faţă de acest eveniment petrecut în urbea noastră. Ziarul Adevărul din Bucureşti, din 25 ianuarie 1909, redă emoţionantele cuvinte de mulţumire a Elenei Cuza: “Sunt fericită cînd aud că ţara sărbătoreşte Unirea şi pe Cuza deoarece slăvindu-se de cei de azi, actele mari şi frumoase ale celor de ieri, atunci faptele lor vor fi slăvite de cei de mâine”. La o aşa aniversare, aşa manifestare!

Prof. Gheorghe RADU

Citește știrea
Un comentariu

Un comentariu

  1. gigi

    24 ianuarie 2019 at 9:25 AM

    Inainte de actul unirii din 5 ianuarie 1859 de la Iasi, Moldova era un principat mult mai puternic decat Tara Romaneasca (cultura, industrie, agricultura)…toti politicienii si boierii corupti faceau legea in sud…dupa mutarea capitalei in infectul Bucuresti, Kogalniceanu i-a spus lui Cuza Voda ca a facut cea mai mare greseala politica din viata lui prin transferarea puterii la Bucuresti…si apoi cine conducea monstruoasa coalitie pentru inlaturarea lui Cuza Voda?…Liberalii lui Bratianu si cinstita Biserica …Romani, invatati istoria tarii ca sa nu mai va inchinati la idoli falsi…Moldoveni, descentralizarea este singura solutie de a scapa de mafia celor din sud…si unirea cu Moldova de dincolo de Prut va duce la un stat puternic: MOLDOVA…nu mai credeti minciunile politicienilor !!!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

Neamţ: Peste 2.000 de cazuri de gripă, pneumonii şi infecţii respiratorii

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ în intervalul 20-26 ianuarie au fost înregistrate 15 cazuri de gripă, iar de la debutul sezonului rece 35 ■ pacienţii cu infecţii respiratorii acute au fost 1.925, iar cu pneumonii de 435 ■ DSP poate dispune suspendarea cursurilor şcolare în cazul în care se înregistrează focare de infecţii respiratorii acute sau de gripă, cu minimum 3 cazuri pe clasă ■

Numărul total de cazuri de infecţii respiratorii acute a marcat o tendinţă de creştere în săptămîna de supraveghere epidemiologică 20 – 26 ianuarie, faţă de cel înregistrat în săptămîna precedentă.

Numărul de pneumonii raportate a fost apropiat de cel de săptămîna anterioară. „Activitatea“ gripală a evoluat cu o intensitate mai scăzută, cu toate că s-au înregistrat 15 cazuri, 13 în zona Piatra Neamţ şi două la Roman.

„Numărul total de cazuri de infecţii respiratorii acute (IACRS) a fost de 1.925, cu un număr de 38 internări, marcînd o tendinţă de creştere faţă de cel înregistrat în săptămîna precedentă, cînd au fost raportate 1.488 cazuri, cu 39 bolnavi internaţi. Astfel, morbiditatea prin infecţii respiratorii acute s- a încadrat în intervalul aşteptat.

Numărul de pneumonii raportate a fost de 435, cu un număr de 125 internări, la o valoare asemănătoare cu numărul de cazuri raportate în săptămîna precedentă, de 464 cu 119 internări. Din analiza pe grupe de vîrstă se constată că ratele de incidenţă cele mai crescute pentru IACRS şi pneumonie se înregistrează la grupele de vîrsta 0-1 ani, 2-4 ani şi peste 65 ani.

Activitatea gripală a evoluat cu intensitate scazută, înregistrîndu-se 15 cazuri de gripă pe teritoriul judeţului Neamţ, un caz la grupa de vîrstă 0-1 an, trei cazuri la grupa de vîrstă 2-4 ani, trei cazuri la grupa de vîrstă 5-14 ani, şapte cazuri la grupa de vîrstă 15-49 ani şi un pacient la grupa de vîrstă peste 65 de ani.

Treisprezece cazuri au fost raportate de către Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ şi două de secţia similară de la Roman. De la începutul sezonului de supraveghere epidemiologică s-au înregistrat 35 cazuri de gripă pe teritoriul judeţului Neamţ“, a precizat medicul Mirela Grădinaru, purtător de cuvînt al Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ.

În actualul sezon epidemic, pînă la data de 26 ianuarie, au fost vaccinate antigripal 41.854, din care 510 au fost imunizate în intervalul 20-26 ianuarie 2020, din grupele la risc, cu vaccin distribuit gratuit de către Ministerul Sănătăţii. Stocul de vaccin antigripal la această dată la DSP Neamţ este de 291 doze, iar la medicii de familie din judeţ de 765 doze.

S-au recoltat două probe pentru cazuri clinice compatibile cu diagnosticul de gripă. Din analiza numărului de cazuri de infecţii respiratorii, pneumonii şi gripă din ultimii 5 ani de pe teritoriul judeţului Neamţ s-a constatat că în actualul sezon de supraveghere epidemiologică s-au înregistrat un număr mai mic de cazuri faţă de aceeaşi perioadă a anilor anteriori.

„În vederea instituirii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor prin infecţii respiratorii acute şi gripă în unităţile şcolare şi preşcolare s-au impus realizarea triajului zilnic în colectivităţile şcolare.

În cazul în care la nivelul unităţii se înregistrează focare de infecţii respiratorii acute sau de gripă cu minimum 3 cazuri pe clasă, respectiv o rată de absenteism de peste 20% din efectivul unităţii de învătămănt din această cauză, timp de trei zile consecutive, se pot lua măsuri de suspendare temporară a cursurilor şcolare, în clasa, respectiv şcoala în care au apărut îmbolnăvirile, pentru o perioadă stabilită de DSP, dar nu mai mare de 5 zile lucrătoare.

Suspendarea activităţii se face în funcţie de contextul epidemiologic, etapizat, evitîndu-se întreruperea activităţii în întreaga unitate şcolară“, a mai adăugat Mirela Grădinaru. Recomandările către populaţie de prevenire a gripei şi infecţiilor respiratorii ţin de respectarea unei igiene riguroase, de evitare a aglomeraţiilor, de creştere a rezistenţei organismului prin consumul de legume şi fructe bogate în viramina C, prin aerisirea dormitoarelor , spaţiilor de lucru, a sălilor de clasă.

Populaţia este avertizată că antibioticele nu se utilizează în cazul gripei şi se recomandă evitarea automedicaţiei. În cazul apariţiei simptomelor de boală, se recomandă prezentarea la medicul de familie, în vederea diagnosticării şi instituirii tratamentului corect.

Citește știrea

Actualitate

Neamţ: Gunoaiele, iar prilej de „patimi“ politice

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ trei proiecte, care au vizat managementul deşeurilor, au fost respinse în plenul şedinţei de Consiliu Judeţean ■ reprezentanta operatorului de salubritate, Iulia Havrici, a încercat să explice legislaţia în baza căreia s-a cerut scumpirea preţului la gunoi ■ consilierii liberali au respins cele trei proiecte de hotărîre pe această temă ■

De departe, cele mai dezbătute proiecte de hotărîre dintre cele 33 înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Neamţ din 28 ianuarie au fost cele trei vizînd problemele de gestionare a gunoiului şi modul de stabilire a preţului.

Ele au fost un nou motiv de dispută politică între consilierii liberali, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Ionel Arsene şi vicepreşedintele aceleeeaşi instituţii, Ioan Asaftei.

Preşedintele de şedinţă, Ionel Arsene, a invitat pe reprezentanta SC Rossal, Iulia Havrici, director economic al operatorul de salubritate în mai multe zone ale judeţului, să explice cauza scumpirii tarifelor la salubritate.

„Tarifele au fost fundamentate în baza Ordonanţei 74 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, apărută în 2018. O să mă întrebaţi cum s-a ajuns la preţul care se practică acum. Pînă acum se făcea protecţie socială pe seama agenţilor economici.

Explicaţia majorării substanţiale a preţurilor vine din diferenţa între numărul de locuitori luaţi în calcul la nivelul anului 2009, cînd a început implementarea proiectului de management al deşeurilor în Neamţ, dată la care au fost luaţi în calcul pentru zona 2 Roman 100.000 de locuitori, cînd în realitate ei sunt doar 50- 60.000 mii, situaţie care se repercutează direct în costuri.

La încheierea contractului, în 2017, se plătea 2,30 lei de persoană şi acum s-a ajuns la 10 lei în rural. În urban, în 2017, tariful era de 5 lei. La executarea contractului s-a constatat că populaţia era de 60.000 de locuitori în zona 2 de operare, faţă de 100.000 luată în calcul la întocmirea documentaţiei, cînd 40% erau venituri din materialele reciclabile valorificate: hîrtie, carton, peturi etc.

După 3 ani de operare am constatat că nu se pot obţine aceste venituri. Asta pentru că s-a făcut tarif separat pe deşeuri reciclabile“, a explicat Iulia Havrici.

Chestiunea gunoiului „nu trebuie jucată politic“

Încercarea consilierului Eduard Corduneanu, care a anunţat încă de la începutul şedinţei că nu va vota proiectele referitoare la stabilirea preţurilor la salubritate, pentru a nu intra în incompatibilitate, a iritat consilierii liberali, care au încercat să-l pună la punct, întrebîndu-l ce legătură are cu Rossalul şi determinîndu-l pe preşedintele Ionel Arsene să reamintească faptul că situaţia este în oglindă cu cea de la Piatra Neamţ, unde primarul liberal Dragoş Chitic a majorat taxele de salubritate şi a fost sprijinit de Consiliul Judeţean.

Tot preşedintele Ionel Arsene a reamintit consilierilor liberali faptul că, în luna ianuarie a acestui an, a mai fost convocată o şedinţă în care operatorii au explicat modul de alcătuire a preţurilor, şedinţă la care liberalii au fost reprezentaţi şi de consiliera Mihaela Isciuc.

Şeful CJ a cerut liberalilor să nu politizeze chestiunea tarifelor la salubritate. „Ne vom trezi că Guvernul României ne va notifica în urma unei notificări pe care şi el o va primi de la Uniunea Europeană; vom intra în infrigiment şi vom avea de plătit 100 şi ceva de milioane de lei, cheltuite pe proiectul de management al deşeurilor în Neamţ, dacă o jucăm politic. Eu nu vreau să plătesc pînă la pensie“, a spus Ionel Arsene, care a susţinut că atrage atenţia colegilor din Consiliul Judeţean, în calitatea sa de om informat şi de preşedinte al instituţiei.

În gîlceava generală a intervenit şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Ioan Asaftei, care a spus că la cetăţeni trebuie să ajungă informaţia corectă despre modul în care este tratată problema managementului deşeurilor în Consiliul Judeţean, ALDE opunîndu-se scumpirii tarifelor la gunoi, dar atrăgînd atenţia că, în fapt, votul dat în Consiliul Judeţean e unul pur formal.

După discuţii contradictorii, care au durat preţ de vreo 20 de minute, liderul consilierilor PNL, Florin Hopşa, a propus un amendament prin care a cerut diminuarea tarifelor la gunoi cu 20% , moment în care secretara judeţului, Daniela Soroceanu, a intervenit atrăgînd atenţia consilierilor că nu va contrasemna de legalitate. Amendamentul liberalilor a căzut la vot, fiind exprimate 15 voturi împotrivă, iar proiectul în întegime a fost respins, aşa cum s-a întîmplat şi cu celelalte proiecte de hotărîre pe aceeaşi temă.

Citește știrea

Actualitate

Neamţ: De la prietenie la crimă – ucigaşul arestat

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ tînărul de 32 de ani, din comuna Piatra Şoimului, a înjunghiat un consătean, aplicînd şase lovituri ■ ulterior a anunţat fapta la numărul unic de urgenţă ■ a fost reţinut, iar judecătorii au dispus arestarea preventivă ■ se pare că autorul a premeditat fapta ■

Magistraţii din cadrul Tribunalului Neamţ au decis privarea de libertate a tînărului de 32 de ani, din localitatea Piatra Şoimului, care a înjunghiat mortal un consătean.

Ioan Răzvan Dascălu a fost acuzat de omor, iar la pronunţare nu a atacat măsura privativă de libertate, dar mai are timp.

„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de către Parchetul de pe lîngă Tribunalul Neamt şi în consecinţă: În temeiul art. 226 raportat la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului reţinut în Centrul de Reţinere şi Arestări Preventive al I.P.J. Neamţ, cercetat pentru săvîrşirea infracţiunii de omor, faptă prevăzută de art. 188 alin. 1 Cod penal, pentru o perioadă de 30 zile, începînd cu data de 28.01.2020, pînă la 26.02.2020, inclusiv“, se arată în decizia Tribunalului Neamţ.

În termen de 48 de ore de la pronunţate inculpatul poate contesta hotărîrea la Curtea de Apel Bacău. Fapta a avut loc în după amiaza de 27 ianuarie 2020. Altercaţia dintre agresor şi victimă, Liviu Ioan Turnea, de 37 de ani, din aceeaşi localitate, avea „rădăcini“ mai vechi.

Cei doi au fost prieteni mult timp, însă ulterior s-au certat şi chiar au avut unele conflicte, situaţia între ei fiind tensionată. S-au reîntîlnit la începutul acestei săptămîni la un local din Piatra Şoimului.

A fost momentul în care vechiul conflict s-a reaprins şi agresorul a atacat victima cu un cuţit, cu care l-a înjunghiat de nu mai puţin de şase ori în zona capului şi a gîtului. Una dintre lovituri a lezat pachetul vascular de la gît iar în scurt timp, în urma hemoragiei abundente, victima a decedat.

Chiar agresorul a fost cel care a cerut ajutor la numărul unic de urgenţă 112, însă iniţial şi-ar fi declinat altă identitate. La faţa locului au ajuns poliţiştii, un procuror criminalist şi cadrele medicale de la Ambulanţa Neamţ. Din păcate, pentru victimă nu s-a mai putut face nimic, fiind declarat decesul.

La audieri inculpatul şi-a recunoscut vina dar nu a dat semne că ar avea prea multe remuşcări.

Citește știrea

Trending