Publicitate

■ o nouă prevedere în domeniu a intrat în vigoare de ieri ■ vom fi obligaţi să cotizăm la fondul de reparaţii şi la fondul de rulment ■ pentru diverse abateri, locatarii pot fi sancţionaţi cu amenzi cuprinse între 2 şi 100 de milioane de lei vechi ■

Noua lege a asociaţiilor de proprietari a intrat în vigoare de ieri, 28 septembrie şi aduce noutăţi semnificative atît în ceea ce îi priveşte pe membrii conducerii unei astfel de entităţi, cît şi pe posesorii de locuinţe. Plus amenzi pentru diverse fapte ce ţin de traiul la bloc, în comun cu alţi locatari. Ca noutate este faptul că se revine la celebrul fond de rulment, adică proprietarii, că vor, că nu vor, sînt obligaţi să contribuie financiar la crearea lui. În trecut, fondul era la îndemîna administratorului, au fost destule fraude, prejudiciul, în rare cazuri a fost recuperat, păgubiţi fiind cei care au cotizat la crearea lui. Apoi, mai e problema rău platnicilor, care şi aşa nu-şi achită utilităţile furnizate, dar minteri alţi bani la fondul de rulment. Legea mai stabileşte şi principiile de organizare şi funcţionare a condominiului, precum şi regulamentul de funcţionare al acestuia. Proprietarii din condominiu trebuie să încheie un acord scris cu privire la regulile şi condiţiile de folosinţă a părţilor comune ale imobilului şi normele de conduită dintre locatari, numit regulament al condominiului. Se mai stipulează obligativitatea constituirii de către asociaţiile de proprietari a fondului de reparaţii anual, detaliază cadrul normativ prin care asociaţiilor de proprietari fac angajări, clarifică atribuţiile administratorului, ale preşedintelui, ale comitetului executiv, ale cenzorilor, tipul de relaţii dintre aceştia, precum şi procedurile de aprobare a deciziilor privind realizarea lucrărilor de reabilitare a imobilului şi de limitare a consumului energetic. S-a intodus obligativitatea ca lucrările de reabilitare a imobilelor cu mai multe scări să se facă unitar, nu pe segmente de clădire: „În cazul condominiilor de tipul imobilelor colective multietajate, modificarea aspectului faţadei se poate face numai în mod unitar pe întreg condominiul, indiferent de numărul asociaţiilor de proprietari constituite pe scări sau tronsoane“, se precizează în actul normativ. Noua lege mai stipulează că administratorii trebuie să deţină certificate de calificare şi că preşedintele asociaţiei, membrii comitetului executiv, respectiv membrii comisiei de cenzori ori cenzorul răspund personal sau solidar, pentru daunele şi prejudiciile cauzate proprietarilor sau terţilor. Proprietarii de apartamente sînt obligaţi prin lege să participe la şedinţele de bloc, ei nemaiputînd să fie reprezentaţi în adunarea generală de preşedinte, un membru al comitetului de bloc ori de administrator. Dacă nu pot participa, trebuie să mandateze un alt membru al asociaţiei printr-o împuternicire scrisă şi semnată. Orice proprietar care închiriază va trebui neapărat să notifice asociaţia cu privire la prezenţa chiriaşilor în apartamentul sau în cel mult zece zile de la semnarea contractului de închiriere. De asemenea, la bloc vor putea să se înfiinţeze şi asociaţii de chiriaşi.

Iată ce riscăm dacă gafăm la bloc

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, preşedinţii asociaţiilor de proprietari sînt obligaţi să transmită autorităţilor administraţiei publice locale numele şi datele de contact actualizate privind preşedintele comitetul executiv, comisia de cenzori/cenzorul şi administratorul. Persoanele fizice atestate pentru funcţia de administrator în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, pot îndeplini funcţia de administrator numai dacă, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, obţin certificate de calificare profesională care dovedesc că pot ocupa funcţia de administrator. Prevederea legislativă a stabilit şi sancţiuni pecuniare, pentru unele abateri fiind amenzi destul de consistente în cazul proprietarilor de apartamente, dar nu şi a chiriaşilor lor. Contravenţiile pot fi constatate de către poliţiştii locali, reprezentanţi ai primăriilor sau inspectori de stat în construcţii. Amenda pentru cei care nu comunică modificarea suprafeţei utile către asociaţia de proprietari şi administraţia fiscală este cuprinsă între 200 şi 1.000 de lei; dacă nu se permite accesul în locuinţă a preşedintelui asociaţiei, unui membru al comitetului executiv, administratorului şi unei persoane calificate pentru reparaţiile ce trebuie făcute proprietăţii comune (şi pentru care e absolut necesar accesul în locuinţă), proprietarii pot fi sancţionaţi cu o amendă între 500 şi 3.000 de lei; proprietarii care nu vor permite accesul în locuinţă pentru reparaţii, lucrări sau în situaţii de urgenţă, după ce au primit preaviz motivat de la asociaţie, vor risca o amendă de la 500 la 3.000 de lei. Multe dintre reclamaţiile depuse la asociaţiile de proprietari se referă la reamenajarea apartamentului, însoţită de spargerea pereţilor. Noua lege prevede că zidurile care se pot muta sînt cele care nu fac parte din structura de rezistenţă a blocului, iar zidurile dintre apartamente pot fi reamplasate doar cu acordul proprietarilor, în timp ce zidurile dintre un apartament şi spaţiile comune se pot muta doar cu acordul tuturor proprietarilor din bloc. Cei care pun în pericol integritatea structurii clădirii riscă amenzi între 500 şi 3.000 de lei. Acelaşi cuantul al sancţiunii este şi în cazul celor care pun în pericol integritatea structurii clădirii, a altor apartamente ori buna funcţionare a instalaţiilor. Amendă între 5.000 şi 10.000 de lei este prevăzută pentru schimbarea de către proprietar a destinaţiei locuinţei sau spaţiului cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă fără autorizaţiile şi aprobările legale; aceeaşi sancţiune este şi pentru modificarea aspectului proprietăţii comune de către proprietari, precum şi a elementelor constructive fără respectarea Legii asociaţiilor. Este bine de ştiut că proprietarii sancţionaţi contravenţional au la dispoziţie 15 zile pentru a plăti amenda la jumătate din cuantumul prevăzut de lege.

Vor fi «pedepsiţi» în continuare bunii platnici

Nouă reglementare prevede o obligaţie expresă a proprietarilor de a comunică asociaţiei şi organului fiscal local orice schimbare a suprafeţei construite sau utile, în cel mult 30 de zile de la încheierea lucrărilor. Nerespectarea acestei obligaţii va atrage o amendă de la 200 la 1.000 de lei. Cotele de contribuţie trebuie plătite în cel mult 30 de zile calendaristice de la data afişării listei lunare de plată. Cei care întîrzie mai mult riscă să-şi piardă casele. Astfel, restanţele mai vechi de trei luni şi care depăşesc valoarea salariului minim brut pe economie vor fi înscrise în cartea funciară a apartamentului, iar asociaţia va putea pune o ipotecă pe acel apartament. Proprietarul va avea dreptul de a vinde locuinţa doar după achitarea integrală a datoriilor. Legea asociaţiilor impune cîteva obligaţii dezvoltatorilor imobiliari care construiesc blocuri de locuinţe. În primul rînd, ei trebuie să-i informeze la momentul înstrăinării pe cumpărători cu privire la necesitatea constituirii asociaţiilor de proprietari. Celor care cumpără locuinţe în ansamblurile rezidenţiale trebuie să li se asigure furnizarea serviciilor de utilităţi publice, iar dezvoltatorul va trebui neapărat să le pună la dispoziţie locatarilor cartea tehnică a construcţiei. Ca o noutate faţă de legislaţia în vigoare în domeniu, legea nouă – 196/2018, stabileşte ca structura de conducere a unei asociaţii de proprietari să fie diferită în funcţie de numărul de apartamente din imobilul în care se va înfiinţa asociaţia. Se mai stipulează că proprietarii de locuinţe aflate la primul nivel al unei clădiri vor fi scutiţi de a plăti pentru consumul de energie de la liftul imobilului. Dincolo de prevederile noii legi, care deja operează, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari din România, Radu Opaina, crede că ele vor crea multe probleme asociaţiilor de proprietari: „Legea e nouă doar ca număr şi dată, nu prezintă nici un avantaj, mai exact nici o soluţie la problemele din sistem. Dimpotrivă, au fost eliminate multe prevederi care erau utile şi bune. Schimbări vor avea loc doar în sens negativ, întrucît unele prevederi incorecte, neclare şi de proastă calitate vor genera alte probleme, vor amplifica problemele actuale şi vor crea haos, certuri şi scandaluri în blocuri. Concret, vor creşte cheltuielile cu întreţinerea, vor fi «pedepsiţi» în continuare bunii platnici, va creşte incompetenţa, hoţii vor putea fura liniştiţi în continuare“.

loading...

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.