Contactează-ne

Economie

Legea asociaţiilor, obligaţi să cotizăm

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ o nouă prevedere în domeniu a intrat în vigoare de ieri ■ vom fi obligaţi să cotizăm la fondul de reparaţii şi la fondul de rulment ■ pentru diverse abateri, locatarii pot fi sancţionaţi cu amenzi cuprinse între 2 şi 100 de milioane de lei vechi ■

Noua lege a asociaţiilor de proprietari a intrat în vigoare de ieri, 28 septembrie şi aduce noutăţi semnificative atît în ceea ce îi priveşte pe membrii conducerii unei astfel de entităţi, cît şi pe posesorii de locuinţe. Plus amenzi pentru diverse fapte ce ţin de traiul la bloc, în comun cu alţi locatari. Ca noutate este faptul că se revine la celebrul fond de rulment, adică proprietarii, că vor, că nu vor, sînt obligaţi să contribuie financiar la crearea lui. În trecut, fondul era la îndemîna administratorului, au fost destule fraude, prejudiciul, în rare cazuri a fost recuperat, păgubiţi fiind cei care au cotizat la crearea lui. Apoi, mai e problema rău platnicilor, care şi aşa nu-şi achită utilităţile furnizate, dar minteri alţi bani la fondul de rulment. Legea mai stabileşte şi principiile de organizare şi funcţionare a condominiului, precum şi regulamentul de funcţionare al acestuia. Proprietarii din condominiu trebuie să încheie un acord scris cu privire la regulile şi condiţiile de folosinţă a părţilor comune ale imobilului şi normele de conduită dintre locatari, numit regulament al condominiului. Se mai stipulează obligativitatea constituirii de către asociaţiile de proprietari a fondului de reparaţii anual, detaliază cadrul normativ prin care asociaţiilor de proprietari fac angajări, clarifică atribuţiile administratorului, ale preşedintelui, ale comitetului executiv, ale cenzorilor, tipul de relaţii dintre aceştia, precum şi procedurile de aprobare a deciziilor privind realizarea lucrărilor de reabilitare a imobilului şi de limitare a consumului energetic. S-a intodus obligativitatea ca lucrările de reabilitare a imobilelor cu mai multe scări să se facă unitar, nu pe segmente de clădire: „În cazul condominiilor de tipul imobilelor colective multietajate, modificarea aspectului faţadei se poate face numai în mod unitar pe întreg condominiul, indiferent de numărul asociaţiilor de proprietari constituite pe scări sau tronsoane“, se precizează în actul normativ. Noua lege mai stipulează că administratorii trebuie să deţină certificate de calificare şi că preşedintele asociaţiei, membrii comitetului executiv, respectiv membrii comisiei de cenzori ori cenzorul răspund personal sau solidar, pentru daunele şi prejudiciile cauzate proprietarilor sau terţilor. Proprietarii de apartamente sînt obligaţi prin lege să participe la şedinţele de bloc, ei nemaiputînd să fie reprezentaţi în adunarea generală de preşedinte, un membru al comitetului de bloc ori de administrator. Dacă nu pot participa, trebuie să mandateze un alt membru al asociaţiei printr-o împuternicire scrisă şi semnată. Orice proprietar care închiriază va trebui neapărat să notifice asociaţia cu privire la prezenţa chiriaşilor în apartamentul sau în cel mult zece zile de la semnarea contractului de închiriere. De asemenea, la bloc vor putea să se înfiinţeze şi asociaţii de chiriaşi.

Iată ce riscăm dacă gafăm la bloc

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, preşedinţii asociaţiilor de proprietari sînt obligaţi să transmită autorităţilor administraţiei publice locale numele şi datele de contact actualizate privind preşedintele comitetul executiv, comisia de cenzori/cenzorul şi administratorul. Persoanele fizice atestate pentru funcţia de administrator în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, pot îndeplini funcţia de administrator numai dacă, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, obţin certificate de calificare profesională care dovedesc că pot ocupa funcţia de administrator. Prevederea legislativă a stabilit şi sancţiuni pecuniare, pentru unele abateri fiind amenzi destul de consistente în cazul proprietarilor de apartamente, dar nu şi a chiriaşilor lor. Contravenţiile pot fi constatate de către poliţiştii locali, reprezentanţi ai primăriilor sau inspectori de stat în construcţii. Amenda pentru cei care nu comunică modificarea suprafeţei utile către asociaţia de proprietari şi administraţia fiscală este cuprinsă între 200 şi 1.000 de lei; dacă nu se permite accesul în locuinţă a preşedintelui asociaţiei, unui membru al comitetului executiv, administratorului şi unei persoane calificate pentru reparaţiile ce trebuie făcute proprietăţii comune (şi pentru care e absolut necesar accesul în locuinţă), proprietarii pot fi sancţionaţi cu o amendă între 500 şi 3.000 de lei; proprietarii care nu vor permite accesul în locuinţă pentru reparaţii, lucrări sau în situaţii de urgenţă, după ce au primit preaviz motivat de la asociaţie, vor risca o amendă de la 500 la 3.000 de lei. Multe dintre reclamaţiile depuse la asociaţiile de proprietari se referă la reamenajarea apartamentului, însoţită de spargerea pereţilor. Noua lege prevede că zidurile care se pot muta sînt cele care nu fac parte din structura de rezistenţă a blocului, iar zidurile dintre apartamente pot fi reamplasate doar cu acordul proprietarilor, în timp ce zidurile dintre un apartament şi spaţiile comune se pot muta doar cu acordul tuturor proprietarilor din bloc. Cei care pun în pericol integritatea structurii clădirii riscă amenzi între 500 şi 3.000 de lei. Acelaşi cuantul al sancţiunii este şi în cazul celor care pun în pericol integritatea structurii clădirii, a altor apartamente ori buna funcţionare a instalaţiilor. Amendă între 5.000 şi 10.000 de lei este prevăzută pentru schimbarea de către proprietar a destinaţiei locuinţei sau spaţiului cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă fără autorizaţiile şi aprobările legale; aceeaşi sancţiune este şi pentru modificarea aspectului proprietăţii comune de către proprietari, precum şi a elementelor constructive fără respectarea Legii asociaţiilor. Este bine de ştiut că proprietarii sancţionaţi contravenţional au la dispoziţie 15 zile pentru a plăti amenda la jumătate din cuantumul prevăzut de lege.

„Vor fi «pedepsiţi» în continuare bunii platnici“

Nouă reglementare prevede o obligaţie expresă a proprietarilor de a comunică asociaţiei şi organului fiscal local orice schimbare a suprafeţei construite sau utile, în cel mult 30 de zile de la încheierea lucrărilor. Nerespectarea acestei obligaţii va atrage o amendă de la 200 la 1.000 de lei. Cotele de contribuţie trebuie plătite în cel mult 30 de zile calendaristice de la data afişării listei lunare de plată. Cei care întîrzie mai mult riscă să-şi piardă casele. Astfel, restanţele mai vechi de trei luni şi care depăşesc valoarea salariului minim brut pe economie vor fi înscrise în cartea funciară a apartamentului, iar asociaţia va putea pune o ipotecă pe acel apartament. Proprietarul va avea dreptul de a vinde locuinţa doar după achitarea integrală a datoriilor. Legea asociaţiilor impune cîteva obligaţii dezvoltatorilor imobiliari care construiesc blocuri de locuinţe. În primul rînd, ei trebuie să-i informeze la momentul înstrăinării pe cumpărători cu privire la necesitatea constituirii asociaţiilor de proprietari. Celor care cumpără locuinţe în ansamblurile rezidenţiale trebuie să li se asigure furnizarea serviciilor de utilităţi publice, iar dezvoltatorul va trebui neapărat să le pună la dispoziţie locatarilor cartea tehnică a construcţiei. Ca o noutate faţă de legislaţia în vigoare în domeniu, legea nouă – 196/2018, stabileşte ca structura de conducere a unei asociaţii de proprietari să fie diferită în funcţie de numărul de apartamente din imobilul în care se va înfiinţa asociaţia. Se mai stipulează că proprietarii de locuinţe aflate la primul nivel al unei clădiri vor fi scutiţi de a plăti pentru consumul de energie de la liftul imobilului. Dincolo de prevederile noii legi, care deja operează, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari din România, Radu Opaina, crede că ele vor crea multe probleme asociaţiilor de proprietari: „Legea e nouă doar ca număr şi dată, nu prezintă nici un avantaj, mai exact nici o soluţie la problemele din sistem. Dimpotrivă, au fost eliminate multe prevederi care erau utile şi bune. Schimbări vor avea loc doar în sens negativ, întrucît unele prevederi incorecte, neclare şi de proastă calitate vor genera alte probleme, vor amplifica problemele actuale şi vor crea haos, certuri şi scandaluri în blocuri. Concret, vor creşte cheltuielile cu întreţinerea, vor fi «pedepsiţi» în continuare bunii platnici, va creşte incompetenţa, hoţii vor putea fura liniştiţi în continuare“.

Citește știrea
Un comentariu

Un comentariu

  1. Muncitorul

    30 septembrie 2018 at 3:46 PM

    Ce să mai, taxă pe aer mai rămâne de implementat. Oricum, cine vrea să facă modificări, tot le face și fără acte, unii se descurcă.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

A mai crescut oferta de muncă

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ pentru prima dată de la debutul crizei sanitare sînt anunţate vacante peste 500 de job-uri ■ cele mai multe recrutări de personal ar putea avea loc în reşedinţa de judeţ şi localităţile limitrofe ■ licenţiaţii nu au căutare ■

Criza sanitară a frînat mult piaţa muncii şi, de la deputul pandemiei, jumătatea lunii martie 2020, şi pînă în prezent, în judeţul Neamţ au fost foarte puţine oportunităţi de angajare. În a doua decadă a lunii octombrie, lucrurile s-au mai dezmorţit niţel şi pentru prima dată de la debutul pandemiei, în tot judeţul Neamţ numărul locurilor de muncă vacante a depăşit cifra de 500.

Cei care au nevoie de un nou job trebuie să ştie că Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ anunţă ca fiind vacante 522 de locuri de muncă din care cele mai multe, 155, vin de la patroni din reşedinţa de judeţ şi comunele limtrofe, iar alte 151 sînt în zona Roman.

În premieră, a crescut cererea de personal şi în zona Tîrgu Neamţ, iar la acest moment este de muncă pentru un număr de 116 persoane. Chiar şi în aceste condiţii, licenţiaţii nu au prea mare căutare, iar oferta de muncă pentru ei este cam limitată. Astfel, angajatorii din zona Piatra Neamţ nu au nevoie decît de un medic veterinar şi un funcţionar administrativ. Pentru ceilalţi piaţa oferă 10 posturi de agenţi de vînzări, alte 10 locuri de muncă sînt pentru lucrător comercial, la care se mai adaugă 14 posturi de manipulant mărfuri, se mai cer 36 de muncitori necalificaţi pentru mai multe domenii, sau 18 operatori la prelucrarea maselor plastice.

În multe alte ocupaţii sînt mai puţine cereri, cei interesaţi putînd opţine informaţii suplimentare la Agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă Piatra Neamţ. Nici la Roman nu se caută prea multe persoane cu studii superioare şi este nevoie numai de un economist şi un inginer electric cu curs de sănătatea şi securitatea muncii, post vacant de luni bune de zile.

La polul opus, pentru necalificaţi, este mult de lucru, fiind nevoie de 32 de persoane pentru mai multe domenii. Cele mai multe angajări ar putea avea loc, dacă s-ar găsi personal interesat, în industria uşoară unde se caută 10 operatori confecţii şi 24 de confecţioner-asamblor articole din textile. În rest mai este nevoie de lucrători calificaţi ca şi dulgheri, fierar betonist, electrician auto, lăcătuş mecanic, instalator, mecanic auto sau maistru electric.

Şi la Tîrgu Neamţ sînt două posturi pentru personal de înaltă calificare şi se caută cu disperare, de mai mult timp, un medic veterinar şi un inginer zootehnist. În zonă mai este de lucru pentru cîte 5 asistenţi medicali generalişti, sau barmani – ospătari, se mai caută 35 de confecţioneri textilişti, precum şi drujbişti, frezori, gaterişti sau gestionari.

Citește știrea

Actualitate

Construcţiile, „îngheţate” de pandemie

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ cele mai multe solicitări sînt cele de braşament la reţeaua de gaz metan ■ se solicită autorizaţii pentru construcţia a doar trei locuinţe ■ se mai construieşte un centru comercial şi o spălătorie ■

Pe site-ul Primăriei Roman se publică, lunar, autorizaţiile de construcţie eliberate, la solicitarea romaşcanilor. Din dorinţa de a cunoaşte ce se mai construieşte în Roman, în această perioadă de criză pandemică, provocată de virusul SARS Cov2, am consultat lista autorizaţilor de construcţii eliberate de Direcţia de Urbanism la sfîrşitul lunii septembrie şi am constatat că romaşcanii, deşi e încă destul de cald, nu realizează construcţii majore.

În ordinea publicării lor pe site-ul instituţiei am aflat că la sfîrşitul lunii septembrie se cerea autorizaţie pentru amplasarea unei firme luminoase în strada Ştefan cel Mare, construirea unei anexe gospodăreşti în strada Roman-Vodă, aprobare pentru modernizarea unei hale de producţie, pe strada Nordului.

Cele mai multe solicitări sînt însă cele de branşament de gaze naturale, în această lună fiind depuse un număr de şapte astfel de solicitări. Există şi o cerere pentru montarea unei conducte de gaz metan pe două străzi: Zimbrului şi Fundătura Tinosului, ambele în cartierul Nicolae Bălcescu, unde s- au realizat lucrări de modernizare a reţelei stradale.

Au fost solicitate şi autorizaţii pentru efectuarea de lucrări în instalaţiile electrice pe străzile:Eternităţii, Martir Horia şi Bulevardul Roman- Muşat. O altă solicitare de autorizaţie este cerută pentru demolarea unei clădiri şi construirea unui centru comercial cu împrejmuire teren, amenajare parcare, amenajare acces, amplasare de mijloace publicitare pe strada Mihai Viteazu.

Există doar două solicitări pentru construirea de locuinţe şi a împrejmuirii terenului, în strada Dumitru Mărtinaş şi în cartierul Nicolae Bălcescu. Un întreprinzător a făcut cerere pentru eliberarea unei autorizaţii de construire a unei spălătorii auto, în strada Nordului şi a unui garaj în strada Plopilor. Un romaşcan a cerut demolarea unei construcţii în strada Costache Negri, în vederea construirii unei clădiri noi şi racordarea acesteia la utilităţi.

Citește știrea

Actualitate

Ce se caută şi ce nu, pe piaţa muncii

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ cel mai mult este de lucru în zona reşedinţei de judeţ ■ licenţiaţii nu au prea mare căutare, pentru ei fiind disponibile doar şase posturi la Piatra Neamţ, Roman şi Tîrgu Neamţ ■

Cererea de personal la nivel de judeţ s-a mai dezmorţit niţel, dar nu prea tare, iar pînă la finele celei de-a doua decade a lui Brumărel sînt anunţate ca fiind vacante un număr total dse 382 de locuri de muncă în cele mai diverse ocupaţii.

Pentru această săptămînă, balanţa s-a înclinat înspre zona reşedinţei de judeţ, după ce o bună perioadă de timp a fost la Roman. Astfel, la acest moment, angajatorii din Piatra Neamţ şi comunele limitrofe anunţă, conform Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Piatra Neamţ, un număr de 152 de locuri disponibile, în timp ce patronii din Roman recrutează 140 de noi salariaţi. Cel mai puţin este de lucru în zona Tîrgu Neamţ unde sînt disponibile 90 de job-uri, cam la fel ca în perioadele anterioare.

De menţionat este faptul că cererea de personal de înaltă calificare este ca şi inexistentă şi puţini licenţiaţi au noi oportunităţi de angajare. La Piatra Neamţ se caută un specialist în achiziţii şi un fiuncţionar administrativ. Pentru cei cu studii medii sînt pe piaţă 10 locuri de muncă în ocupaţia de agenţi de vînzări, se mai recrutează 9 lucrători comerciali şi 12 manipulanţi mărfuri.

Mai este nevoie de 26 de muncitori necalificaţi, din care 10 pentru domeniul silvic, precum şi 16 operatori mase plastice. În multe alte ocupaţii sînt mai puţine cereri de personal, lista completă putînd fi obţinută de la Agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă Piatra Neamţ, de pe strada Mihai Eminescu din reşedinţa de judeţ.

La Roman piaţa muncii are nevoie numai de doi licenţiaţi şi se caută de mai mult timp, fără succes, un economist şi un inginer electric. În rest, cele mai multe recrutări s-ar putea face în industria uşoară unde este nevoie de 29 de confecţioneri – asamblori articole textile, mai este nevoie de 10 operatori confecţii şi 10 operatori confecţioneri industriali. Se mai recrutează 27 de muncitori necalificaţi pentru mai multe domenii, precum şi 5 lucrători comerciali, tot atîţia fierari betonişti sau electricieni şi 4 instalatoiri centrale.

Ar mai fi de lucru, dar mai puţin, pentu cei care pot presta în ocupaţii cum ar fi instalator, lăcătuş mecanic, casier, mecanic maşini de cusut, vînzător sau tîmplar universal. La Tîrgu Neamţ rămîn pe piaţă cele două posturi pentru licenţiaţi vacante de luni bune de zile şi nu se găseşte cu nici un chip un medic veterinar şi un inginer zootehnist.

Pentru ceilalţi piaţa oferă 20 de locuri de muncă în ocupaţia de confecţioner textilist, se mai recrutează 5 asistenţi medicali generalişti şi tot atîţia barmani – ospătari sau drujbişti, dar este nevoie şi de cîte 4 infirmiere, sau tricoteuri ori 6 vulcanizatori.

Citește știrea

Trending