Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Investitii în confortul pietrenilor

Știre publicată în urmă cu

în data de

• în anul 2005, a fost finalizatã prima etapã a modernizãrii Pietei Centrale, fiind reabilitate retelele pentru utilitãti • valoarea totalã a proiectului se ridicã la circa un milion de euro • Serviciul de iluminat public a fost concesionat, pe 15 ani, cãtre Luxten Lighting Company din Timisoara • întreprinzãtorul privat va finaliza reabilitarea si extinderea sistemului de iluminat public în acest an • autoritãtile locale pietrene au fãcut ordine în transportul public de cãlãtori •

Asigurarea unui comert civilizat care sã satisfacã cerintele cetãtenilor, a unor servicii de transport superior calitative, atît în privinta confortului, cît si a promptitudinii, a unui sistem de iluminat public modern s-au numãrat printre preocupãrile care s-au înscris în demersurile municipalitãtii pietrene pentru schimbarea imaginii localitãtii.

Modernizarea Pietei Centrale, pas important spre civilizarea comertului Consideratã cea mai aglomeratã zonã comercialã a localitãtii, care asigura conditii precare de depozitare si vînzare a produselor, neexistînd nici suficient spatiu, dar nici posibilitatea de pãstrare a mãrfurilor perisabile si nu dispunea de suficiente locuri de parcare – pentru comercianti si cumpãrãtori, edilii localitãtii au considerat cã este necesarã o modificare a configuratiei zonei. Împreunã cu reprezentantii Urban, societate de interes local care se ocupã de administrarea pietelor din localitate, municipalitatea a organizat un concurs de proiecte pentru modernizarea Pietei Centrale. Din cele trei firme participante, ale cãror proiecte au fost supuse si dezbaterii publice – „Edil Proiect“, „Class Proiect“ din Piatra Neamt“ si „Event Horizon Furnishing“ Bucuresti – cîstigãtoare a fost desemnatã prima nominalizatã. Modernizarea este realizatã etapizat, fiind estimatã la valoarea de un milion de euro, anul 2005 fiind consacrat realizãrii primei faze – a modernizãrii retelelor pentru utilitãti (de canalizare menajerã, pluvialã, ca si de alimentare cu apã potabilã). Cîstigãtoare a licitatiei pentru executia lucrãrilor a fost desemnatã firma pietreanã Ruginex. Investitia – în valoare de circa 7 miliarde de lei – a fost finalizatã pînã la venirea sezonului rece. Piata Centralã a fost dotatã – pentru prima datã în existenta sa – cu «inel de incendiu», în fapt o gurã de alimentare cu apã, foarte necesarã pompierilor, în cazul producerii unui incendiu. Cît de utilã este aceastã sursã de alimentare cu apã ne-a explicat consilierul local Viorel Chirilã, reprezentantul legislativului local în AGA la Urban: „A fost un mare noroc cã, pînã acum, nu s-a întîmplat nimic, avînd în vedere materialul din care este realizat acoperisul, fãrã sã mai vorbim despre tarabele din plastic, în conditiile în care, dacã s-ar fi produs un incendiu, pompierii nu ar fi avut de unde se alimenta cu apã“.

Vitrine frigorifice noi În aceastã varã, sectorul rezervat produselor lactate, din Piata Centralã, a fost dotat cu 25 de vitrine frigorifice, investitia fiind fãcutã, în colaborare, atît de societatea Urban, cît si de cãtre comercianti. Efortul financiar a însumat 450 milioane de lei. Vitrinele au fost amplasate în locul tonetelor. De asemenea, si sectorul de comercializare a produselor din carne a fost dotat cu 21 de vitrine frigorifice, efortul financiar cifrîndu-se la 400 milioane de lei. O primã rezolvare a locurilor de parcare a fost datã prin transformarea zonei cuprinse între podul de peste Cuejdi si cel din zona Cãprioara. Comerciantii de produse nealimentare au fost mutati – pentru a fi eliberatã zona în care au fost executate lucrãrile incluse în prima etapã de modernizare a Pietei Centrale – în apropierea parcãrii etajate. Si în celelalte piete ale municipiului au fost executate lucrãri de reparatii si întretinere, Piata Mãrãtei fiind dotatã cu grup sanitar.

Instalatii de climatizare si sistem de supraveghere Urmãtoarea etapã de modernizare a Pietei Centrale va fi demaratã din primãvara acestui an. Practic, se va merge din start pe cerintele europene în domeniu: sectorul lactate va fi separat complet de cel în care se comercializeazã carnea, si la fel se va proceda cu cel de comercializare a pestelui. Piata va fi complet închisã, iar sub cupolã va fi montat un sistem care, în perioada de iarnã, va asigura încãlzirea – pentru evitarea înghetãrii fructelor si legumelor, iar vara – ventilarea si pãstrarea unei temperaturi optime. Vor fi amenajate un grup sanitar destinat cumpãrãtorilor, un birou pentru medicii Directiei Sanitar-Veterinare si o încãpere pentru personalul administrativ. De asemenea, Piata Centralã va fi dotatã cu sistem de supraveghere video. Realizarea celei de a doua etape de modernizare a zonei comerciale va costa circa 15 miliarde de lei.

Parcarea etajatã de peste Cuejdi, un nou complex comercial Cu putin timp înainte de sfîrsitul anului trecut, municipalitatea pietreanã a primit aprobarea legislativului local pentru asocierea dintre municipiul Piatra Neamt si SC Parking SA, în vederea amenajãrii unui complex comercial si de alimentatie publicã, spatii de parcare „P^5“, în strada Cuejdi, zona Pietei Centrale. Potrivit noului proiect, constructia va fi realizatã din materiale usoare si sticlã. Vor fi amenajate circa 60 de locuri de parcare si un numãr semnificativ de spatii comerciale care vor fi închiriate agentilor economici. Aici ar putea fi mutate si cele 300 de firme din bazarul pe locul cãruia se intentioneazã construirea unui supermarket (investitie a concernului german Kaufland). De asemenea, vor putea închiria spatii si comerciantii de produse industriale din Piata Centralã. Parcarea etajatã de peste Cuejdi va fi integratã în proiectul de modernizare a Pietei Centrale. Fosta guvernare localã a cheltuit, cu parcarea etajatã, peste 11 miliarde de lei – lucrãrile fiind executate de firma Alpin AG – investitia fiind catalogatã ca nerentabilã. O expertizã realizatã de reprezentantii Societãtii Expertilor Tehnici indica faptul cã, pentru finalizarea primului nivel al parcãrii, ar mai fi necesari cu putin peste 1,023 miliarde de lei. Din primul nivel al parcãrii au fost realizati 525 mp, rãmînînd de amenajat 1.834 mp.

Iluminat public stradal de calitate Iluminatul public stradal a reprezentat, o lungã perioadã de timp, o zonã nevralgicã, investitiile fãcute nereusind sã acopere necesitãtile reale. Spre finalul anului 2004, municipalitatea pietreanã a organizat o licitatie pentru concesionarea Serviciului de iluminat public care a fost cîstigatã de cãtre firma Luxten Lighting Company Timisoara, contractul fiind încheiat în luna noiembrie a aceluiasi an. „Iluminatul public stradal a fost concesionat pe o perioadã de 15 ani, firma Luxten Lighting ocupîndu-se de extinderea, reabilitarea si întretinerea-mentinerea sistemului. În vederea aplicãrii proiectului de reabilitare, localitatea a fost împãrtitã în 12 zone. Pentru acest an, au mai rãmas de reabilitat douã zone si cîteva capete din celelalte. Firma s-a ocupat si de extinderea retelelor pe strada Nufãrului, partial pe strada Gara Veche si pe strada Prunilor. În Cartierele Precista si Mãrãtei si în zona centralã, a fost rezolvatã problema iluminatului pe strãdutele dintre blocuri. Practic, corpurile de iluminat au fost schimbate cu tot cu brate, iar becurile cu vapori de mercur – peste 5.200 – au fost înlocuite cu becuri cu vapori de sodiu, mai economice si care asigurã o iluminatie mult mai plãcutã“, a declarat Dan Cîmpeanu, directorul Directiei Tehnice din cadrul Primãriei Piatra Neamt. Firma timisoreanã si-a început activitatea cu asigurarea iluminatului ornamental, cu montarea instalatiilor care asigurã punerea în valoare, pe timp de noapte, a bisericilor, muzeelor si altor clãdiri de referintã.

Reabilitarea sistemului, gata în acest an Potrivit contractului încheiat cu firma Luxten Lighting Company, modernizarea sistemului va fi finalizatã în acest an. Extinderea retelelor se va face pe strãzile Siret, Balaurului (în Dãrmãnesti), Ciocîrliei (spre Cartierul Ciritei) si Gara Veche. De asemenea, în reabilitare sistemului de iluminat se va face pe artere importante ale municipiului – strada 1 Decembrie 1918 si bulevardul Mihai Eminescu. În paralel, Primãria Piatra Neamt va veni cu un nou program de modernizare, în zona centralã: vor fi montati stîlpi ornamentali, acolo unde se impune, iar pe cei existenti vor fi montate console de care vor fi agãtate felinare. Acest proiect se va derula în Piata Stefan cel Mare si în parcul cu acelasi nume – care este inclus în Complexul Curtea Domneascã, pe bulevardele Traian, Decebal si Republicii.

Eforturi pentru cresterea calitãtii serviciilor de transport Transportul public de cãlãtori a fost preluat într-o situatie dezastruoasã, serviciile oferite beneficiarilor fiind de foarte slabã facturã. În ce parametri se încadrau? „În afara faptului cã autovehiculele sînt mizerabile, jumãtate din firmele de transport din Piatra Neamt nu au încheiate conventii de utilizare a traseelor cu societatea Transurban, iar în douã cazuri licentele de transport rutier nu corespundeau cu licentele de executie pentru vehicule. Cele mai multe nereguli au fost gãsite la capitolul igienico-sanitar, majoritatea mijloacelor de transport nefiind întretinute corespunzãtor. În plus, la orele de vîrf, microbuzele sînt supraaglomerate, oamenii fiind înghesuiti ca sardelele, iar mijloacele de ventilatie lipsesc aproape cu desãvîrsire“, acestea au fost concluziile reprezentantilor Oficiului pentru Protectia Consumatorilor Neamt care, împreunã cu cei ai Politiei Rutiere au efectuat un control tematic, în rîndul operatorilor de transport public nemteni, inclusiv din Piatra Neamt. Dezordinea totalã din transportul în comun marcat de concurentã neloialã si de o sumedenie de grave nereguli au creat mari neajunsuri care au afectat, în primul rînd, cetãtenii. Subventiile pentru transportul în comun, nealocate cu anii de cãtre fosta guvernare localã, la care s-a adãugat lipsa unui control strict asupra încasãrii banilor de la firmele care practicã transportul local cu microbuzele, cîstigãtoare ale licitatiilor pentru trasee, ori asupra modului în care respectã conditiile impuse prin contractele încheiate – mai ales în sensul respectãrii traseelor, au adus Transurban pe marginea prãpastiei financiare. Între societãtile aflate în subordinea Consiliului Local, Transurban se afla, de departe, în situatia cea mai delicatã, dezastrul iesind la ivealã odatã cu mãsura luatã, la începutul anului 2005, de cãtre Directia Generalã a Finantelor Publice Neamt, de blocare a conturilor, pentru o datorie de 22,5 miliarde de lei la bugetul statului.

„Luminã“ în transportul pietrean Primele demersuri ale noii administratii locale au prins contur atît în urma dezbaterilor publice organizate cu cetãtenii, cît mai ales dupã întîlnirile repetate cu operatorii de transport. Traseele de pe raza municipiului au fost scoase la licitatie, participantilor fiindu-le impuse o serie de conditii menite sã ridice standardele serviciilor oferite populatiei. Cele mai apreciate au fost aspectele tehnice ale ofertelor prezentate, constînd în pregãtirea organizatoricã si tehnicã, specificã transportului public (garaj, atelier reparatii autorizate, parc auto disponibil – an fabricatie, stare tehnicã, atestate Euro 2 sau Euro 3 etc), programul de organizare, control, existenta personalului autorizat de supraveghere a serviciului ce urma a fi concesionat, precum si procedura de încasare a tarifelor, fiind preferat sistemul electronic. O serie de modificãri ale Regulamentului de transport public de cãlãtori, realizat de cãtre specialistii Primãriei Piatra Neamt, au fost operate la sfîrsitul anului trecut. Acestea s-au datorat aspectelor sesizate de cãtre specialistii Primãriei Piatra Neamt, între care refuzul unor operatori de transport de a semna contractul de concesiune a traseelor, în termenul legal de 30 de zile, dar si altele, cum ar fi: strãzile prea strîmte si aglomerarea provocatã de masinile lãsate pe margini, în lipsa locurilor de parcare, numãrul prea mic de mijloace de transport, comparativ cu numãrul cãlãtorilor. A fost propusã desfiintarea unor trasee, cu preluarea acestora de cãtre alti operatori de transport care circulã pe trasee apropiate, schimbarea unor statii intermediare, a capetelor de linii.

Traficul greu si de mãrfuri periculoase, restrictionat Transportul mãrfurilor periculoase, precum si circulatia autovehiculelor care depãsesc masa si (sau) dimensiunile admise poate fi efectuat, în Piatra Neamt, în conditii restrictive, stabilite printr-un Regulament care, anul trecut, a primit girul autoritãtilor locale. Astfel, autovehiculele care transportã mãrfuri periculoase, aflate în tranzit prin municipiul Piatra Neamt, circulã pe urmãtoarele trasee: pe directia Bicaz-Bacãu (Bacãu-Bicaz) – strada Petru Movilã – strada Bistritei – Bulevardul 9 Mai – strada Dimitrie Leonida – strada General N. Dãscãlescu; pe directia Bicaz-Roman (Roman-Bicaz) – strada Petru Movilã – strada Bistritei – Bulevardul 9 Mai – strada Dimitrie Leonida – strada Izvoare – strada Gara Veche – strada Fermelor; pe directia Bicaz – Tîrgu Neamt (Tîrgu Neamt – Bicaz) – strada Petru Movilã – strada Bistritei – Bulevardul 9 Mai – strada Dimitrie Leonida – strada Izvoare – strada Gara Veche – strada Fermelor – strada Mihai Viteazul – strada 1 Decembrie 1918. De asemenea, autovehiculelor care transportã mãrfuri periculoase pe raza municipiului Piatra Neamt pe directiile Bacãu-Tîrgu Neamt (Tîrgu Neamt-Bacãu) si Bacãu-Roman (Roman-Bacãu) le este permis accesul numai pe traseele mai sus mentionate. Parcarea acestora se poate face numai în locurile special amenajate, în cadrul societãtilor comerciale Transurban, Agromec, Petrotrans si Transmoldavia. Executarea transporturilor periculoase ce au ca destinatie obiective de pe teritoriul municipiului Piatra Neamt poate fi efectuatã doar pe strãzile General Dãscãlescu, Fermelor, Mihai Stamatin, Mihai Viteazul, Petru Rares, Obor, Orhei, Ozanei, Dimitrie Leonida, Bistritei, Petru Movilã, 1 Decembrie 1918 si bulevardul 9 Mai. Pe de altã parte, însã, executarea transporturilor de mãrfuri periculoase se poate efectua numai în baza unei autorizatii speciale eliberate de cãtre Primãria Piatra Neamt, pentru fiecare autovehicul care executã un asemenea transport. De asemenea, transportul de mãrfuri periculoase ce au ca destinatie obiective de pe raza municipiului Piatra Neamt se va putea face numai între orele 17.00 si 22.00. Transporturilor cu depãsirea masei si (sau) dimensiunilor maxime admise, care au ca destinatie obiective de pe raza municipiului Piatra Neamt, li se interzice circulatia pe strãzile Mihai Eminescu, Privighetorii, Alexandru cel Bun, Stefan cel Mare, Petru Rares, Orhei, Mihail Sadoveanu, Eroilor, Valea Albã, Hangului, bulevardele Decebal, Traian, Republicii si Pietele Mihail Kogãlniceanu si Stefan cel Mare. Regulamentul stipuleazã si faptul cã, în cazul încãlcãrii regulilor stabilite, contravenientii sînt pasibili de amenzi ale cãror cuantumuri variazã, în functie de gravitatea faptei, între 700.000 si 4 milioane de lei.

Autobuze milaneze la Transurban Autoritãtile locale din orasul Milano au donat, ca rezultat al colaborãrii dintre Guvernele României si Italiei, 55 de autobuze marca Iveco, 15 revenind societãtii pietrene, iar 40 – Regiei Autonome de Transport Bucuresti. Acestea au intrat în tarã în cea de a treia zi a acestui an. Cele 15 autobuze italiene vor intra în circulatie la începutul lunii februarie. „Mai avem de depãsit etapele de avizare ale RAR si Politiei. Apoi va trebui sã obtinem o derogare de la Guvern, pentru cã acestea sînt de tip Euro II si nu Euro III, potrivit normelor UE. Dar aratã foarte bine, au capacitãti de 20 de locuri – pe scaune, dar pot transporta mult mai multe persoane“, a declarat Ioan Cucoreanu, managerul de proiect al societãtii Transurban. Cu noile achizitii, parcul Transurban va avea 40 de mijloace de transport. Însã, 5 dintre acestea, vechi de circa 25 de ani, vor fi scoase din uz. Din cele 15 noi autobuze, 12 vor fi trimise pe trasee, iar 3 vor fi pãstrate ca rezerve. Conducerea societãtii de transport local sperã cã noile autobuze vor face Transurban mai atractivã pentru pietreni, în conditiile în care aceasta se aflã, potrivit noului regulament de transport, în concurentã cu firmele private, cîstigãtoare ale licitatiilor organizate pentru adjudecarea traseelor, unele dintre acestea avînd suficiente posibilitãti financiare pentru a asigura un confort sporit cãlãtorilor.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Arhivă 2005-2017

Proces şi la Curte în cazul fraudelor de la postliceală

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ procurorii au atacat sentinţa prin care s-au aplicat pedepse cu suspendare şi achitări ■ 19 din cei 96 de inculpaţi au uzat de calea de atac ■ 26 de lucrări au fost anulate de instanţa de fond ■ unii elevi nici nu treceau pe la şcoală, fiind plecaţi în străinătate ■ erau promovaţi contra unor sume de 1.000 de lei ■ unii profesorii-medici pătaţi completau în locul candidaţilor testele tip grilă ■

Procesul fraudelor de la postliceala sanitară continuă la Curtea de Apel Bacău după ce sentinţa instanţei de fond a fost atacată. Au declarat apel atît procurorii cît şi parte din inculpaţi, 19 din totalul din 96, profesori care şi-au pătat onoarea la corectarea tezelor, dar şi elevi care au cotizat pentru a deveni asistenţi medicali. Reamintim că Tribunalul Neamţ a aplicat pedepse cu suspendare, iar parte dintre cei deferiţi justiţiei au fost exoneraţi de răspundere penală, fiind achitaţi. 26 de lucrări ale elevilor „cotizanţi“ au fost anulate de instanţă, titularii rămînînd fără diploma care le atesta studiile. Acuzele de dare şi luare de mită nu au putut fi dovedite nici din probatoriu, nici din interceptări şi confruntări, astfel încît profesorii şi cei din comisia de examinare au fost inculpaţi numai pentru abuz în serviciu şi fals material în înscrisuri oficiale. În ceea ce priveşte alţi acuzaţi, ei au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă, iar cursanţii şcolii postliceale fiind inculpaţi pentru cumpărare de influenţă. Cele două părţi vătămate din dosar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Şcoala Posliceală Sanitară Piatra Neamţ, nu s-au constituit părţi civile în procesul penal. Curtea de Apel Bacău va da în cauză o sentinţă definitivă. Conform actelor de urmărire penală, lanţul neregulilor pleca încă de intrarea în şcoală şi se termina la finele studiilor, cu examenul de certificare, unul care era de cele mai multe ori măsluit grosolan. Oamenii legii s-au sesizat despre nereguli în 2013, iar cercetările au durat aproape doi ani. Au ajuns în faţa judecătorilor membrii comisiilor de certificare a studiilor, diriginţii celor trei clase din Piatra Neamţ care au absolvit în 2013, secretarul unei postliceale din Roman, care în anul 2013 a scos ultima promoţie, apoi şi-a închis porţile, precum şi de mulţi din cei care au cumpărat bunăvoinţa profesorilor şi a medicilor şi au cumpărat o diplomă de asistent medical, deşi în unele cazuri chiar cei din comisia de examinare se minunau cît de neinstruiţi erau candidaţii. Acheta a relevat faptul că la postliceala din Roman succesul examenului era asigurat contra sumei de 1.000 de lei de persoană. În mod normal, taxa legal instituită era de 170 de lei, iar diferenţa pînă la 1.000 de lei însemna cumpărarea indulgenţei profesorilor examinatori. De toate demersurile s-a ocupat secretara unităţii, cea care strîngea banii de la cotizanţi, le spunea că această practică este valabilă de ani de zile şi că pentru cei care dau bani, poate rezolva problema examenului la Piatra Neamţ. Tot ea făcea drumurile la „judeţ“, unde era centru de examinare şi rezolva problema. Femeia le-a spus oamenilor legii că această taxă ilegală era de cînd lumea, că iniţial a fost mai modestă, dar că din 2009 rămăsese la pragul de 1.000 de lei. Din cei 34 de elevi înscrişi în promoţia 2010 – 2013, au venit la examenul de certificare numai 24, dar instanţa le-a anulat lucrările. Pentru unii, cursurile din cei trei ani au fost opţionale, nici măcar nu au trecut pe la şcoală fiind plecaţi la muncă în străinătate. Pentru majoritatea candidaţilor secretara le-a făcut rost şi de proiecte pe care le avea de la promoţiile anterioare. La Piatra Neamţ examenul de final costa mai puţin, cam 500 de lei. Ca orice examen şi cel de la postliceala sanitară era monitorizat audio şi video, aşa că anchetatorilor nu le-a trebuit decît niţică răbdare pentru a studia înregistrările. Aşa a ieşit la iveală că acolo unde toată comisia era „cumpărată“, medicii au muncit pe brînci, şi- au scos din poşete mai multe pixuri, au stabilit care este mai aproape de culoarea cu care s-a scris teza şi au trecut la treabă. La testele tip grilă erau întrebări care aveau unul, două sau chiar trei răspunsuri corecte. Corectorii au completat tot ce trebuia pentru note cît mai mari. Totuşi, mediciii care nu s-au lăsat cumpăraţi au rămas uimiţi de neştiinţa candidaţilor, catalogînd promoţia 2013 ca fiind cea mai slabă din istoria şcolii. La examenul din 2013 au fost un număr total de 212 candidaţi care au avut de susţinut proba scrisă şi proiectul. Dacă la cea de-a doua probă toţi au trecut cu brio, la teza scrisă, şapte candidaţi nu au reuşit să obţină minim nota 5. Din cei care au trecut însă, mulţi s-au bucurat de sprijinul comisiei de corectare, în unele cazuri modificările fiind evidente. În aceste condiţii, a fost dispusă o expertiză grafologică în urma căreia a ieşit la iveală că din totalul de 212 de teze, un număr de 113 prezintă modificări ale substanţei cu care s-a scris, dar nu s-a putut stabili dacă au făcut menţiunile pe foaie una, sau două persoane.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Vreme anapoda! Iatã ce-o sã fie de Anul Nou

Știre publicată în urmă cu

în data de

• sfîrsitul de an aduce valori termice pozitive • 2018 debuteazã tot cu vreme excelentã • va fi soare si timp bun cel putin pînã la Boboteazã •

Chiar dacã meteorologii au anuntat din vreme o iarnã de cosmar, cel putin pînã acum previziunile nu s-au adeverit, dar ce-i drept mai este timp. Conform prognozei publicatã pe site-ul Administratiei Nationale de Meteorologie, în Neamt vremea va fi bunã, ceva mai rece în noaptea dintre ani, însã 2018 debuteazã cu valori termice de aproape 10 grade. Va fi soare, dar regimul termic se mai decepreciazã nitel; în esentã putem sã ne asteptãm la vreme bunã cel putin pînã la Boboteazã. Ceva mai rece va fi în ultimele zile ale lui 2017, iar pe 30 decembrie va fi cer mai mult acoperit si valori termice modeste, cu o maximã care nu trece de 2 grade. Noaptea va fi cea mai rece din întreg intervalul de prognozã si aduce o minimã de -5 grade. Cam la fel va fi vremea si în ultima zi a anului. Duminicã va fi din nou cer acoperit si maxima rãmîne cantonatã la 2 grade. Cine va petrece Revelionul în stradã trebuie sã stie cã nu sînt anuntate precipitatii, în schimb va fi mai cald decît în intervalul precedent, fiind anuntatã o minimã pozitivã, 1 grad. 2018 debuteazã cu „dreptul“ iar luni, 1 ianuarie, va fi cea mai caldã zi din intervalul de prognozã. Soarele îsi face loc de dupã nori si aduce o maximã care ajunge la 9 grade. Din acest motiv si noaptea va fi mai plãcutã, cam 4 grade. Aproximativ la fel de bine va fi si pe parcursul zilei de marti, 2 ianuarie, cînd din nou va fi soare, însã ceva mai rece, pentru cã la amiazã termometrele nu vor indica mai mult de 5 grade. Noaptea rãmînem cu un regim termic bun pentru acest moment al anului, 1 grad. Meteorologii dau asigurãri cã la fel va fi vremea si pe 3 ianuarie, cînd va fi soare, cam 6 grade la amiazã si valori la limita înghetului peste noapte, 0 grade. Începînd de joi, 4 ianuarie, norii se adunã în zona noastrã dar nu aduc precipitatii, însã se mai pierd cîteva grade în termometre. Astfel, la miezul zilei termometrele vor indica numai 3 grade. Dupã lãsarea întunericului norii îsi vãd de drum, cerul se degajeazã motiv pentru care trecem la o minimã negativã, -1 grad. Cel mai probabil, în acest an vor lipsi crucile de gheatã pentru cã în Ajun de Boboteazã se anuntã vreme potrivnicã. Specialistii spun cã vineri, 5 ianuarie, va fi cer variabil cu soare si o maximã care atinge valoarea de 4 grade Celsius. Noaptea regimul termic va fi neschimbat, cu o minimã negativã de -1 grad. Cam la fel sînt conditiile si în ziua de Boboteazã, sîmbãtã 6 ianuarie 2018. Este prognozat cer degajat, soare, si cam 3 grade la amiazã. De soare avem parte si de Sfîntul Ion, iar duminicã 7 ianuarie, ne vom bucura din nou de soare si putin mai cald, 5 grade. Dupã lãsarea întunericului este anuntat cer senin si o minimã de 0 grade.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Jandarmii si politistii sînt la datorie si de Anul Nou

Știre publicată în urmă cu

în data de

• cadrele celor douã instititutii vor fi în stradã pentru prevenirea evenimentelor nedorite

Jandarmeria si Politia Neamt au dispus intensificarea mãsurilor si suplimentarea efectivelor pentru asigurarea unui climat de ordine, sigurantã si liniste publicã, la nivel întregului judet, precum si pentru solutionarea operativã a sesizãrilor care vor veni în mini-vacanta dintre ani. „În perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, jandarmii vor actiona zilnic, la nivelul judetului, pentru ca cetãtenii sã se poatã bucura de mini-vacanta prilejuitã de trecerea dintre ani în conditii de sigurantã si liniste publicã“, a declarat cãpitanul Marius Gãmãnut, purtãtor de cuvînt al Jandarmeriei Neamt. Pentru a preveni orice incidente ce ar putea tulbura ordinea publicã, precum si pentru descurajarea faptelor antisociale, jandarmii vor fi prezenti în stradã si vor patrula pe traseele de deplasare cãtre zonele unde se organizeazã evenimente, în zonele si arterele intens circulate, precum si în zonele aglomerate. De asemenea, ca urmare a afluentei de turisti, în aceastã perioadã Jandarmeria Montanã si-a suplimentat efectivele, fiind pregãtitã sã intervinã în situatii de urgentã, pentru salvarea celor aflati în dificultate. Inspectoratul de Jandarmi desfãsoarã în aceastã perioadã actiuni pentru prevenirea si combaterea fenomenului contraventional si infractional, prin monitorizarea respectãrii legislatiei referitoare la regimul materialelor pirotehnice. Jandarmeria recomandã persoanelor care participã la evenimente sã manifeste rãbdare, sã respecte indicatiile fortelor de ordine si sã evite implicarea în conflicte de orice naturã. În aceastã perioadã, pãrintii sînt rugati sã supravegheze cu atentie sporitã copiii, pentru a preveni eventualele accidente survenite în urma folosirii obiectelor de distractie pe bazã de amestecuri pirotehnice. Cu ocazia trecerii în noul an, Jandarmeria Neamt ureazã tuturor un cãlduros La Multi Ani! În ceea ce priveste Politia, peste 500 de cadre, cu aproape 250 de autospeciale, vor fi la datorie în perioada mentionatã mai sus. Din totalul politistilor angrenati suplimentar, 400 sînt de la Ordine publicã, aproape 100 de la Rutier, iar restul de la Transporturi, Investigatii criminale, Investigarea criminalitãtii economice, luptãtori de la Interventia rapidã si de la Arme, explozivi si substante periculoase. Va fi monitorizat si traficul rutier, pe toate drumurile nationale, judetene si autostrãzi, pentru fluidizarea circulatiei si prevenirea evenimentelor nedorite.

Citește știrea

Trending