Contactează-ne

Actualitate

“Implică-te: Fii Puterea României” – un concurs destinat elevilor nemţeni

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ proiectul educaţional a fost iniţiat de Prefectura Neamţ şi se va desfăşura în perioada 6-21 mai

Reprezentanţii Prefecturii Neamţ vor organiza, în perioada 06-21 mai 2019, proiectul educaţional intitulat „Implică-te: Fii Puterea României”. Lansat într-o conferinţă de presă organizată luni, 6 mai, proiectul se va desfăşura în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, unităţile şcolare selectate în urma tragerii la sorţi şi Grupul de presă Accent (editor al cotidianului Monitorul de Neamţ şi Roman). Conform declaraţiilor făcute de prefectul de Neamţ, Daniela Soroceanu, obiectivul central îl constituie conştientizarea de către elevi a valorilor şi instituţiilor Uniunii Europene, coroborat cu obiectivul specific privind creşterea gradului de transparentizare a activităţii Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ. Scopul principal în centrul căruia gravitează acţiunile prezentului proiect educaţional îl reprezintă formarea unei gîndiri critice, necesare elevilor, în funcţie de vîrstă şi nivel educaţional, pentru a înţelege fenomenele socio-umane din societatea contemporană, cît şi rolul şi responsabilităţile cetăţeanului în România şi Europa. Competiţia este adresată elevilor din unităţile de învăţămînt preuniversitar din judeţul Neamţ, partenere ale acestui proiect educaţional. Concursul va cuprinde următoarele secţiuni: Secţiunea I ”Implică-te! Salvează o viaţă”. Locul desfăşurării este Sala Ion Creangă a Palatului Administrativ din Piatra Neamţ, pe 9 mai de la ora 13. Participanţi vor fi elevi ai claselor a III-a şi/sau a IV-a din cadrul şcolilor gimnaziale partenere, sub coordonarea unui cadru didactic desemnat de unitatea şcolară. Elevii vor fi grupaţi în echipe de 5-7 persoane, sub îndrumarea a cîte unui reprezentant al Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ, în calitate de responsabil implicat. Elevii vor participa la şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ. În cadrul acestei şedinţe, reprezentanţii Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ vor crea un scenariu posibil al unei calamităţi (incendiu, inundaţie, accident nuclear, accident aviatic, etc) prin care elevii sînt puşi în faţa unei situaţii de urgenţă, pe care o vor rezolva respectînd indicaţiile primite de la responsabilii implicaţi. Elevii vor alege alternativele soluţiei identificate justificînd, în fiecare etapă a concursului, alegerile făcute. Secţiunea II, ”Puterea cuvîntului tău” se va desfăşura la sediile unităţilor şcolare partenere în cadrului acestui proiect, în perioada 06-12 mai. Participanţi vor fi elevi ai clasele a VII-a şi/sau a VIII-a din cadrul a 7 şcoli gimnaziale partenere. Fiecare dintre şcolile participante va alcătui o echipă redacţională din care vor face parte elevi ai şcolii. Cadrul didactic coordonator poate fi profesor de Limba şi literatura română sau din cadrul catedrei de ştiinţe socio-umane. Elevii vor realiza un produs jurnalistic (ziar format A3, faţă/verso, landscape). Titlul acestuia va fi ales de elevi, fiind unul din criteriile ce vor fi punctate de echipa de jurizare. Toate materialele din cadrul secţiunilor vor fi creaţia proprie a elevilor. Produsele finale vor fi realizate sub forma unor ziare on-line şi transmise în format electronic (.pdf şi .doc), la adresa de e-mail a echipei de coordonare a secţiunii (office1@prefecturaneamt.ro), până cel mai tîrziu, în ultima zi a calendarului de desfăşurare a proiectului (14.05.2019, ora 16.00). Secţiunea III, ”Pledoarie pentru România”, va avea loc în Sala Ion Creangă a Palatului Administrativ din Piatra Neamţ pe 21 mai, în intervalul 13-15. Participanţi vor fi elevi ai claselor a XI-a şi/sau a XII-a din cadrul celor două licee/colegii partenere, din judeţul Neamţ, sub coordonarea unui cadru didactic desemnat de unitatea şcolară. Echipajele vor fi formate din cîte 7 elevi. Secţiunea va cuprinde două activităţi: “Dezbatere şi argumentare moţiune” şi “Pledoarie pentru România”. Cît priveşte prima activitate echipajele vor concepe trei moţiuni care vor viza conţinuturi din programa de examen bacalaureat pentru disciplina filosofie. Vor fi avute în vedere aspecte ce ţin de libertatea şi responsabilitatea social-politică, egalitatea şi dreptatea, aspecte privind teorii politice moderne şi contemporane şi aspecte privind drepturile omului. Fiecare moţiune va fi introdusă într-un plic sigilat, semnat şi stampilat de conducătorul unităţii de învăţămînt participante. La începutul dezbaterii, plicurile sigilate vor fi înmînate moderatorului de fiecare profesor coordonator, pentru a fi introduse în două din cele trei boluri transparente. Aceste moţiuni vor viza echipajul advers. Fiecare echipă va avea pe masa sa un bol transparent, unde vor exista cele 3 întrebări create de echipa adversă. Al III-lea bol va cuprinde cele 3 întrebări create de moderator pentru dezbatere. Din fiecare din cele 3 boluri, moderatorul va extrage, alternativ, doar cîte două plicuri ce vor conţine întrebări/moţiuni. Prin tragere la sorţi, se va decide ordinea de răspuns. Participanţii vor fi determinaţi să emită judecăţi asupra a trei „moţiuni” (două moţiuni alese din cele concepute de echipa adversă şi o moţiune extrasă din concepţiile moderatorului) folosind criterii obiective şi, totodată, să apere o poziţie folosind argumente susţinute de dovezi, nu doar de opinii. Vor argumenta din punct de vedere personal o problemă filosofică, vor determina premisele şi consecinţele acestora. Cît priveşte a doua activitate a acestei secţiuni se are în vedere promovarea României din perspective multiple (sociale, culturale, istorice etc.) prin utilizarea unor forme de prezentare creativă (expunere, prezentare power-point, interpretare teatrală, interpretare muzicală, etc.) a elevilor participanţi la prima activitate. Va fi apreciată orice modalitate de prezentare artistică prin care se valorizează Romania. Timpul alocat este de cîte cinci minute şi fiecare iecare colegiu/liceu va fi reprezentat de 7 elevi , sub coordonarea unui cadru didactic din unitatea de învăţămînt. Echipajele vor prezenta un eseu/pledoarie, fiind implicaţi toţi membrii echipajului sau un număr limitat, funcţie de alegerea acestora.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

ApaServ, mulţumită de relaţiile cu clienţii

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ între 1 ianuarie - 30 iunie, asociaţiile de proprietari din Roman au avut un grad de încasare de 96,53%, firmele de 100,29%, instituţiile publice 97,81 %, iar persoane fizice care locuiesc la case 96,91% ■ per total, gradul de încasare în Zona Est a fost de 97,15% ■

Conducerea ApaServ, la solicitarea redactorilor Monitorul, au realizat o sinteză a plăţilor efetuate de clienţii din Zona Operaţională Est, de la începutul anului şi pînă la 30 iunie.

Reprezentanţii companiei îşi manifestă mulţumirea că populaţia din zona Roman, în ciuda pandemiei care a ţinut în casă cetăţenii aproape două luni şi-au achitat serviciile de apă şi canalizare sau au plătit facturile on- line. „La data de 30 iunie 2020, situaţia încasărilor pentru Zona Est, pentru toate categoriile de utilizatori este una mulţumitoare.

Astfel, de la 1 ianuarie şi pînă la 30 iunie, asociaţiile de proprietari din Roman au avut un grad de încasare de 96,53%, operatorii economici de 100,29%, instituţiile publice 97,81 %, iar persoane fizice, care locuiesc la case, de 96,91%. Per total, gradul de încasare al facturilor în Zona Este se ridică la 97,15%. Aşa cum se vede din situaţia amintită, se constată o creştere a gradului de încasare la data de 30 iunie 2020, faţă de 31 mai 2020 pentru persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari.

Apreciem deschiderea manifestată de utilizatori faţă de recomandările noastre de a folosi aplicaţia «Portal Clienţi» în efectuarea plăţilor, aspect care se referă la creşterea gradului de încasare. Aplicaţia «Portal Clienţi» e disponibilă pe site-ul companiei, www.apaserv.eu şi împreună cu celelalte modalităţi moderne de plată – pay point, un-doi, viramente bancare, au condus la o relaţionare facilă între companie şi utilizatori“, a declarat şefa Serviciului Relaţii Clienţi-Call Center, Maricica Rdau.

Reprezentanţii companiei reamintesc populaţiei care sînt avantajele pe care le au în condiţiile în care folosesc serviciile de plată on-line: vizualizarea facturilor imediat ce au fost emise, cu posibilitatea de a fi descărcate şi de imprimare a acestora, verificarea-transmiterea indexului contorului de apă on- line, informaţii asupra modalităţii şi a perioadei de citire a consumului.Clienţii au, în felul acesta, acces la istoricul de plăţi. Folosind serviciul on-line amintit, clienţii pot achita rapid şi fără comision suplimentar facturile pentru apă şi canalizare.

Plăţile efectuate de clienţi sînt actualizate pe platforma Portal Clienţi în maxim 3 zile, termenul fiind acoperitor pentru situaţiile în care plăţile se fac şi în zilele de sîmbătă şi duminică. În perioada martie-iunie, în plină criză pandemică, gradul de încasare al facturilor cumulate a fost la asociaţiile de proprietari din Roman de 97,88%, la operatorii economici de 100,82%, la instituţiile publice de 106,54% şi la persoane fizice de 85,78%.

Citește știrea

Actualitate

Oportunitate pentru o carieră în Armată

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ Centrul Militar Judeţean Neamţ recrutează rezervişti voluntari ■ înscrieriele se fac pînă la data de 10 iulie ■ pot accede în armată şi cei care nu au nici un fel de pregătire militară ■ candidaţii trebuie să fie sănătoşi tun şi să îndeplinească mai multe condiţii ■

Se recrutează rezervişti militari, fiind o oportunitate şi pentru cei care nu au nici un fel de pregătire în domeniu. Trebuie îndeplinite anumite condiţii, candidaţii trebuie să fie sănătoşi tun şi pot intra în rîndul militarilor.

Rămîne de văzut cîţi nemţeni doresc să intre totuşi într-un sistem plin de reguli şi restricţii în condiţiile în care de o bună perioadă de timp stagiul militar nu mai este obligatoriu. Centrul Militar Judeţean Neamţ face înscrieri pentru recrutare, depunerea dosarelor avînd loc pînă pe data de 10 iulie 2020.

În anunţul de recrutare se precizează faptul că, cei care optează pentru serviciul militar în calitate de rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, mai multe condiţii – criterii generale de recrutare. Doritorii trebuie să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel putin 6 luni, la data depunerii cererii de înscriere; să fie declaraţi „apt medical” pentru arma/serviciul/specialitatea militară în care urmează să fie instruiţi; să fie evaluaţi şi declaraţi „admis” din punct de vedere psihologic; să fie evaluaţi şi declaraţi „admis” din punctul de vedere al pregătirii fizice; să nu fi fost condamnaţi penal printr-o hotărîre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia situaţiei în care cei condamnaţi au fost reabilitaţi sau amnistiaţi; să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice serviciului militar; să nu aparţină unor culte, asociaţii religioase sau grupări religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi celor care încalcă bunele moravuri sau afectează îndeplinirea serviciului militar.

Candidaţii rezervişti care au pregătire militară şi optează pentru serviciul militar în calitate de soldat sau gradat rezervist voluntar trebuie să îndeplinească următoarele criterii: să deţină grad în rezervă corespunzator corpului gradaţilor şi soldatilor; să fie confirmaţi în arma, serviciul, specialitatea militară a funcţiei pe care urmează să o încadreze; să fie absolvenţi cel puţin ai învăţămîntului general obligatoriu; să nu împlinească vîrsta de 51 de ani înainte de data semnării primului contract.

Candidaţii fără pregătire militară trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare: a) să fie absolvenţi cel puţin ai învăţămîntului general obligatoriu sau să facă dovada absolvirii acestuia pînă la data semnării angajamentului; b) să posede permis de conducere auto categoriile B şi C – condiţie obligatorie numai pentru candidaţii care optează pentru funcţii prevăzute cu armele „auto”, „geniu”, „artilerie şi rachete”, „artilerie şi rachete antiaeriene” sau “tancuri”, daca îndeplinirea atributiilor presupune conducerea tehnicii specifice armelor respective; c) să nu împlinească vîrsta de 51 de ani înainte de data semnării primului contract.

Doritorii trebuie să se grăbească pentru că perioada de înscriere a început de luna trecută, de pe 22 iunie şi expiră la data de 10 iulie 2020. Mai trebuie spus faptul că în garnizoana Piatra Neamţ – UM 01407, sînt disponibile posturi de soldaţi şi gradaţi rezervişti voluntari, astfel: Specialitatea militară 008 – 10 locuri; Specialitatea militară 011 – 3 locuri; Specialitatea militară 015 – 4 locuri; Specialitatea militară 098 – 3 locuri (permis conducere B,C,E); Specialitatea militară 103 – 2 locuri (brevet mecanic conductor sau permis conducere B,C,E); Specialitatea militară 109 – 1 loc. Pentru a participa la selecţie, candidaţii trebuie să parcurgă mai multe etape.

Prima constă în prezentarea pentru luarea în evidenţă şi iniţierea dosarului la sediul Biroului informare – recrutare din cadrul Centrului militar Judeţean Neamţ (e nevoie de mai multe documente în original şi copie: carte de identitate, certificat de naştere, documente de studii, brevet militar, permis conducere, cazier judiciar). Următoarea etapă este susţinerea probelor de selectie (evaluarea psihologică şi a aptitudinilor fizice), acestea urmînd a avea loc la Centrul de Selecţie şi Orientare – Cîmpulung Moldovenesc. Urmează efectuarea unui examen la Spitalul Clinic Militar de Urgenţă Iaşi, iar ultima etapă este definitivarea dosarului, la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Neamţ. Pe timpul desfăşurării instruirii iniţiale, a concentrărilor pentru participare la instruire/misiuni sau la alte forme de instruire, rezerviştii voluntari beneficiază de cazare, echipament, hrană şi asistenţă medicală, decontarea cheltuielilor de transport. Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul Neamţ, activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Neamţ, situat în Piatra Neamţ, strada Durăului 7, luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.30 – 16.30, marţi între orele 10.30 – 18.30, iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 0233.213.886 sau 0233.213.473 int. 117. Detalii suplimentare se găsesc şi pe internet, pe site-ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la adresa www.mapn.ro. sau www.recrutare.mapn.ro sau paginile oficiale de Facebook, RecrutareMApN şi Centrul Militar Judeţean Neamţ.

Citește știrea

Actualitate

Festivalul Kult Fest, amînat de Covid-19

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ „Am luat măsura de a amîna evenimentul, pentru că am pus pe primul plan siguranţa participanţilor, a voluntarilor şi a celor din echipa de organizare“, a declarat Sebastian Hrib, organizatorul manifestării

Consacratul Festival Kult Fest, care se desfăşoară de cîţiva ani la Roman, a fost amînat, din cauza faptului că regulile impuse de pandemia de SARS Cov 2 nu permit desfăşurarea unei asemenea manifestări.

„Din păcate, Kult Fest a trebuit amînat din cauza epidemiei şi a deciziei autorităţilor în ceea ce priveşte organizarea evenimentelor cu public numeros. S-a hotărît amînarea evenimentului pentru perioada 9-11 iulie 2021. Ne aflăm în stare de alertă şi asta implică o serie de evenimente, care nu pot reuni la un loc mai mult de 500 de persoane şi spectacole în limita a 4 ore, plus numeroase măsuri de siguranţă.

În această conjunctură, am luat măsura de a amîna evenimentul, pentru că am pus pe primul plan siguranţa participanţilor, a voluntarilor şi a celor din echipa de organizare. Anul acesta ar fi trebuit să fie prezenţi la Roman o parte din cei mai mari artişti ai Romniei.

Dar în condiţiile în care restricţiile continuă, pentru această vară sînt creionate o serie de activităţi mai mici ca dimensiuni, care nu presupun întîlniri numeroase de participanţi. E vorba de reprezentaţii de teatru în aer liber pentru copii, proiecţii cinema în aer liber sau seri culturale pentru seniori“, a declarat Sebastian Hrib, organizatorul Festivalului Kult Fest.

Acesta a confirmat faptul că nu mai lucrează la Serviciul organizare evenimente din cadrul Primăriei Roman şi că şi-a dedicat întrega activitate muncii în cadrul ONG-ului Kult Generation.

Citește știrea

Trending