Contactează-ne

Actualitate

Guvernul PNL alocă bani județului Neamț pentru înlăturarea efectelor inundațiilor

Știre publicată în urmă cu

în data de

Guvernul PNL alocă județului Neamț suma de 17.121.000 lei, bani care vor ajunge la 49 de unități teritorial administrative care au fost afectate de inundațiile din ultima perioadă.

Mai jos redăm lista unităților administrativ teritoriale care primesc bani pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale.

Județul Neamț                Total, din care:   16,294 mii lei 17,121 mii lei
Refacere culee ambele maluri Pod beton armat pe pr. Dămuc la DJ 127 A, Pct. Chinduc, sat Ivaneş, com Bicaz Chei Județul Neamț 934 12
Decolmatare carosabil DJ 155G, Lâ0,3 km, pct. str. Precista, sat Bodeşti, com Bodeşti 3
Decolmatare albie amonte şi aval pod peste pr. Horaiţa la DJ 156A, pct. Nicolau km 76, sat Poiana, com Negreşti 8
Decolmatare zonă protecţie drum  pod peste pr. Horaiţa la DJ 156A, pct. Bălan km 71+500, sat Poiana, com Negreşti 12
Refacere infrastructură +suprastructură drum DJ 157E, Lâ0,1 km, intersecţia cu grădina şcoli Km 2, sat Almaş, com. Gârcina 189
Refacere infrastructură drum DJ 157E, Lâ0,05 km, Km 2+500, sat Almaş, com. Gârcina 50
Decolmatare Podeţ tubular lateral DJ 157 J (Dâ600), intersecţie cu drum de exploatare Boiereasca, sat Podoleni, com Podoleni 0.1
Decolmatare şanţ colmatat (Lâ1 km) şi refacere platformă drum (avariat sistem rutier pe o bandă de circulaţie Lâ40m, lâ3m) DJ 157 J, L â1,1 km, km 2+600 – km 3+600, sat Podoleni, com Podoleni 46.3
Refacere anrocamente pe DJ 127 A, Punct M. T., Lâ0,1 km, sat Damuc, comuna Damuc 15
Decolmatare pod tubular Dâ1000. pe DJ155F, Punct Ungureanu, sat Izvorul Muntelui, oraşul Bicaz 0.2
Decolmatare albie amonte şi aval pod, Pod tubular pe DJ 155F, pe Lâ0,1 km, Punct Ungureanu, sat Izvorul Muntelui, oraşul Bicaz 6
Refacere infrastructură DJ 155 F, pe Lâ0,05 km, Punct Ungureanu, sat Izvorul Muntelui, oraşul Bicaz 95
Decolmatare albie amonte şi aval pod b.a. pe DJ 155F, pe Lâ0,1 km, Punct Lazăr, sat Izvorul Muntelui, oraşul Bicaz 6
Decolmatare albie amonte şi aval pod b.a. pe DJ 155F, pe Lâ0,2 km, la confluent cu pr. Izvorul Muntelui, sat Izvorul Muntelui, oraşul Bicaz 10
Refacere zid de sprijin din beton armat, pe DJ 155 F, pe Lâ0,05 km, Punct Dogaru, sat Izvorul Muntelui, oraşul Bicaz 30
Refacere zid de sprijin din beton armat si afuiere fundaţie zid de sprijin, pe DJ 155 F, pe Lâ0,03 km, Punct Bobu, sat Izvorul Muntelui, oraşul Bicaz 15
Decolmatare podet si albia torentului amonte si aval de podet, podet la DJ 155 F, pe Lâ0,1 km, DJ 155F-Fam M. T., sat Pârâul Mare, comuna Ceahlău 4
Refacere platformă drum şi decolmatare şanţuri pe Lâ6 km, pe DJ 159, de la comuna Racova la satul Cîrligi comuna Bahna 94
Refacere podeţ tubular din tub Premo Dâ1000mm pe DJ 156 A, pct. Vrabie, sat Boţeşti, com. Girov 40
Refacere platformă drum DJ 186 Ruginoasa – Briţcani, pct. Troiţă veche – Fam. M.I., pe Lâ 1 km, sat Ruginoasa, comuna Ruginoasa 16
Refacere rigole betonate, pe DJ 157 I, pe Lâ 0,1 km, zonă Şcoala Veche,   sat Ruginoasa, comuna Ruginoasa 62.5
Decolmatare santuri drum DJ 159, L â 0,2 km, de la B. Ghe.la P. N., sat Pustieta, com Oniceni 1.5
Decolmatare drum DJ 159, L â 0,3 km, de la B. I. la I. M., sat Pustieta, com Oniceni 11.25
Refacere platformă drum DJ 241C, L â 0,5 km, de la C. V. la M. I., sat Poiana Humei, com Oniceni 15.74
Refacere platformă din balast DJ 207 D, L â 2 km, zona Fantana de la 30, sat Rocna, com Icușești 31.48
Refacere platformă din balast si asfalt DJ 207C, L â 0,1 km, La intersectia DJ 207 C cu str. Mihai Sadoveanu, sat Ion Creanga 18.2
Decolmatare albie amonte şi aval Pod b.a pe DJ 207 C, la intersectia DJ 207 C cu str. Pacii, sat Izvoru, comuna Ion Creangă 8.1
Refacere platformă din balast DJ 207A, L â 7,6 km, Km 22 la km 29,6, comuna Boghicea 119.56
Decolmatare rigole stg+dr DJ 157 L â 2 km, de la fam Solomon până la str. Muncii, sat Izvoare, comuna Dumbrava Roșie 10
Decolmatare platformă drum cu material aluvionar potmol stânci, DJ 127 A, L â 0,1 km, Pct. Torent Bărbeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean 0.12
Decolmatare şant, DJ 127 A, L â 0,001 km, Pct. Torent Bărbeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean 0.1
Decolmatare podeț la DJ 155F punct L.M, sat Ceahlău, comuna Ceahlău 4
Refacere culee pod, rigolă şi asfalt, Pod peste pr. Bâtca Doamnei, Pct. Pensiunea Domniţa, anexa Bîrca Doamnei, municipiul Piatra Neamţ Municipiul Piatra-Neamț 34 4
Refacere asfalt zonă acostament, Pod peste pr. Bâtca Doamnei, Amonte Pct. Pensiunea Domniţa, anexa Bîrca Doamnei, municipiul Piatra Neamţ 2
Decolmatare pod, Pod peste pr. Turcului, intersecţie Str. Ghe. Asachi cu pr. Turcului, anexa Văleni, municipiul Piatra Neamţ 15
Refacere platforma drum din balast, Str. Muntelui, pe Lâ0,5 km, din str. Ghe. Asachi până la canton silvic, anexa Văleni, municipiul Piatra Neamţ 10
Decolmatare baraj de retenţie, Baraj de retenţie  pe pr. Cuiejdi, Str. Gîrcina, mun. Piatra Neamţ 3.6
Refacere punte metalică peste pr. Izvorul Muntelui, Punct Georgescu, sat Izvorul Muntelui Orașul Bicaz 719 3
Refacere punte metalică cu podea de lemn peste pr. Izvorul Muntelui, Punct . S., sat Izvorul Muntelui. 50
Refacere culee şi punte metalica, Punct O. S., peste pr. Izvorul Muntelui, pe Lâ0,005km 19
Refacere acostament drum DC 208, Punct Andonescu, pe Lâ0,1 km, sat Potoci 12
Refacere acostament drum DC 208, Punct PTA1 Potoci, pe Lâ0,03 km, sat Potoci 5.8
Refacere acostament drum DC 208, Punct aval 50 m de PTA1 Potoci, pe Lâ0,03 km, sat Potoci 5.8
Refacere gabion saltea+2 etaje, DC 208, Punct aval 50 m de PTA1 Potoci, pe Lâ0,005 km, sat Potoci 150
Refacere platforma drum DC 208, km 0+000-5+500, pe Lâ5,5 km, sat Potoci 44
Refacere fundaţie culee, pod b.a. pe DC 211, al intersecţia cu DF baraj Izvorul Muntelui, sat Secu 9
Refacere fundaţie culee şi eroziune rampe, pod b.a. pe DC 211, pct. M. V., sat Izvoru Alb 10
Refacere structura drum, DC211, pe Lâ0,15 km, la cca. 100 m amonte de pct. M.V., sat Izvoru Alb 384.5
Refacere structura drum, DC211, pe Lâ0,1 km, Intersecţia cu uliţa Veseliei, sat Izvoru Alb
Refacere structura drum, DC211, pe Lâ0,5 km, de la fam. C. la fam. B., sat Izvoru Alb
Refacere structura drum, DC211, pe Lâ0,05 km, Pct. U.E., sat Izvoru Alb
Refacere structura drum, DC211, pe Lâ0,15 km, Pct. G. U., sat Izvoru Alb
Refacere structura drum, DC211, pe Lâ0,15 km, Pct. M. I., sat Izvoru Alb
Refacere structura drum, DC211, pe Lâ0,1 km, Pct. L. M., sat Izvoru Alb
Refacere structura drum, DC211, pe Lâ0,15 km, Pct. D. Olga, sat Izvoru Alb
Refacere platforma drum, DC211, pe Lâ15 km, km 0+000-15+000, sat Izvoru Alb
Refacere platforma drum, DC211, pe Lâ0,2 km, de la fam. C. la fam. B., sat Izvoru Alb
Refacere podeţ pod tubular pe DC 208, pct. intrare sat Potoci, Oraş Bicaz-Potoci 6.2
Decolmatare podeţ tubular pe DC 208, pct. fam A., Oraş Bicaz-Potoci
Refacere platforma drum, DC208, pe Lâ2 km, intrare sat Potoci – fam. A., Oraş Bicaz-Potoci 20
Refacere platformă drum şi decolmatare şanţuri, Str. Vânătorului, pe Lâ 1, 4km, Pct. Fam V. –pct. Fam. B., Oraş Târgu Neamţ – cartier Blebea Orașul Târgu Neamț 109 97.12
Decolmatare podeţ strada Vânătorului Pct. Fam L., Oraş Târgu Neamţ – cartier Blebea 1
Refacere punte pietonală peste râul Ozana, cca. 1 km aval de podul de pe DN 15 C, Oraş Târgu Neamţ – cartier Humuleşti 12.5
Refacere punte pietonală din lemn, Strada Pensiunilor, Pct. Pensiunea Maria, sat Agapia Comuna Agapia 5 1.6
Repoziţionare podeţe din tub beton Tip Premo, Dâ1200 mm, Strada Pensiunilor, Pct. H.V., pct. O. O., pct. B. V., sat Agapia 1.74
Decolmatare albie, Pârâu Agapia, Strada Pensiunilor, Pct. H. V., pct. O. O., pct. B. V., sat Agapia 0.369
Repoziţionare podeţe din tub beton Tip Premo, Dâ1200 mm, Strada Bisericii, Pct. Trohana, pct. Adiaconiţei, sat Săcăluşeşti 1.32
Decolmatare albie, Pârâu Agapia, Strada Bisericii, Pct. Trohana, pct. Adiaconiţei, sat Săcăluşeşti 0.246
Refacere podeţ tubular distrus, Dâ1000 mm, Fam. N., sat Vadurele Comuna Alexandru cel Bun 400 20
Decolmatare sant podet, Fam. N., sat Vadurele 0.18
Refacere platforma din balast strada Secu, Fam. U. F., pe Lâ0,1 km, Sat Vădurele 1.5
Refacere platforma din balast strada Secu, Fam. D. N., pe Lâ0,1 km, Sat Vădurele 2.4
Refacere timpane beton distruse, podeţ tubular, Dâ800 mm, fam. N. E., sat Vădurele 19
Decolmatare albie torent necodificat, Fam. N. E., pe Lâ0,05 km, sat Vădurele 2
Refacere platforma din balast strada Secu, Fam. N., pe Lâ0,1 km, Sat Vădurele 9.6
Refacere platforma din balast strada Secu, Fam. C. H., pe Lâ0,04 km, si refacere casoaie lemn rotund, Sat Vădurele 5.2
Decolmatare albie torent necodificat, Fam. A. C., pe Lâ0,1 km, sat Vădurele 2
Decolmatare sant, Strada Secu, Zona Gloduri Fam. A. C., pe Lâ0,15 km, 0.9
Refacere casoaie lemn rotund, Strada Secu, Zona Gura Canchilor, pe Lâ0,05 km, Sat Vădurele 7
Refacere platforma din balast și mal drept strada Secu, Zona Fam. C., pe Lâ0,02 km, Sat Vădurele 1.2
Refacere platforma din balast și mal drept strada Secu, Zona Latu, pe Lâ0,025 km, Sat Vădurele 2.3
Refacere platforma din strada Secu, Zona Latu Fam. P., pe Lâ0,03 km, 0.9
Decolmatare albie pr. Zona Latu (varsare in pr. Secu), pe Lâ0,2 km, Zona Latu Fam. P., Sat Vădurele, 6
Refacere podet tubular distrus Dâ800 mm și 2 Timpane beton distruse, Zona Latu Fam. P., Pr. Zona Latu, Sat Vădurele 19
Refacere platforma Strada Migdalelor, Fam. U. M., pe Lâ0,1 km, Sat Vădurele 1.6
Decolmatare albie pr. Popeni, pe Lâ0,3 km, Fam. C. P. – Fam. U. M., Sat Vădurele 12
Refacere podet tubular distrus Dâ1000 mm si 2 timpane beton, Fam. C. P. – Fam. U. M., Sat Vădurele 25
Refacere platforma Strada Arinilor, pe Lâ0,1 km, Fam. P.i, pr. Malici, Sat Vădurele 2
Refacere casoaie lemn rotund și podină punte pietonala, Strada Arinilor, Fam. G., pe Lâ0,1 km, pr. Malici, Sat Vădurele 3.6
Refacere platforma Strada Arinilor, pe Lâ0,1 km, Fam. P. – Fam. M. N., pr. Malici, Sat Vădurele 3.2
Refacere platforma Strada Arinilor, pe Lâ0,02 km, Fam. T. Ctin, pr. Malici, Sat Vădurele 1.6
Decolmatare albie pr. Malici, pe Lâ0,02 km, Fam. C.H., Sat Vădurele 20
Refacere fundatie culei stg+dr. pod beton armat, pr. Lui Stan, pod pe DC 132, Sat Vădurele 2.5
Refacere platforma Strada Pr. Agarciei, pe Lâ1 km, Zona confluenta cu pr. Sabau, Sat Agarcia 8
Refacere aparare mal stg.- zid sprijin din beton, Strada Pr. Agarciei, pe Lâ0,03 km, Zona confluenta cu pr. Sabau, pr. Agarcia, Sat Agarcia 60
Refacere podet tubular distrus Dâ600mm, str. Rachitei Bolatau, Sat Agarcia 9
Refacere platforma Strada Ulmului, pe Lâ0,3 km, Sat Agarcia 2.4
Decolamatare sant, str. Mecanicului, pe Lâ0,2 km, Fam. T., sat Vaduri 1.2
Refacere aripi amonte mal dr. și aval mal dr.+am. mal stg. și culee mal dr., pod b.a Lâ0,05 km, Valea Mare, fam. H. – Sat Bistrita 10
Refacere platforma Strada Valea Mare, pe Lâ0,02 km, Fam. T., pr. Valea Mare Sat Bistrita 12.9
Refacere zid sprijin beton Strada Valea Mare, pe Lâ0,035 km, Fam. A., Sat Bistrita 49.3
Refacere platforma Strada Ficusului, pe Lâ0,15 km, Intersectia str. Magnoliei cu str. Ficusului, Sat Bistrita 2.4
Decolmatare albie pr. Plopusor, amonte pod pe DN 15 Zona Plopusor, pr. Plopusor, Sat Bistrita 0.9
Refacere platforma Strada Chiliilor, pe Lâ0,55 km, Str. Chiliilor intersectia cu str. Satencii, sat Scaricica 5
Refacere platforma Strada Satencii, pe Lâ0,75 km, Str. Satencii intersectia cu str. Chiliilor, sat Scaricica 7
Refacere platformă drum + căsoaie de lemn str. Valea Mare, Lâ0,020 km, Pct. Fam. T., sat Bistriţa 12.9
Refacere zid de sprijin beton+umplutură, str. Valea Mare, Lâ0,035 km, Pct. Arghir, sat Bistriţa 49.3
Refacere platforma din balast pe D.S. 390 din DJ 159 până la P. C-tin, pe Lâ0,26 km, Sat Izvoare Comuna Bahna 63 3.2
Refacere platforma din balast pe DV 202, pct. Apetrei la pădure, pe Lâ0,5 km, Sat Băhnişoara 11
Refacere platforma din balast pe DV 413 de la stejar la biserica deal, pe Lâ 0,7 km, Sat Bahna 11.2
Refacere platforma din balast pe D.S. 431, din D.S. 413 în D.S. 383, pe Lâ 0,2 km, Sat Bahna 3.2
Refacere platforma din balast şi decolmatare şanţuri pe D.S. 187, de la biserică la P.Ghe., pe Lâ0,92 km, sat Broşteni 26
Refacere platforma din balast şi 2 podeţe tubulare pe D.V. 171, de la D.V. la Z. Ghe., pe Lâ0,25 km, sat Ţuţcanii din Vale 9
Refacere platforma din balast pe str. Lt. Iorgu şi Slt. Virgil Popescu, pe Lâ0,4 km, De la fam M.pina la pod Mihaila, Sat BALTATESTI Comuna Bălțătești 17 6.4
Refacere platforma din balast pe str. Gutuiului, pe Lâ0,1 km, Sat BALTATESTI 1.6
Refacere protectie din beton la terasament, Str. serg M.Tr.Vasile Enachescu, pe Lâ0,1 km, de la fam U.pâna la fam B., Sat BALTATESTI 5
Decolmatare albie Pr. Prihodistea, pe Lâ0,012 km, de la fam U. pina la fam B., Sat BALTATESTI. 0.2
Refacere protectie din beton la terasament, Str. serg M.Tr.Vasile Enachescu, pe Lâ0,01 km, de la fam U. pâna la fam B., Sat BALTATESTI. 4
Decolmatare albie Torent Pipaşu, Lâ0,5 km, din drum acces carieră calcar până la DN 12 C, sat Bicaz Chei Comuna Bicaz – Chei 277 12
Refacere platformă din balast drum acces torent Pipaşu, L â 0,5 km, din drum acces carieră calcar până la DN 12 C, sat Bicaz Chei 9
Decolmatare rigole, plastformă drum + baraj captare  aluviuni  DC Lipchieş, L â 0,5 km, de la fam. Boeru Toader până la baraj captare aluviuni, sat Bicaz Chei 22
Decolmatare Baraj captare aluviuni  la DC Gherman, de la fam. Boeru Toader până la baraj captare aluviuni, sat Bicaz Chei 0.2
Refacere platformă drum din balast DC Sală Sport Ivaneş, L â 0,7 km,  de la fam. Bangău până la fam Dandu Elena, sat Bicaz Chei 8
Refacere mal drept DC Sală Sport Ivaneş, L â 0,03 km,  Pct. Bangău, sat Bicaz Chei 0.95
Decolmatare baraje captare aluviuni Lucrări de construcţii a infrastructurii de prevenire a inundaţiilor pe pr. Torenţial Gherman 3 buc, Pct. Bîrsan Toader, sat Gherman 8
Refacere mal drept DC Sală Sport Ivaneş, L â 0,03 km,  Pct. amonte Panţîr Nicu, sat Ivaneş 0.95
Refacere Fundaţie zid de sprijin afectată (st+dr.) Zid de sprijin pr. Ivaneş pe DC 127, L â 0,35 km,  Pct. Moară până la fam. Câmpeanu Ion, sat Ivaneş 75
Refacere terasament acostament drum şi apărări de aml  din beton armat DF Ivaneş, L â 0,03 km,  Pct. Mândrilă, sat Ivaneş 9
Refacere platformă din balast Drum sătesc, L â 5,5 km , din DN 12 C până în sat Bârnadu, sat Bârnadu 132
Decolmatare albie  DS Lunca,  L â 1 km, pod Centru, sat Bicazu Ardelean Comuna Bicazu Ardelean 123 4
Refacere platformă din balast  DS Lunca, L â 0,3 km, Zona pârâu Rădeni, sat Bicazu Ardelean 6
Refacere platformă din balast  DS Lunca, L â 0,6 km, Zona pârâu Fleandură, sat Bicazu Ardelean 12
Refacere apărare mal distrusă, avariere apărare mal, L â 0,07 km, Pct. F.E., sat Bicazu Ardelean 11.55
Refacere platformă din balast  DS Ţepeşeni, L â 1,2 km, Zona pârâu Ţepeşeni, sat Bicazu Ardelean 18
Refacere platformă din balast  DS, L â 0,3 km, Pct. Ţ. M., sat Bicazu Ardelean 6
Refacere apărare mal, DC 138, L â 0,2 km, Pct. Pod Bordea, Pct. C. A.- pod pârâu Bistra, sat Telec 33
Refacere platformă din balast  DS Toşorog, L â 0,3 km, Pct. B. I. – Pct. F. I., sat Telec 10.8
Refacere platformă din balast  DS Valea Stânii, L â 0,8 km, Pct. Valea Stânii, sat Telec 9.6
Decolmatare podeţe tubulare din beton  colmatate DS Valea Stânii, 8 buc, Pct. Valea Stânii, sat Telec 0.35
Decolmatare albie DS Ticoş, Amonte magazin centru, Sat Ticoş 12
Refacere platformă din balast DS Str. Hotarului, L â 0,3 km, din DN 15C până la islaz, sat Bodeşti Comuna Bodești 77 4.8
Refacere platformă din balast DS Str. Alunişului, L â 2 km, din str. Dumbrăvele până la iesire din satul Oşlobeni, sat Oşlobeni 48
Decolmatare rigole DS Str. Alunişului, L â 2 km, din str. Dumbrăvele până la iesire din satul Oşlobeni, sat Oşlobeni 20
Refacere platformă din balast DS Str. Salcâmului, L â 0,3 km, din str. Valea Prundului până la pădure, sat Oşlobeni 4.8
Refacere platformă din balast DS, L â 0,4 km, de la fam. B. Şt. până la fam. B., sat Spiridoneşti Comuna Boghicea 242 4.18
Refacere platformă din balast DS, L â 0,4 km, de la fam. M. V. până la fam. M. D., sat Spiridoneşti 4.18
Refacere platformă din balast DS, L â 0,3 km, de la fam. I. C. până la fam. B. M., sat Spiridoneşti 3.14
Refacere platformă din balast DS, L â 2 km, de la Biserica Catolică până la limită cu Comuna Oţeleni, sat Spiridoneşti 20.97
Refacere platformă din balast DS, L â 0,8 km, de la fam. B. Ana până la fam. V. N., sat Spiridoneşti 8.39
Refacere platformă din balast DS, L â 0,8 km, de la Cimitirul Catolic până la fam. P. M., sat Spiridoneşti 8.39
Refacere platformă din balast Drum de exploatare agricolă, L â 2 km, de la fam. I. M.până la Trei parale, sat Spiridoneşti 15.73
Refacere platformă din balast Drum de exploatare agricolă, L â 1,5 km, de la fam. M. C-tin până la Podul lui Mălău, sat Spiridoneşti 11.79
Refacere platformă din balast Drum de exploatare agricolă, L â 1,5 km, de la fam. P. C-tin până la Valea Mare, sat Spiridoneşti 11.79
Refacere platformă din balast Drum de exploatare agricolă, L â 1,2 km, de la fam. A. C. până la Gârla Vântului, sat Spiridoneşti 9.43
Refacere platformă din balast Drum de exploatare agricolă, L â 2 km, din DJ 207 A până la deal de sat Căuşeni, sat Spiridoneşti 15.73
Refacere platformă din balast DS, L â 0,3 km, de la fam. D. I. până la fam. B. N, sat Cauşeni 3.14
Refacere platformă din balast DS, L â 0,5 km, de la fam. U. N. până la H. C., sat Cauşeni 5.24
Refacere platformă din balast DS, L â 1,5 km, de la fam. H. I. – B. C.– școală – Troită, sat Cauşeni 15.73
Refacere platformă din balast DS, L â 0,4 km, de la fam. M. R. până la fam. T. I., sat Slobozia 4.19
Refacere platformă din balast DS, L â 0,5 km, de la fam. M. V. până la fam. M. I., sat Slobozia 5.24
Refacere platformă din balast DS, L â 0,5 km, de la fam. B. R. până la fam. B. P., sat Slobozia 5.24
Refacere platformă din balast DS, L â 0,5 km, de la fam. H. I. până la fam. B. G., sat Slobozia 5.24
Refacere platformă din balast DS, L â 0,3 km, de la fam. B. I. până la fam. L. I., sat Slobozia 3.14
Refacere platformă din balast DS, L â 0,6 km, de la fam. T. B. până la fam. B. S la fam D. G., sat Slobozia 6.29
Refacere platformă din balast DS, L â 0,2 km, de la fam. T. A. până la fam H. R., sat Slobozia 2.09
Refacere platformă din balast DS, L â 0,5 km, Troiţă la fam H. R., sat Slobozia 5.24
Refacere platformă din balast DS, L â 1 km, de la B. V. – M.V. –P.- H. M. – L. I., sat Slobozia 10.48
Refacere platformă din balast DS, L â 0,5 km, de la T. Ghe. la R. A., sat Slobozia 5.24
Refacere platformă din balast DS, L â 1 km, de la R. M. la D.Ghe., sat Slobozia 10.48
Refacere platformă din balast Drum de exploatare agricolă, L â 1 km,de la Cimitir Catolic la Pe Deal La Cioate, sat Slobozia 7.86
Refacere platformă din balast Drum de exploatare agricolă, L â 2 km, de la H.P. la Trei Parale, sat Slobozia 15.73
Refacere platformă din balast DS, L â 0,3 km, de la fam. B. G. la fam P. C., sat Nistria 3.14
Refacere platformă din balast DS, L â 0,3 km, de la fam. I.V. la B. L., sat Nistria 3.14
Refacere platformă din balast DS, L â 0,3 km, de la fam. M. L. la fam U. D., sat Nistria 3.14
Refacere platformă din balast DS, L â 0,3 km, de la Bisercă la fam L.V., sat Nistria 3.14
Refacere platformă din balast Drum forestier Custuri, L â 2,6 km, De la DJ 207 A la Canton Custuri, sat Nistria 7.86
Decolmatare torent, Torent Chiriac pe o lungime de 100 m, în sat Pârâul Cârjei Comuna Borca 168 12
Refacere terasament din balast drum comunal pe o lungime de 300 m, pct. C.I., în sat Pârârul Cârjei 7.2
Refacere terasament din balast drum comunal 198 pe o lungime de 300 m, pct. L.Ghe., în sat Pârârul Cârjei 1.6
Refacere punte de trecere, construită din lemn pe cabluri şi ancore din beton, în sat Pârâul Cârjei 70
Refacere pod dalat din beton armat şi ebulmenţi şi decolmatare pod, în sat Borca 3.5
Decolmatare DC 156 pe o lungime de 100 m în pct. Pensiunea Cârja, în sat Borca 3
Decolmatare DC 156 pe o lungime de 100 m în pct. Torent Pârâul Sec, în sat Borca 12
Refacere pod casetat la DC 156, decolmatare pod şi refacere acostament aval pod în pct. Torent Pârâul Sec, în sat Borca 1.6
Refacere platformă balast drum sătesc pe o lungime de 100 m, pct. Fedeleş – Dumitriu, în sat Soci 3
Decolmatare torent, Torent Tărâţă pe o lungime de 100 m, în pct. Fedeleş – Dumitriu, în sat Soci 8
Refacere platformă balast drum sătesc pe o lungime de 400 m, pct. Anastasiei – Fedeleş, în sat Soci 4.8
Decolmatare torent, Torent Leonte, pe o lungime de 100 m, în pct. Fedeleş – Dumitriu, în sat Soci 10
Refacere platformă din piatră spartă drum sătesc pe o lungime de 200 m, pct. P. I., în sat Sabasa 5
Refacere podeţ rubular din tub Premo, Dâ600 mm şi 6 ml lungime, pct. Pârâu Unguru de Jos, sat Sabasa 3
Refacere învelitoare din tablă monument istoric „Ocolul Silvic” pe o suprafaţă de 50 mp, în sat Sabasa 2
Decolmatare torent, Torent Mădei pe o lungime de 200 m, în sat Mădei 20
Decolmatare torent şi podeţ, Torent Runc pe o lungime de 100 m, în sat Mădei 2
Refacere platformă din balast DS , L â 0,5 km, str. Dealul Cucului,  sat Borleşti Comuna Borlești 80 9
Refacere platformă din balast DS , L â 0,5 km, str. Aleea Căţânului, str. Vulturului,  sat Borleşti 9
Refacere culee degradate Lâ0,014 km, Pod, str. Aleea Codrului, sat Borleşti 11
Refacere platformă din balast DS , L â 0,7 km, str. Aleea Biserici,  sat Mastacan 6.3
Refacere platformă din balast DS , L â 0,6 km, str. Aleea Corbului,  sat Mastacan 5.4
Refacere platformă din balast DS , L â 0,8 km, str. Aleea Recea,  sat Mastacan 7.2
Refacere platformă din balast DS , L â 0,8 km, str. Aleea Fântânele,  sat Mastacan 7.2
Refacere platformă din balast DS , L â 0,9 km, str. Aleea Crinului,  sat Mastacan 8.1
Refacere platformă din balast DS , L â 3 km, str. Portăreşti,  sat Şovoaia 9
Refacere platformă din balast DS , L â 0,9 km, str. Valea Lungă,  sat Şovoaia 2.7
Refacere platformă din balast DS , L â 2 km, str. Aleea Pictorului,  sat Ruseni 6
Refacere gabion mal drept, pe drum satesc, pe Lâ0,025 km, Ciucănel Vasile,sat Ceahlău Comuna Ceahlău 2,102 50
Refacere gabion mal drept, pe drum satesc, pe Lâ0,020 km, Fam Schiopu Florin,sat Ceahlău 50
Refacere gabion mal drept, pe drum satesc, pe Lâ0,2 km, de la intersectia cu DJ 155 F pana la Fam Vasile Ciucanu,pârâul Matasa II, sat Ceahlău 500
Refacere gabion mal drept, pe drum satesc, pe Lâ0,05 km, Fam Luca M, pârâul Răpciuniţa, sat Ceahlău 125
Refacere subzidire culee pod BA, Fam Bursuc Valentin,sat Ceahlău 2.5
Refacere gabion mal drept, drum satesc, L â 0,02 km, aval pod Vasile Grumazescu, sat Ceahlău 50
Refacere platforma drum satesc şi infrastructura,  pe Lâ0,5 km, din DJ 155 F pana la fam. Ghervasie Florin 150
Refacere gabion mal stang, drum satesc, L â 0,02 km, punct fam. Platon Florin, sat Ceahlău 150
Refacere subzidire culee pod BA, Fam Cojocaru Romica, sat Ceahlău 2.5
Refacere gabion distrus mal drept, DC 151, L â 0,05 km, Rosu Ionel, sat Pârâul Mare 125
Refacere gabion mal drept, DC 151, L â 0,15 km, Fam Farcasan Mitut, sat Pârâul Mare 375
Refacere gabion mal drept, DC 151, L â 0,10 km, Fam Rosu Maria, sat Pârâul Mare 250
Refacere afluire subzidire zid de sprijin, DC 151, Fam Baciu, sat Pârâul Mare 2.5
Refacere gabion mal drept, DC 151, L â 0,10 km, Fam Floroaia, sat Pârâul Mare 250
Decolmatare podeț și albia torentului amonte și aval de podeț, podeț la DJ 155 F, pe Lâ0,05 km, DJ 155F – Almăşanu Gavril, sat Bistricioara, comuna Ceahlău 2
Decolmatare podeț si albia torentului amonte si aval de podet, podet la DJ 155 F, pe Lâ0,15 km, DJ 155F – Iosub Ion, sat Bistricioara, comuna Ceahlău 6
Decolmatare podet si albia torentului amonte si aval de podet, podet la DJ 155 F, pe Lâ0,3 km, DJ 155F – Tataru Vasile, sat Bistricioara, comuna Ceahlău 12
Refacere platformă din balast şi decolmatare şant colmatat  str. Sub Deal, Lâ1,1 km, de la fam Todirică Eva la limită UAT,sat Costişa Comuna Costișa 45 22.5
Decolmatare podeţ tubular Dâ1000,  DC 104 str. Răsăritului intersecţie str. Livezilor, sat Dorneşti 0.1
Refacere platformă din balast Str. Livezilor, Lâ0,26 km, de la fam I. F.la fam S. Ghe.,sat Dorneşti 4.8
Refacere platformă din balast Str. Soarelui, L â 1 km, de la fam D. Al. I. la fam D. I., sat Dorneşti 18
Refacere platformă DC 165, Lâ2,53 km, Str-nr.58, Fam. G., A.C-tin, fam. D. C, fam. A. I., sat Cracăul Negru Comuna Crăcăoani 129 113.85
Refacere platformă din balast DS, Lâ0,03 km, Str. 47 (Pochivnica),sat Magazia 3.6
Refacere platformă din balast DS, L â 0,1 km, Str.21, Fam F., sat CRĂCĂOANI 7.2
Refacere platformă din balast DS, L â 0,25 km, Str.30, Fam S. F., sat CRĂCĂOANI 2.25
Refacere platformă din balast DS, L â 0,25 km, Str.33, sat CRĂCĂOANI 2.25
Refacere platformă DS Fruntii, de la fam.C. pana la fam. V. N., pe L â 2,2 km, sat Damuc Comuna Dămuc 824 823.64
Decolmatare albie (Paraul Fruntii) amonte punct Cofaru, pe L â 0,15 km sat Damuc 4
Refacere gabion saltea + 2 etaje, Paraul Fruntii, aval punct Cofaru, pe L â 5 ml 15
Decolmatare podeţ din tuburi (3 buc. x D â 800) pe DS Fruntii, Punct  Cofaru, sat Damuc 0.12
Decolmatare podeţ din tuburi (3 buc. x D â 800) pe DS Fruntii, Punct  V.N., sat Damuc 0.52
Refacere platformă DS Gherghelas, de la fam. C. pana la fam C. Ghe., sat Damuc 1.8
Refacere anrocamente balast DS Bradului, punct Dispensar Veterinar, pe Lâ0,1 km, sat Damuc 12
Refacere anrocamente balast DS Bradului, punct Bucur, pe Lâ0,05 km, sat Damuc 19
Refacere platformă drum DC 205 Batu, de la fam. O. S. pana la fam. Oniga Neculai, pe Lâ2 km, sat Damuc 16
Refacere platformă drum DS Parau Strungi, de la fam. B. T. pana la fam. P. T., pe Lâ1,2 km, sat Damuc 9.6
Refacere pod lemn pe structura metalica, Punct Frasinaru, sat Damuc 50
Refacere platformă drum DC 201, de la fam. B. S. pana la fam. B. S., pe Lâ8 km, sat Damuc 96
Refacere platformă drum DC 206, de la fam. B.S. pana la fam. B. S., pe Lâ3 km, sat Huisurez 36
Refacere platformă drum DF Bicajel, de la fam. C. I. pana la baza sportiva Sugau, pe Lâ10 km, sat Trei Fantani 80
Refacere pod b.a. pe DF Bicajel, Pct. D. L., sat Trei Fantani 400
Refacere culee ambele maluri şi aparare pod din gabioane, pod ba pe DF Bicajel, sat Trei Fantani 66
Refacere podeţ tubular distrus (tuburi crăpate şi deplasate şi timpane podeţ distruse) 2 buc, Fam Bîgu Neculai, Pr. Bahna Deal, sat Băluşeşti Comuna Dochia 40 40
Refacere radier culee si zid de sprijin din beton, pod peste pr. Alma; la DC40, intersectia cu DN15C, pr. Almaş, sat Dobreni, comuna Dobreni Comuna Dobreni 885 798.2
Decolmatare pod peste pr. Horaiţa, pct. Intersecţie Biserică, pr. Horaiţa, sat Dobreni, comuna Dobreni 2.8
Decolmatare pod peste pr. Almaş, pct. Statie de epurare, pr. Almaş, sat Dobreni, comuna Dobreni 4
Refacere infrastructură DS Str. Dolhesti, pe Lâ0,450km, pct. Pod nou peste pr. Horaita, Pr. Horaita, 22.4
Decolmatare albie pr. Almaş, Staşie de epurare, pe Lâ 0,450 km, Pct. Staţie de epurare, pr. Almaş, sat Dobreni, comuna Dobreni 57.6
Refacere platformă din balast DS, L â 0,39 km, Str.Garlesti, sat Doljesti Comuna Doljești 68 4.1
Refacere platformă din balast DS, L â 0,40 km, Str. Viilor, sat Doljesti 4.2
Refacere platformă din balast DS, L â 0,60 km, Str. Paraului, sat Doljesti 6.3
Refacere platformă din balast DS, L â 0,40 km, Str. Salcamilor, sat Doljesti 4.2
Refacere platformă din balast DS, L â 0,10 km, Str. Prunilor, sat Doljesti 1.06
Refacere platformă din balast DS, L â 0,05 km, Str. Sportului, sat Doljesti 0.54
Refacere platformă din balast DS, L â 0,10 km, Str. Semanatori, sat Doljesti 1.06
Decolmatare podeţ DC 82 A 1 buc, Pct. P.V., sat Doljeşti 3.25
Decolmatare podeţ DC 82 A 1 buc, Pct. P. V., sat Doljeşti 3.55
Decolmatare podeţ DC 82 A 1 buc, Pct. M. I., sat Doljeşti 4
Decolmatare podeţ DC 82 A 1 buc, Pct. M.A., sat Doljeşti 3.25
Decolmatare podeţ DC 82 A 1 buc, Pct. M. A., sat Doljeşti 3.7
Decolmatare podeţ DC 82 A 1 buc, Pct. M. Ghe. M., sat Doljeşti 4
Decolmatare podeţ DC 82 A 1 buc, Pct. R. E., sat Doljeşti 3.25
Decolmatare podeţ DC 82 A 1 buc, Pct. F. F., sat Doljeşti 3.55
Refacere platformă din balast DS, L â 0,45 km, Str.Calvarului, sat Buruieneşti 4.72
Refacere platformă din balast DS, L â 0,10 km, Str.Triunfului, sat Buruieneşti 1.06
Decolmatare albie amonte si aval, Podeţ pe DC 60 1 buc, zona  N.V., sat Buruienesti 1.2
Decolmatare albie amonte si aval, Podeţ pe DC 60 1 buc, zona  N. V., sat Buruienesti 0.75
Decolmatare albie amonte si aval pod, Podeţ pe DC 60 1 buc, zona  N.V., sat Buruienesti 1.05
Decolmatare rigole colmatate pe DC 60, Lâ0,70 km, zona  N. V., sat Buruienesti 0.75
Refacere platformă din balast DS, L â 0,25 km, Str. Ciocarliei, sat Buhonca 2.62
Refacere platformă din balast DS, L â 0,20 km, Str. Sperantei, sat Buhonca 2.1
Refacere platformă din balast DS, L â 0,10 km, Str. Tineretului, sat Buhonca 1.06
Refacere platformă din balast DS, L â 0,10 km, Str. Roselor, sat Buhonca 1.06
Decolmatare albie amonte si aval pod, Podeţ pe 1 buc, punct P. A., sat Buhonca 1.5
Decolmatare albie amonte si aval pod, Podeţ pe 1 buc, punct M. I., sat Buhonca 0.75
Refacere platformă balast  DS Str. Nalbei, Lâ 0,6  km, sat Mastacăn Comuna Dragomirești 128 7.2
Refacere platformă balast  DS Str. Cernegura, Lâ 0,4  km,  sat Mastacăn 4.8
Refacere platformă balast  DS Str. Apelor, Lâ 1  km, sat Mastacăn 9.6
Refacere platformă balast  DS Str. Izvor, Lâ 0,3  km, sat Mastacăn 2.8
Refacere platformă balast  DS Str. Poştei, Lâ 0,8  km, de la fam.F. A. până la fam. Manea Ion, sat Mastacăn 8
Refacere platformă balast  DS Str. Frumuşica, Lâ 1 km, sat Hlăpeşti 9.6
Refacere platformă balast  DS, Lâ 0,8 km,  sat Hlăpeşti 8
Refacere platformă balast  DS, Lâ 0,5 km, sat Hlăpeşti 4.8
Reconstruire pod lemn distrus, sat Hlăpeşti 1.68
Refacere platformă balast  DS Str. Lalelelor, Lâ 0,5 km, sat Vad 4.8
Refacere platformă balast  DS Str. Chiliei, Lâ 0,8 km, sat Vad 8
Refacere podeţ tubular (Erodare radie+timpane distruse şi apareri maluri, Erodat terasament+ rampe la podeţ), La Ştefănel, sat Dragomireşti 5.4
Refacere platformă din balast Drum sătesc., L â 1 km, sat Dragomireşti 12
Refacere platformă din balast Drum sătesc., L â 1,5 km,  sat Unghi 24
Decolmatare santuri stinga/dreapta Lâ3000m la Drum sătesc., L â 1,5 km, sat Unghi 18
Refacere platformă din balast Str. Muncii , L â 0,5 km, Intersecţie str. Salcei până la capăt, sat Izvoare Comuna Dumbrava Roșie 39 5
Refacere platformă din balast Str. Bisericii , L â 0,6 km, din DJ 157 până la str. Viitorului, sat Izvoare 12
Refacere platformă din balast  Prelungire str. Primăveri, L â 0,3 km, din Cimitir în dreapta, sat Izvoare 4.8
Decolmatare rigole stg+dr Str. Serei, L â 0,6 km, din DJ 157 +300 m, sat Izvoare 3
Refacere platformă din balast  str. Viitorului, L â 0,4 km, Moara Gradinaru – societăţi comerciale, sat Izvoare 9.6
Refacere platformă din balast  str. Viitorului, L â 0,2 km, Moara Gradinaru – societăţi comerciale , sat Izvoare 4.8
Decolmatare albie Priza de captare a retelei de apa comunala, L â 0,7 km, pârâul Stejaru, sat Stejaru Comuna Farcașa 186 4.9
Refacere platformă din balast  DC 154 Stejaru, L â 1 km, Toata lungimea, sat Stejaru 4
Refacere terasament , platformă drum  cu material pietros decolmatat  Drum satesc Pr. Batcii, L â 0,2 km de la fam M. spre deal, sat Stejaru 16.8
Decolmatare podeţ amonte si aval D â 600, 1 buc, Fam. M. T., sat Stejaru 0.1
Decolmatare podeţ amonte si aval, Podet beton, 1 buc, Fam. Z. P., sat Stejaru 0.6
Decolmatare podeţ amonte si aval, Podet Dâ600, 1 buc, Fam. G. D., sat Stejaru 0.6
Decolmatare albie la limita de inundabilitate a gospodariilor riverane (refacere maluri cu materialul rezultat din decolmatare), Torent paraul Busmei, L â 1 km, Toată lungimea, sat Busmei 60
Refacere platformă din balast  DC 191 Busmei, L â 0,8 km, Toata lungimea, sat Busmei 4.8
Decolmatare podeţ, Podet Dâ1500, 1 buc, Fam. Tutuianu, sat Stejaru 0.12
Decolmatare baraj depunere aluviuni, 1 buc, Torent Paraul Bursuni, sat Popesti 4
Refacere podet afectat cu deplasare tuburi şi distrugere protectie beton(timpane , praguri) afectare rampe acces la podet, Podet din 4 tuburi Dâ 1500 mm, Torent Paraul Ariei, sat Popesti 54
Refacere platformă din balast  Str. Bisericii, L â 0,3 km, Toata lungimea, sat Popesti 1
Refacere platformă din balast  Str. Schit, L â 0,3 km, Toata lungimea, sat Popesti 1
Refacere platformă din balast  Str. Preot Gavril Danielescu, L â 0,5 km, Toata lungimea, sat Popesti 1.5
Decolmatare baraj depunere aluviuni, 1 buc, Torent Paraul Crucii, sat Farcasa 4
Decolmatare baraj depunere aluviuni, 1 buc, Torent Paraul Soci, sat Farcasa 4
Decolmatare baraj depunere aluviuni, 1 buc, Torent Paraul Slatinii, sat Farcasa 4
Refacere teren sport gazon artificial (curatare, verificare, refacere aderenţă strat suport), Teren de sport Farcaşa, sat Farcasa 13.2
Refacere platformă din balast  Str. Nucului, L â 1,3 km, Toata lungimea, sat Frumasu 8
Refacere platformă din balast DS str. Peştera, L â 0,931 km, de la transformator până la panta schitului, sat Gârcina Comuna Gârcina 760 18.8
Refacere platformă din balast DS str. Magnoliei, L â 0,528 km, sat Gârcina 10
Refacere platformă din balast DS str. Pinului, L â 0,669 km, sat Gârcina 13.2
Refacere platformă din balast DS Lalelelor, L â 0,285 km, sat Gârcina 5.6
Refacere platformă din balast DS Prunului, L â 0,485 km, sat Gârcina 9.6
Refacere platformă din balast DS Gârcinuţa II , L â 0,3 km, sat Gârcina 6
Refacere platformă din balast DS Sfatului , L â 0,2 km, sat Gârcina 4
Refacere platformă din balast DS Str. Gârcinuţa I, L â 1,2 km,  sat Gârcina 24
Refacere platformă din balast DS Str. Orhideei , L â 0,2 km, sat Gârcina 4
Refacere supastructură pod lemn, pod Moară, Pct.Moară, sat Gârcina 31.5
Refacere platformă din balast DC Oprişeni, L â 3 km, sat Gârcina 72
Refacere platformă din balast DS Str. Mărului , L â 0,113 km, sat Almaş 2.24
Refacere platformă din balast DS Str. Sasca , L â 0,35 km, sat Almaş 7
Refacere platformă din balast DS Str. Islazului, L â 0,64 km, sat Almaş 12.8
Refacere platformă din balast DS Str. Vornicului, L â 0,2 km,  sat Almaş 4
Refacere zid de beton, zid de sprijin din beton mal stâng, umplutură căsoaie din lemn, pod Sasca, pct. Sasca, sat Almaş 51.5
Refacere platformă din balast DS Str. Imaşului, L â 0,447 km, sat Cuiejdi 8.92
Refacere platformă din balast DS Str. Salatrucului, L â 0,207 km, sat Cuiejdi 4.16
Refacere suprastructură pod lemn, pod Sălătruc, Pct. Podiş, sat Cuiejdi 14
Refacere suprastructură pod lemn, pod Vamanu, Pct. Centrul satului Cuiejdi, sat Cuiejdi 21
Refacere fundaţie pod beton în urma eroziuni, pod Vărărie, Pct. Vărărie, sat Cuiejdi 90
Regularizare torent Pestera, pe Lâ0,025 km, Str. Pestera la varsare în pr. Cuejdiu, sat Gârcina 5
Decolmatare torent şi camera cadere, Torent Pietrariei, pe Lâ0,05km, Zona Pietrariei, sat Gârcina 2
Refacere radier si pereti canal betonat avariat 70%, 14 cai acces din beton la locuinte, pe Torent Pestera partial regularizat, pe Lâ0,35 km, Str. Pestera,  sat Gârcina 96
Decolmatare Torent Pestera, pe Lâ0,35 km, Str. Pestera 7
Refacere platforma drum Str. Orhideei, pe Lâ0,5 km, sat Gârcina 5
Decolmatare platforma drum DS Str. Ghiocelului, pe Lâ0,28 km, sat Gârcina 4.48
Decolmatare platforma drum DS Str. Trandafirului, pe Lâ0,2 km, sat Gârcina 3.2
Refacere fundatie culee mal drept+radier+prag amonte, Pod Moară, Punct Moară, sat Gârcina 10
Refacere platformă drum pe DC 145 A Gircina-Cuejdi, pe Lâ2km, Portiune Gircina-Cuejdiu, sat Gârcina 16
Refacere platformă drum pe DC 147 A Opriseni-dragos Voda, pe Lâ1,5km, Portiune de la Opriseni la Dragos Voda, sat Gârcina 12
Refacere platformă drum pe DS Str. Lalelelor, pe Lâ0,35km, sat Almaş 5.6
Refacere platformă drum pe DS Str. Muncii, pe Lâ0,2km, sat Almaş 3.2
Refacere platformă drum pe DS Str. Nucilor, pe Lâ0,5km, sat Almaş 8
Refacere platformă drum pe DS Str. Harcului, pe Lâ0,3km, sat Almaş 4.8
Refacere platformă drum pe DS Str. Sasca, pe Lâ0,35km, sat Almaş 5.6
Refacere fundatii culei mal sting si drept, radier si prag fund, Pod Sasca, Pr. Almaş, sat Almaş 20
Refacere culee mal sting+aripi stinga, Punte rutiera, Str. Paltinului, sat Almaş 5
Refacere platformă drum pe DS Str. Molidului, pe Lâ0,30km, sat Cuiejdi 2.4
Refacere platformă drum pe DS Str. Podis, pe Lâ0,40km, sat Cuiejdi 3.2
Refacere platformă drum pe DS Str. Slatina, pe Lâ0,30km, sat Cuiejdi 2.4
Refacere suprastructură pod Sălătruc, Pct. Podiş, sat Cuiejdi, 14
Refacere suprastructură pod Vamanu, Pct. Centrul satului Cuiejdi, sat Cuiejdi 21
Refacere suprastructură pod Vărărie, Pct. Vărărie, sat Cuiejdi 90
Refacere platformă drum din balast, str. Huci, de la fam. G. D., nr. 225 până la fam .M. V. nr. 267  pe Lâ0,8 Km, sat Gura Vaii Comuna Girov 115 6.4
Colmatare podeţ şi spălare rampe podeţ tubular  Øâ800 mm la fam. N. C-tin, sat Gura Vaii 0.9
Refacere platformă drum din balast, str. Argintaru, de la fam. S. P. pana la fam. G.O.  pe Lâ0,4 Km, sat Gura Vaii 3.2
Refacere platformă drum din balast, str. La Caescu, de la fam. I. I. pana la fam. C.A. pe Lâ0,2 Km, sat Gura Vaii 2.4
Refacere platformă drum din balast, str. Hăţas, de la fam. N.C-tin pana la fam. V.V. pe Lâ0,5 Km, sat Turtureşti 4.8
Refacere platformă drum din balast, str. Cetatii, de la fam. A. I. pana la biserica pe Lâ0,8 Km, sat Turtureşti 8
Refacere platformă drum din balast, str. Vilelor, de la fam. M. N.pana la fam. S. N. pe Lâ0,2 Km, sat Turtureşti 2.4
Decolmatare şanţuri stânga-dreapta, pe Sant Str. Principala, de la fam. R. N. pana la fam. P.D. pe Lâ1 km, sat Caciulesti 12
Refacere platformă drum din balast, str. Vasile Sumanaru, de la fam. M. Ghe. la fam. Săndulescu Vasile, pe Lâ0,5 Km, sat Boţeşti 8
Refacere platformă drum din balast, str. Huci, de la fam. G. la fam. M.V., pe Lâ0,8 Km, sat Gura Văii 6.4
Refacere platformă drum din balast, str. Argintaru, de la fam. S.P. la fam. G. O., pe Lâ0,4 Km, sat Gura Văii 3.2
Refacere platformă drum din balast, str. La Căescu, de la fam. I.I. la fam. C.A., pe Lâ0,2 Km, sat Gura Văii 2.4
Refacere platformă drum din balast, str. Hăţaş, de la fam. N.C-tin la fam. V. V., pe Lâ0,5 Km, sat Turtureşti 4.8
Refacere platformă drum din balast, str. Cetăţii, de la fam. A.Ion la biserică, pe Lâ0,8 Km, sat Turtureşti 16
Refacere platformă drum din balast, str. Cetăţii, de la fam. A. Ion la biserică, pe Lâ0,8 Km, sat Turtureşti 4
Refacere platformă drum din balast, str. Vilelor, de la fam. M. N.la fam. S.N., pe Lâ0,2 Km, sat Turtureşti 2.4
Decolmatare şanţuri stg+dr, str. Principală, de la fam. R N. la fam. P.D., pe Lâ1 km, sat Căciuleşti 12
Refacere platformă drum din balast, str. Izvoare, de la fam. R. C. la fam. R., pe Lâ0,8 Km, sat Doina 16
Refacere platformă din balast DS, L â 0,01 km, Str. Caina zona fam. I. C-tin, sat Grumăzeşti Comuna Grumăzești 1,169 1.3
Refacere platformă din balast DS, L â 0,1 km, Str. Şes zona fam. P.D., sat Grumăzeşti 6.5
Afluire albie pod 1 buc DS Str. Şes, sat Grumăzeşti 7.2
Decolmatare albie torent zonă pod, Str. Şes, sat Grumăzeşti 0.25
Refacere platformă din balast DS, L â 0,4 km, Pct. C. N. – pct. Cucuşor, sat Grumăzeşti 4.8
Refacere platformă din balast DS, L â 1,35 km, str. Cârcei (0,6km), str. Ionescu (0,2 km), Str. Fabrici (0,2 km), str. Deal de Sat (0,2 km), str. Humăriei(0,15km), sat Grumăzeşti 63.6
Refacere platformă din balast DS, L â 1,5 km, str. Joseni, sat Grumăzeşti 70.8
Refacere platformă din balast DS, L â 3,4 km, str. Văleni – Pct. V. A.M. – pct. D. A.,  sat Grumăzeşti 160.8
Refacere platformă din balast DS, Fdt. Marian, L â 0,15 km, sat Grumăzeşti 7.2
Refacere platformă din balast DS, L â 8,05 km, str. Manoleşti (0,2km), str. Alexa (0,5 km), Str. Frecăuţi (0,25 km), str. Enea (0,6 km), str. Mănăstirii (5,5 km), str. Gheorghiţă (1km), sat Grumăzeşti 379.92
Refacere rigolă betonată DS Str. Hotărăni, Lâ0,5 km, sat Grumăzeşti 84
Refacere platformă din balast DS, L â 3,9 km, str. Roşeni (1 km), str. Valea Seacă (0,5 km), Str. Tăbăcari (0,2 km), str. Vârtea (0,2 km), str. Luncii (0,2 km), str. Fermelor (0,8 km), str. Cucuşor (1 km), sat Grumăzeşti 128.4
Refacere culee pod afluiate Gabion protecţie mal distrus Str. Mănăstirii, pârâu Topoliţa, zona Biserică Topoliţa, sat Grumăzeşti 22.65
Refacere Gabion protecţie mal pârâu Topoliţa, Str. Fermelor, pct. Mişca, sat Grumăzeşti 66
Refacere platformă din balast DS, L â 2,7 km, str.Bisericii (0,2km), str. Vodeni (0,5 km), Str. Podului (0,8 km), str. Pintilie (0,8km), str. crăciun (0,4 km), sat Curechiştea 76.8
Refacere culee pod afuiate, Pârâu Curechiştea, str. Vodeni, Pct. Fam. V., sat Curechiştea 4.8
Refacere platformă din balast DS, L â 2,6 km, str.Rugi (1km), str. Livezi (1 km), Str. Vornicu (0,6 km), sat Netezi 84
Refacere culee mal drept pod metalic (r. Bistricioara), Pct. Răstoca, sat Bradul Comuna Grințieș 238 3
Refacere platformă din balast DS Bradul, L â 1,3 km, sat Bradul 18
Refacere infrastructură + suprastructură drum DS Bradul, L â 0,05 km, sat Bradul 4
Refacere culee ambele maluri, pod beton armat (pr. Grinţieşul Mare), sat Grinţieş 4.8
Refacere culee amonte, pod beton armat (pr. Grinţieşul Mare), Pct. Suber, sat Grinţieş 2.4
Refacere zid apărare beton armat mal drept, pod beton armat (pr. Grinţieşul Mare), sat Grinţieş 15
Refacere apărare mal din gabioane saltea +3 etaje pe malul drept la apărare mal drept din gabioane aval mal drept pod beton armat (pr. Grinţieşul Mare),  L â 0,05 km, sat Grinţieş 175
Refacere pod din lemn distrus (r. Bistricioara), sat Grinţieş 10
Decolmatare albie torent Horjilă, L â 0,2 km, sat Grinţieş 4
Refacere platformă din balast DS Str. Pinului, L â 0,2 km,  sat Grinţieş 2.4
Refacere platformă drum DS, pe Lâ3,0 km, Drum luncă, sat Rugineşti Comuna Hangu 640 33
Refacere pereţi canal şi radier canal, pe canal scurgere, Statie epurare, fam. B D., Sat Buhalniţa 223
Refacere radier şi aripi pe DC 148 (podeţ), pe Lâ0,005 km, Pct. fam. P. M., Sat Buhalniţa 26.3
Refacere drum satesc DS (baraje retenţie), pe Lâ0,085 km, Drum satesc Frăgăria, Sat Buhalniţa 13.5
Refacere drum satesc din balast pe DS, pe Lâ5 km, sat Buhalniţa-Hangu, Sat Buhalniţa 100
Refacere drum satesc din balast pe DS, pe Lâ1 km, Cătun Sasu, Sat Hangu 26.4
Refacere drum comunal şi gabioane DC 149, pe Lâ0,002 km, Cătun Audia, Sat Hangu 93
Refacere podeţ tuburi premo, pe Lâ0,005 km, Cătun Boboteni, Sat Hangu 1.2
Refacere gabioane, Staţie Epurare, pe Lâ0,002 km, Centru Hangu, Sat Hangu 40
Refacere drum satesc DS, pe Lâ3 km, sat Hangu 30
Refacere drum satesc DS, pe Lâ0,03 km, Drum sătesc Mitrofan, sat Hangu 0.3
Refacere drum satesc DS, pe Lâ2,6 km, sat Grozăveşti 24
Refacere drum satesc DS, pe Lâ4 km, sat Chiriţeni 30
Decolmatare albie amonte şi aval pod, eroziuni amonte si aval Podeţ tubular, Str. Vişinilor, Torent Dealul Viilor, sat Spiridonesti Comuna Icușești 108 1.05
Decolmatare albie amonte şi aval Podeţ dalat, Punct Prepeliţa, Torent Dealul Viilor, sat Spiridonesti 2
Refacere platformă din balast DC 82, L â 1 km, De la intersecţie Cooperaţie la Fam J., sat Spiridonesti 10.5
Refacere platformă din balast DS, L â 0,6 km, De la Cimitir Ortodox  la Fam S. C-tin, sat Spiridonesti 6.3
Refacere platformă din balast DS, L â 0,4 km, De la Fam. S. F. si Magazin Cooperatie, sat Spiridonesti 4.2
Refacere platformă din balast DC 84, L â 0,53 km, de la Fam C.R. la A. D., sat Balusesti 5.56
Refacere platformă din balast DC 84, L â 1,2 km, de la iesirea din loc. Balusesti la intersectia cu DS ce face lagatura cu loc. Batranesti, sat Balusesti 15.72
Refacere platformă din balast DC 84, L â 1,6km, de la DC 84 la intrarea în loc. Batranesti, sat Balusesti 16.8
Decolmatare albie amonte şi aval Pod b.a.,pr. Cioate Faur, Punct Munteanu, sat Balusesti 0.75
Decolmatare albie amonte şi aval Pod b.a.,pr. Cioate Faur, Punct Cimitir Ortodox, sat Balusesti 0.75
Refacere platformă din balast DS, L â 1,8 km, De la iesirea din loc. Balusesti la iesirea din comuna Icusesti, sat Spiridonesti 19
Refacere platformă din balast DC 83, L â 2 km, De la Fam. G.la intrare in loc. Mesteacan, sat Balusesti 20.96
Decolmatare albie amonte şi aval Podeţ tubular, Punct Fam. P. M., sat Balusesti 0.75
Decolmatare albie amonte şi aval Podeţ tubular, Punct Fam. B. V., sat Balusesti 0.75
Decolmatare albie amonte şi aval Podeţ, V. I., sat Rocna 0.75
Decolmatare albie amonte şi aval Podeţ, C. V., sat Rocna 0.75
Decolmatare albie amonte şi aval Podeţ, Botezatu, sat Tabara 0.75
Decolmatare albie amonte şi aval Podeţ, Ciobanului, sat Mesteacan 0.75
Refacere platformă din balast DS, L â 4,024 km, Conform anexei străzi Ion Creangă str. Liliacului (0,344 km), str. Salcamului (0,4 km), Str. Stefan cel Mare (1,1 km), str. Fantanilor (0,2 km), str. Budai (0,25 km), str. Badrului (0,313 km), str. Progresului (0,25 km),str. Pacii(0,2 km), str. Fund. Sperantei (0,15), str. Izlazului(0,3 km), str. Fund. Biserici(0,4 km), str. Sarii (0,3 km), sat Ion Creangă Comuna Ion Creangă 150 31.64
Refacere eroziuni mal stâng și drept și pile Punte metalică, pr. Zapodia, Acces Biserica din strada Unirii, sat Izvoru 12
Refacere platformă din balast DS , L â 1,45 km, Conform anexei străzi sat Izvoru str. Spicului (1 km), str. Fund. Uniri (0,2 km), Str. Mesteacanului (0,25 km) , sat Izvoru 11.4
Refacere platformă din balast DS , L â 3,528 km, Conform anexei străzi sat Strejaru str. Fundătura Cotunei (0,3 km), str. Cezar Petrescu (0,145 km), Str. Basarabiei (0,23 km), str. Preot Moraru (0,325 km), str. Fund. Rosca (0,345 km), str. Valcele (1,167 km), str. Dispensar (0,218 km), str. Mosilor (0,798 km), sat Stejaru 27.74
Refacere eroziune mal  amonte şi aval Pod beton, Punct Fam. I. Ghe. (postas), sat Stejaru 2.8
Refacere platformă din balast DS , L â 5,282 km, Conform anexei străzi sat Averesti str. Deleni (0,8 km), str. Scolii (0,52 km), Str. Sesului (0,502 km), str. Dohasca (0,3 km), str. Sipotului (0,56 km), str. Gavril Doniceanu (0,4 km), str. Izvoarelor (0,3 km), str. Morii (0,45 km), str. Margaretelor (0,16 km), str. General Atanasiu (0,63 km), str. Izlazului (0,66 km), sat Averesti 41.54
Refacere platformă din balast DS , L â 0,795 km, Conform anexei străzi sat Recea str. Muncelului (0,202 km), str. Crizantemelor (0,060 km), Str. Ponor (0,26 km), str. Curaturilor (0,273 km), sat Recea 6.26
Refacere platformă din balast DS , L â 2,221 km, Conform anexei străzi sat Muncelu str. Drumul Muncelului (1,397 km), str. Gutuiului (0,28 km), Str. Mihai Viteazu (0,544 km), sat Muncelu 17.48
Refacere platformă din balast DS Str. Prundului, L â 0,025 km, sat Negreşti Comuna Negrești 23 3.6
Refacere platformă din balast DS Str. Slatina, L â 0,5 km, de la fam. H. până la fam. I., sat Poiana 8
Decolmatare albie amonte şi aval zonă pod, pod peste pr. Horaiţa la DJ 156A, zonă Şcoala Poiana, sat Poiana 10
Refacere aripă pod amonte mal stâng distrusă, pod peste pr. Horaiţa la DS, pct Dădă, sat Poiana 2
Refacere platformă din balast drum DS Strada Trastiana, L â 0,4 km, de la P. D. la P. M., sat Pustieta Comuna Oniceni 84 8.39
Refacere platformă din balast drum DS Strada Ses Balanu, L â 0,4 km, de la P. I.  la B. A., sat Pietrosu 8.39
Refacere platformă din balast drum DS Strada Ses Balanu, L â 0,5 km, de la V. D. până  la padure, sat Pietrosu 10.5
Refacere platformă din balast drum DS Strada Burlacilor, L â 0,3 km, de la B. M.până  la I. M., sat Pietrosu 6.3
Refacere platformă din balast drum DS Strada Consilierilor, L â 0,35 km, de la C. M. la T. I., sat Solca 7.34
Refacere platformă din balast drum DS Strada La Stupina, L â 0,2 km, de la M. V. la M. V., sat Solca 4.2
Refacere platformă din balast drum DS La Catarg, L â 0,3 km, de la S. Ghe. la O. D., sat Poiana Humei 6.3
Refacere platformă din balast drum DS Dealul Poienii, L â 0,5 km, de la P. V. la paraul Mascacan, sat Poiana Humei 10.5
Refacere drum surpat DS Dealul Poienii, L â 0,05 km, de la M. V.la M. F., sat Poiana Humei 9.64
Refacere platformă din balast drum DS Ciorchelea, L â 0,4 km, de la G. Ghe.la C. Ghe., sat Poiana Humei 8.39
Refacere platformă din balast drum DS Fundatura Pacii, L â 0,2 km, de la M. I. la M. M., sat Poiana Humei 4.2
Refacere (podeţ tubular avariat – reamplasare tuburi si refacere rampe acces) Pod din tuburi premo 5 buc. Dâ800mm, Puct. Popa, sat. Pangaracior Comuna Pângărați 805 2
Refacere platformă din balast Str. Bejeniei, Lâ0,1 km,  Puct. Popa, sat. Pangaracior 1.6
Refacere platformă din balast Str. Bejeniei, Lâ0,02 km,  Puct. Creţu V., sat. Pangaracior 1.6
Refacere pilon şi culee mal sang erodate podet, Punct Iftimie, sat Pangaracior 2.5
Refacere platformă din balast Str. Bejeniei, Lâ0,08 km, Fam. M. M., sat Pangaracior 32
Refacere pod – fundatii culei mal satang si mal drept erodate, Fam. C. I., sat Pangaracior 5
Refacere pod – fundatii culei mal satang si mal drept erodate, Fam. B., sat Pangaracior 5
Refacere aparare mal stg din gabioane saltea+1 etaj si umputura terasament Str. Bejeniei, Lâ0,05 km, Fam. T., sat Pangaracior 83.6
Refacere aparare mal stg din gabioane saltea+1 etaj si umputura terasament Str. Bejeniei, Lâ0,3 km, Fam. R., sat Pangaracior 609.6
Decolmatare albie torent (deversare aluviuni in incinta proprietati), Lâ0,05 km, Fam. M. N., sat Pangaracior 6
Refacere Pod dalat – fundaţie culee mal sang erodata+aparare mal, Fam A., sat Pangaracior 5
Refacere terasament (corp drum)+umplutură erodare terasament Str. Bejeniei, Lâ0,1km, Punct Vamanu, sat Pangaracior 3.4
Refacere platformă din balast str. Bejeniei, Lâ0,05 km, Pct. Scaricica, sat Pangaracior 2
Refacere platformă din balast Str. Paraul Stroiei, Lâ0,1 km, Fam.R., sat Pangaracior 1.6
Refacere platformă drum+terasament (anrocamente) drum acces teren agricol,Lâ0,05 km, Fam. O., sat Oantu 20
Refacere punte pietonală din lemn distrusă, Fam. U. Ghe, sat Oantu 3.6
Refacere podeţ tubular(reamplasare tuburi, refacere acces), Pod din tuburi premo 5 buc Dâ800, punct Popa, sat Pângărăcior 2
Refacere platformă din balast Str. Bejeniei , L â 0,10 km, punct Popa, sat Pângărăcior 1.6
Refacere mal erodat şi corp drum D.S. Lâ0,1 km, punct Şarpe, sat Pângărăcior 1.2
Decolmatare canal betonat D.S. Lâ0,4 km, pct. Calea Ferată, sat Stejaru 16
Refacere cameră centrală termică (demisol inundat-camera centrala termice) Sediu Primărie Petricani, Str. Principală (DJ155I), sat Petricani Comuna Petricani 121 2.4
Refacere culee mal stang pod şi decolmatare albie amonte (Parau Topolita), Pod la Axinia, sat Petricani 10.5
Refacere platformă din balast drum Str. Rates, L â 0,8 km, de la Magazin Axinia până la pod Axinia, sat Petricani 6.4
Refacere platformă din balast drum Str. Luncii, L â 0,5 km, de la N. U. până la pod Axinia, sat Petricani 4
Refacere platformă din balast drum Str. Bisericii, L â 1,5 km, de la Biserică până la pod Tirpesti, sat Petricani 1.2
Refacere pod de lemn (fundaţie pilă erodată, podină avariată, rampe acces stanga +dreapta erodate), Pod la Puşcaşu, sat Tirpesti 6.5
Refacere platformă din balast drum Str. Luncii, L â 0,2 km, in dreptul fam F., sat Petricani 1.6
Refacere platformă din balast Drum Comunal DC 12, L â 2 km, de la asfalt pina la granita cu orasul Tg. Neamt, sat Boistea 8
Refacere platformă din balast drum Str. Poiana, L â 0,5 km, de la Laur pina la Poiana, sat Boistea 4
Refacere pod de lemn (Erodare culee stinga+pila+dreapta, podină avariată) şi decolmatare albie amonte şi aval pod pe pr Tolici, Pod la Gherasim, sat Tolici 23.1
Refacere pod de lemn (Erodare culee stinga+pila+dreapta, podină avariată), pr Tolici, Pod la Munteanu, sat Tolici 9.1
Refacere pod de lemn (culee + fundatie), pr Tolici, Pod la Culita Cirlan, sat Tolici 16.3
Refacere platformă din balast drum Str. Opreni, L â 0,5 km, in dreptul fam Lisman, sat Tolici 4
Refacere platformă din balast drum Str. Pe Parau, L â 1,5 km, De la Ocolul Silvic la Vararie, sat Tolici 12
Refacere platformă din balast drum Str. Cristiana, L â 1,5 km, De la fam Balut la Padure, sat Tolici 12
Refacere apărare mal – gabioane, Fam. B. – Splaiul Chirileni pe Lâ0,05 km, sat Dolhesti Comuna Pipirig 3,088 125
Refacere gabion mal drept, drum satesc, Splaiul Defrisare, pe Lâ0,06 km, sat Dolhesti 120
Refacere aparare de mal din gabioane, Fam. S., pe Lâ0,04 km, sat Dolhesti 100
Refacere aparare de mal din gabioane, Fam. M., pe Lâ0,1 km, sat Dolhesti 200
Decolmatare albie torent Gherasim, Sat Dolhesti-torentul Gherasim, pe Lâ0,1 km, sat Dolhesti 3
Refacere platforma drum pe Drum Satesc, Str. Sondei, pe Lâ0,5 km, sat Dolhesti 4
Refacere infrastructutra si platforma drum pe Drum Satesc, fam. G., pe Lâ0,4 km, sat Dolhesti 9.6
Refacere aparare de mal din gabioane, str Spaliul Mestecenilor, pe Lâ0,07 km, Amontepod Târdea mal stîng, sat Dolhesti 175
Refacere pod lemn, str. Nistor, Paraul Pluton-Dolhesti (fam. N.şi fam A. C.), sat Dolhesti 7.2
Refacere căsoaie din lemn, aparare mal la drum sătesc Spaliul Chirileni, pe Lâ0,05 km, fam. D. I., sat Dolhesti 3.5
Refacere platforma drum pe Drum Satesc, punct fam. D. I., pe Lâ0,5 km, sat Dolhesti 2
Refacere punte fam. F., sat Dolhesti 1.75
Refacere platforma drum pe Drum Satesc, Splaiul Liliacului, punct fam. U. si fam. A., pe Lâ0,7 km, sat Dolhesti 14.8
Refacere podet tubular 2x D-1500 la str. Splaiul Liliacului, sat Dolhesti 23.2
Refacere infrastructura si platforma drum drum satesc, pe Lâ0,3 km,  fam. C. N., sat Dolhesti 9
Decolmatare platforma drum satesc Gabor, pe Lâ0,25 km, sat Dolhesti 30
Decolmatare platforma drum satesc Sub Branu, pe Lâ0,2 km, sat Dolhesti 36
Refacere aparare de mal stang din gabioane, drum satesc – Mija, pe Lâ0,05 km, sat Dolhesti 125
Refacere aparare de mal stang din gabioane, drum satesc Crengenilor, pe Lâ0,07 km, sat Dolhesti 210
Refacere culee mal stâng şi drept, Pod la str Splaiul Mestecenilor – Pod Sub Branu, pe Lâ0,04 km, sat Pâţâligeni 10
Decolmatare platforma drum Strada Releului, pe Lâ0,2 km, punct Grămadă, sat Pâţâligeni 18
Decolmatare platforma Drum Sătesc Bursuna, pe Lâ0,2 km, punct Tardea, sat Pâţâligeni 18
Decolmatare platforma Drum Sătesc Pietraru, pe Lâ0,2 km, punct Aron, sat Pâţâligeni 4
Refacere culei pod de b.a. – strada Pârâul Străjii, Familia B.i, sat Pâţâligeni 10
Decolmatare platforma Drum Sătesc Pietraru, pe Lâ0,7 km, pârâul Străjii între fam. S. V. şi B. N.i, sat Pâţâligeni 16.8
Refacere pod distrus, Strada Pârâul Străjii, familia S.V., sat Pâţâligeni 5
Refacere aparare de mal stang din gabioane, str. Poiana Focşei, pe Lâ0,2 km, amonte pod Mihoc, sat Leghin 400
Decolmatare platforma Drum Sătesc Poiana Focşei, pe Lâ0,2 km, pod Mihoc, sat Leghin 76.8
Decolmatare platforma Drum sătesc pct. Fabrică Timişescu, pe Lâ0,3 km, sat Leghin 11.2
Refacere aparare de mal din gabioane, str. Chiţigaia, pe Lâ0,02 km, Pct. Buturaş, sat Boboieşti 60
Refacere aparare de mal din gabioane, mal drept amonte pod, pct. Ungureanu, pe Lâ0,1 km, sat Pipirig 250
Decolmatare platforma Drum str. Răchiţilor, pe Lâ0,1 km, sat Pipirig 2.4
Decolmatare platforma Drum str. Bisericii, pe Lâ0,2 km, sat Pipirig 4.8
Decolmatare platforma Drum str. Bisericii, pe Lâ0,5 km, sat Pipirig 15
Refacere aparare mal stang si drept, pct. Grigoraş, pe Lâ0,05 km, sat Pluton 100
Decolmatare platforma Drum str. Pârâul lui Anton, pe Lâ0,6 km, sat Pluton 16.8
Refacere aparare mal stang din gabioane, str. Slatinei, pct. Cuba, pe Lâ0,05 km, sat Pluton 150
Refacere aparare mal stang din gabioane, str. Slatinei, pct. Cuba, pe Lâ0,04 km, sat Pluton 100
Decolmatare platforma Drum satesc str. Agăpeni, pe Lâ0,1 km, sat Pluton 2.4
Refacere aparare mal stang din gabioane, pct. Fam. S., pe Lâ0,05 km, sat Pluton 100
Refacere aparare mal stang din gabioane, pct. Fam. M., pe Lâ0,05 km, sat Pluton 100
Refacere aparare mal stang si drept din gabioane, pct. Dochiţa, pe Lâ0,08 km, sat Pluton 200
Refacere aparare mal stang din gabioane, pct. Pascariu, pe Lâ0,04 km, sat Pluton 100
Refacere aparare mal stang din gabioane, pct. Magazin pe str. Cujbeni, pe Lâ0,05 km, sat Pluton 100
Decolmatare albie torent Dochita, pe Lâ0,1 km, sat Stânca 6
Decolmatare albie torent Bisericii, pe Lâ0,3 km, sat Stânca 12
Refacere platformă drum (distrus sistem rutier l-25m) Platformă drum (spălare lâ100m) Drum exploatare Boiereasaca, Lâ0,125 km, intersecţie cu DJ 157 J, sat Podoleni Comuna Podoleni 28 28
Refacere platformă drum şi zid sprijin pe DS, pe Lâ0,035 km, sat Petru Vodă Comuna Poiana Teiului 450 102.5
Refacere acostament drum DS, pe Lâ0,015 km,  sat Petru Vodă 1.2
Refacere gabioane şi saltea pe DS, pe Lâ0,050 km, Pct. Fam. P., sat Petru Vodă 10
Refacere gabioane, saltea rigolă, pe DS, pe Lâ0,050 km, Pct. Fam. R. D., sat Petru Vodă 137
Refacere albie pârâu, maluri, pe DS, pe Lâ0,4 km, Pct. Fam. C./Ş., sat Petru Vodă 108
Refacere albie pârâu, pe DS, pe Lâ0,3 km, Pct. Fam. R., sat Petru Vodă 20
Refacere zid sprijin din piatră, pe DS, pe Lâ0,220 km, Pct. Fam. Tănasă Petrică, sat Roşeni 63
Refacere albie şi maluri pe DS, pe Lâ0,026 km, Pct. Fam. Niţuc, sat Poiana Teiului 8.5
Refacere platformă din balast drum Str. Slătiori , L â 0,4 km, Pct. A. I. – pct. B. I., sat Oglinzi Comuna Răucești 225 19.2
Refacere platformă din balast drum Str. Salcâmilor, L â 0,2 km, Pct. R. I. – pct C. A., sat Oglinzi 9.6
Refacere platformă din balast drum Str. Stejari , L â 0,15 km, Pct. A. Ghe. – pct. I. D., sat Oglinzi 7.2
Refacere platformă din balast drum Str. Hatia, L â 0,2 km, Pct. R. S. – Pct. Magazin Răchieru Cristian, sat Oglinzi 14.4
Refacere podeţ tubular beton  Strada Izvoare, Pct. P.V., sat Oglinzi 4.5
Refacere podeţe tubulare 3 buc beton  Strada Tâmpăului, Pct. Fam. C., pct. A. I., pct. T. I., sat Oglinzi 13.5
Refacere Şanţ betonat Strada Tâmpăului, Lâ0,06 km, Pct. C. M., sat Oglinzi 6.6
Refacere podeţ tubular beton  Fdt. Dorobanţ, Pct. A. C., sat Oglinzi 4.5
Refacere podeţe tubulare beton  Strada Băile Oglinzi, 2 buc, Pct. I. M., pct D. Ghe., sat Oglinzi 9
Refacere platformă din balast drum Str. Steagului, L â 0,2 km, Pct. M. I. – pct I.V., sat Răuceşti 9.6
Refacere platformă din balast drum Str. Ghibeni, L â 0,3 km, Pct. M. I. – pct G. I., sat Răuceşti 14.4
Refacere platformă din balast drum Str. Veteranilor, L â 0,6 km, Pct. Sala Festivitati – pct. Grădiniţă, sat Răuceşti 28.2
Refacere platformă din balast drum Str. Curăturii, L â 0,1 km, DJ 157 G – str. Cioroiu, sat Răuceşti 4.8
Refacere platformă din balast drum Str. Pensiuni, L â 0,1 km, DC 6 – pct. P. V., sat Răuceşti 4.8
Refacere platformă din balast drum Str. Pietriş, L â 0,2 km, Pct. V.V. – pct. C. T., sat Răuceşti 9.6
Refacere platformă din balast drum Str. Bătrânei, L â 0,2 km, Pct. G. I. – pct. M. I., sat Răuceşti 9.6
Refacere platformă din balast drum Str. Ţiglăului, L â 0,1 km, Pct. I. I. – pct. Ungureanu, sat Răuceşti 4.8
Refacere platformă din balast drum Str. Trofineşti, L â 0,2 km, Pct. Staţie Captare apă – pct. D.L., sat Răuceşti 9.6
Refacere podeţe tubulare 3 buc beton  Strada Morii, Pct. A. C-tin, M. A.,  I. F., sat Răuceşti 13.5
Refacere podeţ tubular beton  Strada Principală, Pct. Ioniţă Elena, sat Răuceşti 4.5
Refacere podeţe tubulare 2 buc beton  Strada Veterani, Pct. I. V., pct. Intersecţie str. Veterani- str. Deleni, sat Răuceşti 9
Refacere podeţ tubular beton  Strada Pensiunii, Pct. P. V., sat Răuceşti 4.5
Refacere platformă din balast drum Str. Lunca, L â 0,1 km, Pct. M. I. – pct. C. I., sat Săveşti 9.6
Refacere platformă din balast DC 184, pe  Lâ0,4 km, Zona Girovanu, sat Borşeni Comuna Războieni 20 8.4
Refacere platformă din balast  şi acostament DC 29, pe  Lâ0,2 km, Pct. fam. G. I., sat Valea Albă 9
Refacere acostament DC 195, pe  Lâ0,4 km, Pct. Fam. L., sat Războienii de jos 3
Refacere platformă din balast drumuri săteşti D.S., pe  Lâ0,2 km,  Zona Trofin, sat Goşmani Comuna Români 8 2.4
Refacere platformă din balast drumuri săteşti D.S., pe  Lâ0,5 km,  D.J. 155 I până în zona de acces la sondă, sat Goşmani 6
Refacere platformă din balast  DS Str. Huciului pe Lâ2 km,  sat Ruginoasa Comuna Ruginoasa 138 32
Refacere platformă din balast  DS Str. Gropii pe Lâ0,8 km,  sat Ruginoasa 12.8
Refacere platformă din balast  DS Str. Toloacelor pe Lâ0,7 km, sat Ruginoasa 11.2
Refacere platformă din balast  DS Str. Tochilelor pe Lâ0,5 km, intersecţie DJ 157 I până la pr. Velniţa, sat Ruginoasa 8
Refacere platformă din balast  DS Str. Staniştei pe Lâ0,8 km, sat Ruginoasa 12.8
Refacere platformă din balast  DS Str. Nucilor pe Lâ0,8 km, sat Ruginoasa 12.8
Refacere platformă din balast DS Str. Nicolae Apostol pe Lâ0,4 km, sat Ruginoasa 6.4
Decolmatare 9 bucăţi, podeţe tubulare din ţeavă porugată Dâ600 mm, de-a lungul str. Huciului, sat Ruginoasa 0.7
Refacere platformă din balast DS Str. Aleea Cimitirului pe Lâ0,5 km, intersecţie DN 15 D până la cimitir, sat Bozienii de Sus 8
Refacere platformă din balast DS Str. Aleea Şcolii pe Lâ0,4 km, sat Bozienii de Sus 6.4
Refacere platformă din balast DS Str. Morii pe Lâ0,4 km, Şcoala Bozienii de Sus, sat Bozienii de Sus 6.4
Refacere platformă din balast DS Str. Aleea Vasile Lupu, pe Lâ0,3 km, Şcoala Bozienii de Sus până la intersecţie cu Aleea Cimitirului, sat Bozienii de Sus 4.8
Refacere platformă din balast DS Str. Velniţei, pe Lâ0,7 km, sat Bozienii de Sus 11.2
Refacere platformă din balast DS Str. Aleea Salcâmilor, pe Lâ0,3 km, intersecţie DN 15 D până la islaz comunal, sat Bozienii de Sus 4.8
Refacere platformă din balast Str. Lencani, Lâ0,6 km, de la fam. I.M. până la C. M., sat Vulpăşeşti Comuna Sagna 34 9.6
Refacere platformă din balast Str. Biserici, Lâ0,4 km, de la C. N. până la biserică, sat Vulpăşeşti 6.4
Refacere platformă din balast Str. Cristeneşti, Lâ0,5 km, de la L. E. până la C.Ghe., sat Vulpăşeşti 8
Refacere platformă din balast Str. Păcii, Lâ0,2 km, de la U.V. până la M. L., sat Vulpăşeşti 3.2
Refacere platformă din balast Str. Teilor, Lâ0,3 km, de la L. C-tin până la O. M., sat Vulpăşeşti 4.8
Decolmatare albie pârâu, Pârâul Dafinoaia, Lâ0,25, De la pod până la trecerea cu calea ferată, sat Sagna 2.4
Decolmatare drum sătesc, L â 0,2 km, Intersectie str. Releului cu str. Speranţei, sat Taşca Comuna Tașca 258 36
Decolmatare drum sătesc, L â 0,18 km, Intersectie Str. Pinului cu str. Speranţei, sat Taşca 26
Decolmatare albie Torent Hamzoiţa, L â 0,2 km, Pct. Z.G, sat Taşca 24
Refacere maluri stg+dr. Torent Badale, L â 0,2 km, Pct. B.N., sat Taşca 12
Refacere terasamente drum  erodate DS str. Stefan cel Mare, L â 0,05 km, Pct. D. Ghe., sat Taşca 7.6
Refacere mal erodat DS str. Stefan cel Mare, L â 0,05 km, Pct. V.Ion., sat Taşca 4.8
Refacere pod din lemn peste pr. Secu, Pct. S. P., sat Taşca 50
Refacere mal stg erodat la Pod peste pr. Secu, Pct. D., sat Taşca 1.2
Refacere apărare mal stg din gabioane pe pr. Secu, Lâ0,005 km,  Pct. Ş. I., sat Taşca 4.8
Refacere mal drept erodat Pr. Secu, Pct. Şcoală, sat Taşca 54
Decolmatare albie Pr. Secu, Lâ0,014 km, Pct amonte pod C.V., sat Taşca 2
Decolmatare Baraje 3 buc – Baraj Buraga, Pct Niţă, sat Taşca 25.2
Decolmatare drum sătesc str. Măgurii, L â 0,1 km, sat Taşca 4
Decolmatare albie Pr. Ticoş, Lâ0,06 km, Pct aval pod Paleu, sat Ticoş-Floarea 7.2
Refacere acostamente Drum sătesc Maciucasi – Capra, Lâ0,20 km, Fam. G. – intersecţie cu pod Capra peste r. Bistriţa, sat Tarcau Comuna Tarcău 4 0.405
Decolmatare sant stg. Drum comunal DC 135, L â 0,2 km, zona  Glodu, sat Tarcau 2
Refacere platformă din balast pe drum sătesc, L â 0,1 km, zona Glodu, sat Cazaci 1.6
Refacere platformă din balast drum sătesc, Lâ0,7 km, sat Dumbrava Comuna Timișești 5 5
Refacere platformă din balast DC 182, Lâ0,6 km, de la fam D. până la pădure,sat Arămoaia Comuna Tupilați 8 6
Refacere platformă din balast DS, Lâ0,3 km, de la fam N. M. până la fam.Tabac, sat Arămoaia 2.8
Refacere platformă din balast DC 84, L â 1,5 km, De la ieșirea din localitate la limita cu comuna Icusesti, sat Chilii Comuna Valea Ursului 63 31.5
Refacere platformă din balast DS, L â 1 km, De la B. M. la O. V., sat Giurgeni 21
Refacere platformă din balast DS, L â 0,5 km, De la B. M.la L. C-tin, sat Giurgeni 10.5
Refacere platformă din balast drum Strada Neamţului, L â 0,3 km, Pct. M. E. – pct. F. I., sat Lunca Comuna Vânători-Neamț 58 42
Decolmatare şant Strada Vartic, L â 0,35 km, Pct. B. I. – pct. intersecţie strada Troiţei, sat Lunca 2.1
Refacere platformă din balast Strada Vartic, L â 0,35 km, Pct. B. I. – pct. intersecţie strada Troiţei, sat Lunca 14.4

 

 

Actualitate

Coronavirus: Naţional – 1.629 de cazuri noi. Neamţ – 32 de cazuri noi

Știre publicată în urmă cu

în data de

n la Neamţ în total au fost confirmate 3003 cazuri

Până astăzi, 25 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 119.683 de  cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

96.158 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.629 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 600 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 4.633 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 24.09.2020 (10:00) – 25.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 42 de decese (25 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Covasna, Giurgiu, Ialomița, Iași, Mehedinți, Prahova, Timiș, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.

Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 5 decese la categoria 50-59 de ani, 10 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 14 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 10 decese la categoria de peste 80 de ani.

41 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.245. Dintre acestea, 508 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.328.322 de teste. Dintre acestea 25.494 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 15.879 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.615 la cerere.

Pe teritoriul României, 9.352 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.004 de  persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 23.850 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 179 de persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.145 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 561 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore 467 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 159.275 de lei.

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 4 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.

Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.

Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 6.693 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.917 în Italia, 1.253 în Spania, 124 în Franța, 2.935 în Germania, 159 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA,  119 în Austria, 20 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 3 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 93 în Grecia, 5 în Cipru, 2 în India, 2 în Ucraina  și câte unul  în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia, Bulgaria, Kazakhstan, Suedia, Republica Congo, Ungaria și Qatar. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 126 de cetățeni români aflați în străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 11 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo și unul în Grecia, au decedat.

Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 428 au fost declarați vindecați: 308 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia.

Citește știrea

Actualitate

Primăria Piatra-Neamț – 26 de proiecte europene în valoare de 53.5 milioane de euro, aflate în implementare, cu contractele de finanțare semnate și termen de finalizare maxim anul 2022

Știre publicată în urmă cu

în data de

Cele 26 de proiecte care vor crește calitatea vieții pietrenilor și la care vor începe lucrările din prima parte a anului viitor sunt:

▪ Trei proiecte care vizează modernizarea infrastructurii rutiere: „Modernizarea și reconfigurarea coridorului urban de transport (inclusiv realizarea de piste pentru bicicliști) B-dul Traian – Piața Mihail Kogălniceanu – B-dul Decebal”; „Modernizarea și reconfigurarea străzii Mihai Viteazu (inclusiv realizarea de piste pentru bicicliști)”; „Reabilitarea, modernizarea şi reconfigurarea coridorului secundar de transport est-vest, strada Dimitrie Leonida şi Bulevardul 9 Mai”;

▪ Modernizarea sistemului de transport public prin achizitia a 41 de autobuze electrice, modernizarea autobazei și realizarea a 25 de stații de încărcare electrice pentru noile autobuze; Modernizarea staţiilor de aşteptare pentru transportul public de persoane;

▪ Implementarea unui sistem de management inteligent al traficului;

▪ Realizarea unui sistem bike-sharing, cu staţii pentru biciclete, în toate cartierele oraşului;

▪ Pentru modernizarea infrastructurii educaţionale sunt deja semnate contractele de finanţare pentru: „Reabilitarea, dotarea şi modernizarea Creşei Mărăţei”, „Reabilitarea, dotarea şi modernizarea Creșei Precista”, „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Tehnic de Transporturi Piatra Neamţ”, „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit nr.6”, „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit nr.2”, dar şi cel mai recent proiect „Creşa – Primii paşi”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

▪ Două proiecte privind extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public;

▪ Trei proiecte privind realizarea unor grădini publice urbane în cartierele Dărmăneşti, Speranţa şi Văleni;

▪ Reabilitarea/modernizarea cinematografului Cozla și transformarea într-un centru cultural multifuncţional;

▪  Proiecte din domeniul social: „Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri”, „SUPORT – Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă” , „Lucrători de tineret competitivi, pentru tinerii vulnerabili – Programul ERASMUS+” şi „ECHOES – Patrimoniul cultural european: oportunități pentru cetățeni Implicare și incluziune socială”;

▪ Digitalizarea administrației publice locale prin proiectul „Dezvoltarea capacității de planificare strategică și implementare a unui sistem informatic integrat în municipiul Piatra-Neamț”.

 

*imaginile au caracter  ilustrativ

Citește știrea

Actualitate

Crunt sfîrşit! Nouă oameni carbonizaţi

Știre publicată în urmă cu

în data de

n decesele au fost înregistrate de la începutul anului pînă în prezent n recent, două tragedii de acest fel au avut loc într-o singură zi n pompierii vin cu sfaturi utile şi recomandări de sezon n

Un bilanţ întocmit de pompierii nemţeni arată fatul că de la începutul
anului şi pînă în prezent 9 nemţeni au fost ucişi de foc.

„În perioada
1 ianuarie – 23 septembrie 2020, subunităţile ISU Neamţ au
participat la 264 de intervenţii pentru stingerea şi limitarea efectelor
negative ale incendiilor la locuinţe şi gospodăriile populaţiei. Anul
acesta au fost înregistrate nouă persoane decedate ca urmare a
acestor incendii“, se arată într-un comunicat ISU.

Două dintre
decese au avut loc la începutul acestei săptămîni. Ziua de 21
septembrie 2020 a fost fatidică pentru un bărbat de 47 de ani, din
anexa Slobozia- Roznov, care a fost ucis de o ţigară.

În aceeaşi zi
un tînăr de 34 de ani, a murit carbonizat în apartamentul pe care-l
avea într-un bloc din Bicaz. Incendiul din apartamentul de la etajul
III a fost provocat de o lumînare lăsată nesupravegheată. Pompierii
militari mai arată faptul că, anual, 15% din totalul misiunilor
desfăşurate sînt pentru stingerea incendiilor produse la locuinţele şi
gosdpodărtiile populaţiei.

Sezonul rece produce o serie de
schimbări în viaţa şi activitatea comunităţilor, care presupun şi
necesitatea asigurării unor măsuri de reducere a riscului de
producere a incendiilor. Improvizaţiile în cazul folosirii defectuoase
a mijloacelor de încălzire, exploatarea necorspunzătoare a
buteliilor, suprasolicitarea instalaţiilor electrice, duc de cele mai
multe ori la urmări grave.

Avînd în vedere toate aceste
considerente, ISU Neamţ reaminteşte cetăţenilor principale măsuri
de prevenire a incendiilor la locuinţele şi gospodăriile populaţiei. Nu
utilizaţi aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare,
dispozitive de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii. Nu
suprasolicitaţi instalaţia electrică prin folosirea simultană a mai
multor receptori.

Nu lăsaţi nesupravegheate aparatele electrice sub
tensiune, cum ar fi fier de călcat, reşou, radiator, sau alte
asemenea. Nu utilizaţi aeroterme, radiatoare, calorifere electrice
construite artizanal sau defecte ca urmare a suprasolicitării, folosirii
îndelungate sau lovirii. Nu folosiţi siguranţe fuzibile
supradimensionate prin înlocuirea cu o liţă a fuzibilului calibrat. Nu
folosiţi chibrituri, lumînări, lămpi de iluminat cu petrol, în spaţii cu
pericol de incendiu, cum ar fi depozite de furaje, grajduri, magazii
sau poduri. Nu aşezaţi sau păstraţi butelii de gaze în apropierea
oricăror surse de căldură. Nu folosiţi butelii de gaze lichefiate fără
regulator de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de
cauciuc fisurate sau lărgite la capete.

Nu folosiţi flacără pentru
verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune
sau a furtunului – conductei de gaz, verificarea făcîndu-se numai cu
emulsie de apă şi săpun. Nu încălziţi cu flacără buteliile şi nu le
folosiţi culcate, răsturnate sau înclinate. Nu transvazaţi gazul din
butelie în orice alte recipiente şi nu folosiţi butelii improvizate. Nu
lăsaţi mîncarea pe foc, nesupravegheată .

Luaţi-o de la încălzit dacă
trebuie neapărat să părăsiţi bucătăria o perioadă mai îndelungată,
mai ales dacă s-ar putea ivi întîrzîieri neaşteptate. După ce aţi
terminat de gătit, asiguraţi-vă că aţi oprit din funcţionare cuptorul şi
aragazul. Nu păstraţi surse de foc – chibrituri, brichete, lumînări,
lămpi cu gaz – în locuri în care au acces copiii. Este obligatorie
supravegherea copiilor, fiind interzisă blocarea lor în casă cu
lumînări aprinse, sobe plite şi/sau aparate electrice aflate în
funcţiune. Este interzisă depozitarea de materiale combustibile sau
inflamabile în podurile clădirilor.

Este interzisă folosirea
afumătoarelor improvizate sau amplasarea acestora în magazii,
poduri, remize, sub şoproane sau lîngă materiale combustibile.
Afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi materiale
incombustibile şi se amplasează independent de celelalte
construcţii din gospodărie. Pentru asigurarea unei prime intervenţii
în caz de incendiu, se recomandă să aveţi în locuinţă un stingător.

FOTO: generica

Citește știrea

Trending