Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Guvernanti, ajutati-i pe români sã-si recapete bucuria de a trãi!

Știre publicată în urmă cu

în data de

Argumente pentru depunerea unei motiuni 1. Scãderea dramaticã a nivelului de trai al populatiei, sfidarea si dispretul guvernantilor fatã de disperarea oamenilor care au ajuns la sacrificiul suprem, pentru a nu muri de umilintã, de foame si de frig. 2. Isteria scumpirii gazului metan, a electricitãtii si a utilitãtilor publice care vor împinge populatia cãtre scãderea drasticã a consumului alimentar si a bunurilor nealimentare, neplata costurilor locative si o debransare masivã de la cãldurã si apã caldã. 3. Pierderea a aproape un miliard de euro, venituri bugetare, prin adoptarea cotei unice de impozitare este compensatã de guvernul portocaliu prin impunerea brutalã a unor majorãri de preturi, taxe, tarife si accize, în avans fatã de planurile stabilite cu partenerii europeni. 4. Instabilitatea politicã, determinatã de neîntelegerile din Coalitia de guvernare si deciziile economice, de regulã perdante, care produc acutizarea dezechilibrelor economice si care determinã Guvernul Tãriceanu sã impunã noi biruri care lovesc din plin peste 95% din populatie, obligatã, astfel, sã trãiascã din ce în ce mai rãu. 5. Aparitia „tele-justitiei“ si transformarea Parchetului General si a DNA în producãtori de spectacole televizate, fãrã rezultate concrete în lupta contra coruptiei; coruptia existentã în structurile statului continuã sã devalizeze avutia nationalã, reducînd, astfel, considerabil veniturile bugetare. 6. Lipsa unui program economic si social viabil care sã ofere perspective reale de îmbunãtãtire a nivelului de trai si a calitãtii vietii.

Argumente în sustinerea motiunii Analizînd Programul de Guvernare aprobat la investirea Guvernului, constatãm cã acesta a rãmas la stadiul declarativ si cã nici mãcar una dintre prevederile lui nu a fost îndeplinitã. Guvernul nu a realizat, practic, nimic în domeniul social; din contra, starea de lucruri s-a degradat din ce în ce mai mult. Politica anti-socialã, în primul an de guvernare al coalitiei PNL-PD-UDMR-PC, caracterizatã prin cinism si demagogie, a pornit de la alocarea a numai 10,2% din PIB pentru protectie socialã (bugetul asigurãrilor sociale, bugetul fondului de somaj si fondul de asigurãri sociale de sãnãtate) fatã de 11,66% din PIB, media perioadei 2000-2004, si 27,6% din PIB – media europeanã. Matricea de model social impusã de actuala putere înseamnã: o tarã care sã apartinã, în fapt, numai proprietarilor si detinãtorilor de capital; o fortã de muncã achizitionatã la preturi din ce în ce mai mici, ca urmare a nereglementãrilor, fãrã protectie legalã; o mare parte a populatiei lãsatã deliberat la periferia societãtii, prin neinterventionism statal si suprematia necontrolatã a pietii. Tragedia a milioane de români, în aceastã iarnã, o reprezintã majorarea galopantã a tarifelor la utilitãti. În anul 2005, a avut loc o crestere uriasã a tarifelor la utilitãti, cu mult peste tintele asumate de cãtre România în acordurile cu organismele financiare internationale. Institutul National de Statisticã publicã urmãtoarele cresteri de tarife pentru decembrie 2005, fatã de decembrie 2004: o crestere cu 36,5% la gaze naturale (import scump); o crestere cu 20% la energie termicã; o crestere cu 25,7% la apã, canal si salubritate; o crestere cu 15% la îngrijiri medicale; o crestere cu 22,4% la transport urban. La aceastã situatie se adaugã cresterile de preturi la alimentele de bazã, care au ajuns, în decembrie 2005, mult mai mari decît rata inflatiei (8,6%) luatã în calculul eventualelor indexãri; acestea au fost îndeosebi la legume (o crestere cu 21,4%), carne de porc si de pasãre, pîine (cu scumpiri repetate si micsorãri de gramaj), iar laptele a ajuns la pretul din tãrile Uniunii Europene. În paralel, scumpirea pretului combustibililor, cu peste 20%, a anulat sansa de a atinge tinta inflatiei pentru anul 2005 si a determinat o crestere în lant a preturilor pentru serviciile de transport, precum si a produselor si serviciilor. În contrast cu majorãrile substantiale de preturi si tarife, sporurile de venituri sînt situate cu mult sub cresterile prezentate. Astfel, pensia medie a crescut cu numai 12,9%, iar alocatiile si ajutoarele sociale cu numai 5,5%. Este evidentã reducerea drasticã a puterii de cumpãrare, a veniturilor populatiei, în 2005, cu circa 10 -14%, iar perspectiva acestui an este si mai întunecatã. În aceastã iarnã, milioane de români au resimtit acut frigul în propriile locuinte, datoritã cresterii cu 20% a pretului national de referintã la energia termicã si nerealizãrii programului de alimentare cu combustibil a CET-urilor din subordinea consiliilor locale. Permanenta crestere a preturilor la utilitãti a determinat o majorare a facturii de întretinere cu 28% în aceastã iarnã, în conditiile în care majorãrile de 200.000-300.000 lei la salarii sau pensii se cheltuiesc imediat în piata tãrãneascã, cu preturi în crestere, inclusiv ca urmare a sporirii cheltuielilor de transport. Deja, mai mult de un sfert din populatia României – aproape 6 milioane de cetãteni – declarã cã trãiesc mai rãu decît cu un an în urmã. Aceasta, în contrast evident cu lozinca „sã trãiti bine“ folositã cu cinism în campania electoralã, de actuala Putere. Scumpirea fãrã precedent a gazelor naturale, de la 1 ianuarie 2006, cu peste 17%, ceea ce va ridica pretul pentru consumatorii casnici la 9.600.000 lei vechi/ 1.000 mc, afecteazã direct nivelul de trai al românilor. Prognoza este sumbrã în continuare: în cursul acestui an, conform comunicatului difuzat de Ministerul Economiei, pretul gazelor naturale va creste cu încã circa 40%. Astfel, 1000 mc gaze naturale vor echivala cu 3 salarii minime pe economie, în conditiile în care 40% dintre români trãiesc din venitul minim garantat.

„România se situeazã pe ultimul loc în rîndul statelor UE si a celor candidate, în ceea ce priveste salariul minim pe economie“ Triplarea pretului gazelor din productia internã este o decizie politicã gravã, cu consecinte incalculabile, neimpusã din afarã, asa cum pretinde Guvernul. Recent, într-un comunicat de presã se afirma: „Delegatia Comisiei Europene în România doreste sã asigure publicul român cã aderarea la Uniunea Europeanã nu comportã obligatia expresã de a tripla pretul gazelor naturale interne, fatã de nivelul lor actual“. Si pretul energiei electrice a crescut, începînd cu luna ianuarie, de la 4.367.000 lei vechi/ Mwh la 4.480.000 lei vechi/ Mwh. De remarcat cã energia electricã este de 2 ori mai scumpã pentru consumatorii casnici considerati captivi (80 euro/ Mwh), fatã de ceilalti consumatori (40 euro/ Mwh). Cu preturile la carburanti ne aflãm de acum în Europa. Pretul mediu al benzinei din România, de 1,10 euro/ litru, a depãsit media Uniunii Europene, de 1,0 euro/ litru, ca si pretul mediu al motorinei, de 0,92 euro/ litru. România se situeazã pe ultimul loc, în rîndul statelor Uniunii Europene si a celor candidate, în ceea ce priveste salariul minim pe economie. Cu cei doar 89 euro pe lunã, ne plasãm si în urma Bulgariei, unde salariul minim lunar este de 98 euro. Comparativ, în alte state comunitare, salariul minim lunar este: Letonia – 116 euro, Polonia – 205 euro, Ungaria – 232 euro, Belgia – 1.210 euro, Luxemburg – 1.467 euro. Laptele produs în România este aproape la fel de scump precum cel din statele Uniunii Europene – în conditiile în care veniturile în România sînt de 12-15 ori mai mici. Pretul la carnea de porc ar putea sã se majoreze cu 20%, iar la carnea de pasãre – cu 25%. Cresterea costurilor cu gazele si energia electricã se va regãsi în pretul pîinii din acest an. Pîinea va fi mai scumpã cu 10-15%. Uleiul si zahãrul se scumpesc cu 7.000-10.000 lei pe unitatea de produs (litru si/ sau kg.). Cresterile de preturi nu se vor opri în aceastã iarnã. Pînã la mijlocul anului, se anuntã noi posibile majorãri la utilitãti: la gazele naturale, în aprilie si iulie, la energia electricã, în iulie, si, tot în varã, la energia termicã. Sînt asteptate noi majorãri si la carburanti. Efectele acestor scumpiri vor provoca noi drame pentru milioane de cetãteni din România, iar traiul pensionarilor si al familiilor cu venituri reduse va deveni insuportabil. Jumãtate din pensionari primesc sub douã milioane de lei pe lunã. Potrivit Casei Nationale de Pensii si alte Drepturi de Asigurãri Sociale, 2.894.523 de pensionari au primit, în luna decembrie, sub douã milioane de lei, iar numãrul celor care au pensia între douã milioane si trei milioane este de 908.062 lei. Cu acesti bani, persoanele de vîrsta a treia sînt nevoite sã îsi plãteascã facturile si impozitele, sã îsi cumpere mîncare si medicamente. Adîncirea discrepantei dintre venituri si preturi a prãbusit puterea de cumpãrare a românilor la doar 50% din nivelul anului 1989. Nici o justificare, oricît de savantã ar fi, si indiferent cît de multe argumente speculative si teoretice ar invoca, nu îi încãlzeste, cu nimic, pe români, nu le umple cãmãrile, nu îi face sã-si recapete bucuria de a trãi. Laudele propagandistice ale guvernantilor, sentimentul lor de auto-multumire, asezonate cu tot felul de cifre statistice, despre o pretinsã crestere economicã, demonstreazã cît de mult s-au rupt acestia de popor si ce departe sînt de nevoile de zi cu zi ale atîtor milioane de români. Adãugãm, la toate acestea, si bolile mizeriei, care au început sã slãbeascã fibra biologicã a Poporului Român. Explozia preturilor a devenit insuportabilã pentru populatie si este inadmisibil ca România sã trãiascã, pe timp de pace, mai rãu ca pe timp de rãzboi.

Concluzii si propuneri Cifrele vorbesc de la sine. Am vãzut cu totii, în decembrie 2005, angajamentele Guvernului. Am prezentat si situatia realã a tãrii. Am prezentat si mãsurile guvernamentale care, în loc sã usureze situatia majoritãtii cetãtenilor, o împovãreazã prin impozite care-i lasã, pe cei mai multi, cu buzunarul gol. Astfel stau lucrurile si orice întîmpinare a Executivului, care ar încerca sã nege aceste dramatice constatãri, rãmîne sortitã esecului. Ripostele arogante sau pur si simplu insolente, practicate de Guvernul Tãriceanu în relatia cu Parlamentul, se izbesc de crudele realitãti comunicate mai sus. Existã un singur rãspuns la aceastã retoricã de guvernanti bogati, care sfideazã lãtirea sãrãciei în România. Ca atare, propunem: 1. Revizuirea întregii politici sociale a Guvernului, în sensul asigurãrii unui trai decent pentru cetãtenii României, mai ales pentru cei vulnerabili; stabilirea unui salariu minim adecvat conditiilor de trai actuale si corelarea lui cu nivelul salariului minim din Uniunea Europeanã, conform calendarului de aderare pe care si l-a asumat tara noastrã (se impune un salariu minim de 4.300.000 lei). Luînd în calcul valoarea cosului minim de consum, precum si raportul inflatiei, cresterea productivitãtii muncii si alinierea la standardele europene (media salariului minim în statele europene este de cel putin 180 de euro) se impune un salariu minim pe economie de 4.300.000 lei (430 lei RON). 2. Analiza urgentã a problemelor de ordin social, uman si economic ale României rurale, în care trãiesc 10,1 milioane de locuitori, dintre care aproape 9 milioane sînt sãraci. Pornind de la opinia expertilor Bãncii Mondiale, conform cãreia agricultura este componenta cheie si motorul dezvoltãrii în România, Guvernul este chemat sã elaboreze si sã prezinte Parlamentului un program complex, concentrat asupra agriculturii, politicilor agricole si, în mod specific, asupra politicii agricole comunitare. 3. Revizuirea sistemului de pensii, atît din mediul urban, cît si din cel rural, astfel încît persoanele vîrstnice sã evite situatiile degradante cu care se confruntã în lupta pentru supravietuire. În prezent, discrepanta dintre pensii si preturi este foarte mare; pensia medie, de 3.300.000 lei (330 lei RON), pe care o primeste un vîrstnic dupã zeci de ani de muncã si de cotizatii la asigurãrile sociale, este absolut insuficientã pentru supravietuire. Un calcul simplu al cheltuielilor lunare aratã cã, pentru a-si asigura traiul de pe o zi pe alta, bãtrînii au nevoie de minimum 4.000.000 lei (400 lei RON) 4. Revizuirea si amendarea, în regim de urgentã, a tuturor actelor normative care au înãsprit fiscalitatea (taxe si impozite), astfel încît efectele administrative si economice ale acestora sã fie resimtite cît mai putin de cãtre cetãteni. Este realitatea României în care trãim cu totii. Cetãteni ai judetului Neamt, aceasta este România pe care v-ati dorit-o?

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Arhivă 2005-2017

Proces şi la Curte în cazul fraudelor de la postliceală

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ procurorii au atacat sentinţa prin care s-au aplicat pedepse cu suspendare şi achitări ■ 19 din cei 96 de inculpaţi au uzat de calea de atac ■ 26 de lucrări au fost anulate de instanţa de fond ■ unii elevi nici nu treceau pe la şcoală, fiind plecaţi în străinătate ■ erau promovaţi contra unor sume de 1.000 de lei ■ unii profesorii-medici pătaţi completau în locul candidaţilor testele tip grilă ■

Procesul fraudelor de la postliceala sanitară continuă la Curtea de Apel Bacău după ce sentinţa instanţei de fond a fost atacată. Au declarat apel atît procurorii cît şi parte din inculpaţi, 19 din totalul din 96, profesori care şi-au pătat onoarea la corectarea tezelor, dar şi elevi care au cotizat pentru a deveni asistenţi medicali. Reamintim că Tribunalul Neamţ a aplicat pedepse cu suspendare, iar parte dintre cei deferiţi justiţiei au fost exoneraţi de răspundere penală, fiind achitaţi. 26 de lucrări ale elevilor „cotizanţi“ au fost anulate de instanţă, titularii rămînînd fără diploma care le atesta studiile. Acuzele de dare şi luare de mită nu au putut fi dovedite nici din probatoriu, nici din interceptări şi confruntări, astfel încît profesorii şi cei din comisia de examinare au fost inculpaţi numai pentru abuz în serviciu şi fals material în înscrisuri oficiale. În ceea ce priveşte alţi acuzaţi, ei au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă, iar cursanţii şcolii postliceale fiind inculpaţi pentru cumpărare de influenţă. Cele două părţi vătămate din dosar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Şcoala Posliceală Sanitară Piatra Neamţ, nu s-au constituit părţi civile în procesul penal. Curtea de Apel Bacău va da în cauză o sentinţă definitivă. Conform actelor de urmărire penală, lanţul neregulilor pleca încă de intrarea în şcoală şi se termina la finele studiilor, cu examenul de certificare, unul care era de cele mai multe ori măsluit grosolan. Oamenii legii s-au sesizat despre nereguli în 2013, iar cercetările au durat aproape doi ani. Au ajuns în faţa judecătorilor membrii comisiilor de certificare a studiilor, diriginţii celor trei clase din Piatra Neamţ care au absolvit în 2013, secretarul unei postliceale din Roman, care în anul 2013 a scos ultima promoţie, apoi şi-a închis porţile, precum şi de mulţi din cei care au cumpărat bunăvoinţa profesorilor şi a medicilor şi au cumpărat o diplomă de asistent medical, deşi în unele cazuri chiar cei din comisia de examinare se minunau cît de neinstruiţi erau candidaţii. Acheta a relevat faptul că la postliceala din Roman succesul examenului era asigurat contra sumei de 1.000 de lei de persoană. În mod normal, taxa legal instituită era de 170 de lei, iar diferenţa pînă la 1.000 de lei însemna cumpărarea indulgenţei profesorilor examinatori. De toate demersurile s-a ocupat secretara unităţii, cea care strîngea banii de la cotizanţi, le spunea că această practică este valabilă de ani de zile şi că pentru cei care dau bani, poate rezolva problema examenului la Piatra Neamţ. Tot ea făcea drumurile la „judeţ“, unde era centru de examinare şi rezolva problema. Femeia le-a spus oamenilor legii că această taxă ilegală era de cînd lumea, că iniţial a fost mai modestă, dar că din 2009 rămăsese la pragul de 1.000 de lei. Din cei 34 de elevi înscrişi în promoţia 2010 – 2013, au venit la examenul de certificare numai 24, dar instanţa le-a anulat lucrările. Pentru unii, cursurile din cei trei ani au fost opţionale, nici măcar nu au trecut pe la şcoală fiind plecaţi la muncă în străinătate. Pentru majoritatea candidaţilor secretara le-a făcut rost şi de proiecte pe care le avea de la promoţiile anterioare. La Piatra Neamţ examenul de final costa mai puţin, cam 500 de lei. Ca orice examen şi cel de la postliceala sanitară era monitorizat audio şi video, aşa că anchetatorilor nu le-a trebuit decît niţică răbdare pentru a studia înregistrările. Aşa a ieşit la iveală că acolo unde toată comisia era „cumpărată“, medicii au muncit pe brînci, şi- au scos din poşete mai multe pixuri, au stabilit care este mai aproape de culoarea cu care s-a scris teza şi au trecut la treabă. La testele tip grilă erau întrebări care aveau unul, două sau chiar trei răspunsuri corecte. Corectorii au completat tot ce trebuia pentru note cît mai mari. Totuşi, mediciii care nu s-au lăsat cumpăraţi au rămas uimiţi de neştiinţa candidaţilor, catalogînd promoţia 2013 ca fiind cea mai slabă din istoria şcolii. La examenul din 2013 au fost un număr total de 212 candidaţi care au avut de susţinut proba scrisă şi proiectul. Dacă la cea de-a doua probă toţi au trecut cu brio, la teza scrisă, şapte candidaţi nu au reuşit să obţină minim nota 5. Din cei care au trecut însă, mulţi s-au bucurat de sprijinul comisiei de corectare, în unele cazuri modificările fiind evidente. În aceste condiţii, a fost dispusă o expertiză grafologică în urma căreia a ieşit la iveală că din totalul de 212 de teze, un număr de 113 prezintă modificări ale substanţei cu care s-a scris, dar nu s-a putut stabili dacă au făcut menţiunile pe foaie una, sau două persoane.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Fost parlamentar acuzat de coruptie

Știre publicată în urmă cu

în data de

• Dorinel Ursãrescu este acuzat de cumpãrare de influentã • acesta ar fi dat bani unui deputat de Bacãu ca sã punã o „vorbã“ pentru subcontractarea unor lucrãri la digul de peste Siret din comuna Doljesti • faptele ar fi avut loc în perioada 2010-2011 •

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Bacãu au finalizat un nou dosar penal pe numele ex – deputatului Dorinel Ursãrescu, pe care-l acuzã acum de sãvîrsirea infractiunii de cumpãrare de influentã, în calitate de administrator al unei societãti comerciale. Cauza a fost deferitã justitiei ieri, 27 decembrie, Ursãrescu fiind judecat în stare de libertate. În acelasi dosar mai sînt inculpate si alte persoane. Este vorba de Mihai Banu, la data faptelor deputat de Bacãu, acesta fiind acuzat de sãvîrsirea infractiunii de trafic de influentã în formã continuatã. Spre deosebire de Ursãrescu, Banu va fi judecat în stare de detentie. Alt inculpat este Ion Rotaru, administrator al unei societãti comerciale, acesta fiind acuzat de cumpãrare de influentã. „În perioada iulie 2010 – noiembrie 2011, inculpatul Banu Mihai, în calitate de deputat în Parlamentul României, a pretins si primit pentru partidul din care fãcea parte, prin intermediul unei societãti comerciale, de la ceilalti doi inculpati, suma totalã de 1.264.000 lei ( 824.000 lei de la Ursãrescu Dorinel si 440.000 lei de la Rotaru Ion). Banii au fost pretinsi si primiti pentru ca inculpatul Banu Mihai sã-si exercite influenta asupra reprezentantilor unei societãti comerciale, astfel încît aceasta sã subcontracteze lucrãrile de îndiguire a rîului Siret pe tronsonul Rotunda – Buruienesti, comuna Doljesti, judetul Neamt, firmelor administrate de inculpatii Ursãrescu Dorinel si Rotaru Ion“, conform unui comunicat al procurorilor anticoruptie. De asemenea, Mihai Banu a mai solicitat contractantului ca o parte din sumele datorate subcontractorilor sã fie achitate prin bilete la ordin, a cãror valoare a fost încasatã, în cele din urmã, de cãtre Banu. Pentru a exista o justificare legalã a circuitului banilor, la solicitarea lui Banu, între cele douã societãti subcontractoare si firma care i-a remis contravaloarea biletelor la ordin au fost încheiate mai multe contracte de prestãri servicii fictive, mai spun anchetatorii. În cauzã s-a dispus mãsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce apartin inculpatilor. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacãu, cu propunere de a se mentine mãsurile asiguratorii dispuse în cauzã. Trebuie spus cã Banu a mai avut astfel de probleme fiind inculpat de procurorii DNA în august 2015, pentru fapte similare, ulterior fiind condamnat la 3 ani de închisoare, cu executare. Si Ursãrescu a mai dat ochii cu anchetatorii pentru fapte asimilate coruptiei. A fost trimis în judecatã pe 19 decembrie 2014, fiind condamnat definitiv la închisoare cu suspendare. De acum, timp de douã luni, cauza va fi în procedurã de Camerã preliminarã, apoi procesul devine public si continuã cu administrãri de probe si audieri de martori.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Amplã descindere a mascatilor în Piatra

Știre publicată în urmă cu

în data de

• are loc o nouã editie a Festivalului de datini si obiceiuri de iarnã Steaua sus rãsare • asearã a avut loc prima parte, iar disearã va fi a doua •

Centrul pentru Culturã si Arte Carmen Saeculare a dat ieri, 27 decembrie, startul celei de-a XLIX-a editie a Festivalului de Datini si Obiceiuri Steaua sus rãsare, manifestare care se încadreazã în programul Tîrgului de Crãciun la Neamt. Ca în fiecare an, la Piatra Neamt, s-au reunit unele dintre cele mai spectaculoase formatii de datini si obiceiuri din judet si din tarã. Cetele de colindãtori, urãtori si mascati si-au întîmpinat publicul cu frumusetea colindelor, a plugusorului si a sorcovei, dar si cu jocul arhaic al caprei, ursului si cerbului, în acest ceremonial simbolic al vietii si al mortii, în care masca trece granitele si reuneste lumea de aici cu cea de dincolo, iar timpul moare doar pentru a putea renaste. Anul acesta, „spectacolul“ mortii anului vechi si al renasterii celui nou va fi adus pe strãzile din oras si pe scena de la Platoul Curtii Domnesti de formatii venite de peste granitã, din diverse judete si de grupuri nemtene. În prima zi a festivalului au putut fi urmãrite evolutiile formatiilor Cununa Somesanã (Maieru, Bistrita Nãsãud), Ansamblul folcloric aromân Dor (Sarighiol, Tulcea), Alaiul de datini si obiceiuri Farcasa, Izvoarele Borcutului Borca, Alaiul de la Pîncesti, Sumãnarii din Trifesti, Ansamblul Mugurasii Mãrginenilor, alaiurile de datini si obiceiuri din Bãltãtesti, Gîrcina, Timisesti, Urecheni si Ansamblul Floricicã de la munte al Centrului Carmen Saeculare. Ieri, de la ora 16, a avut loc traditionala paradã a formatiilor, care se au strãbãtut parte din oras pe traseul Teatrul Tineretului – Casa de Culturã – Muzeul de Istorie – Hotel Ceahlãu – Teatrul Tineretului. Apoi, pe scena amplasatã pe Platoul Curtii Domnesti a urmat un spectacol extraordinar al mãstilor si al obiceiurilor traditionale din vremea sãrbãtorilor de iarnã. Astãzi, în a doua zi a festivalului, vor putea fi vãzuti Cãiutii de la Mihoreni (Cernãuti, Ucraina), Ansamblul Chiscãrenii si Mostenitorii (Republica Moldova), Ansamblul Cununa Somesanã, Ansamblul Dor, Ansamblul Cerbul de la Helesteni (Iasi), Ursii de la Asãu (Bacãu), Ansamblul de Datini Capra de la Mãlini si Grupul Folcloric Bogdana din Bogdãnesti (ambele din Suceava), Ansamblul de datini si obiceiuri de iarnã din Tudora (Botosani), alaiurile de datini si obiceiuri din Agapia, Roznovenii, Ansamblul Ozana Tîrgu Neamt si Ansamblul Floricicã de la munte. Si astãzi va avea loc o paradã pe acelasi traseu din Piatra Neamt si un spectacol la Curtea Domneascã.

Cîte ceva despre participanti

Ansamblul folcloric aromân de cîntece si dansuri Dor, din Sarighiol de Deal, Tulcea, a fost înfiintat acum 38 de ani si este format din 40 de tineri entuziasti, dansatori, solisti vocali si instrumentisti. Conducãtorul grupului, Dumitru Caimacan Popescu, profesor drd. inginer si director de scoalã, s-a identificat cu visele si aspiratiile noului colectiv. Personalitãti în domeniu au apreciat elogios, în decursul anilor, interpretarea artisticã si autenticitatea ansamblului în spectacole sau festivaluri judetene, nationale si internationale. Între 2013 si 2015, ansamblul a sustinut peste 80 spectacole, obtinînd Marele Premiu – Trofeul Regele Brazilor, la Festivalul International de Folclor de la Bistrita-Nãsãud si Marele Premiu la Festivalul Serbãrile Deltei de la Sulina. Originea jocului ursului la Asãu se pierde mult în timp. În anii ’60, Gavrilã Nicodim organizator cunoscut al cetei de ursi, a adus pentru întâia datã bãtaia cu douã ciocãnele la o tobã mai mare, obicei copiat de la niste prieteni din Dãrmãnesti. Bãtaia ritmicã, specificã Asãului, este creatia lui, rãmânând unicã si reprezentativã. Gavrilã Nicodim a strâns pentru prima datã mai multe piei de urs – opt – si a avut ideea jocului ursului pe par, joc mostenit si azi de asãuani, devenit specific comunei. În prezent, fiul acestuia, Daniel Nicodim, încearcã sã ducã mai departe traditia mostenitã de la tatãl sãu, ajungând sã strângã un numãr impresionant de oameni – 60. Înfiintat în 1971, Ansamblul folcloric Floricicã de la munte, s-a consacrat, în timp, ca unul dintre cei mai importanti pãstrãtori de culturã traditionalã româneascã. De patru decenii, ansamblul cutreierã Europa, ducînd cu el frumusetea dansurilor, cântecelor si a costumelor populare românesti. În palmares se aflã distinctii obtinute la manifestãri prestigioase din tarã si din Europa: Festivalul International de Folclor de la Reims (Franta), Festivalul de Folclor de la Zakopane (Polonia), festivalurile de la Zavet si Lovec (Bulgaria), Festivalul de la Krakowia (Polonia), Festivalul Internationalde la Kikinda (Serbia), Festivalul de la Champtoce (Franta), Festivalul de la Quartu Sant’Elena (Sardinia), Festivalul Olympus (Katerini, Grecia) sau cel de la Adapazari (Turcia).

Citește știrea

Trending