Publicitate

■ sînt încheiate contracte prin care se asigură derularea programelor naţionale de sănătate ■ cei mai mulţi beneficiari, aproape 19.000, primeau medicamente pentru diabet ■ la începutul anului în judeţ erau 486 de dializaţi ■

Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ derulează o parte dintre programele naţionale de sănătate curative, care au drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice şi sînt finanţate, în principal, din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. La nivelul judeţului Neamţ, sumele alocate din bugetul Fondului pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate curative se utilizează pentru asigurarea, după caz, în spital şi în ambulatoriu, a unor medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea specifice unor boli cronice cu impact major asupra sănătăţii publice acordate bolnavilor incluşi în programele naţionale de sănătate curative; asigurarea serviciilor de dozare a hemoglobinei glicozilate, precum şi a serviciilor de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi. „Implementarea programelor naţionale de sănătate se realizează prin unităţi de specialitate, cu care casele de asigurări de sănătate încheie anual contracte distincte. CAS Neamţ avea încheiate, la începutul anului 2019, 62 de contracte pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative“, conform unui comunicat al Casei Judeţene de Sănătate Neamţ. Un contract era încheiat cu un furnizor de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţi paraclinice, 58 de contracte cu furnizori de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi trei contracte cu furnizori de servicii medicale spitaliceşti. Programul Naţional de Oncologie se derulează în regim ambulatoriu, farmacii cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu CAS Neamţ şi unităţi spitaliceşti aflate în relaţie contractuală cu Casa (Piatra Neamţ şi Roman). Programul Naţional de Diabet Zaharat, pentru medicamente şi materiale sanitare, se derulează prin farmacii cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu CAS Neamţ, în regim ambulatoriu şi farmacii cu circuit închis din cadrul unităţilor spitaliceşti aflate în relaţie contractuală cu CAS Neamţ; pentru investigaţii paraclinice – dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c), cu furnizori de servicii medicale paraclinice aflaţi în relaţie contractuală cu Casa (Clinica Medicală Sfîntul Andrei); pentru materiale consumabile pentru pompele de insulină – cu unităţi spitaliceşti aflate în relaţie contractuală cu Casa (Piatra Neamţ). Programul Naţional de Tratament pentru Boli Rare se derulează prin farmacii, la fele ca şi Programul Naţional de Transplant de Organe, Ţesuturi şi Celule de Origine Umană, iar Programul Naţional de Tratament al Hemofiliei şi Talasemiei şi Programul Naţional de Boli Endocrine se derulează prin Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ. Programul Naţional de Ortopedie se derulează prin Spitalul Judeţean şi Spitalul Roman. „Structura tuturor programelor naţionale de sănătate curative, derulate la nivelul întregii ţări, obiectivele şi activităţile acestor programe, criteriile de eligibilitate şi criteriile de excludere a pacienţilor în/din cadrul programelor naţionale de sănătate curative, indicatorii de evaluare şi unităţile care derulează fiecare program şi subprogram în parte sînt stipulate în Ordinul Preşedintelui CNAS nr.245/2017 pentru aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, al cărui termen de valabilitate a fost prelungit pînă la data de 31.03.2019, prin Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 1590/2018“, conform CAS Neamţ. De menţionat este faptul că anul trecut la programul de oncologie în Neamţ erau 2.126 de beneficiari comparativ cu 1.958 în 2017, de medicamente pentru diabet beneficiau anul trecut 18.832 de persoane, în creştere de la 18.117 în 2017, scăderi fiind la ortopedie unde anul trecut au fost 342 de beneficiari, iar în 2017 au fost 376 de persoane. La începutul acestui an în judeţ erau 486 de dializaţi.

loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.