Publicitate

■ reprezentanţii societăţii care susţine că a cîştigat licitaţia afirmă că nu au raportul pe care preşedintele Arsene l-ar fi respins ■ nici pînă în acest moment nu am primit răspuns cu privire la motivele respingerii ■ Cornel Brînză, liderul asocierii, solicită şi el să i se comunice motivele ■ nu exclude să se adreze într-un final DNA ■

Consiliul Judeţean Neamţ întîrzie să facă publice motivele pentru care a fost respins raportul procedurii privind atribuirea contractului de achiziţie publică avînd ca obiect „Executare lucrări modernizare DJ 209 B Mălini – Stînişoara – Borca km 44+000-51+000“, cunoscut şi sub denumirea de „Drumul Talienilor“ şi s-a dispus reevaluarea ofertelor, la un an de zile de la demararea licitaţiei. Aceste motive, care ne gîndim că trebuie să existe, au fost solicitate şi de liderul asocierii de firme care susţine că ar fi cîştigat procedura. Acesta a trimis recent o adresă către Consiliul Judeţean Neamţ, din care vă prezentăm mai multe fragmente: „Avînd în vedere cele înscrise de instituţia dumneavoastră în adresa nr. 14021 / 10.07.2018, cu privire la respingerea semnării raportului procedurii de către ordonatorul de credite, raport aferent procedurii de licitaţie deschisă privind atribuirea contractului de lucrări «Modernizare DJ 209 B – Mălini-Stînişoara – Borca km 44+000-51+000», vă aducem la cunoştinţă următoarele: 1. În vederea derulării procedurii mai sus menţionate, ordonatorul de credite, în speţă Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ a numit prin dispoziţie o comisie de evaluare (inclusiv membrii de rezervă şi experţi cooptaţi-după caz). 2. Comisia de evaluare are atribuţiile statuate conform prevederilor art.127 din H.G. nr.395/2016, implicit a semnat toate rapoartele intermediare de evaluare (de evaluare a documentelor de calificare, de evaluare a propunerilor tehnice, de evaluare a propunerilor financiare şi a documentelor suport ale DEAU). 3. Rapoartele intermediate de evaluare trebuiau să fie semnate de ordonatorul de credite înainte de orice comunicare transmisă ofertanţilor/candidaţilor participanţi la procedură, astfel încît, în caz de avizare, comunicările să nu aibă efecte juridice sau mai bine spus să nu fie considerate ca fiind nelegale. 4. Deoarece pînă la data de 13.07.2018, asocierii din care face parte societatea noastră, nu i s-a adus la cunoştinţă în scris, faptul că ordonatorul de credite, în speţă Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, nu a fost de acord cu rapoartele intermediare de evaluare întocmite de către comisia de evaluare pe care el însuşi a numit-o prin dispoziţie, considerăm că evaluarea asocierii noastre a fost efectuată în deplină legalitate şi cu respectarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice. 5. Avînd în vedere cele expuse la punctul 4 din prezenta coroborat cu prevederile art.127,aliniat (3) din H.G. nr.395/2016 asocierea noastră trebuia să primească în conţinutul adresei instituţiei dumneavoastră cu nr.14021/10.07.2018 motivele respingerii raportului procedurii, dat fiind faptul că acest fapt are efecte juridice importante în cadrul procedurii, mai mult indicii fără putinţă de tăgadă că în fapt real ordonatorul de credite, cu toate că ar fi semnat rapoartele intermediare aşa cum este legal, nu este de acord cu raportul final. Menţionăm că, în raportul final, comisia de evaluare a ofertelor, prezenta în plus de raportul intermediar anterior, faptul că asocierea noastră a depus documentele suport ale DUAE şi, ca urmare a verificărilor efectuate, oferta asocierii noastre a fost admisă şi clasată pe locul I. 6. Lipsa motivaţei scrise a ordonatorului de credite prin care respinge raportul procedurii aşa cum s-a precizat în adresa nr.14021/10.07.2018 (nr.676/13.07.2018), conduce la următoarele ipoteze: a) ordonatorul de credite a considerat că membrii comisiei de evaluare nu şi-au îndeplinit atribuţiile legale stipulate la punctul 2 din prezenta sau şi le-au îndeplinit defectuos, iar acesta a semnat rapoartele intermediate în mod nelegal; b) ordonatorul de credite consideră în mod nelegal că oferta asocierii noastre a fost declarată cîştigătoare a procedurii în mod nelegal, cu toate că a semnat rapoartele intermediare de evaluare; c) ordonatorul de credite a dispus o reevaluare completă a ofertelor depuse în cadrul procedurii, de către o altă comisie de evaluare, cu toate că a semnat rapoartele intermediare de evaluare (aşa cum ar fi legal) întocmite de comisia de evaluare numită aşa cum am prezentat la punctul 1 din prezenta. 7. Dat fiind faptul că am fost înştiinţaţi prin adresa nr.14021 că avem dreptul de a depune contestaţie conform prevederilor art.8, aliniat (1) din Legea nr.101/2016, modificată prin OUG nr.45/24.05.2018, ordonatorul de credite ne indică să depunem mai întîi cauţiunea, care are o valoare destul de mare şi apoi să avem posibilitatea de a depune contestaţie la CNSC; la care se adaugă faptul că adresa menţionată nu are nici o semnătură a unui consilier juridic din cadrul Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean. Avînd în vedere cele prezentate, vă rugăm a avea amabilitatea de a ne înainta în scris, în termen de maxim o zi lucrătoare, motivele legale prin care se justifică respingerea semnării raportului procedurii şi declararea ofertei asocierii noastre ca fiind cîştigătoare. Menţionăm că în afară de a depune contestaţie mai sînt şi alte căi de atac al unor decizii ale ordonatorului de credite pe care le considerăm ca fiind nelegale, inclusiv către ANAP (Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice n.r.)“, se arată în adresa semnată de liderul asociaţiei Cornel Brînză.

Ciudăţeniile cazului

Cum acesta susţine că nu e în posesia raportului, logic se naşte o întrebare: cum ar putea cineva să conteste, cu şanse de cîştig, respingerea unui raport, în condiţiile în care nu are nici raportul, nici motivele respingerii? Şi mai trebuie să plătească în plus şi o cauţiune, care înţelegem că presupune o sumă consistentă. Sînt doar cîteva dintre ciudăţeniile ce ar putea fi enumerate în acest caz. Ar mai putea fi adăugat faptul că în anul scurs de la demararea licitaţiei au fost mai multe contestaţii depuse, la majoritatea CJ Neamţ a formulat puncte de vedere pentru respingerea lor, lucru care s-a şi întîmplat la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Unora li s-ar putea părea ciudat că pe parcursul a un an de zile CJ e de părere că trebuie respinse contestaţiile, adică se poate considera că procedura a fost în regulă, pentru ca apoi să respingă raportul procedurii şi să dispună reevaluarea ofertelor. Însă este posibil ca aceste ciudăţenii să fie descîlcite de alte instituţii ale statului, în condiţiile în care reprezentantul asocierii care susţine că ar fi cîştigat licitaţia a afirmat că se gîndeşte să sesizeze inclusiv la DNA. Reamintim că liderul unei asociaţii de firme care a participat la licitaţia organizată pentru modernizarea unui drum din Neamţ a contactat redacţia Monitorul pentru a-şi declara nemulţumirea privind modul în care decurge procedura. Cornel Brînză, administrator al Con Ted Company, o firmă care s-a înscris la licitaţie în asociere cu alte două societăţi, a adus o serie de acuze care îl vizează pe Ionel Arsene, preşedintele CJ Neamţ. Pe lîngă faptul că nici după un an de zile nu a fost finalizată licitaţia şi începute lucrările, respectivul om de afaceri a primit pe 10 iulie o adresă prin care i se comunică faptul că preşedintele CJ a respins raportul procedurii, dispunîndu- se reevaluarea ofertelor depuse. Moment în care a decis să facă publică toată tărăşenia, considerînd că e posibil să se dorească încredinţarea contractului unei anume societăţi.

UPDATE: În urmă cu puţin timp reprezentanţii asocierii care susţine că a cîştigat licitaţia au primit un răspuns de la CJ Neamţ privind motivul respingerii raportului procedurii: au existat puncte de divergenţă între preşedintele comisiei de evaluare şi membrii ei. Ceea ce poate fi, dacă nu chiar este, extrem de interesant. Mai multe amănunte însă în ediţia de sîmbătă a Monitorului de Neamţ şi Roman

loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.