Contactează-ne

Administrație

UPDATE: Motivul respingerii. Drumul Talienilor ar putea duce la DNA

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ reprezentanţii societăţii care susţine că a cîştigat licitaţia afirmă că nu au raportul pe care preşedintele Arsene l-ar fi respins ■ nici pînă în acest moment nu am primit răspuns cu privire la motivele respingerii ■ Cornel Brînză, liderul asocierii, solicită şi el să i se comunice motivele ■ nu exclude să se adreze într-un final DNA ■

Consiliul Judeţean Neamţ întîrzie să facă publice motivele pentru care a fost respins raportul procedurii privind atribuirea contractului de achiziţie publică avînd ca obiect „Executare lucrări modernizare DJ 209 B Mălini – Stînişoara – Borca km 44+000-51+000“, cunoscut şi sub denumirea de „Drumul Talienilor“ şi s-a dispus reevaluarea ofertelor, la un an de zile de la demararea licitaţiei. Aceste motive, care ne gîndim că trebuie să existe, au fost solicitate şi de liderul asocierii de firme care susţine că ar fi cîştigat procedura. Acesta a trimis recent o adresă către Consiliul Judeţean Neamţ, din care vă prezentăm mai multe fragmente: „Avînd în vedere cele înscrise de instituţia dumneavoastră în adresa nr. 14021 / 10.07.2018, cu privire la respingerea semnării raportului procedurii de către ordonatorul de credite, raport aferent procedurii de licitaţie deschisă privind atribuirea contractului de lucrări «Modernizare DJ 209 B – Mălini-Stînişoara – Borca km 44+000-51+000», vă aducem la cunoştinţă următoarele: 1. În vederea derulării procedurii mai sus menţionate, ordonatorul de credite, în speţă Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ a numit prin dispoziţie o comisie de evaluare (inclusiv membrii de rezervă şi experţi cooptaţi-după caz). 2. Comisia de evaluare are atribuţiile statuate conform prevederilor art.127 din H.G. nr.395/2016, implicit a semnat toate rapoartele intermediare de evaluare (de evaluare a documentelor de calificare, de evaluare a propunerilor tehnice, de evaluare a propunerilor financiare şi a documentelor suport ale DEAU). 3. Rapoartele intermediate de evaluare trebuiau să fie semnate de ordonatorul de credite înainte de orice comunicare transmisă ofertanţilor/candidaţilor participanţi la procedură, astfel încît, în caz de avizare, comunicările să nu aibă efecte juridice sau mai bine spus să nu fie considerate ca fiind nelegale. 4. Deoarece pînă la data de 13.07.2018, asocierii din care face parte societatea noastră, nu i s-a adus la cunoştinţă în scris, faptul că ordonatorul de credite, în speţă Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, nu a fost de acord cu rapoartele intermediare de evaluare întocmite de către comisia de evaluare pe care el însuşi a numit-o prin dispoziţie, considerăm că evaluarea asocierii noastre a fost efectuată în deplină legalitate şi cu respectarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice. 5. Avînd în vedere cele expuse la punctul 4 din prezenta coroborat cu prevederile art.127,aliniat (3) din H.G. nr.395/2016 asocierea noastră trebuia să primească în conţinutul adresei instituţiei dumneavoastră cu nr.14021/10.07.2018 motivele respingerii raportului procedurii, dat fiind faptul că acest fapt are efecte juridice importante în cadrul procedurii, mai mult indicii fără putinţă de tăgadă că în fapt real ordonatorul de credite, cu toate că ar fi semnat rapoartele intermediare aşa cum este legal, nu este de acord cu raportul final. Menţionăm că, în raportul final, comisia de evaluare a ofertelor, prezenta în plus de raportul intermediar anterior, faptul că asocierea noastră a depus documentele suport ale DUAE şi, ca urmare a verificărilor efectuate, oferta asocierii noastre a fost admisă şi clasată pe locul I. 6. Lipsa motivaţei scrise a ordonatorului de credite prin care respinge raportul procedurii aşa cum s-a precizat în adresa nr.14021/10.07.2018 (nr.676/13.07.2018), conduce la următoarele ipoteze: a) ordonatorul de credite a considerat că membrii comisiei de evaluare nu şi-au îndeplinit atribuţiile legale stipulate la punctul 2 din prezenta sau şi le-au îndeplinit defectuos, iar acesta a semnat rapoartele intermediate în mod nelegal; b) ordonatorul de credite consideră în mod nelegal că oferta asocierii noastre a fost declarată cîştigătoare a procedurii în mod nelegal, cu toate că a semnat rapoartele intermediare de evaluare; c) ordonatorul de credite a dispus o reevaluare completă a ofertelor depuse în cadrul procedurii, de către o altă comisie de evaluare, cu toate că a semnat rapoartele intermediare de evaluare (aşa cum ar fi legal) întocmite de comisia de evaluare numită aşa cum am prezentat la punctul 1 din prezenta. 7. Dat fiind faptul că am fost înştiinţaţi prin adresa nr.14021 că avem dreptul de a depune contestaţie conform prevederilor art.8, aliniat (1) din Legea nr.101/2016, modificată prin OUG nr.45/24.05.2018, ordonatorul de credite ne indică să depunem mai întîi cauţiunea, care are o valoare destul de mare şi apoi să avem posibilitatea de a depune contestaţie la CNSC; la care se adaugă faptul că adresa menţionată nu are nici o semnătură a unui consilier juridic din cadrul Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean. Avînd în vedere cele prezentate, vă rugăm a avea amabilitatea de a ne înainta în scris, în termen de maxim o zi lucrătoare, motivele legale prin care se justifică respingerea semnării raportului procedurii şi declararea ofertei asocierii noastre ca fiind cîştigătoare. Menţionăm că în afară de a depune contestaţie mai sînt şi alte căi de atac al unor decizii ale ordonatorului de credite pe care le considerăm ca fiind nelegale, inclusiv către ANAP (Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice n.r.)“, se arată în adresa semnată de liderul asociaţiei Cornel Brînză.

Ciudăţeniile cazului

Cum acesta susţine că nu e în posesia raportului, logic se naşte o întrebare: cum ar putea cineva să conteste, cu şanse de cîştig, respingerea unui raport, în condiţiile în care nu are nici raportul, nici motivele respingerii? Şi mai trebuie să plătească în plus şi o cauţiune, care înţelegem că presupune o sumă consistentă. Sînt doar cîteva dintre ciudăţeniile ce ar putea fi enumerate în acest caz. Ar mai putea fi adăugat faptul că în anul scurs de la demararea licitaţiei au fost mai multe contestaţii depuse, la majoritatea CJ Neamţ a formulat puncte de vedere pentru respingerea lor, lucru care s-a şi întîmplat la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Unora li s-ar putea părea ciudat că pe parcursul a un an de zile CJ e de părere că trebuie respinse contestaţiile, adică se poate considera că procedura a fost în regulă, pentru ca apoi să respingă raportul procedurii şi să dispună reevaluarea ofertelor. Însă este posibil ca aceste ciudăţenii să fie descîlcite de alte instituţii ale statului, în condiţiile în care reprezentantul asocierii care susţine că ar fi cîştigat licitaţia a afirmat că se gîndeşte să sesizeze inclusiv la DNA. Reamintim că liderul unei asociaţii de firme care a participat la licitaţia organizată pentru modernizarea unui drum din Neamţ a contactat redacţia Monitorul pentru a-şi declara nemulţumirea privind modul în care decurge procedura. Cornel Brînză, administrator al Con Ted Company, o firmă care s-a înscris la licitaţie în asociere cu alte două societăţi, a adus o serie de acuze care îl vizează pe Ionel Arsene, preşedintele CJ Neamţ. Pe lîngă faptul că nici după un an de zile nu a fost finalizată licitaţia şi începute lucrările, respectivul om de afaceri a primit pe 10 iulie o adresă prin care i se comunică faptul că preşedintele CJ a respins raportul procedurii, dispunîndu- se reevaluarea ofertelor depuse. Moment în care a decis să facă publică toată tărăşenia, considerînd că e posibil să se dorească încredinţarea contractului unei anume societăţi.

UPDATE: În urmă cu puţin timp reprezentanţii asocierii care susţine că a cîştigat licitaţia au primit un răspuns de la CJ Neamţ privind motivul respingerii raportului procedurii: au existat puncte de divergenţă între preşedintele comisiei de evaluare şi membrii ei. Ceea ce poate fi, dacă nu chiar este, extrem de interesant. Mai multe amănunte însă în ediţia de sîmbătă a Monitorului de Neamţ şi Roman

Citește știrea
Advertisement
loading...
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Administrație

Neamţ: Exerciţiu de imagine? Strategie antişpagă la spital

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ conducerea unităţii spitaliceşti din Roman va implementa propria strategie, începînd din această toamnă

Iniţiativa ministrului Sănătăţii, Sorina Pintea, de a întări lupta antişpagă din spitale este o măsură, care, de voie, de nevoie, e apreciată de conducerile spitalelor, iar volens-nolens, managerii sînt determinaţi astfel să aplice propriile strategii. La Spitalul Roman, doctor Maria Andrici a explicat cum vor fi puse în practică aceste măsuri antişpagă: „Iniţiativa doamnei ministru, de a trimite pacienţi sub acoperire pentru a identifica personalul care ia şpagă în spitale e o măsură ce face parte din Strategia naţională anticorupţie. E adevărat că la nivelul spitalului nostru există o serie de chestionare on-line, care testează gradul de satisfacţie al pacienţilor faţă de serviciile oferite. Aceste chestionare sînt periodic analizate în Consiliul Medical, sau în cel de etică, însă în formularele respective nu sînt şi întrebări legate de subiectul corupţie. Din toamna acestui an vom implementa Standardul anticorupţie ISO 37001, sistem de management aniti-mită. La sfîrşitul lunii iunie, la Sibiu, a fost un curs cu tematica anticorupţie, la care a participat şi un salariat al unităţii noastre. S-a luat legătura cu persoana responsabilă de coordonarea acestui program şi s-a decis ca la sfîrşitul lunii septembrie 2019 să organizăm şi la Roman acest curs“, a declarat medicul Maria Andrici. Managerul unităţii şi-a exprimat satisfacţia că la Roman nu au fost scandaluri în care personalul să fie acuzat de condiţionarea actului medical. Sistemul de management anticorupţie se bazează pe o serie de măsuri şi de mijloace de control, inclusiv pe linii directoare de susţinere şi specifică cerinţe privind: adoptarea unei politici şi a unor proceduri de combatere a corupţiei; formarea în spiritul combaterii corupţiei; evaluarea riscurilor de corupţie referitoare la unele proiecte sau unii parteneri comerciali; implementarea de mijloace de control financiare, comerciale sau contractuale, precum şi în domeniul achiziţiilor, etc. Dacă strategia va duce şi la combaterea micii corupţii – şpaga dată de aparţinători portarului, pentru a permite intrarea într-o secţie, sau spăguţa dată infirmierei pentru a schimba lenjeria patului, care ar trebui schimbată oricum, rămîne de văzut. Totul pare a fi pentru moment doar exerciţiu de imagine.

Citește știrea

Administrație

Neamţ: Noutăţi legislative pentru şoferi. Clemenţă pentru vitezomani

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ şoferii cărora le-au fost suspendate permisele de conducere din pricina vitezei pot solicita restituirea lor doar dacă au fost sancţionaţi pentru această faptă o singură dată într-un an ■ sînt şi alte modificări în legislaţia rutieră, ele intrînd deja în vigoare ■

Şoferii cărora le-au fost suspendate permisele de conducere din pricina vitezei pot solicita restituirea lor doar dacă au fost sancţionaţi pentru această faptă o singură dată într-un an. E doar una dintre modificările aduse ordonanţei privind circulaţia pe drumurile publice, intrată în vigoare. Ordonanţa a fost modificată şi publicată în Monitorul Oficial, noile prevederi despre suspendarea permisului şi modalităţile de restituire într-un timp mai scurt faţă de cel prevăzut de lege intrînd în vigoare de pe 17 iulie. Primul articol modificat impune unui şofer căruia i-a fost suspendat permisul între 30 şi 90 de zile şi ulterior restituit, o perioadă de două luni, timp în care nu va trebui să mai comită nici o abatere. În caz contrar perioada de suspendare se va prelungi cu 30 de zile. „La articolul 103, alineatul (2) are următorul cuprins: (2) În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor ori tramvai săvîrşeşte, într-un interval de două luni de la data restituirii permisului, din nou o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) şi art. 102 alin. (3), perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile“, se arată în ordonanţă. Faptele pentru care se aplică noile prevederi fac trimitere la depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată, neacordarea priorităţii de trecere pietonilor sau a vehiculelor, nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului, nerespectarea regulilor privind depăşirea, nerespectarea indicaţiilor poliţistului sau nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale. Modificările sînt valabile şi în situaţia în care şoferul a fost prins băut la volan, dacă fapta nu constituie infracţiune, conducerea vehiculului cu probleme la frînare sau direcţie, neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată cînd barierele sau semibarierele sînt coborîte şi depăşirea vitezei maxime admise. Vechea reglementare prevedea un interval de 6 luni de la data restituirii permisului, pentru majorarea perioadei de suspendare cu 30 de zile în cazurile în care un şofer ar fi încălcat regulile de circulaţie. Articolul 104 din ordonanţă a fost şi el modificat şi completat cu o serie de prevederi. Prima dintre ele înlătură pragul impus de 30 de zile pentru suspendarea permisului. „Articolul 104(1) – La cererea titularului permisului, perioadele de suspendare se reduc de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvîrşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române“, se arată în textul ordonanţei. Vechea reglementare pevedea faptul că, la cererea titularului permisului, perioadele de suspendare se reduc de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvîrşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române, dar nu mai puţin de 30 de zile, în condiţiile prevăzute în regulament. În plus faţă de forma iniţială a ordonanţei, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce, dacă şoferul sancţionat îndeplineşte cumulativ, mai multe condiţii, respectiv a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie şi a obţinut permisul de conducere cu cel puţin un an înainte de săvîrşirea faptei.

Reglementări în cazul depăşirii vitezei

Totodată, un conducător auto căruia i-a fost suspendat permisul pentru depăşirea vitezei legale poate să-şi recupereze actul doar dacă a fost sancţionat pentru această faptă o singură dată într-un an. Reglementarea face referire şi la pragul de viteză, respectiv 70 de km/h, regăsit în altă formă şi în vechea formă a legii. „Pentru fapta prevăzută la art. 102 alin. (3) lit. e), perioada de suspendare se reduce la 30 de zile, la cererea titularului dacă depăşirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este cu 70 km/h, dacă depăşirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este cu mai mult de 70 km/h, doar dacă fapta a fost săvârşită o singură dată în 12 luni“. Art.102 alin.3 lit. e din forma veche a legii prevede o depăşire cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus. Şoferul sancţionat nu va avea posibilitatea de a solicita reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce, a fost implicat într- un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenţa alcoolului. În acelaşi timp a fost introdus un nou articol care prevede că în cazul săvârşirii a două sau a mai multor contravenţii care atrag şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce, constatate prin acelaşi proces-verbal, perioada de suspendare se calculează prin însumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare faptă, fără ca aceasta să depăşească 90 de zile. Cînd o persoană căreia i-a fost reţinut permisul pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvîrşeşte, în perioada în care are drept de circulaţie, o nouă contravenţie pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se aplică suprapunerea perioadelor de suspendare dispuse pentru fiecare sancţiune. Totodată, dacă o persoană căreia i-a fost reţinut permisul pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârşeşte, în perioada în care are drept de circulaţie, în timpul valabilităţii dovezii de reţinere a permisului de conducere, o nouă contravenţie pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se aplică distinct perioade de suspendare pentru fiecare contravenţie.

Un ordin al Ministrerului Sănătăţii

Ministrul Sănătăţii a schimbat, printr-un ordin, condiţiile pentru obţinerea sau reînnoirea permisului, astfel încît solicitanţii care prezintă deficienţe profunde de auz trebuie să-şi echipeze maşinile cu oglinzi mai mari. „Pct. 2.3: Solicitanţii care prezintă hipoacuzie profundă bilaterală care nu poate fi corectată la nici o ureche pot fi încadraţi doar în grupa 1 dacă vehiculul dispune de oglinzi mai mari. Pct.2.4: Pentru solicitanţii care prezintă hipoacuzie cu sau fără corecţie protetică, după caz, şi care solicită permis pentru grupa 1 se eliberează avizul apt/apt condiţionat, cu recomandarea echipării autovehiculului potrivit prevederilor pct. 2.3“, se arată în ordinul publicat marţi în Monitorul Oficial.

Citește știrea

Actualitate

Piatra Neamţ: Primarul Chitic, vizită de lucru pe străzile în reparaţie

Știre publicată în urmă cu

în data de

Primarul municipiului Piatra Neamţ, Dragoş Chitic, a realizat, joi, 18 iulie, o vizită de lucru pe străzile din oraş aflate în reparaţie. El a declarat că a fost stabilit şi calendarul lucrărilor ce vor fi efectuate în săptămînile viitoare. Coincidenţă sau nu, tot joi ministrul transporturilor, Răzvan Cuc, a făcut o vizită de lucru pe drumurile aflate în reparaţie din judeţ. “Continuăm lucrările edilitare de sezon din programul stabilit pentru acest an. Astăzi (joi, 18 iulie n.r.) am punctat pe teren, împreună cu directorul societăţii Publiserv stadiul realizării lucrărilor programate pentru această perioadă şi am stabilit calendarul pentru săptămînile următoare. Se lucrează în această perioadă la: reparaţia capitală a străzilor Siliştei, Vînătorului , Eroilor şi Vasile Cîrlova, reparaţii punctuale cu asfalt pe străzile afectate în toate cartierele oraşului, finalizarea amenajării sensului giratoriu de la gară, reparaţia trotuarelor de pe B-dul Decebal, B-dul Traian şi strada Cuejdi, refacerea marcajelor rutiere şi întreţinerea spaţiilor de joacă şi a mobilierului stradal. O echipă specializată desfăşoară lucrări de întreţinere a canalizării pluviale şi a rigolelor de scurgere a apei pentru evitarea problemelor în cazul ploilor abundente”, a declarat Dragoş Chitic.

Citește știrea

Trending