Contactează-ne

Economie

Directorul Luigi Bodo şi societatea RIFIL sînt nominalizaţi la Gala Ambasadorilor Nemţeni

Știe publicată cu

în data de

■ nominalizarea acestora este la categoriile Antreprenoriat, respectiv Mecenat ■ pentru a-i vota pentru titlul de „ambasadori nemţeni“ se poate accesa adresa galaambasadorilornemteni2018@yahoo.com ■

Printre cele cîteva zeci de nume şi firme care au fost nominalizate la cea de a II-a ediţie a Galei Ambasadorilor Nemţeni se numără şi două care, cu siguranţă, merită aprecierea tuturor. Este vorba despre Luigi Bodo şi societatea RIFIL, la care cel pomenit este vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie şi director tehnic- comercial. Nominalizarea acestora este la categoriile Antreprenoriat, respectiv Mecenat. Practic, nu este domeniu al vieţii sociale din Piatra Neamţ şi din judeţul Neamţ în care, mai ales după 1990, în care italianul devenit pietrean prin adopţie şi firma din al cărui staff face parte de zeci de ani să nu se fi implicat direct, fie că a fost vorba de cultură, acte caritabile, mediu de afaceri, educaţie sau sport, plus susţinerea a zeci dacă nu sute de proiecte în calitate de parteneri. Gala Ambasadorilor Neamţeni este organizată de Consiliul Judeţean şi are ca scop cunoaşterea şi aprecierea publică a oamenilor speciali din ţinutul străjuit de Ceahlău, cunoscuţi în ţară şi în străinătate, datorită meritelor profesionale. „Prin această gală, dorim să ridicăm la rangul de «ambasadori», aducîndu-i în faţa dumneavoastră pe cei care reprezintă «valoarea» în judeţ! Pentru a-i cunoaşte, pentru a-i identifica, vă cerem ajutorul!“, se arăta într- un comunicat al CJ. Pentru a vota Luigi Bodo şi societatea RIFIL se poate accesa adresa galaambasadorilornemteni2018@yahoo.com, la categoriile Antreprenoriat şi Mecenat. Sufragiul electronic are ca dată limită 10 noiembrie. Pentru Luigi Bodo puteţi vota aici: https://www.ambasadorinemteni.ro/luigi-bodo/ iar pentru Rifil puteţi vota aici: https://www.ambasadorinemteni.ro/sc-rifil/

Începuturile unei firme devenită etalon în judeţ şi în ţară

Prima societate mixtă cu partener occidental din România şi din întregul bloc comunist est-european lua fiinţă în 1973, pe 24 aprilie. Constituirea firmei mixte româno-italiene RIFIL, persoană juridică română cu sediul în Săvineşti, Neamţ a fost aprobată – împreună cu contractul de societate şi statutul societăţii – prin Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România cu nr. 252. Certificatul de înregistrare la Ministerul Finanţelor, din 14 mai acelaşi an, are nr.1 pe ţară. Obiectul iniţial de activitate, consemnat în decret, era producerea şi comercializarea firelor acrilice vopsite şi nevopsite. Cu 400 de salariaţi, din care 370 muncitori. Actul de naştere propriu-zis, contractul de societate, fusese semnat de Valeriu Momanu, din partea română şi Emilio Falco, pentru partenerul italian. Asociaţii erau Centrala Industrială de Fibre Chimice Săvineşti (52%) şi ROMALFA Spa din Biella (48%). Pentru acel moment, dar şi pentru ce a urmat, încă un nume din galeria artizanilor fondatori este foarte important de subliniat, Giacomo Verzoletto, şi el acţionar al grupului industrial piemontez. De asemenea, se cuvine amintită prima echipă de conducere a societăţii: Laurenţiu Amălinei – director general, Sergio Messore – director tehnic-comercial şi Radu Bucur Popa – director economic. După 45 de ani de istorie, de la pionierat la consolidarea exemplului de urmat, subînţelegînd performanţa, se poate vorbi fără ezitare despre fenomenul naţional şi internaţional RIFIL. Implicarea decisivă a companiei în toate componentele reprezentative sau sensibile ale comunităţii, după Revoluţia din decembrie 1989, a luat proporţii de religie locală. Prin diversele şi generoasele contribuţii publice, RIFIL a construit un model unic. A cultivat şi crescut valorile, a dezvoltat o cultură corporatistă şi a impus standarde de performanţă de invidiat, totul pornind de la responsabilitate şi profesionalism. Unul dintre momentele începuturilor, care stîrneşte nostalgii mai greu de explicat astăzi, este legat de ianuarie 1975. Atunci a demarat producţia de fire acrilice vopsite, tip lînă, folosind fibra melană produsă în România. Pînă în mai 1989 a funcţionat din plin.

Un moment de cumpănă şi mesajul lui Luigi Bodo din decembrie 1989

La propunerea conducerii societăţii, asociaţii aprobă o serie de măsuri pentru intrarea pe noi pieţe. Ţinînd cont de exigenţe se procedează la achiziţia de maşini şi utilaje performante, operaţiuni finanţate în premieră în România prin leasing. În aceeaşi perioadă, RIFIL a utilizat mijloace moderne de activitate financiar-bancară, cum ar fi factoring-ul prin intermediul Băncii Române de Comerţ Exterior. RIFIL vindea pe pieţele din zona mediteraneeană, nordul Europei, Statele Unite ale Americiii şi Orientul Mijlociu. Fiind şi întreprindere de comerţ exterior, întreaga evidenţă a activităţii economice şi comerciale, bilanţul contabil, erau ţinute în valută. Toate vînzările se făceau la export, iar plăţile se încasau numai în dolari, constituind o importantă sursă de venituri în devize liber convertibile pentru statul român. Oamenii erau mîndri că lucrau la RIFIL pentru că aveau salariile cele mai mari. Nu au fost niciodată neîndepliniri de plan care să ducă la micşorarea salariilor, nici penalizări. Dimpotrivă, primeau 15% în plus ca spor de societate şi al 13-lea salariu sub formă de participare la profit. Spre deosebire de celelalte întreprinderi, RIFIL a fost scutită de atîrnarea pe pereţi a lozincilor şi îndemnurilor la muncă pentru edificarea socialismului, iar salariaţii nu au fost chemaţi niciodată la muncă patriotică. Conform termenilor din contractul de societate, acesta a expirat după 16 ani, la finele lunii mai 1989. În ciuda variantelor propuse de partenerul italian, autorităţile române – în varianta oficială – au refuzat continuarea activităţii şi AGA a decis oprirea producţiei şi intrarea societăţii în lichidare, începînd cu septembrie. Decizia, în varianta reală şi binecunoscută în epocă, aparţinuse personal Elenei Ceauşescu. Lichidatori au fost numiţi Ion Strătilă şi Vasile Gherasim, din partea CFS Săvineşti, Gheorghe Popa (Ministerul Industriei Chimice) şi Vittorino Tormen (ROMALFA). Tergiversarea procedurilor, una riscantă, se lega de iluzia revenirii asupra deciziei. Pasul de la iluzie la speranţă avea să fie Revoluţia Română. Pe 22 decembrie 1989, Luigi Bodo se afla în Italia şi a transmis un telex istoric: „Bună ziua. Este clar că sînt foarte emoţionat. Azi este una din cele mai frumoase zile din viaţa mea chiar dacă sunt în Italia. Plouă, dar este ca primăvara. Sper că toată lumea este bine. La mulţi ani şi să ne vedem curând! Acum am multe de zis, dar am lacrimi în ochi, aşa că nu mai văd bine. Ciao la toată lumea!“.

Tandemul Luigi Bodo – Ioan Strătilă

La invitaţia noilor autorităţi, pe 15 ianuarie 1990, la Bucureşti are loc întîlnirea între Gheorghe Caranfil (ministrul Industriei Chimice) şi Valeriu Momanu, ca reprezentanţi ai părţii române, Emilio Falco, Giacomo Verzoletto şi Luigi Bodo. Se decide abandonarea lichidării şi repornirea producţiei. Ceea ce se întîmplă pe 1 februarie. În următorii trei ani se realizează un volum important de investiţii, concretizat prin creşterea producţiei şi productivităţii, îmbunătăţirea proceselor de filare şi vopsire, ridicarea calităţii firelor. Luna mai 1993 consemnează sărbătorirea a 20 de ani de la înfiinţarea societăţii, un eveniment de anvergură din România acelor ani. Acţionarii şi reprezentanţii lor, salariaţii şi prietenii s-au bucurat împreună cu liderii autorităţilor locale din Piatra Neamţ şi Biella, precum şi cu oficialităţi guvernamentale şi diplomaţi din cele două ţări. A fost atunci o demonstraţie de forţă capitalistă sănătoasă, dublată de angajamentul de a consolida împreună comunitatea locală. Din păcate, proiectele majore, complexe avansate administraţiei pietrene şi judeţene au fost ignorate cu desăvîrşire. Nici măcar înfrăţirea naturală între Piatra Neamţ şi Biella nu s-a realizat. RIFIL a continuat să crească, ajungînd – graţie strategiei şi politicii de investiţii – un jucător de top în sectorul filaturii. Grupul cuprinde în prezent activităţi industriale de referinţă la Cîmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Botoşani şi Buzău. Cei 550 de salariaţi de pe platforma Săvineşti sînt astăzi doar o parte a familiei RIFIL. Punctele de lucru de la Cîmpulung Moldovenesc şi Dorohoi au cîte 90 fiecare, la NOVAFIL Gura Humorului sînt 120, iar la ROLANA TEX Botoşani încă 350. Fără ezitare se pot adăuga cei ca 400 de la filatura din Buzău, unde RIFIL e asociată cu 40%. Nume fundamentale pentru dezvoltarea grupului în epoca modernă sînt Ion Strătilă (director general şi preşedinte al CA) şi Luigi Bodo (director tehnic-comercial). Ştafeta direcţiunii generale a fost preluată din 17 decembrie 2011 de Valerica Leonte. Tandemul Strătilă – Bodo a marcat profund viaţa societăţii după Revoluţie. Fără dăruirea celor doi, fără nota personală dată în aceşti aproape 30 de ani, o sumedenie de domenii, activităţi şi performanţe n-ar fi beneficiat exact acel sprijin care a asigurat diferenţa. Sub genericul „Puterea de a mai creşte“, oficializat în urmă cu cîţiva ani, RIFIL a confirmat puterea şi influenţa din mediul de afaceri. Guvernările le- au rămas şi ne-au rămas datoare. Persecuţiile, sabotajele din anii ’90 ai secolului trecut, la care au fost supuşi, reprezintă în continuare o pagină neagră, imposibil de şters vreodată. Ratarea preluării Melanei Săvineşti, elegant vorbind, ar trebui predată la şcoală. Curajul a făcut diferenţa. Dincolo de toate, important este că puterea de a mai creşte funcţionează! Mai presus de generic sau slogan, în dreptul RIFIL se reţine esenţa neafişată: puterea calităţii, calitatea puterii.

Repere din istoricul grupului industrial RIFIL

1992 – Primul pas în producerea firelor tip bumbac şi demararea negocierilor de asociere cu societatea MOLDOFIL SA Cîmpulung Moldovenesc 1993 – Constituirea societăţii comerciale ROMALFA SA Săvinesti, avînd ca obiect de activitate principală comercializarea firelor tip bumbac acrilice şi în amestec 1994 – AGA decide majorarea capitalului social al ROMALFA SA, majorare subscrisă de MOLDOFIL SA Cîmpulung Moldovenesc care devine acţionar cu 50% din actiuni 1996 – RIFIL SRL devine RIFIL SA 1997-1999 – Noile tehnologii introduse atît în filatură cît şi în vopsitorie au permis începerea producţiei de fire acrilice în amestec cu lînă şi în amestec cu bumbac 1999 – În urma negocierilor cu FPS, RIFIL cumpără pachetul majoritar de actiuni al FIRMELBO Botoşani şi subscrie majorarea de capital social conform acordului încheiat 1999 – RIFIL subscrie majorarea capitalului social hotărît de AGA la FILATURA SA Buzău. Ca urmare RIFIL devine actionar majoritar 2003 – RIFIL, împreună cu INDUSTRIA ITALIANA FILATI şi FILPUCCI, ambele din Prato, au înfiinţat INDUSTRIA FILATI Buzău, care preia activitatea de producere a firelor fantezie pentru tricotaje şi a firelor pentru lucru de mînă 2010 – În urma parteneriatului încheiat de Asociaţia ASTRICO Nord-Est cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Facultatea de Textile, Pielărie şi Management Industrial a Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi Iaşi, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Textile Pielărie Bucureşti şi Inno Consult SRL Bucureşti ia naştere Clusterul textil Astrico Nord-Est 2014 – RIFIL preia integral părţile sociale ale ROLANA-TEX Botoşani. Grupul de firme RIFIL ajunge între cei mai mari producători de fire din Europa cu o cifră de afaceri de aproximativ 140 milioane euro anual.

Citește știrea
Advertisement
loading...
Un comentariu

Un comentariu

  1. Nina

    2 noiembrie 2018 at 10:32 AM

    Aș fi votat cu drag și un manager de la ce a fost cândva Combinatul Săvinești, dacă n-ar fi fost distrus de ”patrioții îmbogățiți!”!!!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

Știai că poți face afaceri cu bani europeni? Iată cum!

Știe publicată cu

în data de

Dacă ți-ai dorit dintotdeauna să ai afacerea ta, dar lipsa banilor ți-a pus bețe în roate, trebuie să știi că există soluții! În primul rând încetează să mai visezi la acest lucru și fă ceva concret. Pune pe hârtie idei, dorințe, cifre. Mai pe scurt, apucă-te de creionat planuri pentru viitorul tau business, pentru că un plan bine pus la punct îți poate aduce succesul răsunător la care visezi si te poate transforma din angajat în angajator. Iar dacă idei ai, dar bani nu prea, atunci cauta un investitor. E adevărat că, dacă nu ai experiență în afaceri, un potential investitor este mai greu de găsit, dar nu imposibil. Oricum, mai exista o variantă. Programe pe fonduri europene cu finanțare neramburasabilă.

Iată câteva informații utile, care te pot duce spre împlinirea visului tău:

Start Up Nation este un program destul de cunoscut și accesat de tineri în principal, iar cel mai important este faptul că poți investi în afacerea ta bani pe care nu îi ai. Mai exact, Start Up Nations oferă suma de 200 de mii de lei nerambursabili, cam 42 de mii de euro, dacă vei avea un proiect câștigător. Schema este destul de simplă. Te înscrii cu un proiect, te dai peste cap să ai un dosar cu tot ce trebuie și apoi, dacă ai făcut totul ca la carte aștepți să primești finanțare.

Te poți axa atât pe un business în mediul rural cât și în mediul urban. Se acceptă inclusiv francizele, iar dacă te axezi pe producție vei avea mari șanse de câștig. În cazul în care afacerea ta ajunge în impas, poți apela la diverse firme care îți pot sări în ajutor. Pentru recuperare creanțe sau pentru consultanță este recomandat să cauți specialiști. Aceștia vor ști exact ce au de făcut și îți te vor scăpa de probleme.

Afaceri pentru românii din străinătate. Dacă ai plecat peste hotare și ai vrea să te întorci în țară, poți face acest lucru. Mai mult, ai toate motivele! Un program pe fonduri europene îți oferă 35 de mii de euro plus cursuri de antreprenoriat, dacă ești hotărât să începi un business. Mai multe detalii despre acest program găsești aici, iar dacă ai rude plecate în străinătate, le poți vorbi despre această modalitate de a accesa bani europeni.

Topul 3 idei de afaceri care te pot transforma din angajat în angajator:

1. Culturile bio sunt din ce în ce mai căutate. Asta, pentru că românii au devenit interesați nu doar de cantitate, ci și de calitate. Așadar, o afacere care să stârnească interes poate fi în domeniul agricol. O seră cu roșii bio, de exemplu, îți poate aduce un venit frumușel. Trebuie să știi, însă, că drumul acesta nu va fi ușor. În primul rând vei avea nevoie să obții certificate pentru produsele tale. Acestea vor atesta faptul că deții produse bio. Înclusiv semințele pe care le utilizezi vor trebui să aibă un astfel de certificat. Cei care au pornit la drum în acest domeniu recunosc că nu este simplu, dar merg mai departe, iar experiența lor se se vede de la an la an.

2. Fabrică de pâine. O idee de afaceri care s-ar putea să prindă foarte bine. Asta, pentru că românii pun preț pe pâinea “cea de toate zilele” și vor ceva de calitate. Ideal ar fi să te pricepi la așa ceva sau măcar să îți placă.

3. Scoală de IT pentru copii. În unele orașe există deja așa ceva iar afacerea pare a avea un adevărat succes. Copiii sunt interesați de programare și cursurile sunt pe placul lor. În plus, vara se organizează tabere, iar învățătura și distracția merg mână în mână.

Așadar, câteva soluții și idei plus ce ai creionat tu în mintea ta, pot fi baza unei afaceri de succes. Curaj!

Citește știrea

Actualitate

Neamţ: 722 de posturi vacante

Știe publicată cu

în data de

■ pînă la final de Cireşar s-ar putea angaja sute de nemţeni ■ cea mai mare recrutare de personal ar putea avea loc la Piatra Neamţ ■

Este de muncă în Neamţ şi numai cine nu vrea nu poate găsi un job. Asta după ce Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ anunţă ca fiind vacante 722 de posturi, ceva mai multe decît săptămîna trecută. Cea mai mare recrutare de personal ar putea avea loc în Piatra Neamţ şi comunle limitrofe 451 de persoane, şomeri sau cei care doresc să-şi schimbe job-ul vechi cu unul nou. Pentru romaşcani sînt pe piaţă 209 cereri de personal şi ca de fiecare dată cele mai puţine slujbe sînt în zona Tîrgu Neamţ, respectiv 62. Defalcat, mai multe job-uri pentru personal de înaltă calificare vin de la angajatorii din Piatra Neamţ. Se caută doi ingineri construcţii civile şi industriale şi tot atîţia ingineri mecanici. Mai sînt vacante patru posturi de translatori şi cîte un loc pentru inginer chimist şi inginer producţie. În rest se caută 26 brutari, 18 confecţioneri la maşini de cusut industriale, 64 de muncitori necalificaţi, precum şi 10 operatori mase plastice sau 14 patiseri. Patronii mai nevoie de 11 dulgheri, 32 de agenţi de securitate, la care se mai adaugă 13 slujbe de ajutror de bucătar, 12 locuri sînt pentru ajutor de ospătar, plus 11 lucrători comerciali, 20 de ospătari şi 12 şoferi de camion. În multe alte ocupaţii sînt locuri de muncă disponibile, lista completă putînd fi studiată la sediul Agenţiei locale pentru ocuparea forţei de muncă Piatra Neamţ, de pe strada Mihai Eminescu. La Roman cererea de licenţiaţi este ca şi inexistentă şi este nevoie doar de un inginer constructor. Pentru ceilalţi cele mai multe angajări ar putea avea loc în industrie unde sînt libere de mai mult timp 64 de locuri de muncă pentru cei calificaţi ca şi confecţioner – asamblor articole textile plus 35 de posturi sînt pentru necalificaţi. În alte domenii mai este nevoie de alţi 15 necalificaţi, dar se caută şi 10 turnători produse ceramice. În zonă mai este de lucru, dar mai puţin, pentru agenţi de securitate, agenţi de vînzări, barmani, bucătari, casieri, femei de serviciu, precum şi preparatori marfă, şoferi autoturisme sau tinichigii industriali şi vînzători. La Tîrgu Neamţ patronii nu oferă nici un post pentru personal cu studii superioare dar se caută 5 confecţioneri textile şi tot atîţia lăcătuşi mecanici, precum şi 5 sudori, dar se mai pot angaja drujbişti, faianţari, agenţi de vînzări piese auto, precum şi tehnicieni medicali sau operatori maşini de surfilat.

Citește știrea

Actualitate

La ce detalii să fii atent când îți deschizi o pizzerie

Știe publicată cu

în data de

Cum pizza este una dintre optiunile de mancare la care romanii apeleaza cel mai des, mai ales atunci cand fac comenzi acasa sau la serviciu, nu e de mirare ca pizzeriile se numara printre cele mai populare tipuri de restaurante.

Sa-ti deschizi o pizzerie poate fi o investitie minunata, mai ales daca ai un plan bine pus la punct. Dar stii cu adevarat de ce este nevoie pentru a reusi cu aceasta afacere?

Noi restaurante-pizzerii se deschid in fiecare zi insa multe dintre ele nu reusesc sa supravietuiasca mai mult de cateva luni pe piata. Motivele sunt diverse, de la amplasarea nepotrivita, la personalul neprofesionist, la cheltuielile excesive pe salarii sau amenajare, sau lipsa strategiilor de marketing si advertising. Lista, evident, poate continua.

Prin urmare, inainte de a intra pe piata de food-service, trebuie sa o cercetezi riguros si sa vezi care sunt punctele tale forte. Incearca sa iti dai seama ce ii face pe competitori sa aiba succes si cum reusesc acestia sa se promoveze eficient.

Pornind o afacere mica, e drept ca nu ai aceleasi resurse ca un lant mare de pizzerii. Cu toate acestea, te poti folosi de strategii de marketing bine puse la punct pentru a veni in intampinarea clientilor cu oferte carora sa nu le poata rezista.

Ce zici de pizza pentru micul dejun, pizza low-carb sau pizza vegana? Ca in multe alte domenii, tendintele dau startul si in aceasta industrie, iar studiile arata ca tot mai multi consumatori isi indreapta atentia spre preparate mai sanatoase si ingrediente de calitate superioara. Asa ca n-ar fi rau sa iei si tu in considerare optiunile vegane, cele cu continut scazut de carbohidrati sau produsele fara gluten, pentru a obtine un avantaj competitiv.

Intocmeste un plan de afaceri pentru restaurantul tau. Incepe cu o scurta descriere a afacerii tale si a misiunii acesteia, stabileste obiectivele, produsele si serviciile pe care vrei sa le oferi. Include o analiza de piata si o lista de furnizori. Stabileste obiective realiste si elaboreaza un plan de actiune pentru a le realiza.

Estimeaza-ti cheltuielile si potentialele venituri. Atunci cand iti calculezi costurile de pornire, ia in considerare chiria, utilitatile, echipamentele si consumabilele, inventarul de bucatarie si materialele de marketing.

In aceasta etapa va trebui sa decizi daca cumperi sau inchiriezi echipamentele de bucatarie. Vei avea nevoie, printre altele, de un cuptor de pizza, de echipamente de pregatire a aluatului si de echipamente de refrigerare.

TOPK iti pune la dispozitie o gama variata de echipamente profesionale pentru domeniul alimentar. Cu o experienta de 24 ani in domeniu, firma ofera solutii complete de echipare pentru restaurante, catering, fast-food, baruri, cafenele, pizzerii, covrigarii, cofetarii, patiserii, gelaterii, brutarii, supermarket-uri, magazine alimentare, carmangerii, macelarii, spalatorii si curatatorii profesionale, depozite frigorifice. De la consultanta, planificare si pana la montaj si service, TOPK ofera toate facilitatile pentru clientii sai, inclusiv posibilitatea de plata in rate prin leasing sau inchiriere prin Grenke – optiuni foarte solicitate de antreprenorii la inceput de drum.

Un aspect important atunci cand deschizi o pizzerie este sa poti vinde pizza la un pret competitiv – un pret pe care sa il poti sustine pe termen lung si care sa-ti permita sa faci profit constant. Desi este tentant sa incepi cu preturi minime retine ca atunci cand treci la preturile care iti permit sa faci profit este posibil sa pierzi o parte din clientela. Pizza este un preparat accesibil tuturor, asa ca ar fi indicat sa te aliniezi cu concurenta in cazul in care nu urmaresti sa-ti deschizi o locatie de lux, care serveste specialitati costisitoare. Afla preturile produselor similare oferite de competitori si aplica-le si tu produselor tale.

Cu o cerere atat de mare pentru pizza, deschiderea unui restaurant-pizzerie poate fi o idee de afacere mai mult decat inspirata. Totusi, nu e de ajuns sa-ti deschizi o pizzerie pentru a avea succes. Acesta este consecinta unei planificari logistice impecabile, a retetelor delicioase si a unui brand si concept distinctive, asa ca fa-te remarcat!

Citește știrea

Trending