Contactează-ne

Administrație

Curtea de Conturi, chemată la primărie

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ mai mulţi consilieri din Bîrgăuani au solicitat un control al Curţii de Conturi ■ sînt sesizate o sumedenie de „nereguli“: procese-verbale „măsluite“ pentru achiziţii „fictive“, lucrări „supraevaluate“, terenuri vîndute prin licitaţii „trucate“, achiziţii „duble“ ■ rămîne de văzut ce vor stabili inspectorii de la Curtea de Conturi ■ a fost deschis şi un dosar penal pentru „afacerile“ de la Primăria Bîrgăuani ■

Inspectorii Curţii de Conturi au fost solicitaţi, de mai mulţi consilieri locali, să vină la Primăria Bîrgăuani pentru a clarifica modul în care se cheltuie banul public de către şefii instituţiei. Cei care au solicitat controlul acuză o serie de nereguli: de la procese-verbale „măsluite“ pentru achiziţii „fictive“, lucrări „supraevaluate“, terenuri vîndute prin licitaţii „trucate“, pînă la achiziţii „duble“. Rămîne de văzut ce vor stabili inspectorii de la Curtea de Conturi, însă pînă cînd aceştia îşi vor formula concluziile, vă prezentăm o parte dintre neregulile acuzate. Despre multe dintre acestea Monitorul a mai publicat o serie de articole, ba chiar a fost formulată şi o plîngere penală. Pînă în prezent nu au fost formulate concluzii publice, probabil din motive ce ţin de mersul anchetei. Pentru că la altfel de motive nu vrem să ne gîndim. Cum rolul unui demers jurnalistic nu este cel de a stabili verdicte, ne rezumăm la a vă prezenta pasaje din „sesizarea“ adresată Curţii de Conturi. „În 2017, comuna Bîrgăuani achiziţionează 1.880 tone de pietriş de la firma Caius din Tupilaţi. În realitate pe drumurile publice din comună s-au transportat cel mult 200 de tone. Au fost întocmite procese-verbale de recepţie fictive, fără avize de însoţire a mărfii, fără bonuri de transport, fără note de cîntar etc. Ulterior aceste procese-verbale de recepţie au fost înlocuite cu altele. Starea drumurilor pietruite din comună este jalnică, toate sînt pline de gropi. În decembrie 2016 se achiziţionează pietriş de circa 2.000 lei şi se plăteşte pe transportul acestuia circa 5.000 lei, deşi primăria avea în dotare autobasculanta Raba. În realitate nu s-a transportat nimic în staţie întrucît drumurile erau înfundate cu zăpadă, procesul-verbal de recepţie aferent iniţial întocmit în decembrie 2016 a fost refăcut în fals în primăvara lui 2017 iar pentru ascunderea faptelor achiziţia a fost radiată din SEAP. În perioada 2014-2017 au fost asfaltate 4 tronsoane de drumuri comunale şi săteşti, toate însumînd circa 4.600 kilometri. Conform documentelor (proiectului tehnic) asfaltul (partea carosabilă) trebuia realizat pe un start de fundaţie din balast de 20 centimetri grosime şi să aibă o lăţime 5.50 metri liniari, acostamentele de o parte şi de alta a părţii carosabile din pietriş de 0.75 ml lăţime şi apoi şanţuri/rigole pe ambele părţi ale drumurilor. În realitate, asfaltul s-a turnat direct pe drumul existent fără să se realizeze mai întîi stratul de fundaţie din balastru de 20 cm decît cu foarte mici excepţii unde era absolut necesar din cauza gropilor prea mari existente. Lăţimea asfaltului nu are 5.50 metri. Acostamentele nu s-au realizat absolut deloc. Şanţurile/rigolele nu s-au realizat absolut deloc decît cu o mică excepţie pe tronsonul Talpa-Chilia în rest sînt şanţurile existente de dinaintea asfaltării. În perioada 2014-2018 Primăria Bârgăuani realizează un volum enorm de lucrări de ordinul sutelor de mii de lei la reţeaua de alimentare cu apă a comunei (branşamente, subtraversări, extinderi, reparaţii, înlocuiri de piese şi componente etc) toate cu o aceeaşi societate, prin atribuire directă fără a se utiliza SEAP, fără nici un fel de licitaţie publică, fără studii de fezabilitate, fără caiete de sarcini, fără proiecte, fără autorizaţii de construire la preţuri exagerate şi în condiţii arbitrar alese între primarul comunei Şchiopu Petică şi administratorul societăţii respective. Pentru branşamentele executate, această societate a încasat bani şi de la primărie, şi de la beneficiarii branşaţi la reţea. În perioada 2014/2015 primăria amenajează (pietruieşte) un drum de acces în satul Bălăneşti pe o lungime de pînă la 1 km ca variantă ocolitoare de acces în satul respectiv pentru care plăteşte circa 200.000 lei, cu mult peste valoarea reală a lucrărilor efectuate. Drumul respectiv este realizat cu aceeaşi firmă cu care a efectuat şi lucrările la reţeaua de apă. La executarea acestui drum nu s-a emis autorizaţie de construire, nu s-a utilizat un proiect întocmit de către un proiectant autorizat, nu s- a întocmit nici un studiu de fezabilitate şi nici un deviz de lucrări de către un proiectant autorizat iar caietul de sarcini aferent acestei investiţii este întocmit de constructor. Atît necesarul de lucrări (care trebuia întocmit de către primărie şi nicidecum de executant) cît şi situaţia de lucrări efectuate au fost întocmite de administratorul firmei. Lucrări plătite şi neefectuate: decopertare (îndepărtare) strat vegetal (drumul amenajat exista deja, parţial era de exploatare agricolă şi nu avea strat vegetal nefiind amenajat peste păşuni sau făneţe); transport mii de tone de pămînt (cel decopertat); amestec pămînt cu pietriş pentru stratul suport al drumului; şanţuri, rigole sînt efectuate pe cel mult 30% din lungimea drumului; stratul de pietriş nu are nici grosimea şi nici lăţimea din situaţiile de lucrări plătite; ora de utilaj (buldoexcavator) se plăteşte de către primărie cu preţuri cuprinse între 350-400 lei, în timp ce pe piaţă la timpul respectiv ora de utilaj era de 80 lei; materialele podeţului construit nu ar trebui să aibă valoare deoarece podeţul s-a construit din tuburi recuperate din alte zone ale comunei şi refolosite şi din betoane sparte. Pentru efectuarea acestor lucrări primăria îi închiriază firmei constructoare autobasculanta Raba din dotare cu tot cu şofer la preţul astronomic de 3.000 lei/lună despre care avem suspiciunea că nici măcar nu a fost plătit. Plata şoferului pe perioada închirierii a fost suportată tot de către primărie“.

Şi lista continuă

„Pentru perioada pentru care a fost achiziţionat un buldoexcavator, din 2014 pînă în prezent, cu acesta s-au efectuat lucrări preponderent în interesul fostului primar şi rudelor sale şi a fostului viceprimar, precum şi pe la diverse persoane particulare. A se verifica ordinele de serviciu pentru acest utilaj cu lucrările efectuate pe teren şi corespondenţa acestora cu consumul de carburant şi orele de funcţionare ale utilajului înregistrate la bordul său. Pentru perioada 2012-2018, primăria achiziţionează anual zeci de tone de carburanţi cu mult peste necesarul real, cu eludarea prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice neutilizîndu-se niciodată SEAP/SICAP. În 2017, trei salariaţi din primărie au participat la cursuri de perfecţionare care au costat circa 20.000 lei. În realitate, aceştia au fost în concedii plătite de primărie întrucît nu au prezentat nici o diplomă de calificare/participare de la aşa-zisele cursuri. Pe data de 11.10.2017, Primăria Bîrgăuani achiziţionează 400 tone lemne de foc uscate esenţă tare – cantitate mult exagerată pentru necesarul real de lemne pentru o iarnă. În condiţiile în care se face focul circa 5 luni de zile pe an cărora le corespunde circa 100-110 zile lucrătoare, aceasta echivalează cu un consum zilnic de 3.50-4.00 tone lemne/zi ceea ce reprezintă un consum exagerat. Realitatea e că nu toate lemnele de foc au ajuns în primărie. Primăria încheie contracte cu avocaţi fără aprobarea consiliului local, iar contractele sînt încheiate şi semnate de secretarul comunei care nu are această abilitate legală, acesta nefiind reprezentantul legal al comunei. Plata unui astfel de constract este efectuată de contabilul şef fără ordonanţarea primarului (viceprimarului cu atribuţii de primar) aşa cum prevede legea. În plus, pentru acest dosar primăria nici nu avea motiv să depună recurs deoarece sentinţa din primă instanţă de la Tribunalul Neamţ îi era favorabilă şi avea de cîştigat însă s-a depus recurs pentru a-l favoriza pe fostul primar al comunei, Şchiopu Petrică şi eventual pentru a cere ca primăria să piardă în faza de recurs. Şchiopu Petrică a fost destituit din funcţia de primar pe 24.07.2017 pentru conflict de interese constatat de ANI şi rămas definitiv şi irevocabil conform Deciziei civile 1291/30.03.2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Dosarul 2.111/103/2017 a fost depus de ANI şi a cerut ca bunurile vîndute de fostul primar surorii sale, care l-au postat pe acesta în conflict de interese, să treacă din nou în patrimoniul primăriei, dosar care în primă instanţă a dat cîştig de cauză ANI şi implicit decizia era favorabilă primăriei – ori în aceste condiţii ce motive de recurs a avut primăria şi pentru ce a mai angajat şi avocat în condiţiile descrise mai sus? În perioada 2012-2018 au fost vîndute zeci de hectare la preţuri modice prin licitaţii trucate la care cîştigătorul îşi aducea la licitaţie un aşa-zis contracandidat, din terenurile aflate la dispozţia Comisiei Comunale de Fond Funciar trecute artificial în proprietatea privată a primăriei prin hotărîre de consiliu, terenuri care de fapt aparţineau foştilor proprietari şi care trbuiau retrocedate către aceştia. Vînzările s-au făcut fără finalizarea procesului de retrocedare a terenurilor către foştii proprietari cu încălcarea prevederilor Legii nr.165/2013. Pentru unele licitaţii însuşi primarul în funcţie Şchiopu Petrică le întocmea cererea cîştigătorilor licitaţiei pentru cumpărarea terenurilor – a se analiza cererile nr. 2940 şi 2941 din 24.05.2017, care apar în dosarul proximei şedinţe de consiliu în care lesne se va constata că cererea este scrisă de Şchiopu Petrică deoarece scrisul din cerere este acelaşi cu scrisul din rezoluţia din colţul dreapta sus, iar semnătura solicitantului deşi este acelaşi în ambele cereri diferă una de alta pe cele două cereri“.

Primăria, reparată la preţuri „frumoase“

„Cît priveşte reparaţiile la sediul nou al primăriei, acestea s-au realizat în perioada anilor 2015-2017 şi au costat peste 750.000 lei (o sumă enorm de mare) pentru lucrări de modernizare (spoieli, izolaţii exterioare cu polistiren, înlocuire tîmplărie şi învelitoare, centrală termică etc) fără lucrări de fundaţii, zidării, armăuri, tencuieli, etc, sumă cu care în comuna Dulceşti s-a realizat o clădire nouă de la zero. Aceste lucrări au fost începute de o firmă care la scurt timp a renunţat, iar apoi lucrările au fost atribuite altei firme fără nici un fel de licitaţie publică şi fără utilizarea SEAP/SICAP. Pentru noul sediu al primăriei, în perioada 2016-2017, s-a achiziţionat mobilier nou care nu se regăseşte în totalitate în gestiunea primăriei. În perioada 2016-2017, Primăria Bîrgăuani efectuează prin SEAP achiziţii pentru unele obiecte şi servicii deja deţinue în patrimoniul său şi la preţuri supraevaluate, după cum urmează: în ziua de 17.07.2017 achiziţionează rafturi metalice pentru arhivare 14 bucăţi a 1.720 lei/buc fără TVA în condţiile în care arhiva primăriei era plină de rafturi; în ziua de 15.06.2017 achiziţionează soft (program) legislativ la preţul de 2.411,64 lei fără TVA în condiţiile în care primăria deţinea un program foarte bun şi apreciat la nivel naţional fiind achiziţionat de multe instituţii din întreaga ţară; la 30.05.2017 achiziţionează pachet reţea internă de calculatoare (echipamente informatice şi accesorii de birou) la preţul de 24.141,61 lei fără TVA în condţiile în care primăria deţinea deja o reţea de calculatoare; pe data de 30.03.2017 achiziţionează sistem video de supraveghere la preţul de 8.099 lei fără TVA, în condiţiile în care primăria deţinea deja un astfel de sistem de supraveghere; pe 24.12.2016 achiziţionează 20 bucăţi fişete metalice a 2.320 lei/buc fără TVA, în condiţiile în care primăria era plină de fişete metalice; pe 11.10.2016 achiziţionează servicii de consultanţă în management la preţul de 6.900 lei fără TVA, în condiţiile în care primăria achiziţionase sistemul de control intern managerial în anul 2012. Nu toate aceste achiziţii efectuate se regăsesc în prezent în patrimoniul primăriei“. După cum lesne se poate observa, lista presupuselor nereguli este una lungă. Şi nu am prezentat decît pasaje. Însă sperăm ca într-un timp rezonabil să avem nişte concluzii oficiale, pentru că este, credem, evident că lucrurile nu pot rămîne „ca-n gară“. Unii să acuze şi nimeni să nu spună dacă au sau nu dreptate.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

Medicii de familie, pe „front, dar fără puşcă“

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ ei nu sînt de acord să îngrijească bolnavii de Covid, din raţiuni ce ţin de siguranţa lor şi a celorlalţi pacienţi ■ susţin că, practic, nu au cum asigura asistenţă medicală bolnavilor infectaţi ■ medicii declară că nu se pot îmbrăca şi dezbrăca pe marginea şanţului de echipamente pe care şi aşa şi le procură din bugetul cabinetului ■ doctorii de familie iau în calcul rezilierea contractului de prestări servicii cu CJAS ■

Vicepreşedinta Patronatului Medicilor de Familie Neamţ, doctor Angela Bica, este revoltată de decizia unilaterală a Guvernului României de a obliga această categorie profesională să îngrijească, la domiciliu, bolnavii de coronavirus, aflaţi într-o stare mai puţin gravă.

Aşa cum se ştie, Guvernul a aprobat o ordonaţă de urgenţă, care a fost emisă săptămîna trecută, ce priveşte accesul la îngrijiri medicale şi concedii medicale pentru persoanele care prezintă simptome specifice infectării cu SARS Cov 2 şi infectate cu acesta, „indiferent de locul de acordare a îngrijirilor medicale“.

Acest act normativ, care completează Legea 136 din 2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice, în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, precum şi Oordonanţa de Urgenţă a Guvernului 158 din 2005, privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări de sănătate şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale. În acest sens, medicii de familie vor primi cîte 105 lei de fiecare bolnav, în baza unui contract distinct, încheiat cu reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate.

Însă, reprezentanţii Patronatului Medicilor de Familie sînt contrariaţi de această decizie unilaterală, care nu ţine cont, ca atîtea alte acte normative emise în ţară, de realităţile concrete. „În primul rînd, în România munca forţată a fost abrogată, din cîte ştim noi. Nu ne poate obliga nimeni să îndeplinim o serie de atribuţii profesionale care exced competenţelor noastre. Nu sîntem medici infecţionişti şi nici medici epidemiologi.

Monitorizarea telefonică a pacienţilor cu Covid am realizat-o şi pînă acum, fără a fi plătiţi. Sub nici o formă nu putem accepta să ne deplasăm la domiciliul bolnavilor de Covid, aşa cum se vrea. Nu putem decide noi, medicii de familie, izolarea unui pacient şi luarea deciziiei de carantinare în locul Direcţiei de Sănătate. S-a decis ca tot noi, medicii de famile, să eliberăm şi concediile medicale ale bolnavilor de Covid. Atunci întrebăm ce mai fac cei de la DSP?

Aşa cum nu sîntem medici epidemiologi, nu sîntem nici organe ale statului ca să decidem restrîngerea unor drepturi cetăţeneşti, ale bolnavilor aflaţi în carantină. E vorba de o depăşire de competenţe şi nici un medic de familie nu va accepta aceste noi sarcini care sînt aruncate în cîrca lor. Ne gîndim chiar la mijloace de protest radicale, în sensul rezilierii contractelor cu cei de la Casa de Sănătate şi ruperea relaţiilor cu DSP-ul, care şi aşa nu răspunde la telefoane. Ceea ce se întîmplă acum este inacceptabil şi e ca şi cum ai trimite la război un soldat dezbrăcat şi fără puşcă. S-a mai încercat şi în luna martie să ni se impună să facem aceste consultaţii, fără ca cineva să analizeze consecinţele grave ale unei asemenea decizii. Atunci, colegii noştri de la Asociaţia Medicilor de Familie Timişoara s-au adresat Curţii Constituţionale a României şi au semnalat aberaţiile unei asemenea decizii, care ar fi şi inutilă şi foarte periculoasă pentru restul pacienţilor“, declară medicul Angela Bica.

Misiune imposibilă şi iresponsabilă

Doctorul atrage atenţia asupra consecinţelor grave ale unei decizii ca medicii de families ă consulte la domiciu bolnavii de Covid. „Să spunem că acceptăm să acordăm consultaţii la domiciliul unui bolnav de Covid. Ne deplasăm cu o maşină, ne echipăm şi dezechipăm, pe marginea şanţului? Trebuie să nebulizăm maşina după fiecare caz, să aruncăm – unde? echipamentul pe care l-am purtat şi să revenim la cabinet unde ne aşteaptă o groază de bolnavi cu afecţiuni cronice de tot felul, copiii, gravide, etc.

Dacă ne întorcem în cabinet vom fi o sursă sigură de transmitere a bolii către aceşti pacienţi vulnerabili“, a mai susţinut medicul Angela Bica, vicepreşedinta Patronatului Medicilor de Familie Neamţ. Aceasta a mai atras atenţia şi asupra altor aspecte complicate ale situaţiei. Pentru a monitoriza, la domiciliu, un pacient bolnav de Covid, un medic de familie ar avea nevoie de cîte două echipamente complete, formate din combinezoane, viziere, papuci, mănuşi, etc., în total avînd nevoie în cele două săptămîni pentru un singur bolnav de 28 echipamente, a căror valoare este extrem de ridicată, echipamente în prezent asigurate din bugetul cabinetului medicilor de familie. În judeţul Neamţ funcţionează, mai afirmă ocot Angela Bica, aproximativ 240 medici de familie, destul de mulţi în prag de pensionare sau avînd deja acest statut, care au acceptat continuarea activităţii din cauza lipsei de personal din sistem şi ei înşişi vulnerabili din punct de vedere al vîrstei. şi a bolilor de care suferă.

În Neamţ există acum 73 de posturi de medici de famile neocupate, pacienţii fiind obligaţi, în plină pandemie, să parcurgă zeci de kilometri pînă la un cabinet dintr-un alt sat. Angela Bica mai spune că 22 de medici de familie au vîrste cuprinse între 60 şi 65 de ani şi 66 între 50 şi 60 de ani, iar îmbolnăvirea unuia dintre ei ar lăsa fără asistenţă medicală primară mii de pacienţi.

Citește știrea

Actualitate

ATENȚIE: Restricționări ale circulaţiei rutiere în municipiul Piatra-Neamț în perioada următoare

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

În urma solicitării făcute de SC Drupo Neamț SA pentru a putea desfăşura lucrări pentru dezafectarea rețelei electrice aeriene fir contact troleibuze, se va restricționa circulaţia vehiculelor în perioada 23.10.2020 – 18.12.2020 , în intervalul orar 18:00 – 06:00, alternativ pe tronsoane, pe următoarele străzi: Bd. G-ral. N. Dăscălescu, Bd.Traian, Str. Orhei, Str. Mihai Viteazu, Str.Dărmănești, Str.1 Decembrie 1918, Bd. Decebal, Piața M. Kogălniceanu, Bd. Republicii Str. Petru Movilă, Str. Bistriței, Bd. 9 Mai și Piața Gării.

Asigurarea semnalizării rutiere se va face de SC Drupo Neamț SA, iar urmărirea restricționării circulaţiei se face de Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra-Neamţ şi Poliţia Locală.

Citește știrea

Actualitate

Plăţi în avans către fermierii nemţeni

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ 21.116 fermieri nemţeni vor primi plata subvenţiilor în avans ■ pînă la această dată au fost autorizaţi un număr de 19.500 fermieri ■ plăţile efective au început din 16 octombrie ■

Centrul Judeţean APIA Neamţ a demarat plăţile în avans pentru cei peste 21.116 fermieri, care există în evidenţele instituţiei. Banii au fost alocaţi prin hotărâre de guvern şi plăţile se fac din conturile centrale ale instituţiei. Prima zi de plată a avansului la subvenţii a fost 16 octombrie, dată de la care fermierii nemţeni au început să primească banii în conturi.

”APIA Neamţ a demarat plăţile în avans, aferente cererilor depuse în acest an. Pînă la această dată au fost autorizaţi un număr de 19.500 fermieri, dintr-un total eligibil de 21.116  fermieri. Banii au fost alocaţi prin Hotărîrea de Guvern 819 din 17 octombrie. Plăţile către fermieri se fac on-line de către structura centrală, de aşa manieră încîn în cîteva zile banii vor ajunge în conturile tuturor  fermierilor”, a precizat Mihai Dorneanu, director executiv al APIA Neamţ.

Plăţile în avans pentru subvenţiile acordate fermierilor nemţeni se fac în perioada 13 octombrie – 30 noiembrie, după 1 decembrie urmând a se face plăţile finale către fermieri.

Citește știrea

Trending