Contactează-ne

Comuna Alexandru cel Bun, reprezentată prin primar organizează licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea cantităţii de 65 mc material lemnos

ANUNŢ

Comuna Alexandru cel Bun, reprezentată prin primar organizează licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea cantităţii de 65 mc material lemnos, pe picior, provenit din accidentale şi tăieri de igiena din fondul forestier comunal. Actele de punere în valoare sunt pentru U.A. 13 esentă diversă (brad, molid, fag) şi se vând în bloc.

 

Preselecţia se va desfăşura pe data de 28.04.2020 ora 12, 00

 

Licitaţia se va desfăşura pe data de 30.04.2020 orele 13, 00

 

Preţul de pornire a licitaţie este de 6468 lei, pasul fiind în valoare de 5% din preţul de pornire.

 

Caietul de sarcini,instructiunile pentru ofertanti şi modeul de contract se pun la dispoziţie contra cost de la biroul contabilitate din cadrul primăriei comunei până pe data de 28.04.2020 orele 10,00. Relaţii spulimentare la telefon: 0233241018.

 

PRIMAR

Ion Rotaru