Publicitate

■ documentele sînt la Casa Judeţeană de Pensii Neamţ ■ actele pot fi ridicate de titulari sau de împuterniciţi ■ titularii au fost notificaţi în anul 2015, dar nu au fost interesaţi pînă acum să-şi recupereze carnetele de muncă ■

Casa Judeţeană de Pensii Neamţ are în posesie aproape 1.300 de cărţi de muncă pe care titularii nu le-au ridicat. Instituţia face un apel către aceste persoane să vină să-şi ia documentele care atestă vechimea în cîmpul muncii. „Avînd în vedere că în prezent în cadrul Casei Judeţene de Pensii Neamţ există un număr de 1. 297 carnete de muncă neridicate de către persoanelor fizice, care au încheiat contracte de asigurare sau declaraţii individuale de asigurare anterior datei de 01 ianuarie 2011, aducem la cunoştinţă titularilor sau persoanelor împuternicite de către aceştia că se pot prezenta la sediul din Piatra Neamţ, str. Calistat Hogaş nr. 24, etajul 1- Biroul Evidenţă Stagii de Cotizare, în vederea ridicării carnetelor de muncă“, conform unui comunicat al CJP Neamţ. Pentru asta este nevoie de mai multe acte, respectiv actul de identitate al titularului carnetului de muncă (în original şi copie) şi după caz, împuternicirea şi documentul de identitate al persoanelor împuternicite de către titulari, în original şi copie. Potrivit prevederilor art. 298, alin. 3 din Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 1 ianuarie 2011 au fost abrogate dispoziţiile Decretului nr. 92 / 1976 privind carnetul de muncă. Prin urmare, de la 1 ianuarie 2011 nu se mai fac înregistrări în carnetul de muncă, după această dată evidenţa muncii realizîndu-se electronic prin intermediul registrului general de evidenţă a salariaţilor reglementat prin Hotărîrea de Guvern nr. 161 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Carnetul de muncă este documentul oficial care atestă: activitatea desfăşurată de salariat pînă la 31 decembrie 2010, durata activităţii, salariul şi sporuri, vechimea în meserie, specialitate, respectiv vechimea în muncă, prezentarea acestuia, în original, fiind obligatorie la casele judeţene de pensii în vederea obţinerii drepturilor care se cuvin salariaţilor în cazul pensionării. În situaţia pierderii acestui document, vechimea în muncă se poate proba cu adeverinţe, completate şi eliberate de fostul angajator sau deţinătorul legal al arhivei acestuia, cu respectarea cerinţei art. 124 din H. G. nr. 257 / 2011. Atunci cînd solicitantul nu poate intra în posesia acestor adeverinţe, reconstituirea vechimii în muncă pînă la data de 31 decembrie 2010, se realizează potrivit alin. (2) al art. 279 din Codul Muncii republicat, la cererea persoanei care nu posedă carnetul de muncă, doar de către instanţa judecătorească competentă să soluţioneze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existenţa raporturilor de muncă. „Precizăm că toţi cei 1. 297 titulari au fost notificaţi în anul 2015 de către C. J. P. Neamţ pentru a ridica carnetele de muncă de la sediul instituţiei, însă aceste persoane nu au dat curs obligaţiilor ce le revin“, se mai arată în acelaşi comunicat al instituţiei.

loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.