Contactează-ne

Actualitate

CARP, moment de bilanţ şi noi tensiuni

Știre publicată în urmă cu

în data de

n reprezentanţii unei mari instituţii financiare nebancare, care numără peste 25.700 de membri, au asistat la o nouă încercare de desfăşurare a unei Adunări Generale n au fost prezentate documente vitale pentru activitatea CARP n de 7 ani, „taberele“ din instituţie nu reuşesc să intre în legalitate n organizaţia nu este înregistrată la Judecătorie n

Adunarea Generală de pe 24 august a Casei de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor, o mare instituţie financiară nebancară, cu circa
25.700 de membri, înfiinţată în 1940 de către colonelul Teodor
Ghiorghiu şi care gestionează un capital de peste 20 de milioane lei
a fost, din nou, un semi eşec.

De 7 ani, Justiţia nu reuşeşte să facă
lumină într-o poveste încurcată, în care e vorba de bani mulţi şi…
interese. Consiliul Director al Asociaţiei Pensirom Roman nu a
reuşit să fie înregistrat, după cum cere legea, la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lîngă Tribunalul Neamţ, aşa cum rezultă din actele
eliberate de această instituţie, pe 18 august 2020, la cererea
pensionarului Gheorghe Popa, membru al CARP, fost director al
Economatului înfiinţat pe lîngă CARP.

Toată „istoria“ îşi are originile
în „luptele“ din august 2013, cînd două tabere care-şi disputau
conducerea s-au contestat reciproc şi au ajuns să se judece. Şi de
atunci actualul Consiliu Director, în care erau nominalizaţi ca făcînd
parte: Dumitru Călărăşanu (inginer, preşedinte), Dumbravă Vasile
(inginer, pensionar), Dumitru Huţanu (profesor, pensionar),
Alexandru Albu ( colonel, pensionar) şi regretatul Ioan Vlăduţ
(inginer, fost preşedinte), sînt contestaţi de „adversari“.

„Din
verificările efectuate s-a constatat că ei (membrii Consiliului Director
-n.r.) s-au adresat Judecătoriei Roman cu două cereri (dosar
289/291/2017 şi dosar 171/291/2016 prin care au solicitat a se lua
act de modificările statutului, judecata celor două dosare fiind în
prezent suspendată“, se precizează în documentul amintit, eliberat
la data de 4 mai 2018 de judecătorie. Pe cale de consecinţă,
Consiliul Director nu are drept de semnătură bancară şi de
coordonare a activităţii instituţiei, nefiind recunoscut de instanţă.

Tensiuni evidente

Ultima adunare generală desfăşurată a scos în evidenţă starea
deloc „roză“ în care se află instituţia şi starea de tensiune evidentă,
apărută între conducerea economică a CARP şi Consiliul Director,
unde preşedintele ales, dar nerecunoscut de instanţă, nu are drept
de semnătură în gestionarea fondului bancar amintit.

Criza
pandemică a mărit numărul restanţierilor la plata ratelor, care a
ajuns la 1.583 cu întîrzieri atingînd suma de peste 1 milion de lei (1
miliard de lei vechi), lucru evidenţiat, în adunare, cu subiect şi
predicat, de contabila şefă a CARP, Mariana Rusu, care încearcă
să evite diverse „probleme“ financiare.

În cadrul instituţiei, unele
persoane ar dori înfiinţarea unor servicii – funerare, prin
achiziţionarea a unui car mortuar, la mîna a doua, cumpărarea unui
autocar pentru excursii, achiziţionarea unui spaţiu propriu, în care
să se înfiinţeze un centru medical, cu angajaţi retribuiţi din fondurile
CARP, a unui spaţiu în care să se ţină praznice sau în care să se
organizeze diverse servicii: croitorie, atelier reparaţii încălţăminte,
frizerie.

Încercările actualului Consiliu Director de a trece de votul
celor aproximativ 40-50 reprezentanţi ai pensionarilor cîteva
modificări ale Statutului au trecut aproape neobservate, în graba de
a încheia repede Adunarea Generală, „din motive de securitate
sanitară“, au spus organizatorii, care nu au permis prea multe luări
de cuvînt.

Un Statut care ar încălca dreptul oricărui pensionar de a
alege şi a fi ales, prin modificarea articolului 12 A din document,
referitor la numărul de delegaţi care să participe la adunările
generale, ce ar urma să fie stabiliţi de membrii Comitetului Director.
„În aceste condiţii organismul colectiv de conducere poate fi
subiectiv în selectarea reprezentanţilor, ţinînd cont de faptul că
aceştia pot fi desemnaţi pe criterii de cunoştinţe şi relaţii, ce ar
aproba orice aberaţie propusă“, spune economistul Gheorghe
Popa, fost director al Pensirom, care acuză şi alte posibile încălcări
ale Statutului, de către actualul Consiliu Director.

Ce spune economistul Popa

„Am dorit să iau cuvîntul în Adunarea Generală, dar nu mi s-a
permis. Vroiam să atrag atenţia puţinilor participanţi, că preşedintele
CARP, Dumitru Călărăşanu, are o vechime de 14 ani de zile,
consilierul Dumitru Huţanu de 14 ani, 7 ani colonelul Alexandru
Albu, intrat pe uşa din dos a CARP, încălcîndu-se articolul 14, care
precizează că un Consiliu Director se alege pe o perioadă de 4 ani.
Statutul după care funcţionează CARP a fost, autentificat notarial
de notarul Luminiţa Tănase sub nr.1602 din 19 septembrie 2009.

În
opinia mea, acest Consiliu Director nerecunoscut de instanţa de
judecată, din 2013 şi pînă acum, are o activitate economică
nesatisfăcătoare, care duce instituţia în pragul falimentului. La
începutul anului 2013, Consiliul Director a cooptat pe ofiţerul
Alexandru Albu în funcţia de consilier retribuit, fără a avea nici o zi
în funcţia de membru supleant, aşa cum cere Statutul. Consiliul
Director ar fi trebuit potrivit Statutului să se reînoiască la fiecare
adunare generală de alegeri, în proporţie de 1/5.

Judecătoria
Roman a refuzat, pe bună dreptate, înscrierea acestora, din cauza
faptului că s-au dus doar cu un proces verbal de numărătoare a
voturilor din Adunarea Generală (din 2013 – n.r.) şi nu cu procesul
verbal de desfăşurare a Adunării Generale, document necesar în
înregistrarea legală a CARP. Cu documentul de înscriere la Grefa
Judecătoriei, Comitetul Director trebuia să se prezinte la ITM. Din
2013 şi pînă acum, acest organ de conducere ilegal nu are drept de
semnătură în relaţiile financiar contabile cu băncile, încălcîndu-se
legislaţia şi avînd banii ţinuţi doar la Banca Transilvania.

Banii
împrumutaţi acum pensionarilor se scot din bancă pe semnătura
contabilei şefe, Mariana Rusu şi a uneia din secretare, Elena
Burlacu. O altă ilegalitate e aceea că indemnizaţiile consistente ale
membrilor Consiliului Director sînt ţinute la secret, deşi acestea ar fi
trebuit date publicităţii. Contractele de împrumut se fac, contrar
legii, într-un singur exemplar pe contractul de împrumut fiind şters
numele fostului preşedinte recunoscut de instantă, Ioan Vlăduţ, între
timp decedat şi înlocuit cu numele inginerului Dumitru Călărăşanu,
ales de Adunarea Generală din 2013, dar nerecunoscut de
Judecătorie“, a mai spus Gheorghe Popa.

Transparenţă în instituţie…

Contabilul şef al instituţiei, Mariana Rusu, a arătat, în Adunarea
Generală din 24 august, că CARP întîmpină dificultăţi în
recuperarea împrumuturilor de la 1.583 de pensionari, care au
restanţe de peste un milion de lei, din cauza situaţiei juridice incerte
a instituţiei care nu mai este înregistrată la Judecătoria Roman.

La
ceea ce economistul Gheorghe Popa apreciază a fi un simulacru de
Adunare Generală a ieşit iar în evidenţă un lucru deja cunoscut, de
ani de zile, existenţa în instituţie a unei stări de tensiune între
conducerea economică şi membrii nerecunoscuţi de justiţie ai
Comitetului Director.

Iar colonelul Alexandru Albu a acuzat-o în
plenul adunării pe contabila şefă că ar pune frînă dezvoltării
activităţii, de 7 ani încoace. Inginerul Dumitru Călărăşanu a declarat
că se va încerca convocarea unei noi Adunări Generale de alegeri
şi că se va încerca, din nou, înscrierea Consiliului Director al CARP
la Judecătorie. Cît despre o tranparenţă a activităţii CARP, prin
înfiinţarea unui site, în care să se publice documentele prezentate
în Adunarea Generală, salariile, hotărîrile Consiliului Director, ca la
alte instituţii similare, se va vedea, se va analiza şi… poate se va
materializa, într-un orizont de timp neprecizat.

Şi asta pentru ca cei
peste 25.000 de membri să ştie ce se întîmplă cu banii lor, ce
servicii se pot contracta, ce salarii primesc cei 30 de angajaţi, ce
indemnizaţii iau membrii Comitetului Director, etc.

Actualitate

În doar cinci ore, 20 de şoferi au devenit pietoni

Știre publicată în urmă cu

în data de

n toţi au căzut în aceeaşi abatere, nu au acordat prioritate de trecere pietonilor n în ultima perioadă, au avut loc mai multe accidente pe „zebră“ n

Numărul mare de accidente de circulaţie care au avut loc în ultima
perioadă de timp în zona trecerilor pentru pietoni, i-a făcut pe
oamenii legii să organizeze acţiuni pentru a preveni astfel de
evenimente nedorite.

Nu a fost de bine pentru că, în numai cîteva
ore, 20 de şoferi au rămas fără permise. Totul s-a întîmplat pe 23
septembrie 2020, în intervalul orar 07:00 – 12:00, poliţiştii Biroului
Rutier din cadrul Poliţiei municipiului Piatra Neamţ, în colaborare cu
cei ai Serviciului Rutier, au acţionat pentru prevenirea
evenimentelor rutiere în care sînt implicaţi pietonii, precum şi pentru
combaterea nerespectării normelor privind circulaţia pe drumurile
publice.

Acţiunea i-a avut în vedere atît pe şoferii care nu accordă
prioritate de trecere pietonilor angajaţi în traversare regulamentară,
cît şi pe pietonii care traversează prin loc nepermis. O atenţie
deosebită a fost acordată zonelor cu potenţial de risc rutier, precum
şi celor în care au fost înregistrate evenimente rutiere produse pe
fondul acestor două cauze.

„Pentru nerespectarea normelor care
reglementează circulaţia pe drumurile publice, poliţiştii au aplicat 20
de sancţiuni contravenţionale şoferilor care nu au acordat prioritate
de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a
drumului public. Poliţiştii rutieri continuă acţiunile în vederea
creşterii gradului de siguranţă pe drumurile publice şi reducerii
victimizării populaţiei prin accidente rutiere“, anunţă Poliţia Neamţ.

Oamenii legii vin şi cu recomandări utile pentru pietoni cărora le
reamintesc să traverseze numai pe trecerile semnalizate sau pe la
colţ de stradă, fiind interzisă traversarea prin faţa sau prin spatele
autovehiculelor oprite. „La traversare, opriţi-vă în afara părţii
carosabile, asiguraţi-vă din stînga, din dreapta, şi apoi din stînga,
din nou. Apreciaţi corect timpul necesar pentru a traversa în
siguranţă şi luaţi în calcul ca atunci cînd traversaţi străzi cu mai
multe benzi pe sens, sau cînd vă aflaţi într-o zonă cu regim de
viteză ridicat, trebuie să fiţi mai prudenţi. Traversaţi perpendicular
pe axul drumului, în pas vioi, acesta fiind drumul cel mai scurt ce
reduce timpul de expunere la pericol. Daţi şoferilor timp suficient
pentru a opri înainte de a vă angaja în traversare. Copiii nu trebuie
lăsaţi să traverseze singuri, ei sînt imprevizibili şi nu pot aprecia
corect distanţele şi vitezele. Nu uitaţi, copiii imită comportamentul
rutier al adulţilor. Evitaţi să circulaţi pe partea carosabilă sau pe
pistele pentru biciclişti. Folosiţi trotuarele, acostamentele, iar acolo
unde acestea lipsesc, mergeţi cît mai aproape de marginea
drumului, astfel încît să aveţi traficul în faţă. Respectaţi întocmai
semnificaţia semnalizării rutiere – indicatoare sau semafor – şi nu
circulaţi pe drumurile publice dacă aţi consumat alcool, caz în care
posibilitate de a fi accidentat creşte semnificativ. Fiţi prudenţi pe
vreme rea sau întuneric. Pentru a fi vizibili, purtaţi haine de culori
deschise şi elemente reflectorizante”.

Citește știrea

Actualitate

Arestare în dosarul tîlharilor de la Borca

Știre publicată în urmă cu

în data de

n cei patru infractori au jefuit un adolescent de 16 ani, bătîndu-l cumplit n o pietreancă a fost reţinută pentru tăinuire n

Cei patru tineri din Borca, care au tîlhărit un minor de 16 ani şi prin
violenţă i-au luat telefonul mobil, au fost arestaţi preventiv.

Măsura
a fost luată de magistraţii din cadrul Judecătoriei Bicaz, care au
decis că indivizii sînt pericol public, drept pentru care i-au băgat
după gratii pentru 30 de zile. Fapta a avut loc pe 20 septembrie
2020, în jurul orei 21:00, cînd Secţia de Poliţie Bicaz a fost sesizată
despre faptul că un minor de 16 ani, din Borca, a fost jefuit.

Imediat,
cei patru tineri cu vîrste între 17 şi 23 de ani, au fost identificaţi.
Cercetările au stabilit că infractorii au acostat victima, în timp ce
aceasta se afla în apropierea unei societăţi. Au lovit minorul cu
pumnii în zona feţei, apoi i-au luat telefonul mobil care îi căzuse în
timpul altercaţiei.

Într-un alt caz, o pietreancă de 23 de ani, a fost
încătuşată, acuzată fiind de săvîrşirea infracţiunii de tăinuire. Cazul
este legat e o tîlhărie care a avut loc în urmă cu cîteva zile, cînd o
fată de 20 de ani, din Piatra Neamţ, a atacat, de două ori, un bărbat
în încercarea de a-l deposeda de portofel.

Nu a obţinut decît tefonul
mobil, pe care ulterior l-ar fi predat tinerei amice, de 23 de ani.
Aceasta din urmă a primit bunul la scurt timp de la tîlhărie, imediat
prezentîndu-se cu telefonul la o casă de amanet unde l-a înstrăinat.
A fost identificat bunul, dar şi suspecta care a fost dusă la sediu,
pentru audieri.

„În urma probării activităţii infracţionale, tînăra a fost
reţinută pentru 24 de ore, urmînd a fi prezentată Parchetului de pe
lîngă Judecătoria Piatra Neamţ cu propunere de luare a unei măsuri
preventive“, conform Poliţiei Neamţ. Rămîne de văzut dacă tînăra
va fi dusă la instanţă cu propunere de arestare preventivă, însă
trebuie spus că amica sa, cea care a făcut rost de telefon prin jaf,
Ana Maria Tănasa, a fost deja privată de libertate, pentru o lună.

Citește știrea

Actualitate

A încercat să dea 100 de euro unui poliţist…

Știre publicată în urmă cu

în data de

n inculpatul a fost prins cu nereguli în trafic n pentru a scăpa de probleme a vrut să cumpere un poliţist şi a fost condamnat la 1,4 ani de închisoare n

Un sucevean prins cu nereguli în trafic, la Roman, a vrut să
cumpere indulgenţa oamenilor legii cu valută. A oferit agenţilor care
l-au tras pe dreapta suma de 100 de euro, însă gestul nu a avut
efectul scontat.

Banii au fost refuzaţi, şoferul a fost reclamat şi s-a
ales cu un dosar penal pentru săvîrşirii infracţiunii de dare de mită.
Recent, magistraţii din cadrul Tribunalului Neamţ s-au pronunţat în
cauză şi au aplicat o sancţiune fără executare. Gheorghe Buliga, în
vîrstă de 53 de ani, din localitatea Arbore, judeţul Suceava, a fost
găsit vinovat de comiterea infracţiunii menţionate şi a fost
condamnat la o pedeapsă de 1 an şi 4 luni de închisoare, pentru
care s-a dispus suspendarea sub supraveghere pe o perioadă de 2
ani.

În acest timp inculpatul are de respectat o serie de obligaţii,
altfel suspendarea sub supravegere poate fi revocată şi pedeapsa
poate fi transformată în una cu executare. De menţionat este faptul
că bărbatul a mai fost obligat de judecători să presteze un număr de
60 de zile de muncă în folosul comunităţii, fie în localitatea de
domiciliu, fie la Primăria oraşului Solca.

De asemenea, el a pierdut
prin confiscare suma ofertă cu titlu de mită, 100 de euro. Decizia
instanţei de fond nu este definitivă şi poate fi atacată, de oricare
dintre părţile interesate, la Curtea de Apel Bacău. Fapta pentru care
suceveanul a ajuns în postura de inculpat a avut loc la finele anului
trecut, mai exact la data de 21 decembrie 2019.

El a fost tras pe
dreapta de poliţiştii nemţeni de la Serviciul Rutier în timp ce se se
deplasa la volanul uni ansamblu de vehicule, pe strada Ştefan cel
Mare, din Roman. I-au fost cerute documentele la control, între
acestea fiind şi raportul tahograf. De aici au început problemele,
pentru că şoferul s-a tot codit, iar la final a susţinut că nu-l poate
imprima. Aşa stînd lucrurile, poliţistul care efectua controlul a
imprimat raportul de pe cardul tahograf, însă nu erau indicaţi
parametrii de deplasare.

Pentru aceste nereguli, vrînd să scape de
evetualitatea unui doar penal, a oferit poliţistului suma de 100 de
euro. Banii nu au avut efectul scontat, şi în loc să scape de
probleme, suceveanul şi-a făcut şi mai multe. Rămîne de văzut dacă
inculpatul va contestat decizia instanţei de fond la Curtea de Apel
Bacău, sau nu. Practic, nu ar avea de ce, pentru că sancţiunea este
cu suspendare, dar poate încerca să obţină micşorarea ei.

Citește știrea

Trending