Contactează-ne

Actualitate

Caragiale, revizor de Neamţ, despre purtarea scandaloasă a unui învăţător

Știre publicată în urmă cu

în data de

Cetăţenia vremelnică de pietrean a lui Ion Luca Caragiale poartă
pecetea sfârşitului de veac XIX, fiind şi acum obiectul unor
controverse. A funcţionat aici din 1 octombrie 1881 până la 1 martie
1882, când este mutat, la cerere, tot revizor şcolar pentru judeţele
Argeş şi Vâlcea.

Numirea s-a făcut de către liberalul V. A. Urechia,
ministrul de atunci al Instrucţiunilor Publice şi Cultelor. Caragiale,
deşi lucrase la ziare liberale, fusese până pe 7 iulie 1881, redactor
la ziarul conservator Timpul cooptat în redacţie de către Mihai
Eminescu.

Această „sinecură“, cum o numeşte distinsul biograf
Şerban Cioculescu, pare oarecum suspectă, pentru că liberalii îi
imputaseră ex-ministrului Titu Maiorescu faptul că Eminescu fusese
„numit abuziv“ revizor şcolar pentru judeţele Iaşi şi Vaslui, atunci
când aceştia erau la putere, acum procedând exact la fel, cu un
(pentru moment) adversar.

Explicaţia este, fără îndoială, încrederea pe care o avea reputatul
istoric V.A. Urechia în Caragiale intuindu-l pe viitorul mare scriitor.
O povestioară urzită de Matei Eminescu, într-o scrisoare datată 20
aprilie 1902, către Corneliu Botez, aduce în discuţie un subiect
despre care nu s-a vorbit nici până atunci (tardiv, neverificabil) şi
nici după aceea, cum că în sertarul fratelui său de la Timpul ar fi
fost sustrase nişte materiale compromiţătoare la adresa lui C.A.
Rosetti, care urmau să apară într-un ziar.

Presupusul incident, ca o
vagă bănuială asupra lui Caragiale n-a avut niciodată ecou în presă
şi nici vreo altă mărturie a celor din redacţie sau a altor cunoscuţi n-
a existat. Fragmentar, aspecte din scrisoare pot fi plauzibile, cum
este întâlnirea lui Matei Eminescu, la Rîmnicu Sărat, cu Caragiale.
Matei era ofiţer la garnizoana din oraş, iar Caragiale îl vizita pa
Vlahuţă la domeniile acestuia de la Agapia, Dragosloveni- Focşani,
Rîmnicu Sărat şi desigur Bucureşti.

Tonul scrisorii (nepierdute)
arată că Matei Eminescu nu era străin de multe amănunte (îi ştia şi
salariul de revizor al lui Caragiale, de 800 lei pe lună – mare pentru
acea vreme), unele animozităţi din redacţia Timpului, persoane şi
prieteni comuni, dar, în ansamblu ei, scrisoarea este nescuzabilă,
ca intenţie.

Document credibil este Monitorul Oficial nr. 2456, din
octombrie 1881, în care se anunţă numirea oficială a lui Caragiale
(el se prezentase deja la post) şi care arată unele neconcordanţe cu
scrisoarea amintită, vizibil sesizabile. La Piatra Neamţ, sediul
activităţii sale, „noul revizor – voinic şi chipeş“ – locuieşte într-o
cameră rezervată (de oaspeţi – n.n.) din dosul şi curtea băcăniei
Dornescu et C. Ionescu, unde lua masa şi se adăpostea când
venea după inspecţiile din judeţ.

Într-o seară, întâlnind pe prietenul
meu N. Tomescu, profesor la gimnaziu, mi-a spus să vin cu el ca
să-l vedem pe Caragiale, care tocmai sosise din judeţ. Ne-am dus
amândoi la băcănia arătată mai sus, l-am găsit zgribulind de frig şi
stând pe un pat lângă sobă“.

Caragiale cere prefectului să se implice pentru şcoala din Urecheni
şi cere schimbarea învăţătorului de la Bălţăteşti

În această ordine, putem cita raportul din 7 decembrie 1881:
„Învăţătorul din comuna Urecheni îmi comunică că şcoala respectivă
este stabilită nu într-un local special, ci în localul primăriei. De aici,
rezultă neajunsuri însemnate pentru şcoală.

Localul primăriei este
toată ziua ocupat de funcţionari şi frecventat de public, ceea ce
lipseşte şcoala de liniştea trebuincioasă şi astfel zădărniceşte cursul
lecţiilor.

Afară de aceasta, publicul nu este totdeauna bine pătruns
de respectul datorat şcolii şi sentimentul de pudoare a copiilor. Se
găsesc indivizi ce nu se sfiiesc a rosti cuvinte necuviincioase în
auzul şcolarilor şi zădărniceşte silinţele învăţătorului pentru
menţinerea disciplinei şi moralităţii în şcoală.

Vă rog cu onoare, d-le
prefect, binevoiţi spre îndreptarea acestor neajunsuri a ordona
primăriei din Urecheni să închirieze numai decât un local special
pentru şcoală, după cum cere legea“, adresat prefectului.

Este
lesne de înţeles că proaspătul revizor nu prididea să facă faţă
mulţimii de cereri şi plângeri adresate lui. Locuitorii din Dochia îi
datorează lui Caragiale înfiinţarea şcolii de acolo, chiar în anul
şcolar 1881-1882 şi ne dovedeşte dăruirea sa pentru nobila menire
a şcolii:

„Luând în considerare reclamaţia dochienilor, mă grăbesc a
răspunde la ordinul dvs. şi a vă arăta cu tot respectul că şi după
părerea mea în comuna Dochia, comună bine populată şi depărtată
de alte comune unde sunt şcoale, trebuie înfiinţată şcoala de care
este vorba“.

Autoritar, Caragiale nu tolera incompetenţa, aşa că în
raportul nr. 23 din 6 februarie 1882, citim o severă luare de poziţie
în cazul învăţătorului din Bălţăteşti, care era şi diacon la biserica din
sat, şi în consecinţă „este nevoit a face necontenit lipsuri de la
şcoală pentru a nu lipsi de la biserică. Acest învăţător şi mai înainte
de a deveni diacon îşi făcea foarte neregulat cursul şcolii, având
rude şi daraveuri în Piatra (situaţie posibil a fi fost aflată direct de la
sursă), lipsea întotdeauna câte două-trei zile de la şcoală“. Cum era
şi firesc, îi cere ministrului: „Astfel, am crezut, domnule ministru, de
cuviinţă a-l pune pe diaconul Grinţescu în disponibilitate şi a numi în
locu-i la Bălţăteşti pe dl. Hanganu, normalist“.

„Învăţătorul este căzut într-o stare foarte degradantă, atât fiziceşte,
cât şi moraliceşte, din cauza abuzului alcoolic“

Caragiale indica întotdeauna numirea cadrelor calificate în şcoală,
în locul suplinitorilor de conjunctură, preferându-i pe absolvenţii
Şcolii Normale din Iaşi, cum arăta şi acest raport. În privinţa
programei şcolare, le recomanda învăţătorilor:

„Puteţi întrebuinţa în
şcoală orice cărţi aprobate de onor ministru, dând preferinţă, se-
nţelege, acelora pe care din practică le veţi fi găsit mai metodice,
conform programei oficiale de studii“. Cum sediul revizorului şcolar
era la Piatra Neamţ, Caragiale se deplasa şi la Suceava pentru a
cunoaşte situaţia şcolilor din această zonă, pe ruta Târgu Neamţ –
Fălticeni.

Intransigent cu abuzurile, după cum se poate vedea dintr-
o adresă a Primăriei Fîntîna Mare, pune următoarea rezoluţie,
reziliind o numire ilegală din 12 februarie 1882: „Preotul Vasiliu
nefiind numit de revizorat sau minister, se va numi în locu-i un alt
titular de regulă, deoarece se consideră pentru acum preotul Vasiliu
ca simplu suplinitor benevol cu învoiala primăriei, care nu are deloc
dreptul de a numi titulari din corpul profesoral. Se va face
observaţia primăriei în acest sens prin canalul onor prefecturii“.

Şi
un raport, din 26 februarie 1882, adresat prefectului: „De mai mult
timp, învăţătorul Gh. Stamatin de la şcoala din comuna Preuteştii
Uniţi, jud. Suceava este căzut într-o stare foarte degradantă, atât
fiziceşte, cât şi moraliceşte, din cauza abuzului alcoolic. Pe lângă că
lasă şcoala în cea mai desăvârşită părăsire, depopulată prin
neîngrijirea şi abrutizarea în care el este căzut, purtarea lui în
comună a ajuns un adevărat scandal. Umblă toată ziua ameţit, se
leagă de oamenii de pe drumuri, se bate în mijlocul satului cu
nevasta ameţită ca şi dânsul şi nu mai dă cu zilele pe la şcoală.
Rareori intră în clasă, nu ca să-i înveţe ceva pe copii, ci ca să-i
maltrateze şi să-i înjure.

Aşa că rămânerea lui ca învăţător în acea
comună, unde el în loc de a fi model de bună purtare este un
exemplu scandalos de viţii şi dezordine, nu mai poate fi tolerată.
Am găsit, prin urmare urgentă trebuinţă pentru şcoală şi pentru
prestigiul administraţiei şcolare să pun capăt acestui scandal,
depărtând pe numitul din postul ce-1 ocupă şi înlocuindu-l cu dl.
Zaharescu, absolvent cu note bune al Şcolii Normale din Iaşi“.

Iată
decizia: „Pentru purtarea dv. scandaloasă în comuna Preuţeştii Uniţi
şi pentru neîngrijirea şi necapacitatea dv. ca învăţător, la şcoala din
acea comună, sunteţi destituit pe ziua de 1 martie în interesul
serviciului“. Întâmplarea face ca ordinul de destituire semnat de
Caragiale să aibă ca efect data de 1 martie 1882, când şi el este
mutat la Argeş-Vîlcea.

„Intrigă de mahala“

Tot din 26.02.1882 este o însemnare pentru un dar trimis – o hartă a
Europei – unui învăţător: „D-lui Lovinescu, învăţător Mălini, plasa
Muntele Suceava. Primiţi, d-le învăţător, asigurarea distinsei mele
consideraţiuni“. Nu se cunosc însă procesele verbale din urma
inspecţiilor făcute în şcoli, ceea ce a determinat unele speculaţii.
Încheierea este o glumă pentru că realitatea îl contrazice.

Dar să
urmărim rezultatul anchetei făcute de Caragiale într-un document
din 17 februarie 1882: „Ministr. Cult. Cu tot respectul vă înaintez
alături pe lângă aceasta denunţarea anonimă înaintată revizoratului
cu ordinul dv. răspunz la ordinul dv. nr. 18029 alăturând (acest
răspuns) aceasta şi denunţarea anonimă înaintată revizorului cu
acel ordin. Denunţarea ceea, după cum se vede este anonimă.
Faptele ce se impută printr-însă învăţătorului Teofănescu sunt peste
măsură exagerate: în realitate ele nu constituie decât o meschină
intrigă de mahala, ele sunt aşa de umflate, încât este nevrednică a
face câtuşi de puţin un obiect de atenţie pentru înalta administraţie
şcolară (sunt aşa de umflate cu spiritul de intenţie şi rea credinţă,
încât par a constitui o crimă).

Este, domnule ministru, un caz ridicol
petrecut cu doi ani înainte de a fi Teofănescu numit învăţător.
Teofănescu era de 18 ani şi femeia preotului Sacerdoţescu pe care
denunţarea anonimă o dă ca victimă a seducţiunii era aproape de
40 de ani. Dintr-un dosar (epistole scandaloase, bilete, epistole) de
scrisori de amor, cu deosebire iscălituri de bărbaţi pe care preotul
Sacerdoţescu îl ţine la dânsul ca să poată susţine cererea de divorţ
înaintată tribunalului, se dovedeşte că preoteasa, avusese înainte
de a cunoaşte pe tânărul Teofănescu o sumă de relaţii amoroase cu
mai mulţi alţii, între care – notă caracteristică – un tânăr artilerist
aspirant la gradul de căprar (astăzi, învăţătorul)…“.

Caragiale
conchide că: „…relativ cu starea corpului învăţătorilor nu este un
învăţător rău, atât moral şi ca inteligenţă“. Un caz similar cu
reclamaţii anonime este şi un ordin de la Minister, prin care i se
cerea să verifice dacă unii învăţători duc elevii în târguri să dea
reprezentaţii teatrale interpretabile, se poate citi următoarea
constatare:

„Se observă însă respectuos că în această
circumscripţie cazul de la care e vorba nu s-a ivit nici când“. În
timpul revizoratului său funcţionau 62 de şcoli săteşti la care învăţau
1.428 de elevi şi 221 de eleve, dar frecvenţa era slabă, datorată şi
stării lor, pe care o cunoaştem şi din rapoarte. Un învăţător era
retribuit cu un salariu lunar între 54-81 de lei, statele de plată fiind
completate de revizorat.

Citește știrea
Un comentariu

Un comentariu

  1. Emilian Barbu

    12 februarie 2020 at 10:20 AM

    Felicitari! Cred ca sunteti singura publicatie locala care mai gazduieste asemenea lucrari.
    Evident ca laudele se cuvin, cel putin in egala masura, si autorului.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

Coronavirus: Naţional – 1.470 cazuri noi. Neamţ – 55 de cazuri noi

Știre publicată în urmă cu

în data de

n la nivel naţional au fost confirmate în total 125.414 cazuri n la Neamţ în total au fost confirmate 3.110 cazuri n

Până pe 29 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 125.414 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

100.636 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.470 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 512 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 4.792 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 28.09.2020 (10:00) – 29.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 44 de decese (30 bărbați și 14 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Brăila, Brașov, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea și București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 14 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 15 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 9 decese la categoria de peste 80 de ani.

Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.527. Dintre acestea, 551 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.393.670 de teste. Dintre acestea 21.330 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 12.992 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.338 la cerere.

Pe teritoriul României, 10.435 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.341 de  persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 23.816 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 179 de persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.219 apeluri la numărul unic de urgență 112 și 602 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore 222 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 44.850 de lei.

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 2 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.

Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.

Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 6.694 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.917 în Italia, 1.253 în Spania, 124 în Franța, 2.935 în Germania, 159 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA,  119 în Austria, 20 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 3 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 93 în Grecia, 5 în Cipru, 2 în India, 2 în Ucraina, 2 în Emiratele Arabe Unite și câte unul  în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Brazilia, Bulgaria, Kazakhstan, Suedia, Republica Congo, Ungaria și Qatar. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 126 de cetățeni români aflați în străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 11 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo și unul în Grecia, au decedat.

Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 733 au fost declarați vindecați: 613 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia.

Notă: aceste date sunt obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, fie de la autoritățile competente din statele de reședință, în măsura în care aceste date fac obiectul comunicării publice, fie în mod direct de la cetățenii români din străinătate.

Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor și este valabilă pentru apelurile naționale, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20.

Citește știrea

Actualitate

Calculele politice pentru majorităţi, PNL exclude orice negociere cu PSD

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

n negocierile vor începe după afişarea rezultatelor finale, susţin liberalii

Liderii PNL Neamţ, preşedintele Mugur Cozmanciuc, senatorul PNL Eugen Ţapu şi primarul ales al municipiului Piatra Neamţ, Andrei Carabelea, au susţinut, marţi, 29 septembrie, o conferinţă de presă în care au mulţumit nemţenilor pentru votul acordat, dar au făcut şi câteva declaraţii legate de negocierile pentru obţinerea unor majorităţi în consiliul judeţean şi consiliile locale.

Preşedintele PNL Neamţ, Mugur Cozmanciuc, a precizat că negocierile vor fi făcute după ce vor fi afişate rezultatele finale şi că liberalii sunt deschişi pentru orice formă de colaborare cu oricine vrea să facă opoziţie faţă de modul “medieval” în care PSD a condus judeţul. S-a mai precizat că este exclusă orice colaborare cu PSD, dar şi cu fostul primar de Piatra Neamţ, Dragoş Chitic, lăsându-se însă loc a se înţelege că ar fi posibilă o negociere cu PMP. De altfel, după cum arată distribuţia mandatelor după numărătoarea parţială, în Consiliul Judeţean Neamţ PNL, pentru a obţine o majoritate, ar avea nevoie pe lângă mandatele celor de la USR Plus şi PRO România şi de mandatele celor de la PMP. Asta pentru a-l “izola” politic pe preşedintele Ionel Arsene.

La Consiliul Local Piatra Neamţ, ar putea fi conturată o majoritate extrem de fragilă, la un singur vot, printr-o colaborare între PNL, USR Plus şi PRO România. Atragerea într-o alianţă post-electorală şi a PMP ar tranşa însă definitiv lucrurile în ceea ce priveşte problema majorităţii în CL Piatra Neamţ. Rămâne de văzut ce se va negocia, dacă va fi pe funcţii, aşa cum a fost până acum, sau pe proiecte şi principii, aşa cum promit politicienii şi cum vor fi finalizate aceste negocieri.

Declaraţii publice referitor la alianţele de după alegeri au mai fost făcute şi în trecut de liderii unor fomaţiuni politice. Astfel, Liviu Harbuz, liderul PRO România Neamţ a exclus orice colaborare cu PSD-ul lui Ionel Arsene, însă rămâne de văzut dacă nu va primi o altfel de direcţie “de la centru”, în vreme ce reprezentanţii USR au spus că şi-ar dori să colaboreze cu PNL. PMP se declară un partid de dreapta, dar chiar şi aşa, în trecut, asta nu i-a oprit pe unii membrii să colaboreze bine cu PSD-ul. Întrebat dacă nu pierde startul aşteptând să negocieze abia după afişarea rezultatelor finale, Mugur Cozmanciuc a declarat: “cine vrea să stea de vorbă cu Ionel Arsene să-şi asume că e în slujba unui baron”.

Un element important în derularea negocierilor ar putea fi şi faptul că, la acest moment, e dat ca aproape sigur faptul că în decembrie vom avea alegeri parlamentare. În acest context, dacă îşi doresc rezultate bune, partidele de dreapta ar putea să mai renunţe la orgolii sau funcţii şi să parafeze o înţelegere care să treacă PSD în “opoziţie” la Neamţ, mizând că astfel vor reduce scorul electoral viitor al acestei formaţiuni politice.

Citește știrea

Actualitate

Coronavirus: Naţional – 1.271 de cazuri noi. Neamţ – trei cazuri noi

Știre publicată în urmă cu

în data de

n la nivel naţional numărul total de cazuri a ajuns la 123.944, 99.344 pacienţi au fost declaraţi vindecaţi n la Neamţ în total au fost înregistrate 3.110 cazuri n

Până pe 28 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 123.944 de  cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

99.344 pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.271 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 246 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Până astăzi, 4.748 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 27.09.2020 (10:00) – 28.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 30 de decese (15 bărbați și 15 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Cluj, Constanța, Dolj, Gorj, Maramureș, Prahova, Tulcea, Vaslui, Vrancea și București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 7 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 10 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 9 decese la categoria de peste 80 de ani.

29 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar un pacient decedat nu a prezentat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.528. Dintre acestea, 557 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.372.340 de teste. Dintre acestea 6.162 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 4.306 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.856 la cerere.

Pe teritoriul României, 10.331 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.395 de  persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea,  24.136 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 179 de persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 632 de apeluri la numărul unic de urgență 112.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore 211 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 70.100 de lei.

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 4 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.

Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.

Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 6.693 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.917 în Italia, 1.253 în Spania, 124 în Franța, 2.935 în Germania, 159 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA,  119 în Austria, 20 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 3 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 93 în Grecia, 5 în Cipru, 2 în India, 2 în Ucraina  și câte unul  în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia, Bulgaria, Kazakhstan, Suedia, Republica Congo, Ungaria și Qatar. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 126 de cetățeni români aflați în străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 11 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo și unul în Grecia, au decedat.

Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 428 au fost declarați vindecați: 308 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia.

Notă: aceste date sunt obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, fie de la autoritățile competente din statele de reședință, în măsura în care aceste date fac obiectul comunicării publice, fie în mod direct de la cetățenii români din străinătate.

Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor și este valabilă pentru apelurile naționale, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20.

Citește știrea

Trending