Contactează-ne

Actualitate

Caragiale, revizor de Neamţ, despre purtarea scandaloasă a unui învăţător

Știre publicată în urmă cu

în data de

Cetăţenia vremelnică de pietrean a lui Ion Luca Caragiale poartă pecetea sfârşitului de veac XIX, fiind şi acum obiectul unor controverse. A funcţionat aici din 1 octombrie 1881 până la 1 martie 1882, când este mutat, la cerere, tot revizor şcolar pentru judeţele Argeş şi Vâlcea.

Numirea s-a făcut de către liberalul V. A. Urechia, ministrul de atunci al Instrucţiunilor Publice şi Cultelor. Caragiale, deşi lucrase la ziare liberale, fusese până pe 7 iulie 1881, redactor la ziarul conservator Timpul cooptat în redacţie de către Mihai Eminescu.

Această „sinecură“, cum o numeşte distinsul biograf Şerban Cioculescu, pare oarecum suspectă, pentru că liberalii îi imputaseră ex-ministrului Titu Maiorescu faptul că Eminescu fusese „numit abuziv“ revizor şcolar pentru judeţele Iaşi şi Vaslui, atunci când aceştia erau la putere, acum procedând exact la fel, cu un (pentru moment) adversar.

Explicaţia este, fără îndoială, încrederea pe care o avea reputatul istoric V.A. Urechia în Caragiale intuindu-l pe viitorul mare scriitor. O povestioară urzită de Matei Eminescu, într-o scrisoare datată 20 aprilie 1902, către Corneliu Botez, aduce în discuţie un subiect despre care nu s-a vorbit nici până atunci (tardiv, neverificabil) şi nici după aceea, cum că în sertarul fratelui său de la Timpul ar fi fost sustrase nişte materiale compromiţătoare la adresa lui C.A. Rosetti, care urmau să apară într-un ziar.

Presupusul incident, ca o vagă bănuială asupra lui Caragiale n-a avut niciodată ecou în presă şi nici vreo altă mărturie a celor din redacţie sau a altor cunoscuţi n- a existat. Fragmentar, aspecte din scrisoare pot fi plauzibile, cum este întâlnirea lui Matei Eminescu, la Rîmnicu Sărat, cu Caragiale. Matei era ofiţer la garnizoana din oraş, iar Caragiale îl vizita pa Vlahuţă la domeniile acestuia de la Agapia, Dragosloveni- Focşani, Rîmnicu Sărat şi desigur Bucureşti.

Tonul scrisorii (nepierdute) arată că Matei Eminescu nu era străin de multe amănunte (îi ştia şi salariul de revizor al lui Caragiale, de 800 lei pe lună – mare pentru acea vreme), unele animozităţi din redacţia Timpului, persoane şi prieteni comuni, dar, în ansamblu ei, scrisoarea este nescuzabilă, ca intenţie.

Document credibil este Monitorul Oficial nr. 2456, din octombrie 1881, în care se anunţă numirea oficială a lui Caragiale (el se prezentase deja la post) şi care arată unele neconcordanţe cu scrisoarea amintită, vizibil sesizabile. La Piatra Neamţ, sediul activităţii sale, „noul revizor – voinic şi chipeş“ – locuieşte într-o cameră rezervată (de oaspeţi – n.n.) din dosul şi curtea băcăniei Dornescu et C. Ionescu, unde lua masa şi se adăpostea când venea după inspecţiile din judeţ.

Într-o seară, întâlnind pe prietenul meu N. Tomescu, profesor la gimnaziu, mi-a spus să vin cu el ca să-l vedem pe Caragiale, care tocmai sosise din judeţ. Ne-am dus amândoi la băcănia arătată mai sus, l-am găsit zgribulind de frig şi stând pe un pat lângă sobă“.

Caragiale cere prefectului să se implice pentru şcoala din Urecheni şi cere schimbarea învăţătorului de la Bălţăteşti

În această ordine, putem cita raportul din 7 decembrie 1881: „Învăţătorul din comuna Urecheni îmi comunică că şcoala respectivă este stabilită nu într-un local special, ci în localul primăriei. De aici, rezultă neajunsuri însemnate pentru şcoală.

Localul primăriei este toată ziua ocupat de funcţionari şi frecventat de public, ceea ce lipseşte şcoala de liniştea trebuincioasă şi astfel zădărniceşte cursul lecţiilor.

Afară de aceasta, publicul nu este totdeauna bine pătruns de respectul datorat şcolii şi sentimentul de pudoare a copiilor. Se găsesc indivizi ce nu se sfiiesc a rosti cuvinte necuviincioase în auzul şcolarilor şi zădărniceşte silinţele învăţătorului pentru menţinerea disciplinei şi moralităţii în şcoală.

Vă rog cu onoare, d-le prefect, binevoiţi spre îndreptarea acestor neajunsuri a ordona primăriei din Urecheni să închirieze numai decât un local special pentru şcoală, după cum cere legea“, adresat prefectului.

Este lesne de înţeles că proaspătul revizor nu prididea să facă faţă mulţimii de cereri şi plângeri adresate lui. Locuitorii din Dochia îi datorează lui Caragiale înfiinţarea şcolii de acolo, chiar în anul şcolar 1881-1882 şi ne dovedeşte dăruirea sa pentru nobila menire a şcolii:

„Luând în considerare reclamaţia dochienilor, mă grăbesc a răspunde la ordinul dvs. şi a vă arăta cu tot respectul că şi după părerea mea în comuna Dochia, comună bine populată şi depărtată de alte comune unde sunt şcoale, trebuie înfiinţată şcoala de care este vorba“.

Autoritar, Caragiale nu tolera incompetenţa, aşa că în raportul nr. 23 din 6 februarie 1882, citim o severă luare de poziţie în cazul învăţătorului din Bălţăteşti, care era şi diacon la biserica din sat, şi în consecinţă „este nevoit a face necontenit lipsuri de la şcoală pentru a nu lipsi de la biserică. Acest învăţător şi mai înainte de a deveni diacon îşi făcea foarte neregulat cursul şcolii, având rude şi daraveuri în Piatra (situaţie posibil a fi fost aflată direct de la sursă), lipsea întotdeauna câte două-trei zile de la şcoală“. Cum era şi firesc, îi cere ministrului: „Astfel, am crezut, domnule ministru, de cuviinţă a-l pune pe diaconul Grinţescu în disponibilitate şi a numi în locu-i la Bălţăteşti pe dl. Hanganu, normalist“.

„Învăţătorul este căzut într-o stare foarte degradantă, atât fiziceşte, cât şi moraliceşte, din cauza abuzului alcoolic“

Caragiale indica întotdeauna numirea cadrelor calificate în şcoală, în locul suplinitorilor de conjunctură, preferându-i pe absolvenţii Şcolii Normale din Iaşi, cum arăta şi acest raport. În privinţa programei şcolare, le recomanda învăţătorilor:

„Puteţi întrebuinţa în şcoală orice cărţi aprobate de onor ministru, dând preferinţă, se- nţelege, acelora pe care din practică le veţi fi găsit mai metodice, conform programei oficiale de studii“. Cum sediul revizorului şcolar era la Piatra Neamţ, Caragiale se deplasa şi la Suceava pentru a cunoaşte situaţia şcolilor din această zonă, pe ruta Târgu Neamţ – Fălticeni.

Intransigent cu abuzurile, după cum se poate vedea dintr- o adresă a Primăriei Fîntîna Mare, pune următoarea rezoluţie, reziliind o numire ilegală din 12 februarie 1882: „Preotul Vasiliu nefiind numit de revizorat sau minister, se va numi în locu-i un alt titular de regulă, deoarece se consideră pentru acum preotul Vasiliu ca simplu suplinitor benevol cu învoiala primăriei, care nu are deloc dreptul de a numi titulari din corpul profesoral. Se va face observaţia primăriei în acest sens prin canalul onor prefecturii“.

Şi un raport, din 26 februarie 1882, adresat prefectului: „De mai mult timp, învăţătorul Gh. Stamatin de la şcoala din comuna Preuteştii Uniţi, jud. Suceava este căzut într-o stare foarte degradantă, atât fiziceşte, cât şi moraliceşte, din cauza abuzului alcoolic. Pe lângă că lasă şcoala în cea mai desăvârşită părăsire, depopulată prin neîngrijirea şi abrutizarea în care el este căzut, purtarea lui în comună a ajuns un adevărat scandal. Umblă toată ziua ameţit, se leagă de oamenii de pe drumuri, se bate în mijlocul satului cu nevasta ameţită ca şi dânsul şi nu mai dă cu zilele pe la şcoală. Rareori intră în clasă, nu ca să-i înveţe ceva pe copii, ci ca să-i maltrateze şi să-i înjure.

Aşa că rămânerea lui ca învăţător în acea comună, unde el în loc de a fi model de bună purtare este un exemplu scandalos de viţii şi dezordine, nu mai poate fi tolerată. Am găsit, prin urmare urgentă trebuinţă pentru şcoală şi pentru prestigiul administraţiei şcolare să pun capăt acestui scandal, depărtând pe numitul din postul ce-1 ocupă şi înlocuindu-l cu dl. Zaharescu, absolvent cu note bune al Şcolii Normale din Iaşi“.

Iată decizia: „Pentru purtarea dv. scandaloasă în comuna Preuţeştii Uniţi şi pentru neîngrijirea şi necapacitatea dv. ca învăţător, la şcoala din acea comună, sunteţi destituit pe ziua de 1 martie în interesul serviciului“. Întâmplarea face ca ordinul de destituire semnat de Caragiale să aibă ca efect data de 1 martie 1882, când şi el este mutat la Argeş-Vîlcea.

„Intrigă de mahala“

Tot din 26.02.1882 este o însemnare pentru un dar trimis – o hartă a Europei – unui învăţător: „D-lui Lovinescu, învăţător Mălini, plasa Muntele Suceava. Primiţi, d-le învăţător, asigurarea distinsei mele consideraţiuni“. Nu se cunosc însă procesele verbale din urma inspecţiilor făcute în şcoli, ceea ce a determinat unele speculaţii. Încheierea este o glumă pentru că realitatea îl contrazice.

Dar să urmărim rezultatul anchetei făcute de Caragiale într-un document din 17 februarie 1882: „Ministr. Cult. Cu tot respectul vă înaintez alături pe lângă aceasta denunţarea anonimă înaintată revizoratului cu ordinul dv. răspunz la ordinul dv. nr. 18029 alăturând (acest răspuns) aceasta şi denunţarea anonimă înaintată revizorului cu acel ordin. Denunţarea ceea, după cum se vede este anonimă. Faptele ce se impută printr-însă învăţătorului Teofănescu sunt peste măsură exagerate: în realitate ele nu constituie decât o meschină intrigă de mahala, ele sunt aşa de umflate, încât este nevrednică a face câtuşi de puţin un obiect de atenţie pentru înalta administraţie şcolară (sunt aşa de umflate cu spiritul de intenţie şi rea credinţă, încât par a constitui o crimă).

Este, domnule ministru, un caz ridicol petrecut cu doi ani înainte de a fi Teofănescu numit învăţător. Teofănescu era de 18 ani şi femeia preotului Sacerdoţescu pe care denunţarea anonimă o dă ca victimă a seducţiunii era aproape de 40 de ani. Dintr-un dosar (epistole scandaloase, bilete, epistole) de scrisori de amor, cu deosebire iscălituri de bărbaţi pe care preotul Sacerdoţescu îl ţine la dânsul ca să poată susţine cererea de divorţ înaintată tribunalului, se dovedeşte că preoteasa, avusese înainte de a cunoaşte pe tânărul Teofănescu o sumă de relaţii amoroase cu mai mulţi alţii, între care – notă caracteristică – un tânăr artilerist aspirant la gradul de căprar (astăzi, învăţătorul)…“.

Caragiale conchide că: „…relativ cu starea corpului învăţătorilor nu este un învăţător rău, atât moral şi ca inteligenţă“. Un caz similar cu reclamaţii anonime este şi un ordin de la Minister, prin care i se cerea să verifice dacă unii învăţători duc elevii în târguri să dea reprezentaţii teatrale interpretabile, se poate citi următoarea constatare:

„Se observă însă respectuos că în această circumscripţie cazul de la care e vorba nu s-a ivit nici când“. În timpul revizoratului său funcţionau 62 de şcoli săteşti la care învăţau 1.428 de elevi şi 221 de eleve, dar frecvenţa era slabă, datorată şi stării lor, pe care o cunoaştem şi din rapoarte. Un învăţător era retribuit cu un salariu lunar între 54-81 de lei, statele de plată fiind completate de revizorat.

Citește știrea
Un comentariu

Un comentariu

  1. Emilian Barbu

    12 februarie 2020 at 10:20 AM

    Felicitari! Cred ca sunteti singura publicatie locala care mai gazduieste asemenea lucrari.
    Evident ca laudele se cuvin, cel putin in egala masura, si autorului.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Actualitate

Scandalul Troleibuzul, o primă decizie a instanţei

Știre publicată în urmă cu

în data de

Autor

■ ADI Urbtrans a fost obligată să plătească peste 3,5 milioane de lei ■ sentinţa nu este definitivă ■

Scandalul Troleibuzul, izbucnit anul trecut, cînd plata celebrei compensaţii lunare a fost trecută de guvernanţi din sarcina Consiliului Judeţean în cea a primăriilor din Urbtrans, dar acestea au refuzat, a ajuns la o primă sentinţă în instanţă.

Cîştig de cauză a avut Troleibuzul, care are de primit de la Urbtrans, respectiv de la comunităţile locale, peste 3,5 milioane de lei, reprezentînd compensaţiile din perioada iulie-octombrie 2019, la care s-ar adăuga penalităţi de întîrziere de 0,01% pe zi.

„Respinge, ca nefondată, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pîrîtei Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Urbtrans. Admite excepţia prematurităţii formulării capătului de cerere avînd ca obiect obligarea pîrîtei la plata sumei de 55838,65 lei, reprezentînd compensaţie aferentă perioadei 28-30.06.2019.

Respinge capătul de cerere individualizat anterior, ca prematur formulat. Admite acţiunea completată pentru restul capetelor de cerere. Obligă pe pîrîta Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Urbtrans să semneze raportul lunar de constatare aferent perioadei 28-30.06.2019.

Obligă pe pîrîta Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Urbtrans să plătească reclamantei Troleibuzul SA sumele 930942,80 lei, reprezentînd compensaţie aferentă lunii iulie 2019, 907231,20 lei, reprezentînd compensaţie aferentă lunii august 2019, 769960,49 lei, reprezentînd compensaţie aferentă lunii septembrie 2019, 686209,88 lei, reprezentînd compensaţie aferentă lunii octombrie 2019, precum şi penalităţi de întârziere în cuantum 0,01% pe zi de întîrziere, începînd cu cea de a treizecea zi ulterioară semnării fiecărui proces-verbal de stabilire a compensaţiei, pînă la achitarea efectivă a debitului principal. Obligă pe pîrîta la plata către reclamantă a sumei de 50797,67 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Neamţ. Pronunţată azi, 12.02.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei”, se arată în comunicarea pe scurt a deciziei magistraţilor.

Cel mai probabil va fi formulat recurs şi e de văzut cine va avea cîştig de cauză în final. Cît priveşte situaţia în sine, un comentariu public interesant a fost făcut de Cătălin Chiţei, fost administrator public al judeţului Neamţ. “Ceea ce îi spuneam primarului Dragoş Chitic anul trecut, acum se adevereşte. Faptul că orgoliul şi încăpăţînarea au primat raţiunii şi acţiunii coerente are un cost. Troleibuzul SA a solicitat în instanţă de la comunităţile membre ale ADI Urbtrans, compensaţiile aferente perioadei iulie-decembrie 2019.

Cererea este corectă din punct de vedere contractual, dar imorală raportat la activitatea societăţii, aceasta nefiind niciodată un reper de performanţă în management. ADI Urbtrans a pierdut în primă instanţă procesul. Comunităţile locale membre trebuie să plătească societăţii peste 3,5 milioane de lei, la care se adaugă penalităţi de 0,01% pe zi.

La finalul anului 2019, CJ Neamţ a acordat societăţii un ajutor de minimis pentru a salva societatea în lipsa compensaţiilor. Dacă sentinţa se va menţine şi la apel, corect ar fi ca Troleibuzul să returneze aceşti bani bugetului judeţului. Iar CJ Neamţ este obligată să sprijine comunităţile care vor trebui să plătească pentru salvarea unei societăţi de a cărei existenţă, în acest moment, direct interesaţi sunt doar CJ şi Municipiul Piatra Neamţ”.

Rămîne de văzut ce se va întîmpla la final, însă, dincolo de ceea ce vor decide magistraţii privind compensaţie, situaţia Troleibuzul ar trebui clarificată. Aşa cum am mai scris, sînt numeroase persoane care consideră că această societate este una din care grupurile de interese ar sifona foarte mulţi bani publici. Ceea ce, dacă este aşa, ar trebui să înceteze.

Citește știrea

Actualitate

Piatra Neamţ: A vrut să se încălzească, a provocat un incendiu

Știre publicată în urmă cu

în data de

Un sistem de încălzire amplasat prea aproape de un material combustibil a declanşat un incendiu într-o locuinţă din cartierul Gara Veche din Piatra Neamţ, la miezul nopţii dinspre miercuri spre joi.

“Prin apel la 112, în jurul orei 00.13, pompierii de la Detașamentul Piatra Neamț au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o casă în municipiul Piatra Neamț (zona Gara Veche). La locul indicat s-au deplasat două echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere

și o ambulanță SMURD. Incendiul se manifesta în interiorul casei, într-o cameră. Incendiul a fost localizat și lichidat. Au ars obiecte de mobilier și articole de îmbrăcăminte.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind efectul termic (sistem de încălzire amplasat necorespunzător față de un material combustibil)”, au comunicat reprezentanţii ISU Neamţ.

FOTO: generică

Citește știrea

Actualitate

Neamţ: Procesul pentru graniţă, termen peste o săptămînă

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ prefectul George Lazăr a declarat că va fi din nou prezent

Procesul în urma căruia va fi stabilită graniţa între judeţele Neamţ şi Harghita va avea un nou termen pe 27 februarie.

Este vorba despre recursul formulat împotriva hotărîrii ce văduveşte judeţul nostru de o suprafaţă importantă de teren, ce se judecă la Curtea de Apel Ploieşti, termenul precedent fiind pe 19 februarie. Cînd l-a instanţă s-au prezentat în numele judeţului, prefectul George Lazăr, alături de directorul Oficiului de Cadastru, Simion Stîncel, şi primarul de Bicaz Chei, Gheorghe Oniga.

„Am speranţa şi încrederea că facem eforturile potrivite şi ne batem pentru interesele judeţului Neamţ printr-o apărare calificată. Este o iniţiativă de a apăra cu toate forţele interesele judeţului nostru. În acest moment ne luptăm pentru patrimoniul judeţului Neamţ, Cheile Bicazului sînt cunoscute în toată ţara şi reprezintă un simbol turistic al acestui judeţ, în mod evident nu ne dorim să pierdem această zonă.

Următorul termen va avea loc pe data de 27 februarie, moment în care părţile vor lua act de conluziile prin care se invocă excepţii de către comuna Bicaz Chei. Tot astăzi s-a pronunţat în instanţă şi s-a respins cererea de intervenţie făcută de către Asociaţia Drepturilor Omului şi Solidarităţii Sociale, rămînînd în continuare în administrarea probatoriului cu înscrisuri. Cred într-o soluţie corectă pentru judeţul Neamţ, şi am mari speranţe că implicarea mea în calitate de prefect va duce spre o justă soluţionare”, a declarat prefectul judeţului Neamţ, George Lazăr.

Care a mai menţionat că va fi prezent la instanţă şi la termenul din 27 februarie. Reamintim că prin sentinţa din 12 iunie 2019, Tribunalul Prahova a anulat procesul verbal emis în anul 1998, avînd ca obiect stabilirea traseului hotarului administrativ şi a fost stabilită o nouă linie de hotar prin care judeţul Neamţ pierde o suprafaţă importantă situată pe teritoriul comunei Bicaz Chei. Prefectura a formulat recurs împotriva acestei sentinţe.

Citește știrea

Trending