Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Cale lungã pînã la renta viagerã

Știre publicată în urmă cu

în data de

• Biroul Judetean de Rentã Viagerã Agricolã a primit sute de solicitãri de acordare a rentelor • multe au fost însotite de dosare incomplete • numai patru dosare din Neamt au fost trimise pentru verificare si avizare la Oficiul National de Rentã Viagerã Agricolã • titularii dosarelor depuse pînã la 28 februarie vor primi rentele în luna martie •

La Biroul Judetean Neamt de Rentã Viagerã Agricolã telefoneazã, zilnic, circa 20-25 de nemteni pentru a afla în ce conditii pot primi renta viagerã – suma de bani plãtitã de stat proprietarilor care-si înstrãineazã sau arendeazã terenurile. Multi dintre cei interesati au depus, deja, actele necesare. Dar, pînã acum, la Oficiul National de Rentã Viagerã Agricolã nu au fost trimise, spre verificare si aprobare, decît patru dosare din Neamt, alte douã dosare asteptînd sã fie trimise sãptãmîna aceasta. „Primesc în jur de 15-20-25 de telefoane pe zi, plus persoanele care vin la birou. Pentru vînzare, în general, se prezintã persoane care locuiesc în alte judete, care au teren în proprietate, dar care nu mai au pe nimeni aici. Dacã au documentele în regulã, dosarul se finalizeazã în 10 minute, dupã care, în maxim 10 zile de la data înregistrãrii documentatiei, se transmite Oficiului National de Rentã Viagerã Agricolã, pentru verificare si aprobare. Pînã acum am trimis la Bucuresti numai patru dosare si mai am încã douã pe care le voi expedia la sfîrsitul sãptãmînii. Avem foarte multe solicitãri, dar, din pãcate, foarte putini proprietari de terenuri au prezentat toate documentele solicitate. Multi dintre ei nu aveau, de exemplu, dezbaterea succesoralã fãcutã, sau nu aveau încheiate contracte de arendã – o problemã deosebitã, în anumite zone din judet, este cã proprietarii nu au cui sã-si arendeze terenurile. În cazul acesta, ei trebuie sã facã o notificare cãtre Biroul Judetean în vederea arendãrii/înstrãinãrii terenului, cu precizarea cã, dacã vor sã-l înstrãineze, trebuie sã treacã si pretul cerut pentru hectarul de teren. Pe urmã noi, la nivel de judet, întocmim o bazã de date care se afiseazã la primãrii privind terenurile disponibile pentru arendare sau înstrãinare pe un anumit teritoriu. Aceste informatii intrã si în baza de date a Oficiului National de Rentã Viagerã Agricolã si vor apãrea pe site. Proprietarii vor astepta, apoi, sã aparã un arendas interesat de terenul respectiv sau un cumpãrãtor. Avem si cîteva precizãri de ultimã orã. Persoanele care-si vor depune dosarele pentru înstrãinarea/arendarea terenurilor pînã cel tîrziu pe 28 februarie 2006 vor încasa renta viagerã în luna martie 2006. Dacã depãsesc acest termen vor primi renta, cel mai probabil, în 2007. O altã prevedere se referã la proprietarii care vor sã-si arendeze terenul – dacã, pe acelasi titlu de proprietate, figureazã doi-trei mostenitori, toti cu vîrsta peste 62 de ani, atunci se elibereazã un carnet de rentier pe numele tuturor mostenitorilor, fãrã sã mai fie necesarã dezbaterea succesoralã. Aceasta, numai în cazul în care toti mostenitorii terenului arendat au peste 62 de ani“, a declarat George Bazon, seful Biroului Judetean de Rentã Viagerã Agricolã din cadrul Directiei Agricole Neamt.

Ce trebuie fãcut pentru a obtine renta viagerã Persoana care doreste sã beneficieze de renta viagerã agricolã trebuie sã depunã la biroul judetean în a cãrui razã teritorialã se aflã terenul care face obiectul înstrãinãrii, personal sau prin mandatar, o cerere tip, însotitã de urmãtoarele documente: (1) copie de pe actul de identitate al solicitantului, (2) copia autentificatã de pe actul de donatie sau de pe actul de vînzare-cumpãrare al terenului în cazul înstrãinãrii, ori, în cazul arendãrii, de pe titlul de proprietate al arendatorului si de pe contractul de arendã, (3) declaratie pe propria rãspundere din care sã rezulte cã nu are în proprietate pentru folosintã proprie teren agricol în suprafatã mai mare de 0,5 ha, (4) declaratie pe propria rãspundere din care sã rezulte cã nu a avut în proprietate, începînd cu data intrãrii în vigoare a Legii 247/2005 a rentei viagere, o suprafatã de teren mai mare de zece hectare. Conform prevederilor Legii arendãrii nr. 16/1994, contractul de arendã pentru care se solicitã acordarea rentei viagere agricole trebuie înregistrat la consiliul local în a cãrui razã teritorialã se aflã terenul arendat. Odatã dosarul acceptat, rentierul agricol are asigurat un venit anual garantat de stat, valoarea rentei agricole fiind stabilitã în mod conventional de Guvern la echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol înstrãinat si la echivalentul în lei a 50 euro/an pentru fiecare hectar arendat. Plata se face într-o singurã ratã, în lei, luîndu-se în calcul media cursului euro la Banca Nationalã a României, pe primul trimestru al anului în care se efectueazã plata. Vîrsta la care se poate înstrãina sau arenda terenurile agricole prin renta viagera agricolã este de 62 ani. Rentierul primeste de la Biroul Judetean de Rentã Viagerã carnetul de rentier agricol. Renta viagerã agricolã este personalã, netransmisibilã si înceteazã la data decesului rentierului agricol. În situatia arendãrii, renta viagerã agricolã înceteazã în termen de 30 de zile de la data încetãrii contractului de arendã. În cazul decesului rentierului, mostenitorii vor încasa ultima ratã scadentã la data decesului, în cel mult 3 luni dupã deces, pe baza certificatului de mostenitor si al carnetului de rentier agricol.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Arhivă 2005-2017

Proces şi la Curte în cazul fraudelor de la postliceală

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ procurorii au atacat sentinţa prin care s-au aplicat pedepse cu suspendare şi achitări ■ 19 din cei 96 de inculpaţi au uzat de calea de atac ■ 26 de lucrări au fost anulate de instanţa de fond ■ unii elevi nici nu treceau pe la şcoală, fiind plecaţi în străinătate ■ erau promovaţi contra unor sume de 1.000 de lei ■ unii profesorii-medici pătaţi completau în locul candidaţilor testele tip grilă ■

Procesul fraudelor de la postliceala sanitară continuă la Curtea de Apel Bacău după ce sentinţa instanţei de fond a fost atacată. Au declarat apel atît procurorii cît şi parte din inculpaţi, 19 din totalul din 96, profesori care şi-au pătat onoarea la corectarea tezelor, dar şi elevi care au cotizat pentru a deveni asistenţi medicali. Reamintim că Tribunalul Neamţ a aplicat pedepse cu suspendare, iar parte dintre cei deferiţi justiţiei au fost exoneraţi de răspundere penală, fiind achitaţi. 26 de lucrări ale elevilor „cotizanţi“ au fost anulate de instanţă, titularii rămînînd fără diploma care le atesta studiile. Acuzele de dare şi luare de mită nu au putut fi dovedite nici din probatoriu, nici din interceptări şi confruntări, astfel încît profesorii şi cei din comisia de examinare au fost inculpaţi numai pentru abuz în serviciu şi fals material în înscrisuri oficiale. În ceea ce priveşte alţi acuzaţi, ei au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă, iar cursanţii şcolii postliceale fiind inculpaţi pentru cumpărare de influenţă. Cele două părţi vătămate din dosar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Şcoala Posliceală Sanitară Piatra Neamţ, nu s-au constituit părţi civile în procesul penal. Curtea de Apel Bacău va da în cauză o sentinţă definitivă. Conform actelor de urmărire penală, lanţul neregulilor pleca încă de intrarea în şcoală şi se termina la finele studiilor, cu examenul de certificare, unul care era de cele mai multe ori măsluit grosolan. Oamenii legii s-au sesizat despre nereguli în 2013, iar cercetările au durat aproape doi ani. Au ajuns în faţa judecătorilor membrii comisiilor de certificare a studiilor, diriginţii celor trei clase din Piatra Neamţ care au absolvit în 2013, secretarul unei postliceale din Roman, care în anul 2013 a scos ultima promoţie, apoi şi-a închis porţile, precum şi de mulţi din cei care au cumpărat bunăvoinţa profesorilor şi a medicilor şi au cumpărat o diplomă de asistent medical, deşi în unele cazuri chiar cei din comisia de examinare se minunau cît de neinstruiţi erau candidaţii. Acheta a relevat faptul că la postliceala din Roman succesul examenului era asigurat contra sumei de 1.000 de lei de persoană. În mod normal, taxa legal instituită era de 170 de lei, iar diferenţa pînă la 1.000 de lei însemna cumpărarea indulgenţei profesorilor examinatori. De toate demersurile s-a ocupat secretara unităţii, cea care strîngea banii de la cotizanţi, le spunea că această practică este valabilă de ani de zile şi că pentru cei care dau bani, poate rezolva problema examenului la Piatra Neamţ. Tot ea făcea drumurile la „judeţ“, unde era centru de examinare şi rezolva problema. Femeia le-a spus oamenilor legii că această taxă ilegală era de cînd lumea, că iniţial a fost mai modestă, dar că din 2009 rămăsese la pragul de 1.000 de lei. Din cei 34 de elevi înscrişi în promoţia 2010 – 2013, au venit la examenul de certificare numai 24, dar instanţa le-a anulat lucrările. Pentru unii, cursurile din cei trei ani au fost opţionale, nici măcar nu au trecut pe la şcoală fiind plecaţi la muncă în străinătate. Pentru majoritatea candidaţilor secretara le-a făcut rost şi de proiecte pe care le avea de la promoţiile anterioare. La Piatra Neamţ examenul de final costa mai puţin, cam 500 de lei. Ca orice examen şi cel de la postliceala sanitară era monitorizat audio şi video, aşa că anchetatorilor nu le-a trebuit decît niţică răbdare pentru a studia înregistrările. Aşa a ieşit la iveală că acolo unde toată comisia era „cumpărată“, medicii au muncit pe brînci, şi- au scos din poşete mai multe pixuri, au stabilit care este mai aproape de culoarea cu care s-a scris teza şi au trecut la treabă. La testele tip grilă erau întrebări care aveau unul, două sau chiar trei răspunsuri corecte. Corectorii au completat tot ce trebuia pentru note cît mai mari. Totuşi, mediciii care nu s-au lăsat cumpăraţi au rămas uimiţi de neştiinţa candidaţilor, catalogînd promoţia 2013 ca fiind cea mai slabă din istoria şcolii. La examenul din 2013 au fost un număr total de 212 candidaţi care au avut de susţinut proba scrisă şi proiectul. Dacă la cea de-a doua probă toţi au trecut cu brio, la teza scrisă, şapte candidaţi nu au reuşit să obţină minim nota 5. Din cei care au trecut însă, mulţi s-au bucurat de sprijinul comisiei de corectare, în unele cazuri modificările fiind evidente. În aceste condiţii, a fost dispusă o expertiză grafologică în urma căreia a ieşit la iveală că din totalul de 212 de teze, un număr de 113 prezintă modificări ale substanţei cu care s-a scris, dar nu s-a putut stabili dacă au făcut menţiunile pe foaie una, sau două persoane.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Vreme anapoda! Iatã ce-o sã fie de Anul Nou

Știre publicată în urmă cu

în data de

• sfîrsitul de an aduce valori termice pozitive • 2018 debuteazã tot cu vreme excelentã • va fi soare si timp bun cel putin pînã la Boboteazã •

Chiar dacã meteorologii au anuntat din vreme o iarnã de cosmar, cel putin pînã acum previziunile nu s-au adeverit, dar ce-i drept mai este timp. Conform prognozei publicatã pe site-ul Administratiei Nationale de Meteorologie, în Neamt vremea va fi bunã, ceva mai rece în noaptea dintre ani, însã 2018 debuteazã cu valori termice de aproape 10 grade. Va fi soare, dar regimul termic se mai decepreciazã nitel; în esentã putem sã ne asteptãm la vreme bunã cel putin pînã la Boboteazã. Ceva mai rece va fi în ultimele zile ale lui 2017, iar pe 30 decembrie va fi cer mai mult acoperit si valori termice modeste, cu o maximã care nu trece de 2 grade. Noaptea va fi cea mai rece din întreg intervalul de prognozã si aduce o minimã de -5 grade. Cam la fel va fi vremea si în ultima zi a anului. Duminicã va fi din nou cer acoperit si maxima rãmîne cantonatã la 2 grade. Cine va petrece Revelionul în stradã trebuie sã stie cã nu sînt anuntate precipitatii, în schimb va fi mai cald decît în intervalul precedent, fiind anuntatã o minimã pozitivã, 1 grad. 2018 debuteazã cu „dreptul“ iar luni, 1 ianuarie, va fi cea mai caldã zi din intervalul de prognozã. Soarele îsi face loc de dupã nori si aduce o maximã care ajunge la 9 grade. Din acest motiv si noaptea va fi mai plãcutã, cam 4 grade. Aproximativ la fel de bine va fi si pe parcursul zilei de marti, 2 ianuarie, cînd din nou va fi soare, însã ceva mai rece, pentru cã la amiazã termometrele nu vor indica mai mult de 5 grade. Noaptea rãmînem cu un regim termic bun pentru acest moment al anului, 1 grad. Meteorologii dau asigurãri cã la fel va fi vremea si pe 3 ianuarie, cînd va fi soare, cam 6 grade la amiazã si valori la limita înghetului peste noapte, 0 grade. Începînd de joi, 4 ianuarie, norii se adunã în zona noastrã dar nu aduc precipitatii, însã se mai pierd cîteva grade în termometre. Astfel, la miezul zilei termometrele vor indica numai 3 grade. Dupã lãsarea întunericului norii îsi vãd de drum, cerul se degajeazã motiv pentru care trecem la o minimã negativã, -1 grad. Cel mai probabil, în acest an vor lipsi crucile de gheatã pentru cã în Ajun de Boboteazã se anuntã vreme potrivnicã. Specialistii spun cã vineri, 5 ianuarie, va fi cer variabil cu soare si o maximã care atinge valoarea de 4 grade Celsius. Noaptea regimul termic va fi neschimbat, cu o minimã negativã de -1 grad. Cam la fel sînt conditiile si în ziua de Boboteazã, sîmbãtã 6 ianuarie 2018. Este prognozat cer degajat, soare, si cam 3 grade la amiazã. De soare avem parte si de Sfîntul Ion, iar duminicã 7 ianuarie, ne vom bucura din nou de soare si putin mai cald, 5 grade. Dupã lãsarea întunericului este anuntat cer senin si o minimã de 0 grade.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Jandarmii si politistii sînt la datorie si de Anul Nou

Știre publicată în urmă cu

în data de

• cadrele celor douã instititutii vor fi în stradã pentru prevenirea evenimentelor nedorite

Jandarmeria si Politia Neamt au dispus intensificarea mãsurilor si suplimentarea efectivelor pentru asigurarea unui climat de ordine, sigurantã si liniste publicã, la nivel întregului judet, precum si pentru solutionarea operativã a sesizãrilor care vor veni în mini-vacanta dintre ani. „În perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, jandarmii vor actiona zilnic, la nivelul judetului, pentru ca cetãtenii sã se poatã bucura de mini-vacanta prilejuitã de trecerea dintre ani în conditii de sigurantã si liniste publicã“, a declarat cãpitanul Marius Gãmãnut, purtãtor de cuvînt al Jandarmeriei Neamt. Pentru a preveni orice incidente ce ar putea tulbura ordinea publicã, precum si pentru descurajarea faptelor antisociale, jandarmii vor fi prezenti în stradã si vor patrula pe traseele de deplasare cãtre zonele unde se organizeazã evenimente, în zonele si arterele intens circulate, precum si în zonele aglomerate. De asemenea, ca urmare a afluentei de turisti, în aceastã perioadã Jandarmeria Montanã si-a suplimentat efectivele, fiind pregãtitã sã intervinã în situatii de urgentã, pentru salvarea celor aflati în dificultate. Inspectoratul de Jandarmi desfãsoarã în aceastã perioadã actiuni pentru prevenirea si combaterea fenomenului contraventional si infractional, prin monitorizarea respectãrii legislatiei referitoare la regimul materialelor pirotehnice. Jandarmeria recomandã persoanelor care participã la evenimente sã manifeste rãbdare, sã respecte indicatiile fortelor de ordine si sã evite implicarea în conflicte de orice naturã. În aceastã perioadã, pãrintii sînt rugati sã supravegheze cu atentie sporitã copiii, pentru a preveni eventualele accidente survenite în urma folosirii obiectelor de distractie pe bazã de amestecuri pirotehnice. Cu ocazia trecerii în noul an, Jandarmeria Neamt ureazã tuturor un cãlduros La Multi Ani! În ceea ce priveste Politia, peste 500 de cadre, cu aproape 250 de autospeciale, vor fi la datorie în perioada mentionatã mai sus. Din totalul politistilor angrenati suplimentar, 400 sînt de la Ordine publicã, aproape 100 de la Rutier, iar restul de la Transporturi, Investigatii criminale, Investigarea criminalitãtii economice, luptãtori de la Interventia rapidã si de la Arme, explozivi si substante periculoase. Va fi monitorizat si traficul rutier, pe toate drumurile nationale, judetene si autostrãzi, pentru fluidizarea circulatiei si prevenirea evenimentelor nedorite.

Citește știrea

Trending