Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Ba pe-a mamii dvs.!

Știre publicată în urmă cu

în data de

• social-democratii nemteni sustin cã primarul Gheorghe Stefan si viceprimarii Vasile Ouatu si Mihaela Stoica s-au aflat în situatie de incompatibilitate • la fel si prefectul Toader Mocanu • Dan Vasile Constantin, ex-presedintele CJ i-a solicitat ministrului Vasile Blaga sã verifice activitatea prefectului • reprezentantii PNL sustin cã au fost chemati la „negocieri“ de cãtre conducerea PSD, înainte de dezvãluirea situatiilor în care se aflã exponentii Primãriei Piatra Neamt •

„Vînãtoarea incompatibililor este o vînãtoare politicã“. Sub acest mesaj si-au prezentat, ieri, membrii Biroului Organizatiei Municipale a PSD Piatra Neamt declaratia de presã, în cadrul întîlnirii cu mass-media care a fost organizatã la sediul PSD. A fost, în fapt, o replicã la „cutremurul“ provocat pe scena politico-administrativã a judetului, odatã cu ordinul de încetare a mandatului presedintelui social-democrat al Consiliului Judetean Neamt, Dan Vasile Constantin, pe motiv de incompatibilitate. „Numim incompatibili – conform dispozitiilor Legii nr. 161/ 2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitãtii publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei – persoanele care au fost numite sau alese într-o functie publicã si nu au demisionat din calitatea de administratori sau actionari ai unor societãti comerciale, în termenul legal de 15 zile de la numirea sau alegerea în functia publicã“, au citat reprezentantii PSD din textul de lege, precizînd, totodatã, cã „pentru ca acest demers al prefectului de Neamt sã nu aibã nici urmã de tentã politicã, domnia sa ar trebui sã înceapã «curãtenia de iarnã» cu alesii locali din Alianta PNL-PD“. Dezvãluirile promise de cãtre social-democratii pietreni vizeazã întreaga conducere a Primãriei Piatra Neamt – primarul Gheorghe Stefan si viceprimarii Vasile Ouatu, respectiv Mihaela Stoica – opinia fiind cã toti trei s-ar afla în stare de incompatibilitate.

Ce spun scriptele Registrului Comertului? În urma unei solicitãri scrise adresate Oficiului Registrului Comertului, Biroul Organizatiei Municipale a PSD a intrat în posesia unei adrese – înregistrate pe 1 februarie – în care au fost comunicate datele privind situatia celor trei membri ai executivului. Astfel, primarul Gheorghe Stefan a fost asociat si administrator al SC Sonic Media SRL. S-a retras din calitatea de administrator al societãtii pe 19 ianuarie 2005, iar din cea de asociat – pe 3 martie 2005. De asemenea, a figurat ca asociat si administrator al SC Euromedia TV SRL, retrãgîndu-se din calitatea de administrator pe 2 februarie 2005. A fost actionar si administrator la Alco Grup SA, renuntînd la cele douã calitãti pe 17 martie 2004. De la firmele Termoutilaj SA, Silvex SA si Tehnoutilaj SA s-a retras din calitatea de administrator pe 1 februarie 2005, rãmînînd cu cea de actionar. De asemenea, figureazã ca actionar (fondator) la FC Ceahlãul SA. În cazul viceprimarului Vasile Ouatu, acesta a figurat ca actionar si administrator la Centrul Comercial Unic SA, renuntînd la functia de administrator pe 4 martie 2005, fapt certificat de Hotãrîrea AGA cu nr. 2/25 iulie 2004. Însã, este, încã, asociat si administrator al SC Swisslion Distributie SRL, dar si actionar (fondator) la FC Ceahlãul SA. Viceprimarul Mihaela Stoica s-a retras din functia de administrator al Arpimex Group SRL pe 3 martie 2005 si a încetat a mai fi administrator si asociat al firmei Mondop Rod Arpimex SRL pe 31 august 2004.

Dan Constantin i-a cerut ministrului Blaga sã-l „urecheascã“ pe prefect „Institutia prefectului era obligatã ca, în termen de 15 zile, sã emitã pentru fiecare dintre cei sus-amintiti ordine privind constatarea încetãrii de drept a mandatelor de primar, respectiv viceprimari ai municipiului Piatra Neamt. Dar nu si-a respectat aceastã obligatie legalã. Concluzia noastrã, a Organizatiei Municipale a PSD nu poate fi decît una: vînãtoarea incompatibililor pornitã de prefectul apolitic Toader Mocanu este o vînãtoare pe criterii politice si face parte din efortul concertat al actualei Puteri de a discredita, în fata alegãtorilor, PSD“, au mai subliniat. Ei au afirmat cã, la vremea la care ar fi trebuit sã constate incompatibilitãtile era un executant al ordinelor partidului de guvernãmînt, iar acum, apolitic fiind, „vede numai într-o singurã directie“. Ex-presedintele CJ Neamt, Dan Vasile Constantin, prima victimã a „tãvãlugului incompatibilitãtilor“, a pornit atacul la baionetã împotriva prefectului Toader Mocanu care, de asemenea, ar figura pe lista incompatibililor. El figureazã, conform celor afirmate de Dan Constantin, ca asociat si si administrator al firmelor Intergroup Trade SRL si Mocanu Prod Com SNC, aflate în dizolvare de drept conform art. 30 din Legea 359/ 2004. De asemenea, s-a retras din pozitiile de administrator si asociat la firma Ellmar Com SRL pe 20 ianuarie 2005. „Apreciez foarte mult activitatea domnului ministru al Administratiei si Internelor, Vasile Blaga. De aceeasi manierã cred cã trebuia sã fie cotatã si activitatea prefectului judetului Neamt, Toader Mocanu. Domnul prefect, ca toti cei din administratia localã, este si el un pic uituc. De-a lungul timpului a fost actionar la trei firme, douã vechi si deja clasica vînzãtoare de spirtoase Ellma Com SRL. Domnul prefect ar fi trebuit sã se uite, în primul rînd, în curtea lui, pentru cã a omis sã-si anunte retragerea din functiile de asociat si administrator. Existã o hotãrîre judecãtoreascã – sentinta 570/ 25 martie 2005 care constatã dizolvarea de drept a primelor douã firme. De la data numirii sale ca prefect al judetului Neamt, pînã la data de 25 martie a fost asociat si administrator la acele firme. Cred cã domnul Mocanu ar fi trebuit sã îi cearã domnului ministru al administratiei si internelor – si îi cer eu, acum – sã constate încetarea de drept a mandatului sãu de prefect pentru cã în perioada de la numirea sa ca prefect, pînã la data dizolvãrii de drept, prin cele douã încheieri, nr. 570 si 710 din 31 martie 2005, a fost incompatibil“, a afirmat Dan Vasile Constantin. Acesta l-a mai acuzat pe reprezentantul Guvernului în teritoriu cã încearcã sã tergiverseze luarea mãsurilor ce se impun în cazul incompatibilului viceprimar Vasile Ouatu, fãcînd comparatie cu rapiditatea cu care s-au fãcut demersurile pînã la destituirea sa: „A fost depusã la registratura Prefecturii, cu numãrul 287/ 2 februarie 2006, o solicitare de verificare a stãrii de incompatibilitate a domnului Ouatu Vasile. Sîntem în data de 7 februarie si, pînã acum, nu s-a miscat absolut nimic“. Dan Vasile Constantin a subliniat cã a solicitat, ieri, ministrului Vasile Blaga sã verifice modul în care Toader Mocanu a dat curs solicitãrii venite „de la un cetãtean al judetului Neamt“. Fostul presedinte Dan Constantin a subliniat cã se simte vînat, exponentii Puterii acreditînd ideea cã „tot ce este rãu în judetul acesta este Dan Vasile Constantin“.

„Voi proceda asa cum au procedat toti oamenii de onoare, deci voi cere demisia de onoare“ Ieri, un grup de 4 consilieri judeteni ai Aliantei PNL-PD au depus o plîngere penalã împotriva lui Dan Vasile Constantin, atît la Parchetul de pe lîngã Tribunalul Neamt, cît si la Comisia pentru cercetarea averilor demnitarilor, de pe lîngã Curtea de Apel Bacãu. Luni, exponentii Aliantei PNL-PD au declarat cã vor trece la aceastã formã de atac, acuzîndu-l pe Dan Constantin de „fals în declaratii“. Cel incriminat a subliniat cã, în România, functioneazã un principiu de drept: prezumptia de nevinovãtie. Dar, dacã va fi gãsit vinovat… „Pozitia PSD este urmãtoarea: toti cei care au probleme cu Justitia, iar lucrul acesta va fi dovedit, vor trebui sã lase loc celor curati, nepãtati. Deci eu, Dan Constantin, în momentul în care Justitia va dovedi cã am încãlcat legea, cã averea mea este fãcutã incorect, demisionez din toate functiile detinute în partid sau administrative. Dar, atît timp cît nu cunosc acuzatiile care mi se aduc, nu mã pot pronunta. Subliniez cã, dacã aceste acuzatii vor avea fapte de naturã penalã, în mod normal voi proceda asa cum au procedat toti oamenii de onoare, deci voi cere demisia de onoare“, s-a angajat Dan Constantin.

Replicile incompatibililor Mihaela Stoica sustine cã nu s-a aflat niciodatã în stare de incompatibilitate. Motivul? „Am fost aleasã în functia de viceprimar, prin vot secret, în sedinta de Consiliu Local din 24 februarie 2005, prin HCL nr. 24 (în locul fostului viceprimar Gheorghe Popescu, ales presedinte al ANL – n.r.). Pentru a nu fi în situatie de incompatibilitate, respectînd termenul de 15 zile, mi-am dat demisia din functia de administrator al SC Arpimex group SRL Piatra Neamt, pe data de 3 martie 2005“, a declarat viceprimarul Stoica. Pe de altã parte, primarul Gheorghe Stefan a subliniat cã nu considerã cã se aflã în situatie de incompatibilitate: „În momentul de fatã, nu sînt incompatibil. Dar Justitia îsi va face datoria“. Am încercat, în repetate rînduri, sã îl contactãm pe viceprimarul Vasile Ouatu, pentru a-i cere un punct de vedere, însã nu am reusit.

Prefectul bîjbîie legea Prefectul Toader Mocanu si-a exprimat, la rîndul sãu, punctul de vedere, în privinta acuzatiilor care se aduc si care au fãcut obiectul reclamatiei fãcute ministrului Vasile Blaga de cãtre Dan Vasile Constantin: „Un cetãtean, pe nume Orza Petru, mi-a adus la cunostintã starea de incompatibilitate în care se aflã domnul Vasile Ouatu. Am fãcut adresã la Oficiul Registrului Comertului si am dat drumul sã obtin relatii, în cursul zilei de astãzi“. Cît despre acuzatia cã s-ar afla în situatie de incompatibilitate, cu actele pe masã a subliniat cã, spre deosebire de Dan Constantin care a fãcut demersurile de iesire din incompatibilitate abia pe 30 ianuarie 2006, el s-a retras din firma Mocanu Prod Com SRL pe 10 iunie 1993, iar din Intergroup Trade SRL – pe 8 mai 1995. Cît despre cadrul legal care reglementeazã situatiile de incompatibilitate si mãsurile care se iau în aceste situatii, prefectul Toader Mocanu a lãsat sã se înteleagã cã acesta are lacune: „De ce legiuitorul a dat drept de contestatie, de ce se ajunge în instanta de judecatã? Incompatibilitatea pentru presedinte si vicepresedinti de CJ, pentru primar si viceprimari înseamnã cã nu pot fi administratori, asociati. De ce se ajunge în instantã? Pentru cã legea spune asa: prefectul constatã starea de incompatibilitate. Normal cã persoana vizatã poate sã facã contestatie“. Cum poate fi „interpretatã“ legea, în conditiile în care situatiile de incompatibilitate au existat în urmã cu mai mult timp, cei incriminati depãsind aceastã stare de fapt: „Voi da spre analizã documentele pe care le voi primi la Directia Juridicã. Voi proceda legal, atît pot sã vã spun“. Chiar dacã nu stie cum, a subliniat: „Legea nu poate functiona retroactiv. Ca sã functioneze retroactiv, ar trebui sã emit, astãzi, un ordin cu data de atunci“. În opinia sa, singura care se va putea pronunta va fi instanta de contencios administrativ. În acest context, aprecierea situatiilor de incompatibilitate constatate pînã acum este oscilantã: la Dan Vasile Constantin a fost „de fapt“, iar în cazul lui Valericã Frãtilã – „nu mai stiu“. Potrivit aceleiasi surse, singurele situatii certe de incompatibilitate sînt ale presedintelui Dan Vasile Constantin si vicepresedintelui Valericã Frãtilã, certificate prin adresele primite de la secretarul general al CJ, Mihaela Ignatovici Lazãr: „Nu am cunostintã de alte situatii de incompatibilitate pînã în momentul în care Registrul Comertului îmi va confirma, ori infirma date referitoare la viceprimarul Vasile Ouatu“. Pe de altã parte, a subliniat cã a emis o circularã pe care a trimis-o tuturor secretarilor localitãtilor, inclusiv celui a judetului, acestia avînd obligatia sã comunice eventualele situatii de incompatibilitate în care s-ar afla consilierii locali si judeteni.

Cina cea de tainã Exponentii PNL sustin cã au fost chemati, vinerea trecutã, de cãtre Dan Vasile Constantin, în încercarea de a negocia scoaterea la ivealã sau punerea sub tãcere a informatiilor legate de incompatibilitatea reprezentantilor conducerii Primãriei Piatra Neamt. „Vineri am fost invitati de cãtre Dan Constantin la o întîlnire în care a prezentat aceste documente. Am luat la cunostintã despre existenta lor. Poate cã s-a vrut o negociere, dar nu mã pot pronunta“, a declarat consilierul judetean Vlad Marcoci, liderul consilierilor judeteni PNL-PD. Conducerea PSD Neamt a negat cã aceastã întîlnire ar fi avut loc.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Arhivă 2005-2017

Proces şi la Curte în cazul fraudelor de la postliceală

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ procurorii au atacat sentinţa prin care s-au aplicat pedepse cu suspendare şi achitări ■ 19 din cei 96 de inculpaţi au uzat de calea de atac ■ 26 de lucrări au fost anulate de instanţa de fond ■ unii elevi nici nu treceau pe la şcoală, fiind plecaţi în străinătate ■ erau promovaţi contra unor sume de 1.000 de lei ■ unii profesorii-medici pătaţi completau în locul candidaţilor testele tip grilă ■

Procesul fraudelor de la postliceala sanitară continuă la Curtea de Apel Bacău după ce sentinţa instanţei de fond a fost atacată. Au declarat apel atît procurorii cît şi parte din inculpaţi, 19 din totalul din 96, profesori care şi-au pătat onoarea la corectarea tezelor, dar şi elevi care au cotizat pentru a deveni asistenţi medicali. Reamintim că Tribunalul Neamţ a aplicat pedepse cu suspendare, iar parte dintre cei deferiţi justiţiei au fost exoneraţi de răspundere penală, fiind achitaţi. 26 de lucrări ale elevilor „cotizanţi“ au fost anulate de instanţă, titularii rămînînd fără diploma care le atesta studiile. Acuzele de dare şi luare de mită nu au putut fi dovedite nici din probatoriu, nici din interceptări şi confruntări, astfel încît profesorii şi cei din comisia de examinare au fost inculpaţi numai pentru abuz în serviciu şi fals material în înscrisuri oficiale. În ceea ce priveşte alţi acuzaţi, ei au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă, iar cursanţii şcolii postliceale fiind inculpaţi pentru cumpărare de influenţă. Cele două părţi vătămate din dosar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Şcoala Posliceală Sanitară Piatra Neamţ, nu s-au constituit părţi civile în procesul penal. Curtea de Apel Bacău va da în cauză o sentinţă definitivă. Conform actelor de urmărire penală, lanţul neregulilor pleca încă de intrarea în şcoală şi se termina la finele studiilor, cu examenul de certificare, unul care era de cele mai multe ori măsluit grosolan. Oamenii legii s-au sesizat despre nereguli în 2013, iar cercetările au durat aproape doi ani. Au ajuns în faţa judecătorilor membrii comisiilor de certificare a studiilor, diriginţii celor trei clase din Piatra Neamţ care au absolvit în 2013, secretarul unei postliceale din Roman, care în anul 2013 a scos ultima promoţie, apoi şi-a închis porţile, precum şi de mulţi din cei care au cumpărat bunăvoinţa profesorilor şi a medicilor şi au cumpărat o diplomă de asistent medical, deşi în unele cazuri chiar cei din comisia de examinare se minunau cît de neinstruiţi erau candidaţii. Acheta a relevat faptul că la postliceala din Roman succesul examenului era asigurat contra sumei de 1.000 de lei de persoană. În mod normal, taxa legal instituită era de 170 de lei, iar diferenţa pînă la 1.000 de lei însemna cumpărarea indulgenţei profesorilor examinatori. De toate demersurile s-a ocupat secretara unităţii, cea care strîngea banii de la cotizanţi, le spunea că această practică este valabilă de ani de zile şi că pentru cei care dau bani, poate rezolva problema examenului la Piatra Neamţ. Tot ea făcea drumurile la „judeţ“, unde era centru de examinare şi rezolva problema. Femeia le-a spus oamenilor legii că această taxă ilegală era de cînd lumea, că iniţial a fost mai modestă, dar că din 2009 rămăsese la pragul de 1.000 de lei. Din cei 34 de elevi înscrişi în promoţia 2010 – 2013, au venit la examenul de certificare numai 24, dar instanţa le-a anulat lucrările. Pentru unii, cursurile din cei trei ani au fost opţionale, nici măcar nu au trecut pe la şcoală fiind plecaţi la muncă în străinătate. Pentru majoritatea candidaţilor secretara le-a făcut rost şi de proiecte pe care le avea de la promoţiile anterioare. La Piatra Neamţ examenul de final costa mai puţin, cam 500 de lei. Ca orice examen şi cel de la postliceala sanitară era monitorizat audio şi video, aşa că anchetatorilor nu le-a trebuit decît niţică răbdare pentru a studia înregistrările. Aşa a ieşit la iveală că acolo unde toată comisia era „cumpărată“, medicii au muncit pe brînci, şi- au scos din poşete mai multe pixuri, au stabilit care este mai aproape de culoarea cu care s-a scris teza şi au trecut la treabă. La testele tip grilă erau întrebări care aveau unul, două sau chiar trei răspunsuri corecte. Corectorii au completat tot ce trebuia pentru note cît mai mari. Totuşi, mediciii care nu s-au lăsat cumpăraţi au rămas uimiţi de neştiinţa candidaţilor, catalogînd promoţia 2013 ca fiind cea mai slabă din istoria şcolii. La examenul din 2013 au fost un număr total de 212 candidaţi care au avut de susţinut proba scrisă şi proiectul. Dacă la cea de-a doua probă toţi au trecut cu brio, la teza scrisă, şapte candidaţi nu au reuşit să obţină minim nota 5. Din cei care au trecut însă, mulţi s-au bucurat de sprijinul comisiei de corectare, în unele cazuri modificările fiind evidente. În aceste condiţii, a fost dispusă o expertiză grafologică în urma căreia a ieşit la iveală că din totalul de 212 de teze, un număr de 113 prezintă modificări ale substanţei cu care s-a scris, dar nu s-a putut stabili dacă au făcut menţiunile pe foaie una, sau două persoane.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Plugusorul pentru Primãria Piatra Neamt

Știre publicată în urmă cu

în data de

Aho, aho, copii si frati, Stati putin si nu mânati, Ascultati ce vreau sã spun, Eu, pribeagul Mos Crãciun, Care-n marsul meu rãzlet, Am alergat prin judet, De la munte pân-la ses, Oprindu-mã tot mai des, Prin orase si prin sate, Toate frumoase, curate, Gãtite de sãrbãtori, Cu betealã si cu flori; Bunã vremea, gospodari, Oameni cu rãspunderi mari, Care-n urmã cu un an, Dupã cum aveati în plan, Ati urcat semeti pe val, Chiar în Consiliul Local. Eu vã urez sãnãtate, De succese s-aveti parte, Municipiul sã-nfloreascã, Lumea sã vã pretuiascã, Sã se-adune-n buget banul, Cum creste-n grãdini bostanul; Veti avea pe-ndestulate, Banii pentru sãnãtate, Aziluri, orfelinate, Pentru scoli, sport si culturã, Cheltuiti-i cu mãsurã; Banul public investit Sã fie atent chibzuit, Iar de-o rãmânea vreun pai, Dati ceva si pe la cai, Cum ati dat si-n acest an, Când s-a pus ban lângã ban, De-a zburat vestea în tarã, Auzindu-se si-afarã, Cã Piatra Neamt e-un oras, La multe sporturi fruntas, Printre care sportu-ecvestru, A-nãltat prestigiu nostru; Ani la rând ne-am ocupat, Orasul l-am promovat, Fiindcã am organizat, Concursuri nationale, Multe cupe mondiale; Si-au venit la noi turistii, Cãlãretii si artistii, Turcii, grecii si germanii, De si-au lãsat aici banii; De-am mai fi iarãsi ce-am fost, În tarã s-avem un rost, Baza cea de Peste Vale, Scrisã demult în anale, Trebuie modernizatã, Spre-a fi iar ce-a fost odatã, Cea mai frumoasã din tarã, Sã putem gãzdui iarã, Competitii mondiale, Si-alte internationale; Dar Bazei de Peste Vale, Unii i-au cam dat târcoale, Nu s-a-mplinit visul lor, Spre binele tuturor, Fiindcã noi nu am cedat, Am luptat, ne-am judecat, Iar instantele curate, Doar nouã ne-au dat dreptate. Se va-mplini visul lor La Pastele Cailor; Vrând Baza de cãlãrie Dumnezeu sã nu-i mai tie, Sã ajungã albi ca varul, Sã le cadã mãdularul, Limba sã le putrezeascã, Sã aibã mersul de broascã, Si de-or ajunge la mal, Sã moarã striviti de cal. Noi, cei de la cãlãrie, Cum toatã lumea ne stie, N-am cedat, nu vom ceda, Într-una ne vom lupta, Pânã când vom avea parte Si noi de sfânta dreptate; Poate-n anul care vine Ne va fi ceva mai bine, Dacã-întregu-Executiv Si Consiliul, receptiv, Vor da mâna-n unitate, Vrând sã se facã dreptate, Ca terenul disputat, Sã fie înapoiat Si lãsat în custodie Numai pentru cãlãrie; Acest lucru s-a produs, Undeva este si scris, Când domnul Chitic, primar, Pe atunci interimar, Le spunea plin de mândrie, Celor de la cãlãrie, Cã de-or câstiga procesul, Dânsul va face demersul, Cã acest teren furat, Sã le fie-napoiat, Cum spuneam, în custodie, Pentru sport si cãlãrie. Din pãcate, fãrã bani, S-au scurs aproape doi ani, De când nu a fost putinta, Probabil cã nici vointa, Ca problemele-ncurcate Sã fie-odatã transate. De-aceea, privim cu jale, Când ajungem Peste Vale, La Baza de cãlãrie, Pe vremuri, bijuterie, Iar acum se degradeazã, Fiindcã nimeni nu pluseazã, Bani în suma-asa de mare, Doar pentru modernizare. Încã e tinutã-n viatã, Ne cãznim sã-i dãm o fatã, Pentru-a fi competitivã, Pe plan national activã, Organizând competitii, Cunoscute cu traditii. Acum insistãm plenar, Din nou la domnul primar, Exprimându-ne-o durere, Cã nu mai avem putere, Sã mentinem mereu vie, Flacãra în cãlãrie; Nu vrem sã fim deloc duri, Dar de nu se iau mãsuri, Urgente, pe legi bazate, În termene limitate, Vine peste noi urgia, De-a lichida cãlãria; Nu cred cã domnul primar, Care-i primul gospodar Si nici domnul Gavrilescu, Viceprimar de Bãsescu, Sã accepte-o tragedie Pe-a orasului mosie. Dupã ce ne-am plâns amarul, Cum face pe câmp plugarul, Hai sã tragem niste brazde Pentru cinstitele gazde; Întâi plugul mai activ Direct la Executiv, Apoi plugul tras de cal Pentru Consiliul Local; Mânati mãi, hãi, hãi, hãi!

Noi pe unde am umblat, Multe, multe am aflat, Orasu-i foarte curat, Ca în basme luminat; Luni întregi v-ati chinuit Pânã când ati reusit, Cu talent si iscusintã, Ca sã dati în folosintã, Piata Centralã vestitã, De mai multi sacali pânditã; Dar acum, bine se stie, Cã e tot la Primãrie, Sã fie administratã, Permanent modernizatã, Si-apoi rentabilizatã; Prin oras dacã pornesti, Lucruri bune-ai sã gasesti: Pe strãzi s-a muncit intens, Ai separatoare de sens, Nu mai sunt doar iluzorii Sensurile giratorii, Care prompt fluidizeazã, Foarte bine dirijeazã, Circulatia-n final, Chiar si cãlare pe cal. Când ajungi pe la muzeu, Dacã mergi cumva mai greu, Si vrei sã te relaxezi, Trebuie doar sã traversezi, Si-ajungi, fiind mai atent, Într-un parc inteligent. În zone, unde cei tari, Sunt câinii comunitari, Atacând cu insistentã, Se cere multã prudentã; E bine c-a apãrut Înc-un padoc construit, Cã poate-ntr-un viitor Si problema câinilor Va fi total rezolvatã Fãr-a mai fi amânatã. Spuneam cum am remarcat, Cã orasul e curat, Tot asa am observat Si cum s-au securizat Multe europubele, În oras, prin cartiere. Aceste realizãri, Aminitite în urãri, Si-altele neamintite, De toatã lumea stiute, Ne-obligã sã-i dãm crezare, S-avem încredere mare, În acest executiv Capabil si foarte-activ, Condus de-un vrednic primar, Care stie foarte clar, Cum ce-i rãu sã redreseze, Iar ce-i bun sã promoveze; El este înconjurat Si permanent ajutat De cei doi viceprimari, Oameni cu rãspunderi mari, Gavrilescu si Vârlan, În functii de peste-un an; Consilier personal, Popescu, mereu pe val; Puscasu, brav veteran, Administrator de-un an; Fecic, tânãr secretar, Cu legile-n buzunar. Iar domnii consilieri, Care-s cei mai mari boieri, Dacã-au venit la urare, Absolut din întâmplare, Vor bãga mâna-n tunicã, Si vor scoate-o pungã micã, Slobozind discret din ea, Toatã-indemnizatia, Ca s-o dea la urãtori, Care-s pe drumuri din zori; Sã tragem niste urãri Si pentru realizãri! Mânati mãi, hãi, hãi, hãi!

Trageti brazda mai atent Pentru toti din parlament, Încã una si mai mare S-ajungem la Guvernare; Toate guvernele-n bloc De tarã si-au bãtut joc; Încã de la început S-a distrus cât s-a putut, Furând toti cam ce au vrut, Nici o jenã n-au avut; Ne-au lãsat fãrã pãduri, Fel de fel de secãturi, Tãind într-o veselie Cu Romsilva-n cârdãsie; Încã furã toti cum vor, Cã-s multe cozi de topor În Guvern si-n Parlament, Manifestându-si strident Aplecarea spre hotie Într-o biatã Românie, Înecatã-n sãrãcie, Devenitã colonie. Chiar de Mosu-i în putere Se apropie de-ncheiere. Sã le urãm sãnãtate Doamnelor salariate Si domnilor bãrbãtei Cã-s functionari si ei; Când intri în Primãrie Fiecare treaba-si stie, Amabili, oameni de treabã, Toti sfãtosi, te-ajutã-n grabã, Doctori în calculatoare Si doamne si domnisoare Iar sefii lor de birou Sunt purtãtorii de nou, Toti se-ntrec si inventeazã Treaba o supravegheazã Lumea sã fie servitã Si în final multumitã. Pentru toti functionarii Sã slobozim telegarii Si sã tragem roata plinã La Primãrie-n grãdinã. Mânati mãi, hãi, hãi!

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Premii de milioane la parada mascatilor de la Tîrgu Neamt

Știre publicată în urmă cu

în data de

• traditionala paradã are loc pe 2 ianuarie • trofeul festivalului va aduce cîstigãtorului 2.500 lei, iar pentru premiile I, II si III se vor oferi 2.000 lei, 1.500 lei si 1.000 lei •

Nemtenii sînt asteptati în ziua de 2 ianuarie, la Tîrgu Neamt, la traditionala paradã a mascatilor – Festivalului obiceiurilor si traditiilor de Anul Nou, ajuns la editia a VI-a. Evenimentul este organizat de cãtre Primãria si CL Tîrgu Neamt, Casa Culturii si CJ, bugetul alocat depãsind 40.000 lei. Programul va începe cu parada formatiilor de mascati prin centrul urbei, care vor evolua apoi, de la ora 11, pe scena amenajatã în piata Adormirea Maicii Domnului. Premierea este planificatã sã aibã loc la ora 13.30. Pe lîngã diplome, vor fi acordate si recompense bãnesti. Astfel, trofeul festivalului va aduce cîstigãtorului 2.500 lei, iar pentru premiile I, II si III se vor oferi 2.000 lei, 1.500 lei, respectiv 1.000 lei. Festivalul a început sã se desfãsoare în mod organizat în urma unei hotãrîri adoptate de CL în decembrie 2012. În urmã cu cîtiva ani nu se cheltuia mai nimic pentru organizare, mizîndu-se pe faptul cã mascatii aveau obiceiul sã se adune pe 2 ianuarie în oras. Autoritãtile au hotãrît sã se implice dupã ce s-a observat o scãdere a participantilor si a publicului spectator, constatîndu-se si cã poluarea culturalã si fenomenul de kitch luase amploare, degradînd obiceiurile si traditiile autentice. În formula actualã, festivalul îsi propune perpetuarea si promovarea traditiilor si obiceiurilor locale si nationale, cunoasterea valorilor fundamentale ale folclorului românesc, pãstrarea notei de autenticitate si originalitate a traditiilor si obiceiurilor românesti, descoperirea si culegerea de folclor autentic. Programul si bugetul celei de-a VI-a editii a festivalului mascatilor au fost aprobate de alesii de sub Cetate în sedinta din 22 decembrie. „Traditiile si obiceiurile ocazionate de Sãrbãtorile de iarnã sînt cele mai bogate si mai vesele dintre manifestãrile folclorice din Neamt si nu numai. De la Sãrbãtoarea Crãciunului la Anul Nou au loc o serie de manifestãri la care participã toatã colectivitatea, impresionînd prin costumatiile originale, muzicã traditionalã, mesaj si recuzitã. Cîntecele de Colind, Uratul cu plugusorul, jocurile cu mãsti, Capra, Ursul, Arnãutii, Dansul cãiutilor si Teatrul haiducesc sînt obiceiuri de un farmec si originalitate deosebite, care îmbogãtesc repertoriul national. În Tîrgu Neamt s-a împãmîntenit obiceiul sã se organizeze, în fiecare an, o Paradã a acestor obiceiuri si traditii, ca un adevãrat carnaval, fiind si o importantã atractie turisticã. (…) Mentionãm cã, în cele cinci editii care s-au desfãsurat pînã acum, au participat un numãr mare de formatii din Neamt si din zonele limitrofe judetului“, se mentioneazã în expunerea de motive semnatã de primarul Daniel Harpa.

Citește știrea

Trending