Publicitate

■ cei potenţi financiar îşi pot achiziţiona retroactiv dreptul la pensie pentru ultimul cincinal ■ facilitatea mai e valabilă doar pînă la finele anului ■ 1.230 de nemţeni au făcut astfel de „shopping“ şi au scos din buzunar peste 6,8 milioane de lei ■ cea mai mare pensie din judeţ e de 331 milioane de lei vechi ■ cea mai mică pensie este cea socială, de 640 de lei ■

De ceva vreme s-a dat liber la cumpărat pensia, iar cine este potent financiar şi are lichidităţi, poate să le verse în visteria statului. La schimb primeşte contribuţii pentru pensie pentru cel mult un cincinal. Cine nu a făcut un astfel de „shopping“ pînă acum mai are la dispoziţie intervalul care a mai rămas din acest an. Au fost însă şi nemţeni care nu au stat pe gînduri şi conform datelor furnizate de Casa Judeţeană de Pensii Neamţ, 1.230 de persoane şi-au cumpărat ani de pensie pe care au plătit peste 6,8 milioane de lei ron. „Menţionăm că de la data intrării în vigoare a Legii nr.186/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi pînă la această dată la sediul CJP Neamţ au fost încheiate 1.230 contracte de asigurare socială în temeiul Legii 186/2016, fiind încasată o sumă de 6.874.223 lei“, conform CJP Neamţ. Astfel de contracte mai pot fi încheiate pînă cel mai tîrziu a data de 31 decembrie 2018. Aşa stînd lucrurile, trebuie spus că oricine are dare de mînă, nu a lucrat în ultimul cincinal, dar vrea să-şi asigure o bătrîneţe fără griji, poate face acest lucru. Prin urmare, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, respectiv nu a realizat stagii de cotizare sau stagii asimilate stagiului de cotizareîn sistemul public. Altă condiţie este să nu fi avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită încheierea contractului de asigurare socială. Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sînt, după caz: actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original şi copie; procura specială autentificată în condiţiile legii, în cazul încheierii contractului prin mandatar; declaraţia pe propria răspundere, care se completează la sediul casei teritoriale de pensii. Contractul de asigurare socială prevăzut de Legea nr.186/2016 se încheie numai pentru perioade anterioare datei la care sînt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, privind vîrsta standard de pensionare; perioade ce se încadrează în intervalul cuprins între data încheierii contractului de asigurare şi ultimii 5 ani anteriori acestei date. Formularul de contract se completează la sediul casei teritoriale de pensii. Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decît salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public şi nici mai mare decît valoarea corespunzătoare a de cinci ori cîştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Cota de contribuţie de asigurări sociale care se utilizează la calculul contribuţiei datorate este cea prevăzută în acte normative în vigoare la acea dată, pentru condiţii normale de muncă. Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale, datorată în baza contractului de asigurare socială încheiat, poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără a depăşi termenul de aplicare al legii. Altfel spus, cine a vrut dar nu s-a grăbit să-şi cumpere pensia pînă acum nu mai poate decît să facă plata pe loc sau în cel mult două tranşe, deoarece mai puşin de două luni mai sînt pînă la finele anului. Suma reprezentînd contribuţia de asigurări sociale datorată se actualizează cu indicele de inflaţie, conform prevederilor art. 6 alin.(2) din Legea nr.186/2016, ori de cîte ori se face plata contribuţiei. cei care-şi cumpără liniştea bătrîneţilor pot achita în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege, în contul deschis la Trezoreria Statului pe seama Casei Judeţene de Pensii Neamţ.

Cea mai mare şi cea mai mică pensie

Cea mai mare pensie încasată lunar în Neamţ la acest moment este de 33.187 lei (30.068 lei net), fiind vorba de una specială a unui fost magistrat, judecător sau procuror, iar la polul opus, pensia cea mai mică este cea socială, care a fost stabilită la 640 de lei. Adică cea mai modestă pensie este de 47 de ori mai mică decît cea maximă. „Cel mai mare venit lunar achitat de Casa Judeţeană de Pensii Neamţ este în sumă brută lunară de fiind achitat unei persoane ce este beneficiară a Legii 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Aceştia sînt cei mai fericiţi pensionari din judeţ, din păcate numărul acestora fiind redus. Sînt şi nemţeni care au lucrat la stat şi care încasează pensii frumuşele, cea mai mare fiind acum de circa 8.900 de lei, din care se pierd cîteva sute de lei pînă la net. „Cea mai mare pensie de asigurări sociale achitată de Casa Judeţeană de Pensii Neamţ este în sumă de brută lunară de 8.895 lei (8.205 lei net)“, se arata într-un comunicat al Casei de Pensii Neamţ. Cea mai mică pensie achitată în Neamţ a fost pînă la data de 30 iunie 2018 în sumă de 520 lei şi începînd cu luna august 2018, cea mai mică pensie a devenit 640 de lei. În sprijinul acestor afirmaţii vin prevederile OUG nr.6/2009, privind instituirea pensiei minim garantate, potrivit cărora beneficiază de indemnizaţia socială pentru pensionari, pensionarii sistemului public de pensii şi pensionarii sistemului militar de pensii cu domiciliul în România, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în plată, se situează sub nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari. În situaţia persoanelor care beneficiază, prin cumul, atît de unul sau mai multe drepturi de pensie din sistemul public, cît şi de pensie din sisteme neintegrate acestuia, precum şi de drepturi stabilite şi plătite de sistemul public de pensii în baza unor legi speciale, la acordarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari se are în vedere nivelul cuantumurilor însumate ale tuturor acestor venituri. În altă ordine de idei, la acest moment în tot judeţul sînt la acest moment 127.554 de pensionari, din care 116.506 sînt cu pensii de stat, iar diferenţa de 11.048 încasează pensii din agricultură. Din aceştia, cei mai bogaţi sînt 120 de foşti magistraţi, procurori sau judecători, iar cei mai săraci sînt cei cu pensii sociale, 31.753 de persoane. Dintre pensionarii de stat peste 89.000 sînt cu limită de vîrstă, 196 au pensie anticipată, iar 1.905 persoane sînt cu pensie anticipată parţială. Mai sînt încă 10.167 de nemţeni cu pensie de invaliditate, iar aproape 15.100 de persoane au pensie de urmaş. Dintre pensionarii de agricultură cei mai mulţi, peste 10.200 sînt cu limită de vîrstă, 808 au pensie de urmaş, iar 39 sînt cu pensie de invaliditate. La Legea 341/2004, a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 sînt 89 de beneficiari, iar la Decretul-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinatate ori constituite în prizonieri sînt în Neamţ 335 de beneficiari. Alte 3.267 primesc bani pe Legea 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, la care se mai adaugă 4.425 de beneficiari ai Legii 578/2004, privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor. Ca medie a veniturilor, pensia de limită de vîrstă din sectorul de stat a nemţenilor e în medie de 992 lei în august 2018, în scădere de la 1.147 lei cît era în decembrie anul trecut. Media la pensia anticipată e de 1.345 de lei, la cea anticipată parţial vorbim 909 lei, pensia medie de invaliditate e de 603 lei, iar pensia de urmaş are o medie de 566 de lei. Pentru pensiile din sectorul agricol, media pentru limită de vîrstă este de 502 lei, cea de invaliditate este de 237 lei, iar pensia de urmaş este în medie, în august 2018, de 206 lei.

loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.