Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Administratia localã, la pas, spre Europa

Știre publicată în urmă cu

în data de

• la Primãria si Consiliul Local Girov, apele par a fi destul de tulburi • sau au fost •„discutiile“ între alesii comunitãtii se sfîrsesc cu un noian de reclamatii fãcute Politiei, Parchetului etc. •

Comuna Girov are tot ce-i trebuie pentru dezvoltare: o pozitie deosebitã, aproape de municipiul resedintã de judet, un început de dezvoltare chiar industrialã, oameni harnici, infrastructurã pentru o agriculturã modernã etc. Evident, în compensatie cu aceste lucruri bune, Girovul are si administratie localã. Cum lucreazã ea pentru binele comunei, cîtã „armonie“ si „bunã întelegere“ existã între alesii locali, cît de mult îl iubesc pe primar chiar colegii sãi de partid, consilieri sau viceprimar în egalã mãsurã, vã vom prezenta în cele ce urmeazã. O sã puteti citi mai multe documente, fãrã nici un fel de comentariu din partea noastrã. Ele dovedesc, mai mult decît orice altceva, cã avem o administratie localã pregãtitã sã adere la Uniunea Europeanã. Mentionãm cã am pãstrat exact formularea si „noutãtile“ ortografice din texte.

Politia – incompetentã la… înjurãturi Scrisoare a primarului Comunei Girov, Olaru Vasile, cãtre postul de politie local. Domnule sef de post, pe data de 30.03.2005, ora 9.30 m-a sunat la telefon din biroul viceprimarului domnul Burlacu Florin care a adus injurii la persoana mea si cuvinte obscene de genul: sã-i belesc p..a; te bag în p…a mãti animalule si alte cuvinte penitoare la adresa persoanei mele. De fatã cu domnul Burlacu Florin, în biroul dumnealui era cetãteanul Ciofoaea Iulian din satul Popesti, iar în biroul meu erau cetãtenii Manolicã Gh.Ion si Manolicã Gh. Dumitru care au auzit tot ce s-a discutat. Vã rog sã luati mãsuri în conformitate cu legislatia în vigoare.

Rãspunsul: pentru înjurãturi, la „trebonal,monser“! La scrisoarea dvs. adresatã spre solutionare acestui organ de politie, unde reclamati cã în data de 30-03-2005 Dl. Burlacu Florin, în timp ce erati la birou, în interes de serviciu, prin telefon va adresat cuvinte jicnitoare, a adus insultã si calomnie la adresa persoanei dvs. vã îndrumãm ca pentru solutionare si dispunerea mãsurilor sã vã adresati instantei de judecatã a judecãtoriei Piatra Neamt, organ competent spre solutionare a faptelor de insultã si calomnie. Ag. sef.adj. Diaconita Dumitru

Atentat la siguranta nationalã la Girov! Parchetul de pe lîngã Judecãtoria Piatra Neamt. Rezolutie, anul 2005, luna iulie, ziua 20 Avînd spre solutionare dosarul privind pe Olaru Vasile-cercetat pentru sãvîrsirea infractiunii prev. de art.248 C. penal, constat: Burlacu Florin – viceprimar al comunei Girov, solicitã prin sesizãrile formulate la data de 17.03.2005 si respectiv 27.03.2005, a se efectua cercetãri împotriva lui Olaru Vasile – primar al comunei Girov, pentru sãvîrsirea infractiunii de abuz în serviciu si pentru sãvîrsirea infractiunii privind siguranta nationalã. Deoarece în anul 2004 la primãria Girov s-au semnalat mai multe nereguli si suspiciuni cu privire la modul în care angajatii îsi efectuau serviciul, s-a luat hotãrîrea de a se instala un sistem de supraveghere video, în institutie. Urma ca lucrãrile sã se efectueze odatã cu instalarea de telefoane si calculatoare din unitate. În acest sens s-a încheiat un tabel nominal cu functionarii din cadrul Primãriei care doresc a se monta acest sistem. S-au selectat ofertele prezentate de mai multe societãti pentru achizitionarea lucrãrii si s-au înaintat oferte cãtre SC CSC Open System SRL si SC Xtranet SRL, SC Websys SRL Piatra Neamt. Deoarece SC CSC Open System SRL avea preturi mai mici, a fost aleasã pentru a se încheia procesul-verbal de prestãri servicii nr.126/30.11.2004-31010.20 Euro plus TVA.(…) În luna februarie 2005 s-a hotãrît instalarea unei camere video în biroul viceprimarului Burlacu Florin. S-a apelat la aceeasi societate si s-a achitat suma de 11.792.025 lei cu ordin de platã. S-a verificat sistemul de supraveghere si s-a constatat cã înregistrãrile sunt video, nu si audio. S-a constatat cã, camera video din biroul reclamantului are si mufa pentru înregistrãri audio dar, nu sîn fãcute si conexiunile la sistemul de stocare de date. (…) Fatã de aspectele de mai sus, conform art.228 al.6 C.pr. penalã si art.10 c.pr. penalã confirm propunerea de a nu se începe urmãrirea penalã fatã de Olaru Vasile (…). Cheltuielile judiciare ocazionate vor fi suportate de stat.

Avutul public, prejudiciat în concediu! Parchetul de pe lîngã Judecatoria Piatra Neamt (…) Avînd spre solutionare dosarul privind pe Olaru Vasile – cercetat pentru sãvîrsirea infractiunii de abuz în contra intereselor publice (…) expun urmãtoarele: persoanele vãtãmate Ruginã Vasile si Tache Constanton – consilieri în cadrul Consiliului local al comunei Girov, judetul Neamt, l-a reclamat pe Olaru Vasile – primar al comunei Girov, pentru faptul cã la data de 25.07.2005 nu a comunicat convocatorul pentru sedinta ordinarã pe luna iulie 2005, deoarece a plecat în concediu de odihnã, situatie ce a creat prejudiciu avutului public. Din probatoriul administrat în cauzã a reiesit cã într-adevãr în luna iulie 2005, primarul Olaru Vasile a beneficiat de 1 zi de concediu si a convocat sedinta de consiliu local la data de 03.08.2005. Concediul de odihnã a fost aprobat de prefectul judetului Neamt , care însã a revenit imediat asupra deciziei luate, cerîndu-i primarului sã se întoarcã la lucru si sã dispunã convocarea sedintei de consiliu, lucru care s-a si realizat. Fatã de cele prezentate, apreciem cã în cauzã nu se poate retine vinovãtia lui Olaru Vasile. (…) Cheltuielie judiciare în valoare de 15 RON rãmîn în sarcina statului.

Ce si pentru cine lucreazã vicele? Cãtre domnul Burlacu Vasile. Prin prezenta se revine la adresele nr. 6325/10.08.2005 si 2360/26.03.2005 prin care vi s-a solicitat sã precizati la sfîrsitul programului, zilnic, activitatea si munca pe care a-si prestat-o, lucru pe care nu îl faceti, desi în bataie de joc depuneati la registraturã un „fluturas“ prin care arãtati cã munca era conformã cu dispozitia datã de primar, si care dupã cîteva zile a încetat sã aparã. Din acest motiv, dar si pentru a face dovada justificãrii încasãrii salariilor de la aceastã primãrie de cãtre dumneavoastrã (?!), vã solicit încã odatã depunerea rapoartelor cu activitatea zilnicã pe care o practicati. În caz contrar voi cere din nou analizarea la modul cel mai concret a activitãtii dumneavoastrã în cadrul Consiliului Local. Faceti parte din aparatul executiv al primãriei, acest lucru implicã munca în colectiv prin consultare si colaborare si vã rog sã vã conformati. Primar Olaru Vasile.

Partidul se mirã si face ordine! Raport cu privire la unele aspecte ale activitãtii Biroului Permanent Local PNL al comunei Girov 1. Chiar de la sedinta de constituire a Consiliului local al comunei Girov au apãrut neîntelegeri între o parte dintre consilierii locali, în frunte cu Ruginã Vasile si primarul ales, mentionîndu-se cã acesta din urmã „se opune preluãrii Consiliului local de cãtre PNL Girov“. (…) S-a ajuns pînã acolo încît viceprimarul sesizeazã Parchetul solicitînd efectuarea de cercetãri împotriva primarului comunei Girov, pentru sãvîrsirea infractiunii de abuz în serviciu si pentru sãvîrsirea infractiunii privind siguranta nationalã. (…) 2. Grupul de consilieri locali PNL-PD coalizeazã cu cei de la PRM si contestã Hotãrîrea Consiliului local al comunei Girov prin care s-a aprobat achizitionarea unui buldoexcavator, proiect initiat de primarul Olaru Vasile. Motivatia acestei atitudini este cel putin hilarã dac ã nu aberantã si anume: „Aprobarea proiectului este nelegalã, întrucît documentatia este extrem de sãrãcã (…), interesul pentru achizitia acestui utilaj fiind ocult si obscur“. Deci consilierii Aliantei D.A. PNL plus PD se aliazã cu cei de la PRM împotriva unei hotãrîri pe care Prefectura a validat-o ca fiind temenicã si legalã. 3. Biroul Permanent Local PNL Girov adoptã Hotãrîrea nr. 7 din 30.06.2005 prin care „se retrage definitiv sprijinul politic pentru domnul Vasile Olaru, primar al comunei Girov si constatã cã, în fapt, nu este membru al PNL, (…) motivînd cã susnumitul s-ar fi înscris în Partidul Umanist Român, pe data de 1 februarie 2004. (…) Se pun douã întrebãri: 1. Dacã au considerat cã nu este membru al PNL, cum de l-au propus sã candideze la functia de primar din partea acestei formatiuni politice?! 2.Cînd au mintit, atunci cînd l-au propus sã candideze din partea PNL sau acum, cînd au emis Hotãrîrea la care m-am referit mai sus prin care considerã cã Olaru Vasile nu este membru PNL. Apreciez cã o asemenea atitudine a unui BPL nu poate fi toleratã.(…) Semneazã deputat Vasile Pruteanu, coordonator zonal.

Acte asemãnãtoare emanate de la Girov mai existã cît pentru o piesã de teatru absurd. Probabil cã în alte primãrii lucrurile nu stau cu mult mai bine. Dacã aveti asemenea acte, nu ezitati sã ne contactati. E bine sã stim cum ne pregãtim pentru… Uniunea Europeanã.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Arhivă 2005-2017

Proces şi la Curte în cazul fraudelor de la postliceală

Știre publicată în urmă cu

în data de

■ procurorii au atacat sentinţa prin care s-au aplicat pedepse cu suspendare şi achitări ■ 19 din cei 96 de inculpaţi au uzat de calea de atac ■ 26 de lucrări au fost anulate de instanţa de fond ■ unii elevi nici nu treceau pe la şcoală, fiind plecaţi în străinătate ■ erau promovaţi contra unor sume de 1.000 de lei ■ unii profesorii-medici pătaţi completau în locul candidaţilor testele tip grilă ■

Procesul fraudelor de la postliceala sanitară continuă la Curtea de Apel Bacău după ce sentinţa instanţei de fond a fost atacată. Au declarat apel atît procurorii cît şi parte din inculpaţi, 19 din totalul din 96, profesori care şi-au pătat onoarea la corectarea tezelor, dar şi elevi care au cotizat pentru a deveni asistenţi medicali. Reamintim că Tribunalul Neamţ a aplicat pedepse cu suspendare, iar parte dintre cei deferiţi justiţiei au fost exoneraţi de răspundere penală, fiind achitaţi. 26 de lucrări ale elevilor „cotizanţi“ au fost anulate de instanţă, titularii rămînînd fără diploma care le atesta studiile. Acuzele de dare şi luare de mită nu au putut fi dovedite nici din probatoriu, nici din interceptări şi confruntări, astfel încît profesorii şi cei din comisia de examinare au fost inculpaţi numai pentru abuz în serviciu şi fals material în înscrisuri oficiale. În ceea ce priveşte alţi acuzaţi, ei au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă, iar cursanţii şcolii postliceale fiind inculpaţi pentru cumpărare de influenţă. Cele două părţi vătămate din dosar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Şcoala Posliceală Sanitară Piatra Neamţ, nu s-au constituit părţi civile în procesul penal. Curtea de Apel Bacău va da în cauză o sentinţă definitivă. Conform actelor de urmărire penală, lanţul neregulilor pleca încă de intrarea în şcoală şi se termina la finele studiilor, cu examenul de certificare, unul care era de cele mai multe ori măsluit grosolan. Oamenii legii s-au sesizat despre nereguli în 2013, iar cercetările au durat aproape doi ani. Au ajuns în faţa judecătorilor membrii comisiilor de certificare a studiilor, diriginţii celor trei clase din Piatra Neamţ care au absolvit în 2013, secretarul unei postliceale din Roman, care în anul 2013 a scos ultima promoţie, apoi şi-a închis porţile, precum şi de mulţi din cei care au cumpărat bunăvoinţa profesorilor şi a medicilor şi au cumpărat o diplomă de asistent medical, deşi în unele cazuri chiar cei din comisia de examinare se minunau cît de neinstruiţi erau candidaţii. Acheta a relevat faptul că la postliceala din Roman succesul examenului era asigurat contra sumei de 1.000 de lei de persoană. În mod normal, taxa legal instituită era de 170 de lei, iar diferenţa pînă la 1.000 de lei însemna cumpărarea indulgenţei profesorilor examinatori. De toate demersurile s-a ocupat secretara unităţii, cea care strîngea banii de la cotizanţi, le spunea că această practică este valabilă de ani de zile şi că pentru cei care dau bani, poate rezolva problema examenului la Piatra Neamţ. Tot ea făcea drumurile la „judeţ“, unde era centru de examinare şi rezolva problema. Femeia le-a spus oamenilor legii că această taxă ilegală era de cînd lumea, că iniţial a fost mai modestă, dar că din 2009 rămăsese la pragul de 1.000 de lei. Din cei 34 de elevi înscrişi în promoţia 2010 – 2013, au venit la examenul de certificare numai 24, dar instanţa le-a anulat lucrările. Pentru unii, cursurile din cei trei ani au fost opţionale, nici măcar nu au trecut pe la şcoală fiind plecaţi la muncă în străinătate. Pentru majoritatea candidaţilor secretara le-a făcut rost şi de proiecte pe care le avea de la promoţiile anterioare. La Piatra Neamţ examenul de final costa mai puţin, cam 500 de lei. Ca orice examen şi cel de la postliceala sanitară era monitorizat audio şi video, aşa că anchetatorilor nu le-a trebuit decît niţică răbdare pentru a studia înregistrările. Aşa a ieşit la iveală că acolo unde toată comisia era „cumpărată“, medicii au muncit pe brînci, şi- au scos din poşete mai multe pixuri, au stabilit care este mai aproape de culoarea cu care s-a scris teza şi au trecut la treabă. La testele tip grilă erau întrebări care aveau unul, două sau chiar trei răspunsuri corecte. Corectorii au completat tot ce trebuia pentru note cît mai mari. Totuşi, mediciii care nu s-au lăsat cumpăraţi au rămas uimiţi de neştiinţa candidaţilor, catalogînd promoţia 2013 ca fiind cea mai slabă din istoria şcolii. La examenul din 2013 au fost un număr total de 212 candidaţi care au avut de susţinut proba scrisă şi proiectul. Dacă la cea de-a doua probă toţi au trecut cu brio, la teza scrisă, şapte candidaţi nu au reuşit să obţină minim nota 5. Din cei care au trecut însă, mulţi s-au bucurat de sprijinul comisiei de corectare, în unele cazuri modificările fiind evidente. În aceste condiţii, a fost dispusă o expertiză grafologică în urma căreia a ieşit la iveală că din totalul de 212 de teze, un număr de 113 prezintă modificări ale substanţei cu care s-a scris, dar nu s-a putut stabili dacă au făcut menţiunile pe foaie una, sau două persoane.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Datini si obiceiuri reînviate, la Tasca

Știre publicată în urmă cu

în data de

• autoritãtile locale au organizat a doua editie a manifestãrii • „Din dorul traditiilor locale, cu un an în urmã am reînviat o parte dintre acestea si-am început cu vechile colinde, dorind ca cei mici sã ducã mai departe acest tezaur cultural“, a declarat primarul Daniela Ursache •

Tasca a fost si-n acest an încãrcatã de evenimente deosebite tinînd de datinile si obiceiurile Sãrbãtorilor de iarnã. Fãrã a trece cu vederea concertul extraordinar Colinde de vis, ce a avut loc în duminica de dinaintea Crãciunului, la care invitati de onoare au fost cantautorul Raoul si Corul Mãicutelor de la Mãnãstirea Paltin, Petru Vodã, trebuie sã aducem în discutie cele petrecute în cea de-a doua zi de Crãciun a lui 2017, cînd în Parcul Sfînta Maria, denumit si Între brazi, a avut loc a doua editie a Festivalului de datini si obiceiuri, la care au fost invitati toti locuitorii satelor comunei si chiar ai satelor învecinate. O initiativã pusã la cale de primarul Daniela Ursache si alesii locali si reluatã, împreunã procurînd si sacrificînd niscai porci pentru o masã pe cinste. Si mare le-a fost bucuria vãzînd cã au rãspuns invitatiei oficiali ai Neamtului, prefectul Vasile Panaite, Oana Bulai si Florentina Moise, deputatii Dan Andruscã si Ciprian Serban, presedintele ANRSC Bucuresti, Bogdan Alexa, ministrul secretar de stat, primari ai comunelor Negresti, Timisesti, Rãucesti, Petricani si reprezentantul auditoriului de la Asociatia Comunelor din România, organism al cãrui vicepresedinte este si primãrita de Tasca. La acestia s-a adãugat potopul de lume, oameni de toatã isprava, multi în vîrstã, care s-au încumetat sã plece la drum din satele si cãtunele pitulite între munti, pentru a fi împreunã, îndiferent de rang, la ceas de sãrbãtoare crestinã. Pentru început s-au prezentat colindãtorii, preoti ai locului, urãtorii mici si mari, precum Raze de sperantã de la Scoala Tasca si Corul Primãriei, la care s-au adãugat David Avarvarei, interpret de colinde si muzicã popularã, preotul Caia si fiica, folkistii Eu Cred, dupã care aveau sã evolueze ursi, capre, dar si dramatizarea Jianului, alaiuri conduse de Daniel Grasu, ori Bujorul hamzoienilor si Irozii, publicul discutînd îndelung despre arta interpretativã pe cînd cinstea o tuicã sau degusta o tochiturã cu mãmãligã si multe alte preparate traditionale fãcute din carne de porc. Printre oameni s-au aflat lidera comunitãtii, primarul Dana Ursache, purtînd frumosul strai popular, viceprimarul Chiciu si ceilalti alesi locali, care au pus la cale împreunã cu electoratul proiectele viitorului. „Locuitorii comunei Tasca stiu foarte bine cã sufletul meu le apartine. Am început cu investitiile în oameni, în sufletele lor, neabandonînd grija pentru infrastructura localitãtii noastre. Din dorul traditiilor locale, cu un an în urmã am reînviat o parte dintre acestea si-am început cu vechile colinde, dorind ca cei mici sã ducã mai departe acest tezaur cultural. As vrea sã cred cã oamenii locului agreazã aceastã initiativã si aprecierea fãcutã se bazeazã pe numãrul mare de spectatori prezenti la manifestare. Apreciez totodatã prezenta oficialitãtilor locale, dar si judetene, care se aflã alãturi de noi la ceas de sãrbãtoare, reprezentantii media, asta motivîndu-mã ca la anul sã ne pregãtim si mai mult. În acelasi timp, am mai cãutat un motiv de a cere iertare locuitorilor si colegilor de primãrie si consiliu local pe care i-am chinuit întregul an, rãspunzînd pozitiv solicitãrilor mele. Sînt fericitã cã la sãrbãtoarea noastrã au venit un numãr mare de tãscani, printre ei si cei care lucreazã în strãinãtate si care-si iubesc comuna. Tuturor la multi ani 2018!“ a spus primãrita Dana Ursache, multumitã de reusita actiunii. De retinut cã la activitatea cultural -artisticã si de promovare a datinilor si obiceiurilor Sãrbãtorilor de iarnã, de la Tasca, a fost prezent, urcînd pe scenã pentru a saluta publicul si Daniel Buzdugan, prezentator la Radio ZU, care a promis cã va face cunoscut tãrii prin emisiunile sale activitatea de la Tasca.

Citește știrea

Arhivă 2005-2017

Fost parlamentar acuzat de coruptie

Știre publicată în urmă cu

în data de

• Dorinel Ursãrescu este acuzat de cumpãrare de influentã • acesta ar fi dat bani unui deputat de Bacãu ca sã punã o „vorbã“ pentru subcontractarea unor lucrãri la digul de peste Siret din comuna Doljesti • faptele ar fi avut loc în perioada 2010-2011 •

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Bacãu au finalizat un nou dosar penal pe numele ex – deputatului Dorinel Ursãrescu, pe care-l acuzã acum de sãvîrsirea infractiunii de cumpãrare de influentã, în calitate de administrator al unei societãti comerciale. Cauza a fost deferitã justitiei ieri, 27 decembrie, Ursãrescu fiind judecat în stare de libertate. În acelasi dosar mai sînt inculpate si alte persoane. Este vorba de Mihai Banu, la data faptelor deputat de Bacãu, acesta fiind acuzat de sãvîrsirea infractiunii de trafic de influentã în formã continuatã. Spre deosebire de Ursãrescu, Banu va fi judecat în stare de detentie. Alt inculpat este Ion Rotaru, administrator al unei societãti comerciale, acesta fiind acuzat de cumpãrare de influentã. „În perioada iulie 2010 – noiembrie 2011, inculpatul Banu Mihai, în calitate de deputat în Parlamentul României, a pretins si primit pentru partidul din care fãcea parte, prin intermediul unei societãti comerciale, de la ceilalti doi inculpati, suma totalã de 1.264.000 lei ( 824.000 lei de la Ursãrescu Dorinel si 440.000 lei de la Rotaru Ion). Banii au fost pretinsi si primiti pentru ca inculpatul Banu Mihai sã-si exercite influenta asupra reprezentantilor unei societãti comerciale, astfel încît aceasta sã subcontracteze lucrãrile de îndiguire a rîului Siret pe tronsonul Rotunda – Buruienesti, comuna Doljesti, judetul Neamt, firmelor administrate de inculpatii Ursãrescu Dorinel si Rotaru Ion“, conform unui comunicat al procurorilor anticoruptie. De asemenea, Mihai Banu a mai solicitat contractantului ca o parte din sumele datorate subcontractorilor sã fie achitate prin bilete la ordin, a cãror valoare a fost încasatã, în cele din urmã, de cãtre Banu. Pentru a exista o justificare legalã a circuitului banilor, la solicitarea lui Banu, între cele douã societãti subcontractoare si firma care i-a remis contravaloarea biletelor la ordin au fost încheiate mai multe contracte de prestãri servicii fictive, mai spun anchetatorii. În cauzã s-a dispus mãsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce apartin inculpatilor. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacãu, cu propunere de a se mentine mãsurile asiguratorii dispuse în cauzã. Trebuie spus cã Banu a mai avut astfel de probleme fiind inculpat de procurorii DNA în august 2015, pentru fapte similare, ulterior fiind condamnat la 3 ani de închisoare, cu executare. Si Ursãrescu a mai dat ochii cu anchetatorii pentru fapte asimilate coruptiei. A fost trimis în judecatã pe 19 decembrie 2014, fiind condamnat definitiv la închisoare cu suspendare. De acum, timp de douã luni, cauza va fi în procedurã de Camerã preliminarã, apoi procesul devine public si continuã cu administrãri de probe si audieri de martori.

Citește știrea

Trending